Bantuan Pakaian Seragam Badan Beruniform (BPS)

JENIS BANTUAN:

PENGENALAN :

KADAR :

PEMILIHAN / KRITERIA KELAYAKAN :
Kriteria kelayakan murid dalam pemberian BPS adalah tertakluk kepada syarat-syarat seperti berikut :

KAEDAH PENYALURAN :