DALAM PERKHIDMATAN

GURU & BUKAN GURU

Skim Latihan Akademik Bumiputera (SLAB)

KLUSTER DALAM PERKHIDMATAN

==================================================================================

SKIM LATIHAN AKADEMIK BUMIPUTERA (SLAB)

SLAB dibuka kepada semua tenaga pengajar akademik muda, tutor, felo dan pensyarah di universiti awam (UA) bagi melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana dan kedoktoran. Program ini bertujuan menambah keperluan tenaga pengajar yang mendesak mengikut keperluan disiplin dan menyokong pelaksanaan rancangan latihan sedia ada yang dijalankan oleh UA. Calon yang ditawarkan Biasiswa di bawah program ini dikehendaki menandatangani perjanjian dengan KPM untuk berkhidmat dengan Kerajaan selepas tamat kursus mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. SLAB terbuka kepada bumiputera sahaja.  

Matlamat:

SLAB merupakan salah satu strategi untuk memperkasakan pengajian tinggi negara melalui pewujudan tenaga pengajar yang berkualiti.

Kadar Biasiswa:

 1. Yuran (tajaan penuh)
 2. Elaun Sara Hidup (bergantung kepada negara/ peringkat pengajian)
 • iii. Lain-lain (elaun tesis, buku, alat perkakas dll)

Syarat kelayakan:

 1. Warganegara (Bumiputera sahaja)
 2. Umur: <45tahun bagi Sarjana; <43tahun bagi Ph.D
 • iii. Syarat akademik PNGK: > 3.0/ kelas kedua atas (Ijazah Pertama) dan diperaku oleh majikan
 1. Mendapat tawaran pengajian

Syarat tambahan bagi pengajian Luar Negara

 1. IELTS: > 6.5,
 2. QS ranking: 50 terbaik dunia

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:

Cawangan Latihan Dalam Perkhidmatan 1

Bahagian Biasiswa dan Pembiayaan
Kementerian Pendidikan Tinggi, 
Aras 2, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5 
62200 Putrajaya

Tel: 03-88706315/ 03-88706344/ 03-88706341

======================================================================

Skim Latihan Akademik Ipta (SLAI)

SKIM LATIHAN AKADEMIK IPTA (SLAI)

======================================================================

SLAI dibuka kepada semua tenaga pengajar akademik di IPTA bagi melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana dan kedoktoran. Setiap calon mempunyai dua ikatan perjanjian iaitu bersama IPTA selaku majikan dan KPM bagi pihak Kerajaan dan tempoh kontrak berkuat kuasa adalah bergantung kepada tempoh pengajian yang dibiayai oleh Kementerian. Kegagalan disebabkan pelanggaran perjanijan, tindakan ganti rugi akan dikenakan. SLAI terbuka kepada semua kaum.  

Matlamat

Program ini bertujuan menambah keperluan tenaga pengajar yang mendesak mengikut keperluan disiplin dan menyokong pelaksanaan rancangan latihan sedia ada yang dijalankan oleh IPTA.

Jenis Elaun dan Kemudahan

 1. Bulanan
 • elaun sara hidup
 • elaun bantuan keluarga
 • elaun bantuan sewa rumah
 1. Tahunan
 • elaun buku
 • elaun alat perkakas

iii.   Sekali sepanjang pengajian        

 • elaun penempatan
 • elaun tesis
 • elaun akhir pengajian
 • tambang perjalanan (pergi dan balik)
 • elaun pakaian panas
 • elaun pakaian panas keluarga
 • tambang perjalanan keluarga

Tempat Pengajian

Semua universiti dalam negara yang diiktiraf oleh Kerajaan.  Penajaan ke luar negara mengambil kira ranking 50 universiti terbaik dunia berdasarkan QS World University Rankings (Keseluruhan) atau QS by Subject mengikut tahun permohonan.

