Atas
Hubungi Kami

|| Home » Hubungi Kami » Jabatan dan Bahagian » Profil Jabatan
Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan

Profil Jabatan
JabatanBahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan
Ketua JabatanPengarah
DATO' HAJAH RASHIDAH BINTI MD ARIF, DIMP
AlamatAras 3, Blok 2251, Jalan Usahawan 1,
63000 Cyberjaya,
Selangor
Nombor Telefon03-8321 7400
Nombor Faks03-8321 7403 / 7402 / 7401
Laman Webhttp://www.moe.gov.my/v/bpsbpsk
Alamat E-mel

VISI

PENERAJU PENDIDIKAN BERTARAF DUNIAMISI

Menggerak dan Memastikan Perkhidmatan Profesionalisme dan Pengurusan Pendidikan Bertaraf Dunia Bagi Memenuhi Aspirasi Negara


 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan bangsa Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri dan keluarga serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara."FUNGSI

Fungsi Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan:

1. Merancang, menyelaras dan memastikan semua dasar, program dan aktiviti yang dipertanggungjawabkan         kepada Bahagian Pengurusan Sekolah dan Sekolah Kecemerlangan (BPSBPSK) dilaksanakan bertepatan serta selaras dengan Dasar dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan;

2. Mengurus, menyelaras dan memastikan Sekolah Berasrama Penuh (SBP) dan Sekolah Kecemerlangan (SK) menjadi penanda aras kecemerlangan pendidikan di dalam dan di luar Negara;

3. Merancang, mengurus dan mengawal sumber dengan sempurna bagi memastikan pengurusan pendidikan berkualiti dan bertaraf dunia;

4. Merancang peningkatan inovasi dan kreativiti dalam pengoperasian Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan;

5. Merancang dasar autonomi terpimpin dan memastikan keakuran kepada terma kuasa autonomi terpimpin dalam aspek program yang dijalankan;

6. Memantau dan menilai pelaksanaan program-program pendidikan di Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan agar sejajar  dengan aspirasi yang terkandung dalam Wawasan 2020;

7. Merancang dan melaksanakan kolaborasi yang mantap dan berkualiti pelbagai agensi luar dalam pelaksanaan program dan aktiviti Kementerian Pendidikan Malaysia.Bawah