Jabatan Pendidikan Negeri Perlis

There is no translation available.

KETUA JABATAN

 Pengarah JPN Perlis Jul 2020 300x420

Nama :

Encik Naharudeen bin Othman
 

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

OBJEKTIF

Jabatan Pendidikan Negeri Perlis sentiasa berusaha untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaras dengan aspirasi dan Falsafah Pendidikan Negara. Untuk mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Negara, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis menggariskan objektif-objektif seperti berikut :-

FUNGSI

PIAGAM PELANGGAN

CARTA ORGANISASI

CARTA

HUBUNGI

Alamat Laman Web Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)
Jabatan Pendidikan Negeri Perlis,
Jalan Tun Abdul Razak,
01990 Kangar,
Perlis.
https://jpnperlis.moe.gov.my 04-9737777 04-9767080 jpnperlis