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:

Cawangan Latihan Dalam Perkhidmatan 1

Bahagian Biasiswa dan Pembiayaan
Kementerian Pendidikan Tinggi, 
Aras 2, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5 
62200 Putrajaya

Talian Utama : 03 – 8888 1616 
Faks : 03 – 8870 6839

======================================================================

Sub Kepakaran (SK)

SUB KEPAKARAN

======================================================================

Tawaran biasiswa disediakan kepada pensyarah-pensyarah di IPTA bagi melanjutkan pengajian di peringkat Sub-Kepakaran Perubatan dan Pasca Kedoktoran di dalam dan luar negara bertujuan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pendidikan di IPTA. Calon yang layak akan dikenakan ikatan perjanjian dan tempoh kontrak berkuat kuasa adalah bergantung kepada tempoh pengajian yang dibiayai oleh Kementerian.

Matlamat:

Program ini menggalakkan seseorang pensyarah mempunyai 2 bidang kepakaran yang berlainan dalam memantapkan pembangunan modal insan negara.

Jenis Elaun dan Kemudahan

 1. Bulanan - elaun sara hidup
 2. Tahunan - elaun buku dan elaun alat perkakas

iii. Sekali sepanjang pengajian :        

 • elaun akhir pengajian
 • elaun penempatan
 • tambang perjalanan (pergi dan balik)
 • elaun pakaian panas

Syarat Kelayakan:

Golongan sasaran ialah pensyarah yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya satu (1) tahun selepas dianugerahkan PhD atau Sarjana Kepakaran dan tidak pernah mengikuti mana-mana pengajian di peringkat Sub-Kepakaran.

Penajaan ke luar negara mengambil kira ranking 50 universiti terbaik dunia berdasarkan QS World University Rankings (Keseluruhan) atau QS by Subject mengikut tahun permohonan.

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:

Cawangan Latihan Dalam Perkhidmatan 1

Bahagian Biasiswa dan Pembiayaan
Kementerian Pendidikan Tinggi, 
Aras 2, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5 
62200 Putrajaya

Talian Utama : 03 – 8888 1616 
Faks : 03 – 8870 6839

======================================================================

Post-Doctoral (PD)

POST DOCTORAL

======================================================================

Tawaran biasiswa kepada pensyarah di IPTA bagi melanjutkan pengajian di peringkat Sub-Kepakaran Perubatan dan Pasca Kedoktoran di dalam dan luar negara. Pensyarah IPTA digalakkan untuk mempunyai 2 bidang kepakaran yang berlainan dalam memantapkan pembangunan modal insan negara. Calon yang layak akan dikenakan ikatan perjanjian dan tempoh kontrak yang akan berkuat kuasa adalah bergantung kepada tempoh pengajian yang dibiayai oleh Kementerian.

Matlamat:

Meningkatkan mutu pengajaran dan pendidikan di IPTA melalui latihan berterusan dalam pelbagai kepakaran bagi seseorang pensyarah.

Jenis Elaun dan Kemudahan

 1. Bulanan - elaun sara hidup
 2. Tahunan - elaun buku dan elaun alat perkakas

iii.  Sekali sepanjang pengajian         

 • elaun akhir pengajian
 • elaun penempatan
 • tambang perjalanan (pergi dan balik)
 • elaun pakaian panas

Syarat Kelayakan:

Golongan sasaran program ialah pensyarah yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya satu (1) tahun selepas dianugerahkan PhD atau Sarjana Kepakaran dan tidak pernah mengikuti sebarang pengajian peringkat Pasca Kedoktoran/Sub-Kepakaran.

Semua universiti dalam negara yang diiktiraf oleh Kerajaan.  Penajaan ke luar negara mengambil kira ranking 50 universiti terbaik dunia berdasarkan QS World University Rankings (Keseluruhan) atau QS by Subject mengikut tahun permohonan.

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:

Cawangan Latihan Dalam Perkhidmatan 1

Bahagian Biasiswa dan Pembiayaan
Kementerian Pendidikan Tinggi, 
Aras 2, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5 
62200 Putrajaya

Talian Utama : 03 – 8888 1616 
Faks : 03 – 8870 6839

======================================================================

Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) PPP

HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN (HLP) PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP)

========================================================================

KPM menawarkan penajaan skim HLP dengan kemudahan Cuti Belajar Bergaji Penuh (CBBT) bagi pengajian kursus jangka panjang secara sepenuh masa di peringkat Sarjana dan PhD. Tawaran dibuka khusus untuk Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional di bawah skim Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (DG). Calon yang layak dan terpilih akan dikenakan ikatan perjanjian dan tempoh kontrak yang akan berkuat kuasa bergantung kepada tempoh pengajian yang dibiayai oleh Kementerian.

