Pengenalan


Anugerah Khas YB Menteri Pendidikan Malaysia
Rekabentuk Kurikulum Dan Penyampaian Inovatif

Bagi menyemarakkan dan berkongsi amalan terbaik pemikiran dan rekabentuk semula pendidikan Tinggi Malaysia, KPM mewujudkan Anugerah Khas YB Menteri Pendidikan Malaysia: Rekabentuk Kurikulum Dan Penyampaian Inovatif. Anugerah ini bertujuan untuk mengenal pasti, memberi pengiktirafan serta berkongsi amalan terbaik projek-projek serta inisiatif yang telah dilaksanakan samada di peringkat institusi atau individu

Syarat Umum, Tatacara Permohonan dan Peraturan

Kategori


Kurikulum Program Pengajian Inovatif

Pengajaran Transformatif

Pengalaman Pembelajaran Imersif

Pentaksiran Alternatif

Follow us on the official social media:

© 2019 Ministry of Education Malaysia (MOE). All right reserved
Last Modified Wednesday 04 August 2021, 18:01:03.
moe