header bbp

PEMBIAYAAN LAIN

Kementerian
Jabatan
Badan Berkanun


Yayasan Negeri


Lembaga / Tabung Amanah Negeri


Institut Pendidikan Tinggi Awam


Institut Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Tempatan


Institut Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Kampus Antarabangsa


Institut Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Kolej Universiti


Yayasan / Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC)


Syarikat Swasta

PENAFIAN

Paparan ini bertujuan untuk memberi maklumat mengenai program biasiswa dan pembiayaan pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Maklumat yang dipaparkan adalah tertakluk kepada perubahan dari masa ke semasa.

© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara.

Tarikh Kemaskini 26 Februari 2021, 21:02.