Pegawai-pegawai yang diperakukan untuk mengikuti kursus ijazah lanjutan hendaklah mempunyai pengetahuan, kemahiran, pengalaman, minat dan perwatakan/sikap yang sesuai bagi menentukan kejayaan dalam pengajian dan seterusnya berupaya memberi sumbangan ke arah meningkatkan keberkesanan perkhidmatan.

Matlamat

Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran PPP dalam pengajian lanjutan dan seterusnya berupaya memberi sumbangan ke arah meningkatkan keberkesanan perkhidmatan dan organisasi.

Syarat Kelayakan

Pegawai hendaklah mempunyai kelayakan ijazah pertama yang diiktiraf atau kelayakan yang setaraf dengannya. Berumur tidak lebih 50 tahun bagi peringkat Sarjana dan 46 tahun bagi peringkat Kedoktoran (PhD) ada tarikh tutup permohonan.

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:

Cawangan Latihan Dalam Perkhidmatan 1

Bahagian Biasiswa dan Pembiayaan
Kementerian Pendidikan Tinggi, 
Aras 2, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5 
62200 Putrajaya

Talian Utama : 03 – 8888 1616 
Faks : 03 – 8870 6839

======================================================================

Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) PPPT

HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN (HLP) PEGAWAI PERKHIDMATAN PENGAJIAN TINGGI (PPT)

======================================================================

Program Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) Pegawai Perkhidmatan Pengajian Tinggi (PPT) merupakan salah satu strategi untuk memperkasa pengajian tinggi negara bagi menjadikan Malaysia sebagai pusat pengajian tinggi serantau. Calon yang layak dan terpilih akan dikenakan ikatan perjanjian dan tempoh kontrak yang akan berkuat kuasa adalah bergantung kepada tempoh pengajian yang dibiayai oleh Kementerian.

Matlamat

HLP PPT bertujuan meningkatkan kualiti tenaga pengajar politeknik dan kolej komuniti serta untuk memperkasa pengajian tinggi dengan 30% pensyarah di politeknik dan kolej komuniti memiliki kelayakan sarjana dan PhD pada tahun 2020.

Syarat Kelayakan

Pegawai hendaklah mempunyai kelayakan ijazah pertama yang diiktiraf atau kelayakan yang setaraf dengannya.

Berumur tidak lebih 50 tahun bagi peringkat Sarjana dan 46 tahun bagi peringkat Kedoktoran (PhD) ada tarikh tutup permohonan;

 • Telah disahkan dalam perkhidmatan;
 • Telah berkhidmat sekurang-kurangnya 3 tahun dalam skim PPPT pada tarikh tutup permohonan;
 • Mencapai tahap prestasi yang ditetapkan (purata minimum 85 markah) setiap tahun bagi tiga tahun terkini;
 • Telah menerima tawaran untuk mengikuti pengajian secara separuh masa / sambilan di mana-mana IPTA tempatan, Universiti Multimedia, Universiti Teknologi Petronas atau Universiti Tenaga Nasional;
 • Telah mendaftar untuk sesi akademik tahun yang berkenaan;
 • Memiliki Ijazah Sarjana Muda atau Diploma Lanjutan (pencapaian CGPA minimum 2.5) bagi pengajian peringkat Sarjana dan Ijazah Sarjana yang baik bagi pengajian peringkat PhD;
 • Belum memiliki kelayakan Ijazah Lanjutan di peringkat yang sama tanpa mengira bidang pengkhususan;
 • Kursus yang diikuti adalah berkaitan dengan tugas pegawai dan diperlukan demi kepentingan perkhidmatan;
 • Tidak menerima sebarang bentuk penajaan daripada mana-mana badan penaja lain;
 • Bebas daripada sebarang hukuman tatatertib dan dakwaan di mahkamah; dan
 • Telah mengisytiharkan harta mengikut peraturan yang sedang berkuat kuasa.

