Atas
Maklumat Korporat

|| Home » Maklumat Korporat » Visi & Misi
Visi & Misi

Visi:

Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera.

Misi:

Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk Membangunkan Potensi Individu bagi Memenuhi Aspirasi Negara.


Bawah