Atas
Hubungi Kami

|| Home » Hubungi Kami » Sektor Pelajaran » Profil Jabatan
Jabatan Pendidikan WP Kuala Lumpur

Profil Jabatan
JabatanJabatan Pendidikan WP Kuala Lumpur
Ketua JabatanPengarah
Encik Abdullah bin Mad Yunus
AlamatJabatan Pelajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Persiaran Duta, Off Jalan Duta,
50604 Kuala Lumpur.
Malaysia
Nombor Telefon03-62037777
Nombor Faks03-62037788
Laman Webhttp://www.moe.gov.my/jpwpkl
Alamat E-meladuanjpnkl@moe.gov.my

Visi, Misi dan Slogan

Visi
Sekolah Unggul Penjana Generasi Terbilang

Misi
Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti

Slogan
Gemilang Dalam Kalangan Yang CemerlangObjektif
 • Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu.
 • Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera.
 • Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara.
 • Memberi peluang-peluang kepada semua warganegara Malaysia.
 • Meluaskan dasar pendemokrasian pendidikan antara kawasan bandar dan luar bandar.
 • Memastikan pengurusan pendidikan termasuk pendidikan Islam yang lebih bersistematik, efisien dan berkesan.
 • Memberikan kemudahan infrastruktur yang selesa dan berkualiti bagi tempat kerja, kediaman dan sekolah.
 • Meningkatkan tahap profesionalisme tenaga pendidik dan personel bagi meningkatkan kecekapan dalam Pentadbiran, Pengajaran dan Pembelajaran melalui penggunaan Teknologi Pendidikan.
 • Mewujudkan sistem pengurusan organisasi pendidikan yang berteraskan ICT.
 • Meningkatkan pembangunan sahsiah pelajar yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
 • Meningkatkan kecemerlangan akademik dan potensi serta kualiti pelajar secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu.
 • Mempertingkatkan penyertaan pelajar dalam bidang sains dan teknologi untuk mencapai matlamat 60:40
 • Menguruskan pertukaran dan penempatan guru / murid mengikut permohonan dan kekosongan tempat.
 • Menjana perkembangan sahsiah murid-murid pendidikan khas.
 • Memastikan semua murid WPKL menguasai asas 3M.


Fungsi
 • Merancang, menyelia, mengurus, melaksana dan memantau perkhidmatan sokongan dalam hal-hal perkhidmatan personal, perjawatan, latihan, pentadbiran kewangan, maklumat dan kemudahan fizikal secara profesional, cekap dan berkesan.
 • Merancang, menyelia, mengurus dan memastikan pelaksanaan kurikulum, pengurusan pendidikan dan dakwah dilaksanakan dengan sempurna mengikut prinsip dan dasar Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
 • Merancang, menyelia, mengurus dan memastikan pelaksanaan kurikulum, pengurusan akademik dilaksanakan mengikut prinsip dan dasar Kementerian Pelajaran Malaysia.
 • Mengurus dan mengendalikan program pembangunan kemanusiaan dan memastikan pelaksanaan kurikulum dan perkembangan sahsiah pelajar dilaksanakan selaras dengan dasar Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
 • Merancang, menyelia, mengurus dan memastikan pelaksanaan pengurusan sekolah menengah / rendah dan pendidikan swasta dilaksanakan berteraskan perundangan pendidikan.


Piagam Pelanggan
 • Memastikan pelanggan yang berurusan di kaunter dilayan selewat-lewatnya dalam tempoh 10 minit.
 • Memproses urusan penempatan murid Tahun 1, Peralihan, Tingkatan 1 dan Tingkatan 4 di Sekolah Harian, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan Kelas Aliran Agama (KAA) dalam tempoh 30 hari bekerja sebelum tarikh pengesahan / pendaftaran.
 • Memproses urusan pertukaran biasa murid bagi semua Sekolah Harian, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan Kelas Aliran Agama (KAA) dalam tempoh tiga hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap.
 • Memastikan urusan Rayuan Bersekolah Semula murid dapat diselesaikan dalam tempoh lima hari bekerja.
 • Memastikan  semua calon peperiksaan awam yang didaftarkan dapat menduduki peperiksaan.
 • Memastikan penempatan guru baru dapat diuruskan dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh senarai guru diterima dan pertukaran guru diuruskan 2 kali setahun dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh tutup permohonan.
 • Memastikan surat penempatan bukan guru dikeluarkan dalam tempoh tiga hari bekerja selepas arahan penempatan diterima daripada Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).
 • Mengeluarkan perakuan pendaftaran, permit guru, pengelola dan pekerja institusi pendidikan swasta yang telah lengkap serta memenuhi terma dan syarat dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap.
 • Memastikan pesara wajib diberi faedah persaraan pada hari persaraan atau selewat-lewatnya 30 hari dari tarikh bersara wajib.
 • Memastikan sebarang aduan akan diuruskan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh aduan diterima oleh pegawai aduan.
 • Memproses bil-bil dan baucar bayaran dalam tempoh sembilan hari dari tarikh penerimaan dokumen bayaran yang lengkap.


Pengurusan Tertinggi

Pengarah
Encik Abdullah bin Mad Yunus

Timbalan Pengarah Pejabat Pelajaran Wilayah Bangsar Pudu
Tuan Haji Ismail bin Musa

Timbalan Pengarah Pejabat Pelajaran Wilayah Sentul
Cik Nik Ramas binti Nik Wan

Timbalan Pengarah Pejabat Pelajaran Wilayah Keramat
Encik Tajuddin bin Mohamad Mor

Ketua Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan
Encik Razali bin Haji Iberhim

Ketua Sektor Pengurusan Sekolah
Puan Rusni binti Ab. Jalil

Ketua Sektor Pengurusan Akademik
Puan Halimah binti Haron

Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan
Encik Rofli bin Mohamed

Ketua Sektor Penilaian dan Peperiksaan
Puan Nor Laila binti Lambak

Ketua Sektor Pendidikan Islam
Puan Nik Samihah binti Nik Mohd Maidin

Ketua Sektor Jaminan Kualiti
Puan Zainun binti Ahmad

Ketua Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas
Kosong

Ketua Sektor Pengurusan Maklumat (ICT)
Puan Hasreen binti Mohd Rauf

Ketua Sektor Psikologi dan Kaunseling
Tuan Haji Abd Latif bin YahyaBawah