KEMENTERIAN TENAGA, SAINS, TEKNOLOGI, ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM (MESTECC)

Maklumat Ringkas Pembelajaran Sepanjang Hayat di MESTECC

MESTECC melalui Jabatan/Agensi di bawahnya telah melaksanakan program Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) secara bukan formal dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kompetensi dalam aspek sosial dan pekerjaan selaras dengan hasrat Pelan Induk Pembudayaan PSH Nasional 2011-2020.

Institusi pembelajaran seperti Institut Alam Sekitar Malaysia dan Pusat Latihan Nuklear Malaysia telah diamanahkan untuk melaksanakan program latihan dalam sektor yang berkaitan untuk meningkatkan kemahiran yang diperlukan, meningkatkan kesedaran keselamatan yang lebih tinggi dan mewujudkan tenaga kerja yang kompeten untuk memainkan peranan yang lebih besar dalam agenda pembangunan negara.

  • Hits: 3740

Ikuti kami di media sosial rasmi:

© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 30 September 2020, 08:54.