Direktori Kepakaran KPM

There is no translation available.

Direktori Kepakaran KPM telah dibangunkan dengan kerjasama Institut Aminuddin Baki (IAB), Institut Pendidikan Guru (IPG) dan Bahagian Profesionalisme Guru (BPG) di bawah KPI 3  Inisiatif #112 Memperkasakan IAB IPG.

URL : https://sgmy.moe.gov.my/KPMXPERT/

 

  • Hits: 4418

Follow us on the official social media:

© 2019 Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved
Last Modified Saturday 23 May 2020, 12:04:38.