Atas
Pekeliling

|| Home » Pekeliling » Surat Siaran

Surat SiaranHalaman: 12345
Subjek Bil. Tarikh Jabatan
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 10 Tahun 2016 - Langkah-Langkah Pencegahan Awal Bagi Mengelak Kejadian Keracunan Makanan Di Asrama-Asrama Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1024/08/2016 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 9 Tahun 2016 - Penggunaan Templat Pelaporan Pentaksiran Sekolah Tahun 6 Untuk Pentaksiran Sekolah Di Bawah Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Mulai Tahun 2016
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
915/08/2016 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 8 Tahun 2016 - Garis Panduan Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Akibat Bencana.
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
825/07/2016 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran LP Bil.10 Tahun 2016: Penggunaan Dwibahasa Dalam Kertas Peperiksaan Sains dan Matematik UPSR 2016
Diterbitkan oleh:Lembaga Peperiksaan
1019/07/2016 Lembaga Peperiksaan
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 7 Tahun 2016 - Makluman Penggunaan Video 'Info 2 Minit' Menggantikan Slaid 'Info 5 Minit' Dalam Penataran Maklumat Gelombang 2 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)2013-2025
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
729/06/2016 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 6 Tahun 2016 - Penukaran Nama Pusat Tingkatan Enam Mod 1 Kepada Kolej Tingkatan Enam
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
626/05/2016 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 5 Tahun 2016 - Persediaan Sekolah Berhubung Penjagaan Kebajikan, Kesihatan dan Keselamatan Murid Semasa Menghadapi Cuaca Panas dan Kering Yang Berpanjangan
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
528/04/2016 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 4 Tahun 2016 - Perubahan Pelaksanaan Saringan LINUS 2.0 Mulai Tahun 2016 Bagi Rendah Kementerian Pendidikan Malaysia
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
401/04/2016 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 3 Tahun 2016 - Kemasukan Murid Ke Tingkatan Enam Tahun 2016
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
301/04/2016 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 2 Tahun 2016 - Peringatan Pelaksanaan Bekerja Lima Hari Seminggu
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
208/03/2016 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 1 Tahun 2016 - Syarat-Syarat Belajar Semula (Mengulang) Di Tingkatan Lima (5) Bagi Sesi Persekolahan Tahun 2016
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
122/02/2016 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 19 Tahun 2015 - Takwim Penggal dan Cuti Persekolahan Tahun 2016 Bagi Sekolah kerajaan dan Bantuan Kerajaan
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1917/12/2015 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 17 Tahun 2015 - Larangan Penggunaan Rokok Elektronik atau Vape Di Sekolah
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1711/12/2015 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 18 Tahun 2015 - Pelaksanaan Rintis Program Dwibahasa Atau Dual Language Programme (DLP) Di Sekolah Pada Tahun 2016.
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1807/12/2015 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil.4 Tahun 2015: Penawaran Mata Pelajaran Kurikulum Bersepadu Dini dan Kurikulum Bersepadu Tahfiz di Peringkat Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)
Diterbitkan oleh:Unit Komunikasi Korporat
404/12/2015 Lembaga Peperiksaan
Kaedah Penerimaan Sijil Sakit Swasta Untuk Tujuan Kemudahan Cuti Sakit Di Bawah Peruntukan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2006
Diterbitkan oleh:Unit Komunikasi Korporat
116/11/2015 Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 16 Tahun 2015 - Pelaksanaan Latihan Bagi Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) Yang Berkhidmat Di Bawah Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Terutamanya Di Daerah dan Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1620/10/2015 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2015 Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Amali (PEKA) Sains Dan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Bagi Murid Sekolah Rendah
Diterbitkan oleh:Unit Komunikasi Korporat
309/10/2015 Lembaga Peperiksaan
Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil. 2 Tahun 2015 Format Peperiksaan Pusat Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) Tahun 2015
Diterbitkan oleh:Unit Komunikasi Korporat
209/10/2015 Lembaga Peperiksaan
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bil. 15 Tahun 2015-Pelaksanaan Single Sign On (SSO) untuk log masuk Sistem Pengurusan Sekolah (SPS)
Diterbitkan oleh:Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan
1501/10/2015 Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan
Halaman: 12345

Bawah