Atas
Pekeliling

|| Home » Pekeliling » Surat Siaran

Surat SiaranHalaman: 123
Subjek Bil. Tarikh Jabatan
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 15 Tahun 2014 - Program Kembara Sejarah Bagi Pemantapan Mata Pelajaran Sejarah Di Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) Mulai Tahun 2015
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1503/12/2014 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bil. 14 Tahun 2014 - Panduan Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1403/12/2014 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
PELAKSANAAN PERISYTIHARAAN HARTA MELALUI SISTEM HRMIS
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
625/07/2014 Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Pengemaskinian Jadual Perwakilan Kuasa sedia ada selaras dengan arahan dan peraturan kewangan semasa. Arahan -arahan Kerja tersenarai berkuatkuasa mulai 17 Mac 2014 dan dibaca besekali dengan Jadual Kuasa dan Tugas Perwakilan Kuasa Pegawai Pengawal. Rujukan KP.1067/1/A/1-1/JLD.11(31) bertarikh 9 April 2014.
Diterbitkan oleh:Bahagian Kewangan
1213/06/2014 Bahagian Kewangan
SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 10 TAHUN 2014 : PELAKSANAAN KELAS PEMULIHAN BAHASA MALAYSIA DI SEMUA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (SJK)
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1012/06/2014 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 1 Tahun 2014 Pelaksanaan Peperiksaan Pusat Amali Sains Mata Pelajaran Physics (Kod 4531), Chemistry (Kod 4541), Biology (Kos 4551) dan Additional Science (Kod 4561) bagi Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Mulai Tahun 2015
Diterbitkan oleh:Unit Komunikasi Korporat
110/06/2014 Lembaga Peperiksaan
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bil. 10 Tahun 2014 - Garis Panduan Program Pendidikan Inklusif Murid Berkeperluan Khas
Diterbitkan oleh:Bahagian Pendidikan Khas
1016/05/2014 Bahagian Pendidikan Khas
SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 9 TAHUN 2014: PROSEDUR DAN TATACARA PENGURUSAN BAGI PENYEDIAAN MAKANAN MURID PRASEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
915/05/2014 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 8 TAHUN 2014: GARIS PANDUAN PENGOPERASIAN KELAS PRASEKOLAH DUA SESI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
829/04/2014 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN(PPP) YANG MEMPUNYAI PENGALAMAN SEBAGAI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD) DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) CALON CICIR YANG BERKELAYAKAN TAHUN 2013
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
219/03/2014 Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) CALON CICIR YANG BERKELAYAKAN TAHUN 2013
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
113/03/2014 Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Garis Panduan Outcome Base Budjet (OBB)
Diterbitkan oleh:Bahagian Kewangan
305/03/2014 Bahagian Kewangan
Panduan Penggunaan Peruntukan Bantuan Geran Per Kapita Bagi Mata Pelajaran Baharu Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tahap 11
Diterbitkan oleh:Bahagian Kewangan
203/03/2014 Bahagian Kewangan
Garis Panduan Baucar Buku 1Malaysia Bagi Pekedai Buku Tahun 2014
Diterbitkan oleh:Bahagian Kewangan
127/02/2014 Bahagian Kewangan
ARAHAN PEGAWAI PENGAWAL TAHUN 2014 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Maklumat
129/01/2014 Bahagian Kewangan
Jadual Perwakilan Kuasa Pegawai Pengawal Kementerian Pendidikan Malaysia Di Bawah Arahan Perbendaharaan 11
Diterbitkan oleh:Bahagian Kewangan
1101/01/2014 Bahagian Kewangan
Pelaksanaan Baucar Buku 1Malaysia Tahun 2014
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Maklumat
2001/01/2014 Bahagian Kewangan
SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 25 TAHUN 2013
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
2531/12/2013 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Mengenai Pelaksanaan Bantuan Khas Awal Persekolahan 1Malaysia bagi Tahun 2014 -2
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Maklumat
230/12/2013 Bahagian Kewangan
Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan 1 Malaysia 2014
Diterbitkan oleh:Bahagian Kewangan
1030/12/2013 Bahagian Kewangan
Halaman: 123

Bawah