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:

Cawangan Latihan Dalam Perkhidmatan 1

Bahagian Biasiswa dan Pembiayaan
Kementerian Pendidikan Tinggi, 
Aras 2, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5 
62200 Putrajaya

Talian Utama : 03 – 8888 1616 
Faks : 03 – 8870 6839

======================================================================

Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) Kakitangan Bukan Akademik

HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN (HLP) KAKITANGAN BUKAN AKADEMIK

========================================================================

Pegawai-pegawai bukan akademik ditawarkan biasiswa bagi mengikuti pengajian di peringkat ijazah lanjutan di dalam dan luar negara.   Calon yang layak akan dikenakan ikatan perjanjian dan tempoh kontrak berkuat kuasa bergantung kepada tempoh pengajian yang dibiayai oleh Kementerian.

Matlamat

Meningkatkan tahap profesionalisme pentadbir di IPTA melalui pembelajaran sepanjang hayat.

Syarat Kelayakan

 • berumur tidak lebih daripada 45 tahun untuk peringkat pengajian Sarjana dan 43 tahun bagi peringkat PhD;
 • telah disahkan dalam perkhidmatan pada tarikh tutup permohonan;
 • memiliki Ijazah Sarjana Muda (pencapaian CGPA minimum 2.50) bagi pengajian peringkat Sarjana dan Ijazah Sarjana bagi pengajian peringkat PhD;
 • mencapai Gred A dalam Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (purata minimum 85 markah) bagi tempoh 3 tahun berturut-turut;
 • kursus yang diikuti adalah berkaitan dengan tugas pegawai dan diperlukan demi kepentingan perkhidmatan;
 • permohonan diperakukan oleh pihak universiti;
 • perlu memohon ke universiti lain dari tempat berkhidmat;
 • tidak menerima sebarang bentuk penajaan daripada mana-mana penaja lain;
 • bebas daripada sebarang hukuman tatatertib dan dakwaan di mahkamah; dan
 • telah mengisytiharkan harta mengikut peraturan yang sedang berkuat kuasa.
 • menyediakan kertas cadangan pengajian (proposal)

Tempat Pengajian

Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) berikut:

 • UTP
 • MMU
 • UNITEN
 • Universiti luar negara yang diiktiraf oleh Kerajaan

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:

Cawangan Latihan Dalam Perkhidmatan 1

Bahagian Biasiswa dan Pembiayaan
Kementerian Pendidikan Tinggi, 
Aras 2, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5 
62200 Putrajaya

Talian Utama : 03 – 8888 1616 
Faks : 03 – 8870 6839

========================================================================

Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) Separuh Masa / Sambilan

HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN (HLP) SEPARUH MASA/ SAMBILAN

======================================================================

Kementerian Pendidikan Malaysia menawarkan penajaan skim Hadiah Latihan Persekutuan (HLP) Separa Biasiswa (SB) kepada Pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional di dalam skim Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPP) dan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi (PPPT) yang sedang mengikuti pengajian secara separuh masa di peringkat Sarjana dan Ph.D di IPT dalam negara yang diiktiraf oleh Kerajaan.

Matlamat

Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran PPP dan PPPT dalam pengajian lanjutan dan seterusnya berupaya memberi sumbangan ke arah meningkatkan keberkesanan perkhidmatan dan organisasi.

Syarat Kelayakan

Pegawai-pegawai yang diperakukan untuk mengikuti kursus ijazah lanjutan hendaklah mempunyai pengetahuan, kemahiran, pengalaman, minat dan perwatakan/sikap yang sesuai bagi menentukan kejayaan dalam pengajian dan seterusnya berupaya memberi sumbangan ke arah meningkatkan keberkesanan perkhidmatan dan organisasi. Pegawai juga hendaklah mempunyai kelayakan ijazah pertama yang diiktiraf atau kelayakan yang setaraf dengannya.

Calon berumur tidak lebih 50 tahun bagi peringkat Sarjana dan 46 tahun bagi peringkat Kedoktoran (PhD) ada tarikh tutup permohonan;

 • telah disahkan dalam perkhidmatan;
 • telah menerima tawaran untuk mengikuti pengajian secara separuh masa / sambilan di mana-mana IPTA tempatan; dan
 • bebas daripada sebarang hukuman tatatertib dan dakwaan di mahkamah.

