Institut Aminuddin Baki

There is no translation available.

KETUA JABATAN

 Pengarah IAB 1


Nama :

Dato' Dr. Haji Tajuddin bin Mohd Yunus

 

VISI

Pusat pembangunan kepimpinan pendidikan yang terbilang

MISI

Membangun keupayaan kepemimpinan pendidikan bagi menghasilkan organisasi berkualiti

OBJEKTIF

 • Meningkatkan Pengetahuan dan Kemahiran Kepimpinan
 • Meningkatkan Tahap Kepuasan Pelanggan Terhadap Program Latihan IAB.
 • Meningkatkan prestasi institusi pendidikan.
 • Meningkatkan tahap kepuasan pelanggan Program Pembangunan (OD) IAB.
 • Membangunkan kompetensi kejurulatihan sebagai Master Trainer (MT).
 • Meningkatkan tahap kepuasan peserta yang mengikuti program latihan dan pembangunan MT.
 • Menginstitusikan IAB Sebagai Badan Pentauliahan MT.
 • Memantapkan Kompetensi Pensyarah dalam Penyelidikan.
 • Meningkatkan Kuantiti dan Kualiti Produk Penyelidikan dan Pembangunan dalam Bidang Kepimpinan dan Pengurusan Kepimpinan.
 • Meningkat peratusan kepuasan pengguna terhadap produk penyelidikan dan pembangunan IAB.
 • Meningkatkan jaringan dan kolaboratif dalam bidang Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan.
 • Meningkatkan Keupayaan IAB sebagai Hub Pendidikan di rantau ini dalam bidang pendidikan.
 • Meningkatkan tahap kepuasan peserta yang menyertai Program Jaringan dan Kolaboratif.

FUNGSI

 • Latihan
 • Pentaksiran
 • Konsultasi
 • Penyelidikan
 • Penerbitan
 • Pasukan Pemikir

PIAGAM PELANGGAN

1.    IAB      komited      untuk      memberi      kepuasan      kepada pelanggan,  pembekal  dan  stakeholder  berdasarkan piagam pelanggan seperti berikut:

 • Melaksanakan  sekurang-kurangnya  98%  program latihan yang didaftarkan dalam dokumen program latihan IAB pada tahun berkenaan.
 • Memastikan     sekurang-kurangnya     82%     peserta kursus berpuas hati dengan program latihan IAB.
 • Memastikan     sekurang-kurangnya     82%     peserta yang   mengikuti   program   latihan   berpuas   hati dengan pengendalian sesi latihan oleh pensyarah IAB dan pensyarah jemputan.
 • Memaklumkan    pelanggan    berkenaan    kelulusan sesuatu       kursus       yang       dimohon       sekurang- kurangnya 4 minggu sebelum kursus bermula.
 • Memastikan      prasarana      latihan      dan      semua keperluan    serta    peralatan    latihan    berfungsi dengan  baik  dan  dalam  keadaan  siap  sedia  untuk digunakan dalam tempoh satu hari sebelum kursus bermula.
 • Menjalankan  sekurang-kurangnya  9  penyelidikan dan pembangunan sistem maklumat setahun.
 • Menghasilkan  Sekurang-Kurangnya  10  Penerbitan Setahun.
 • Menjalankan     sekurang-kurangnya     6     program konsultasi    termasuk    khidmat    pasukan    pemikir setahun.
 • Menghasilkan     indeks     keperluan     latihan     dan pembangunan  profesional  pemimpin  sekolah  bagi setiap negeri setiap tahun.
 • Memastikan     sekurang-kurangnya     80%     peserta kursus  berpuas  hati  dengan  perkhidmatan  sajian dan penginapan.

2.  Menyediakan  perkhidmatan  perpustakaan  pada  setiap hari bekerja mulai 8.15 pagi hingga 5.00 petang.

3.  Memastikan   semua  staf   IAB   mendapat   peluang   untuk mengikuti latihan sekurang-kurangnya 7 hari setahun.

4.  Memastikan   maklum   balas   kepada  semua  pertanyaan dan        aduan        pelanggan        mengenai        pengurusan

Perkhidmatan   di   IAB   adalah   menepati   tempoh-tempoh berikut:

 • Akuan penerimaan dalam tempoh 1 hari
 • Maklum balas awal dalam tempoh 15 hari
 • Laporan status aduan dalam tempoh 5 minggu

CARTA ORGANISASI

 Carta Organisasi IAB

HUBUNGI

Alamat Laman Web Telefon Faks Emel (@iab.edu.my)
Institut Aminuddin Baki 
Kementerian Pendidikan Malaysia,
Kompleks Pendidikan Nilai, 
71760 Bandar Enstek,
Negeri Sembilan
http://iab.moe.edu.my 06-797 9200 06-797 9300 iab
 • Hits: 50667

Follow us on the official social media:

© 2019 Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved
Last Modified Tuesday 24 May 2022, 10:34:23.