Atas
Hubungi Kami

|| Home » Hubungi Kami » Jabatan dan Bahagian » Profil Jabatan
Jabatan Pendidikan WP Kuala Lumpur

Profil Jabatan
JabatanJabatan Pendidikan WP Kuala Lumpur
Ketua JabatanPengarah Pendidikan
Hajah Foziah binti Buang
AlamatJabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin,
50604 Kuala Lumpur.
Malaysia
Nombor Telefon03-62037777
Nombor Faks03-62037788
Laman Webhttp://jpwpkl.moe.gov.my
Alamat E-meladuanjpnkl@moe.gov.my

Visi, Misi dan Slogan

Visi
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Misi
Melestari Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Slogan
Gemilang Dalam Kalangan Yang CemerlangObjektif
 • Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu.
 • Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera.
 • Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara.
 • Memberi peluang-peluang kepada semua warganegara Malaysia.
 • Meluaskan dasar pendemokrasian pendidikan antara kawasan bandar dan luar bandar.
 • Memastikan pengurusan pendidikan termasuk pendidikan Islam yang lebih bersistematik, efisien dan berkesan.
 • Memberikan kemudahan infrastruktur yang selesa dan berkualiti bagi tempat kerja, kediaman dan sekolah.
 • Meningkatkan tahap profesionalisme tenaga pendidik dan personel bagi meningkatkan kecekapan dalam Pentadbiran, Pengajaran dan Pembelajaran melalui penggunaan Teknologi Pendidikan.
 • Mewujudkan sistem pengurusan organisasi pendidikan yang berteraskan ICT.
 • Meningkatkan pembangunan sahsiah pelajar yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
 • Meningkatkan kecemerlangan akademik dan potensi serta kualiti pelajar secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu.
 • Mempertingkatkan penyertaan pelajar dalam bidang sains dan teknologi untuk mencapai matlamat 60:40
 • Menguruskan pertukaran dan penempatan guru / murid mengikut permohonan dan kekosongan tempat.
 • Menjana perkembangan sahsiah murid-murid pendidikan khas.
 • Memastikan semua murid WPKL menguasai asas 3M.


Fungsi
 • Merancang, menyelia, mengurus, melaksana dan memantau perkhidmatan sokongan dalam hal-hal perkhidmatan personal, perjawatan, latihan, pentadbiran kewangan, maklumat dan kemudahan fizikal secara profesional, cekap dan berkesan.
 • Merancang, menyelia, mengurus dan memastikan pelaksanaan kurikulum, pengurusan pendidikan dan dakwah dilaksanakan dengan sempurna mengikut prinsip dan dasar Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
 • Merancang, menyelia, mengurus dan memastikan pelaksanaan kurikulum, pengurusan akademik dilaksanakan mengikut prinsip dan dasar Kementerian Pelajaran Malaysia.
 • Mengurus dan mengendalikan program pembangunan kemanusiaan dan memastikan pelaksanaan kurikulum dan perkembangan sahsiah pelajar dilaksanakan selaras dengan dasar Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
 • Merancang, menyelia, mengurus dan memastikan pelaksanaan pengurusan sekolah menengah / rendah dan pendidikan swasta dilaksanakan berteraskan perundangan pendidikan.


Piagam Pelanggan
 • Memproses urusan penempatan murid Tahun 1, Peralihan, Tingkatan 1 dan Tingkatan 4 di Sekolah Harian, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Kelas Aliran Agama (KAA) dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja sebelum tarikh pengesahan/ pendaftaran.
 • Memproses urusan pertukaran biasa murid bagi semua Sekolah Harian, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Kelas Aliran Agama (KAA) dan Sekolah Agama Bantuan SABK dalam tempoh (3) hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap.
 • Memastikan urusan Rayuan Bersekolah Semula murid dapat diselesaikan dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap.
 • Memastikan semua calon peperiksaan awam yang telah mendaftar dapat menduduki peperiksaan.
 • Memastikan penempatan guru baharu dapat diuruskan dalam tempoh dua puluh satu (21) hari bekerja dari tarikh senarai guru diterima dan pertukaran guru diuruskan dua (2) kali setahun dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja dari tarikh tutup permohonan.
 • Memastikan surat penempatan bukan guru dikeluarkan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas arahan penempatan diterima daripada Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).
 • Mengeluarkan perakuan pendaftaran, permit guru, pengelola dan pekerja institusi pendidikan swasta yang telah lengkap serta memenuhi terma dan syarat dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap.
 • Memastikan pesara wajib diberi faedah persaraan pada hari persaraan atau selewat-lewatnya tiga puluh (30) hari dari tarikh bersara wajib.
 • Memastikan sebarang aduan akan diuruskan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh aduan diterima oleh Penyelaras Aduan.
 • Memproses bil-bil dan baucer bayaran dalam tempoh sembilan (9) hari dari tarikh penerimaan dokumen bayaran lengkap.
 • Memastikan pelanggan mendapat perkhidmatan psikologi dan kaunseling dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh laporan diterima.


Pengurusan Tertinggi

Pengarah
Hajah Foziah binti Buang

Timbalan Pengarah Pejabat Pelajaran Wilayah Bangsar Pudu
Tuan Haji Ismail bin Musa

Timbalan Pengarah Pejabat Pelajaran Wilayah Sentul
Tuan Haji Juahir bin Mondakir

Timbalan Pengarah Pejabat Pelajaran Wilayah Keramat
Puan Hajah Asiah binti Hj Husin

Ketua Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan
Encik Ahmad Kham bin Abu Kassim

Ketua Sektor Pengurusan Sekolah
Puan Hajah Halimah binti Haron

Ketua Sektor Pengurusan Akademik
Puan Zainun binti Ahmad

Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan
Encik Rofli bin Mohamed

Ketua Sektor Penilaian dan Peperiksaan
Puan Hajah Nor Laila binti Lambak

Ketua Sektor Pendidikan Islam
Encik Mohamed Nor  bin Hj Salleh

Ketua Sektor Jaminan Kualiti
Puan Hajah Rashidah Tabassum binti Khalid

Ketua Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas
Kosong

Ketua Sektor Pengurusan Maklumat (ICT)
Encik Zubir bin Chi Din

Ketua Sektor Psikologi dan Kaunseling
Hajah Rosnah binti AbdullahBawah