Bantuan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM)

There is no translation available.

JENIS BANTUAN:

PENGENALAN :

DATA BANTUAN AM PERSEKOLAHAN (BAP)
eKASIH, DMOA dan  Data Sedia Ada (DSA)

Sekolah Rendah RM100.00 setahun
Sekolah Menengah RM150.00 setahun

PEMILIHAN / KRITERIA KELAYAKAN :

KAEDAH PENYALURAN :