Atas
Maklumat Korporat

|| Home » Maklumat Korporat » Visi & Misi
Visi & Misi

Visi:

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Misi:

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara


Bawah