• Home
  • COVID-19
  • Pengumuman
  • Makluman Pertukaran Sementara (Sepanjang Tempoh PKP) Nombor Talian Umum Bahagian Pendidikan Islam (BPI)

Makluman Pertukaran Sementara (Sepanjang Tempoh PKP) Nombor Talian Umum Bahagian Pendidikan Islam (BPI)

There is no translation available.

MAKLUMAN PERTUKARAN SEMENTARA (SEPANJANG TEMPOH PKP) NOMBOR TALIAN UMUM BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM (BPI)

Yang Berbahagia Tan Sri/ Datuk/ Dato’ Sri/ Dato’/ Datin/ Dr./ Tuan/ Puan,
 
2.     Untuk makluman, talian umum Kaunter Bahagian Pendidkan Islam (BPI) telah mengalami kerosakan teknikal dimana talian tersebut tidak boleh dialihkan (forwarding call) kepada Petugas Kaunter.
 
3.      Sehubungan dengan itu, talian umum sementara (sepanjang tempoh PKP) BPI telah diubah kepada  03-83217382. Pertukaran talian umum ini turut di dikemaskini di dalam Direktori KPM.
 
Sekian, untuk makluman.
 
Terima Kasih.
  • Hits: 1811

Follow us on the official social media:

© 2019 Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved
Last Modified Thursday 21 September 2023, 14:05:23.