Calon-calon yang berminat hendaklah memohon secara atas talian sepenuhnya di pautan Bahagian Biasiswa, KPM, https://www.moe.gov.my/index.php/biasiswa-dan-pembiayaan

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:

Cawangan Latihan Dalam Perkhidmatan 1

Bahagian Biasiswa dan Pembiayaan
Kementerian Pendidikan Tinggi, 
Aras 2, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5 
62200 Putrajaya

Talian Utama : 03 – 8888 1616 
Faks : 03 – 8870 6839

======================================================================

Cuti Belajar Bergaji Penuh Tanpa Biasiswa (PPP & PPPT)

CUTI BELAJAR  BERGAJI PENUH TANPA BIASISWA (CBBP TB)

====================================================================

Cuti yang diluluskan kepada seseorang pegawai untuk mengikuti kursus atau pengajian di mana dalam tempoh tersebut pegawai dibayar gaji, imbuhan tetap dan lain-lain elaun yang berkelayakan mengikut syarat dan peraturan yang ditetapkan tetapi tanpa pemberian biasiswa. Golongan sasaran ialah pegawai kumpulan Pengurusan dan Profesional (PPP & PPPT) yang mengikuti peringkat pengajian Sarjana dan Kedoktoran (Ph.D).

Matlamat:

Meningkatkan mutu pengajaran dan pendidikan di institusi Pendidikan KPM melalui latihan berterusan dalam pelbagai kepakaran bagi seseorang pensyarah / guru.

Syarat:

Bagi semua program yang ditawarkan, pegawai yang diluluskan cuti belajar akan dikenakan ikatan kontrak berkhidmat dengan Kerajaan dan sekiranya melanggar syarat-syarat akan dikenakan tuntutan ganti rugi sebagaimana dasar yang sedang berkuatkuasa.

Bagi pegawai yang tidak dapat menghabiskan pengajian dalam tempoh yang telah ditetapkan, pelanjutan cuti belajar boleh dipertimbangkan sekiranya pegawai memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sebagaimana dasar yang sedang berkuatkuasa.

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:

Bahagian Biasiswa dan Pembiayaan
Kementerian Pendidikan Tinggi, 
Aras 2, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5 
62200 Putrajaya

Talian Utama : 03 – 8888 1616 
Faks : 03 – 8870 6839

====================================================================

Cuti Belajar Separa Gaji (PPP & PPPT)

CUTI BELAJAR SEPARA GAJI (CBSG)

====================================================================

“Cuti Belajar” (Perintah Am, Bab C 1974) disebut sebagai Cuti Berkursus yang bermakna cuti yang diluluskan oleh Kerajaan kepada seseorang pegawai bagi mengikuti kursus jangka sederhana dan kursus jangka panjang secara sepenuh masa. Dalam tempoh tersebut, pegawai dibenarkan meninggalkan tugas untuk berkursus dan tidak dikira sebagai putus perkhidmatan atau sebagai berhenti kerja.

CBSG

Cuti yang diluluskan kepada seseorang pegawai untuk mengikuti kursus atau pengajian di mana dalam tempoh tersebut, pegawai dibayar gaji, imbuhan tetap dan lain-lain elaun yang berkelayakan atas kadar separuh mengikut syarat dan peraturan yang ditetapkan sama ada dengan atau tanpa biasiswa. Golongan sasaran ialah PPP & PPPT yang mengikuti pengajian peringkat Ijazah Pertama.

Bagi semua program yang ditawarkan, pegawai yang diluluskan cuti belajar akan dikenakan ikatan kontrak berkhidmat dengan Kerajaan dan sekiranya melanggar syarat-syarat akan dikenakan tuntutan ganti rugi sebagaimana dasar yang sedang berkuatkuasa.

Bagi pegawai yang tidak dapat menghabiskan pengajian dalam tempoh yang telah ditetapkan, pelanjutan cuti belajar boleh dipertimbangkan sekiranya pegawai memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sebagaimana dasar yang sedang berkuatkuasa.

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:

Bahagian Biasiswa dan Pembiayaan
Kementerian Pendidikan Tinggi, 
Aras 2, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5 
62200 Putrajaya

Talian Utama : 03 – 8888 1616 
Faks : 03 – 8870 6839

====================================================================

Cuti Belajar Tanpa Gaji (PPP & PPPT)

CUTI BELAJAR TANPA GAJI (CBTG)

====================================================================

“Cuti Belajar” (Perintah Am, Bab C 1974) disebut sebagai Cuti Berkursus yang bermakna cuti yang diluluskan oleh Kerajaan kepada seseorang pegawai bagi mengikuti kursus jangka sederhana dan kursus jangka panjang secara sepenuh masa. Dalam tempoh tersebut, pegawai dibenarkan meninggalkan tugas untuk berkursus dan tidak dikira sebagai putus perkhidmatan atau sebagai berhenti kerja.

