Atas
Pekeliling

|| Home » Pekeliling » Surat Siaran

Surat SiaranHalaman: 1234
Subjek Bil. Tarikh Jabatan
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 6 Tahun 2015 - Buku Panduan Pengoperasian Program Pendidikan Khas Integrasi
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
629/04/2015 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 5 Tahun 2015 - Kod Amalan Pendidikan Murid Berkeperluan Khas
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
529/04/2015 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 4 Tahun 2015 - Syarat-syarat Belajar Semula (Mengulang) di Tingkatan Lima (5) Bagi Sesi Persekolahan Tahun 2015
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
430/03/2015 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
URUSAN PEMANGKUAN PEMANDU KENDERAAN GRED H11 KE GRED H14 BAGI TAHUN 2015 DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
123/03/2015 Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
URUSAN PEMANGKUAN PEMBANTU OPERASI GRED N11 KE GRED N14 BAGI TAHUN 2015 DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
123/03/2015 Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 1 Tahun 2015 Penangguhan Peperiksaan Pusat Amali Sains Mata Pelajaran Physics (KOD 4531), Chemistry (KOD 4541), Biology (KOD 4551) dan Additional Science (KOD 4561) bagi Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia Tahun 2015
Diterbitkan oleh:Unit Komunikasi Korporat
120/03/2015 Lembaga Peperiksaan
URUSAN PEMANGKUAN PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N17 KE GRED N22 BAGI TAHUN 2015 DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
123/02/2015 Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIMED-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) YANG MEMPUNYAI PENGALAMAN SEBAGAI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD) DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) CALON YANG BERKELAYAKAN TAHUN 2015.
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
126/01/2015 Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 2 Tahun 2015 Kriteria Kemasukan Murid Tingkatan 4 Aliran Sains Mulai Tahun 2015 Berdasarkan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Peringkat Menengah Rendah
Diterbitkan oleh:Unit Komunikasi Korporat
209/01/2015 Pejabat Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 1 Tahun 2015 Pelaksanaan Penggunaan Pelantar Persekitaran Pembelajaran Maya 1BestariNet Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)
Diterbitkan oleh:Unit Komunikasi Korporat
109/01/2015 Pejabat Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 22 Tahun 2014 Kriteria Kemasukan Murid Tingkatan 4 Aliran Sains Mulai Tahun 2015 Berdasarkan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Peringkat Menengah Rendah
Diterbitkan oleh:Unit Komunikasi Korporat
2230/12/2014 Pejabat Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 23 Tahun 2014 - Takwim Penggal dan Cuti Persekolahan Tahun 2015 Bagi Sekolah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
2329/12/2014 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 24 Tahun 2014 : Penangguhan Tarikh Mula Sesi Penggal Persekolahan Tahun 2015
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
2429/12/2014 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 20 Tahun 2014: Syarat-Syarat Belajar Semula, Menyambung Atau Mengulang Tingkatan Lima (5) Bagi Sesi Persekolahan Tahun 2015
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
2023/12/2014 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 19 Tahun 2014: Ulasan Kemasukan Ke Tingkatan Empat (4) Bagi Murid Sekolah Menengah Kerajaan / Sekolah Menengah Bantuan Kerajaan, Sekolah Agama Negeri dan Sekolah Menengah Swasta Sesi Persekolahan Tahun 2015
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1923/12/2014 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 18 Tahun 2014: Kemasukan Murid Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) [SJK(C)] dan Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) [SJK(T)] Ke Sekolah Menengah Kebangsaan Tanpa Melalui Kelas Peralihan Bagi Sesi Persekolahan Tahun 2015
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1823/12/2014 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 17 Tahun 2014: Garis Panduan Pelaksanaan Autonomi Pemilihan Murid Sekolah Kluster Kecemerlangan (SKK) Berasaskan Kebitaraan
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1723/12/2014 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 16 Tahun 2014: Penganjuran Program/Aktiviti Sukan Tahunan/Kejohanan Olahraga Di Sekolah-Sekolah di Bawah Dasar Satu Murid Satu Sukan (1M1S)
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1623/12/2014 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bilangan 2 Tahun 2014: Makluman Tarikh Peperiksaan Awam Tahun 2015
Diterbitkan oleh:Unit Komunikasi Korporat
222/12/2014 Lembaga Peperiksaan
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 15 Tahun 2014 - Program Kembara Sejarah Bagi Pemantapan Mata Pelajaran Sejarah Di Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) Mulai Tahun 2015
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1503/12/2014 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Halaman: 1234

Bawah