Data Dictionary Sektor Awam (DDSA)

Muat Turun pdf PEKELILING AM BIL. 2 TAHUN 2002 (346 KB) (PENGGUNAAN DAN PEMAKAIAN DATA DICTIONARY SEKTOR AWAM (DDSA) SEBAGAI STANDARD DI AGENSI-AGENSI KERAJAAN)

Maklumat Lanjut Layari http://sddsa.mampu.gov.my/