Elaun Prauniversiti (EPU)

There is no translation available.

JENIS BANTUAN:

  • Bantuan Khusus

PENGENALAN :

  • Elaun Prauniversiti telah diperkenalkan pada tahun 2002 yang merupakan insentif dalam bentuk kewangan kepada pelajar yang mengikuti Program Prauniversiti di Sekolah Sukan Malaysia (SSM) untuk menarik lebih ramai penyertaan dalam program tersebut.

KADAR :

  • RM1000 bagi setiap semester (terhad kepada empat (4) semester sahaja).

PEMILIHAN :

  • Murid warganegara Malaysia.
  • Tingkatan 6 yang mengikuti Program Prauniversiti di Sekolah Sukan Malaysia (SSM).

KAEDAH PENYALURAN :

  • Elaun disalurkan oleh KPM kepada Bahagian Sukan untuk disalurkan kepada SSM dan akaun murid.
  • Hits: 7383

Follow us on the official social media:

© 2019 Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved
Last Modified Sunday 17 January 2021, 21:02:01.