CBTG

Cuti yang diluluskan kepada seseorang pegawai untuk mengikuti kursus atau pengajian di mana dalam tempoh tersebut, pegawai tidak dibayar gaji, imbuhan tetap dan lain-lain elaun yang berkelayakan mengikut syarat dan peraturan yang ditetapkan sama ada dengan atau tanpa biasiswa. Golongan sasaran ialah PPP & PPPT yang mengikuti pengajian peringkat pra Ijazah (Sijil atau Diploma), Ijazah Pertama dan Ijazah Lanjutan.

Bagi semua program yang ditawarkan, pegawai yang diluluskan cuti belajar akan dikenakan ikatan kontrak berkhidmat dengan Kerajaan dan sekiranya melanggar syarat-syarat akan dikenakan tuntutan ganti rugi sebagaimana dasar yang sedang berkuatkuasa.

Bagi pegawai yang tidak dapat menghabiskan pengajian dalam tempoh yang telah ditetapkan, pelanjutan cuti belajar boleh dipertimbangkan sekiranya pegawai memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sebagaimana dasar yang sedang berkuatkuasa.

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:

Bahagian Biasiswa dan Pembiayaan
Kementerian Pendidikan Tinggi, 
Aras 2, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5 
62200 Putrajaya

Talian Utama : 03 – 8888 1616 
Faks : 03 – 8870 6839

====================================================================

Cuti Belajar Kumpulan Pelaksana

CUTI BELAJAR  KUMPULAN PELAKSANA (CBKP)

====================================================================

Kemudahan ini bertujuan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat bagi memberi peluang kepada Kumpulan Pelaksana untuk meningkatkan pengetahuan melalui perolehan sijil-sijil akademik dan latihan kemahiran yang diiktiraf sesuai dengan keperluan perjawatan dan perkhidmatan yang diberikan di samping mempertingkatkan kualiti hidup dan boleh menjana pendapatan yang lebih baik.

Calon yang berjaya dikehendaki menandatangani perjanjian dengan Kerajaan dan pegawai adalah tertakluk kepada tempoh ikatan kontrak yang dikenakan untuk berkhidmat dengan Kerajaan.

Peringkat Pengajian 

 • Sijil
 • Diploma
 • Ijazah Pertama

Syarat Umum

 • Pegawai Perkhidmatan Awam (Kumpulan Pelaksana) yang sedang berkhidmat dalam perkhidmatan tetap.
 • Telah disahkan dalam skim perkhidmatan terkini pada tarikh tutup permohonan.
 • Mencapai markah purata Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) 85% ke atas bagi tempoh tiga (3) tahun di skim perkhidmatan terkini secara berturut-turut.
 • Mengikuti kursus pada peringkat yang lebih tinggi daripada kelayakan akademik yang telah dimiliki.
 • Mematuhi syarat genap tempoh tamat mengikuti kursus jangka panjang/sederhana/pendek di bawah kemudahan cuti belajar sedia ada.
 • Program Yuran Pengajian Secara Separuh Masa dan Pinjaman Boleh Ubah.
 • Permohonan diperaku oleh Ketua Jabatan/Ketua Perkhidmatan.
 • Bebas dari sebarang pertuduhan/tindakan tatatertib/dakwaan mahkamah.
 • Bukan peminjam tegar pinjaman pelajaran atau bukan dalam senarai hitam Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) atau badan penaja lain.
 • Telah mengisytiharkan harta.
 • Calon perlu bebas dari sebarang penyakit kronik.

 Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:

Bahagian Biasiswa dan Pembiayaan
Kementerian Pendidikan Tinggi, 
Aras 2, No. 2, Menara 2, Jalan P5/6, Presint 5 
62200 Putrajaya

Talian Utama : 03 – 8888 1616 
Faks : 03 – 8870 6839

========================================================================

Ikuti kami di media sosial rasmi:

© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 23 Mei 2020, 12:04.