Bantuan Bayaran Tambahan Persekolahan (BBTP)

There is no translation available.

JENIS BANTUAN:

PENGENALAN :

KADAR :

Bil. Sub Bantuan Kadar
1

BBTP

Prasekolah : RM1.50 / murid setahun
Rendah : RM24.50 / murid setahun
Menengah : RM33.50 / murid setahun

2 BKK

Rendah Aliran Perdana :  Purata RM8 / murid setahun
Menengah Aliran Perdana :   Purata RM10 / murid setahun
Rendah Pend. Khas : RM5,000 / sekolah setahun
Menengah Pend. Khas : RM10,000 / sekolah setahun

3 BKKA

Rendah: RM15.00 / murid setahun
Menengah: RM20.00 / murid setahun

4 BKKP Prasekolah : RM25 / murid setahun
5 YKS

Rendah: RM4.50 / murid setahun
Menengah: RM9.00 / murid setahun

PEMILIHAN :

KAEDAH PENYALURAN :