Program Penajaan

PRA PERKHIDMATAN

WARGANEGARA BERKELAYAKAN

 • MYBRAIN SCIENCE
 • YBM – ATLET CEMERLANG IPTA
 • YBM - ANUGERAH TOKOH AKADEMIK
 • YBM – PELAJAR CEMERLANG POLITEKNIK
 • PROGRAM PENGHANTARAN PELAJAR CEMERLANG (PPPC) (B. ARAB & PENG. ISLAM
 • PPPC (PEND. KHAS)
 • PPPC (LEPASAN MATRIKULASI)
 • PPPC (LEPASAN MATRIKULASI)
 • PROGRAM BERKEMBAR BAHASA PERANCIS
 • PROGRAM DIPLOMA PASCA SISWAZAH PEND B. JEPUN
 • PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN
 • SKIM LATIHAN TENAGA KEPAKARAN PEND. KHAS

DALAM PERKHIDMATAN

GURU & BUKAN GURU

 • SKIM LATIHAN AKADEMIK BUMIPUTERA (SLAB)
 • SKIM LATIHAN AKADEMIK IPTA (SLAI)
 • SUB KEPAKARAN
 • POST DOCTORAL
 • HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN PPP
 • HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN PPPT
 • HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN BUKAN AKADEMIK
 • HADIAH LATIHAN PERSEKUTUAN SEPARUH MASA / SAMBILAN
 • CUTI BELAJAR BERGAJI PENUH TANPA BIASISWA
 • CUTI BELAJAR BERGAJI PENUH SELAIN KEMENTERIAN
 • CUTI BELAJAR SEPARA GAJI
 • CUTI BELAJAR TANPA GAJI
 • CUTI BELAJAR KUMPULAN PELAKSANA
 • PROGRAM SPOUSE
 • PROGRAM KHAS (SPADA)
 • PROGRAM KHAS (IR 4.0)

ANTARABANGSA

PELAJAR ANTARABANGSA

 • MALAYSIAN INTERNATIONAL SCHOLARSHIP (MIS)
 • ISLAMIC DEVELOPMENT BANK (MIS-IDB)
 • COMMONWEALTH SCHOLARSHIP AND FELLOWSHIP PLAN (MIS0CSFP)

Ikuti kami di media sosial rasmi:

© 2019 Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Hak Cipta Terpelihara
Tarikh Kemaskini 15 Julai 2020, 16:11.