Atas
Pekeliling

|| Home » Pekeliling » Surat Siaran

Surat SiaranHalaman: 123456
Subjek Bil. Tarikh Jabatan
SURAT SIASARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BIL. 17 TAHUN 2016 - Kemasukan Murid Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC)dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil(SJKT)ke Sekolah Menengah tanpa melalui kelas peralihan bagi sesi persekolahan tahun 2017.
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Maklumat
730/11/2016 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 16 Tahun 2016 - Pelantikan Guru Tingkatan Enam Berdasarkan Kesesuian Opsyen
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1620/10/2016 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 15 Tahun 2016 - Kemasukan Murid Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina){SJK( C )} Ke Sekolah Menengah Kebangsaan Tanpa Melalui Kelas Peralihan Bagi Sesi Persekolahan Tahun 2017
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1520/10/2016 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 11 Tahun 2016 - Garis Panduan Pengurusan Tingkatan Enam
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1113/10/2016 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 14 TAHUN 2016 - LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN AWAL BAGI MENJAMIN KESIHATAN DAN KESELAMATAN MURID DARIPADA JANGKITAN ZIKA DI SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1430/09/2016 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 13 Tahun 2016 - Garis Panduan Pengurusan Majlis/Acara dan Pengurangan Amalan Protokol dan Sambutan Di Bahagian/Jabatan/Institusi Pendidikan Di Bawah Kemanterian Pendidikan Malaysia (KPM)
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1328/09/2016 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 12 Tahun 2016 - Pelantikan Guru Tingkatan Enam Berdasarkan Kesesuaian Opsyen
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1228/09/2016 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 10 Tahun 2016 - Langkah-Langkah Pencegahan Awal Bagi Mengelak Kejadian Keracunan Makanan Di Asrama-Asrama Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1024/08/2016 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 9 Tahun 2016 - Penggunaan Templat Pelaporan Pentaksiran Sekolah Tahun 6 Untuk Pentaksiran Sekolah Di Bawah Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Mulai Tahun 2016
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
915/08/2016 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 8 Tahun 2016 - Garis Panduan Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Akibat Bencana.
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
825/07/2016 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran LP Bil.10 Tahun 2016: Penggunaan Dwibahasa Dalam Kertas Peperiksaan Sains dan Matematik UPSR 2016
Diterbitkan oleh:Lembaga Peperiksaan
1019/07/2016 Lembaga Peperiksaan
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 7 Tahun 2016 - Makluman Penggunaan Video 'Info 2 Minit' Menggantikan Slaid 'Info 5 Minit' Dalam Penataran Maklumat Gelombang 2 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)2013-2025
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
729/06/2016 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 6 Tahun 2016 - Penukaran Nama Pusat Tingkatan Enam Mod 1 Kepada Kolej Tingkatan Enam
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
626/05/2016 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 5 Tahun 2016 - Persediaan Sekolah Berhubung Penjagaan Kebajikan, Kesihatan dan Keselamatan Murid Semasa Menghadapi Cuaca Panas dan Kering Yang Berpanjangan
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
528/04/2016 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 4 Tahun 2016 - Perubahan Pelaksanaan Saringan LINUS 2.0 Mulai Tahun 2016 Bagi Rendah Kementerian Pendidikan Malaysia
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
401/04/2016 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 3 Tahun 2016 - Kemasukan Murid Ke Tingkatan Enam Tahun 2016
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
301/04/2016 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 2 Tahun 2016 - Peringatan Pelaksanaan Bekerja Lima Hari Seminggu
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
208/03/2016 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 1 Tahun 2016 - Syarat-Syarat Belajar Semula (Mengulang) Di Tingkatan Lima (5) Bagi Sesi Persekolahan Tahun 2016
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
122/02/2016 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 19 Tahun 2015 - Takwim Penggal dan Cuti Persekolahan Tahun 2016 Bagi Sekolah kerajaan dan Bantuan Kerajaan
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1917/12/2015 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 17 Tahun 2015 - Larangan Penggunaan Rokok Elektronik atau Vape Di Sekolah
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1711/12/2015 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Halaman: 123456

Bawah