Hala Tuju Pendidikan

PERUNDANGAN PENDIDIKAN

1957 The Education Ordinance, 1957
1961 Education Act, 1961
1963 Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 (Disemak - 1971)
1971 Akta Universiti dan Kolej Universiti
1974 Akta Politeknik Ungku Omar
1980 Akta Majlis Peperiksaan Malaysia

LAPORAN-LAPORAN PENTING

1956 Report of the Education Committee, 1956 (Penyata Razak)
1960 Report of the Education Review Committee, 1960 (Penyata Rahman Talib)
1967 Penyata Jawatankuasa Perancang Pelajaran Tinggi
1973 Laporan Jawatankuasa di atas Kajian Pendapat mengenai Pelajaran dan Masyarakat (Laporan Keciciran)
1979 Laporan Jawatankuasa Kabinet mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (Penyata Mahathir)
1991 Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Latihan

BAHASA MELAYU DALAM SISTEM PENDIDIKAN

1957 Mata pelajaran wajib sekolah rendah dan menengah
1970 Bahasa pengantar darjah 1
1975 Semua Sekolah Rendah Inggeris selesai ditukar menjadi Sekolah Rendah Kebangsaan
1976 Bahasa pengantar Tingkatan 1
1979 Bahasa pengantar Tingkatan VI aliran sastera
1980 Bahasa pengantar jurusan sastera tahun 1 di universiti
1981 Bahasa pengantar tingkatan VI aliran sains
1982 Bahasa pengantar semua peringkat persekolahan
1983 Bahasa pengantar semua kursus di universiti

PEPERIKSAAN SEKOLAH RENDAH

1957 MSSEE (Malayan Sec. Sch. Entrance Exam) dimulakan
1963 MSSEE dimansuhkan
1967 PDL (Penilaian Darjah 5) dimulakan
1973 UDT (Ujian Darjah 3) dimulakan
1982 UDT dimansuhkan
1988 PDL dimansuhkan
1988 UPSR (Ujian Penilaian Sekolah Rendah) dimulakan

PEPERIKSAAN SEKOLAH MENENGAH

1957 LCE (Lower Certificate of Education) dimulakan
1957 OSC (Overseas Cambridge Sch Certificate) dimulakan
1957 FMC ( Federation of Malaya Certificate) dimulakan
1957 QT ( Qualifying Test) dimulakan
1960 SRP (Sijil Rendah Pelajaran) dimulakan
1961 UK (Ujian Kelayakan) dimulakan
1962 SPPTM (Sijil Pel. Persekutuan Tanah Melayu) dimulakan
1964 SPPTM dimansuhkan
1964 FMC dimansuhkan
1964 MCE (Malaysian Certificate of Education) dimulakan
1964 SPM (Sijil Pelajaran Malaysia) dimulakan
1967 SRP/LCE soalan objektif mula digunakan
1968 OSC dimansuhkan di Semenanjung Malaysia.
1969 SPVM (Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia) dimulakan
1976 Peperiksaan Bahasa Melayu (Julai) dimulakan
1976 MCE diambilalih oleh Lembaga Peperiksaan
1982 HSC (Higher School Certificate Cambridge) dimansuhkan
1982 STPM (Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia) diambilalih oleh Majlis Peperiksaan Malaysia dimulakan
1983 LCE ujian Lisan Bahasa Melayu dimansuhkan
1983 SRP Ujian Lisan Bahasa Inggeris dimansuhkan
1987 Sijil SPVM ditukar kepada SPM(V)
1987 SPM di seluruh Malaysia dimulakan
1991 KHPP (Kemahiran Hidup Program Peralihan) SRP dimulakan
1992 Tahun terakhir bagi SRP
1993 PMR (Penilaian Menengah Rendah) dimulakan
1993 SPM berdasarkan KBSM (Kurikulum Baru Sek. Menengah) dimulakan

KURIKULUM

1956 General Syllabuses and Timetable Committee ditubuhkan
1964 General Syllabuses and Review Committee ditubuhkan
1965 Pendidikan Komprehensif dimulakan
1967 Report of the Committee on Curriculum Planning and Development
1973 Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) ditubuhkan
1982 KBSR dilaksanakan di 302 buah sekolah rendah sebagai percubaan
1983 KBSR dilaksanakan di semua sekolah rendah
1988 Pelaksanaan KBSR sepenuhnya dicapai
1988 Pelaksanaan KBSM bermula untuk mata pelajaran bahasa
1989 Pelaksanaan KBSM bermula untuk mata pelajaran lain
1989 Kemahiran Hidup Program Peralihan dimulakan di tingkatan 1
1989 Pelaksanaan PKBS di tahun 1 hingga tahun 6 di semua sekolah rendah
1989 Mata pelajaran Kemahiran Manipulatif dilancarkan di 100 buah sekolah rendah
1991 Mata pelajaran Kemahiran Manipulatif dilaksanakan di 1000 buah sekolah rendah
1991 Kemahiran Hidup bersepadu dimulakan di Tingkatan 1
1992 Mata pelajaran Kemahiran Hidup Manipulatif dilaksanakan di 3000 buah sekolah rendah
1993 Kemahiran Hidup mula dilaksanakan di Tahun 4 di semua sekolahrendah. Sekolah yang telah melaksanakan Kemahiran Manipulatifmeneruskannya di Tahun 5 dan 6 sekolah rendah

PEPERIKSAAN KHAS

1964 Penubuhan Unit Pendidikan Khas
1978 Penubuhan Jawatankuasa Kebangsaan Komunikasi Seluruh
1981 Jawatankuasa Antara Kementerian-Kementerian mengenai Pendidikan Khas (Kementerian Kebajikan Masyarakat/ Kementerian Kesihatan,Kementerian Buruh dan Tenaga Rakyat serta Kementerian Pendidikansebagai Pengerusi dan setiausaha)
1984 Jawatankuasa Pendaftaran dan Penempatan Kanak-kanak cacat antara Kementerian-Kementerian.
1984 Penubuhan Jawatankuasa Penempatan Kanak-Kanak Negeri
1984 Jawatankuasa Kebangsaan Kurikulum Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam ditubuhkan
1985 Penubuhan Unit Perintis Penerbitan dan Percetakan Braille Kementerian Pelajaran Malaysia
1985 Penubuhan Mesyuarat Majlis Perkhidmatan Kebajikan Negara
1985 Jawatankuasa Kerja Penyelarasan Komunikasi Seluruh Kementerian Pendidikan
1987 Penubuhan Sekolah Menengah Pendidikan Khas Shah Alam
1987 Jawatankuasa Pelaksana Pendidikan Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran
1988 Arahan Y.B.Menteri Pendidikan mengkaji memberi bantuan penuh kepada Kanak-kanak dengan Perlakuan Autisme Ringan
1989 Majlis Perundingan Pembangunan Masyarakat Negara
1991 Lembaga Penasihat Kebangsaan bagi Pendidikan Kanak-kanak dengan keperluan-keperluan Pendidikan Khas
1993 Jawatankuasa mengkaji Dasar, Perancangan, Penyelarasan danPelaksanaan Pendidikan bagi kanak-kanak dengan keperluan-keperluanPendidikan Khas.
  • Hits: 90035

Ikuti kami di media sosial rasmi:

© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 29 November 2023, 10:39.