PAKEJ MATA PELAJARAN BAGI SETIAP BIDANG

JURUSAN

MATA PELAJARAN ELEKTIF

MATA PELAJARAN TERAS

Kejuruteraan Awam

1. Pengajian Kejuruteraan Awam

2. Lukisan Kejuruteraan

3. Matematik Tambahan

4. Kimia

5. Fizik

1. Bahasa Melayu

2. Bahasa Inggeris

3. Matematik

4. Pendidikan Islam/Pendidikan Moral

5. Sejarah

6. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Kejuruteraan Elektrik & Elektronik

1. Pengajian Kejuruteraan Elektrik

2. Lukisan Kejuruteraan

3. Matematik Tambahan

4. Kimia

5. Fizik

Perdagangan

1. Pengajian Keusahawanan

2. Prinsip Akaun

3. Matematik Tambahan

4. Kimia

5. Fizik

Kejuruteraan Mekanikal

1. Pengajian Kejuruteraan Elektrik

2. Lukisan Kejuruteraan

3. Matematik Tambahan

4. Kimia

5. Fizik

Sains Pertanian

1. Biologi

2. Sains Pertanian

3. Fizik

4. Kimia

5. Matematik Tambahan

*tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa