dir

SOALAN LAZIM BERKAITAN PENDIDIKAN SWASTA

Adakah Institusi Pendidikan Swasta (IPS) seperti Sekolah Swasta, Pusat Tuisyen dan Tadika perlu didaftarkan sebelum beroperasi?

Semua jenis IPS diwajibkan berdaftar mengikut seksyen 79 di bawah Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). Pendaftaran institusi pendidikan berkenaan hendaklah dibuat di Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing.

Apakah perbezaan antara penubuhan dan pendaftaran sesebuah IPS?

Sebelum sesebuah IPS dibenarkan untuk didaftar, kelulusan penubuhan hendaklah diperolehi terlebih dahulu. Permohonan kelulusan penubuhan bagi IPS kategori sekolah swasta, sekolah antarabangsa, sekolah ekspatriat serta IPS yang menjalankan kursus penganugerahan sijil hendaklah mengemukakan permohonan penubuhan di Bahagian Pendidikan Swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia. Manakala, tadika dan pusat tuisyen pula hendaklah mengemukakan permohonan penubuhan di Jabatan Pendidikan Negeri tempat IPS berkenaan hendak ditubuhkan.

Selepas permohonan penubuhan IPS diluluskan, IPS berkenaan hendaklah mengemukakan permohonan pendaftaran dengan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing.

Apakah syarat-syarat umum permohonan penubuhan IPS?

Syarat-syarat wajib bagi permohonan penubuhan IPS adalah seperti berikut:

  • Borang permohonan penubuhan yang boleh didapati dari pautan (www.moe.gov.my).
  • IPS hendaklah dimiliki oleh syarikat berdaftar di bawah Akta Syarikat 1965 atau Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 atau organisasi yang didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan 1966.
  • Syarikat/Organisasi hendaklah membuktikan keupayaan kewangan.
  • Syarat-syarat lain yang ditetapkan pada borang permohonan penubuhan.
Apakah syarat-syarat pendaftaran sesebuah IPS?

Berikut adalah syarat wajib yang perlu dipenuhi sebelum sesebuah IPS dibenarkan pendaftarannya :

  • Mengemukakan borang permohonan pendaftaran yang boleh didapati dari Jabatan Pendidikan Negeri.
  • Premis pendidikan yang hendak digunakan hendaklah mendapat kelulusan dari Pihak Berkuasa Tempatan, Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Pejabat Kesihatan.
  • Mengemukakakan nama-nama pengelola, guru dan pekerja institusi pendidikan.
  • Memenuhi kelulusan kursus/mata pelajaran bilik darjah, bilik khas/makmal lain yang ditetapkan.
  • Membayar yuran pendaftaran seperti yang ditetapkan.
  • Syarat-syarat lain yang ditetapkan seperti pada borang permohonan pendaftaran.
Bolehkah murid dari sekolah swasta berpindah ke sekolah kerajaan?

Adalah menjadi hak rakyat Malaysia untuk mendapatkan pendidikan rendah dan menengah di sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Justeru, murid-murid dari sekolah swasta boleh memohon berpindah ke sekolah kerajaan selepas mendapat kelulusan dari Jabatan Pendidikan Negeri yang berkenaan. Namun begitu, syarat kohort umur kemasukan ke sekolah kerajaan/bantuan kerajaan adalah terpakai.


PENAFIAN

Paparan ini bertujuan untuk memberi maklumat mengenai Bahagian Pendidikan Swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Maklumat yang dipaparkan adalah tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa.
© 2021 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara.

Tarikh Kemaskini 07 Disember 2022, 15:41.