Atas
Hubungi Kami

|| Home » Hubungi Kami » Jabatan dan Bahagian » Profil Jabatan
Bahagian Pendidikan Guru

Profil Jabatan
JabatanBahagian Pendidikan Guru
Ketua JabatanPengarah
YBhg. Dato' Haji Mahmud bin Karim
AlamatAras 2 - 6, Blok E13, Kompleks E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya
Nombor Telefon03-88841144 / 03-88841079 / 03-8884 1080 / 03-88841064
Nombor Faks03-88841081/ 03-88893507
Laman Web--
Alamat E-mel

Pengenalan

Bahagian Pendidikan Guru ialah bahagian di Kementerian Pendidikan Malaysia yang mengendalikan program pendidikan keguruan dalam perkhidmatan. Program pendidikan keguruan berhasrat memenuhi Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru untuk melahirkan guru yang professional, berketerampilan, berdaya tahan, berakhlak mulia, mengamalkan nilai-nilai murni, berdaya fikir dan cekap teknologi.Visi

Bahagian pembangunan profesionalisme keguruan yang efektif dan responsif kepada hala tuju kementerian pendidikan malaysiaMisi

Melaksanakan Program Pembangunan Profesionalisme Keguruan Secara Terancang Dan BerterusanMoto

Melestari Kualiti GuruFungsi

1

Merancangan hala tuju latihan pembangunan profesionalisme keguruan menggubal dan menilai pelaksanaan dasar latihan guru.

2

Memberi khidmat kepakaran, merancang, membangun, menilai dan menentukan pematuhan standard latihan keguruan.

3

Memberi khidmat kepakaran, merancang, melaksana, menyelaras dan menilai program bina upaya keguruan.

4

Memberi khidmat kepakaran, merancang, mengurus dan menilai pelaksanaan program kompetensi pembelajaran dan pengajaran.

5

Memberi khidmat kepakaran, merancang, melaksana serta menilai program peningkatan keilmuan dan akademik.

6

Memberi khidmat kepakaran, merancang, mengurus dan melaksana latihan ICT serta menyelaras program dan kandungan pedagogi untuk pembelajaran dan pengajaran berasaskan ICT.

7

Merancang, mengurus, menyelaras, melaksana dan memantau hal-hal berkaitan pentadbiran perkhidmatan, perjawatan, kewangan dan pembangunan BPG dan cawangannya.


 

 Pelan Operasi Latihan 2015

Pelan Operasi Latihan 2015

Sebarang pindaan tarikh dan tempat perlaksanaan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa.Tawaran Kursus KPM

1. Institut Aminuddin Baki (IAB)

    http://aplikasi.iab.edu.my/insyst

    http://aplikasi.iab.edu.my/npqel/npqel.aspx

 

2. English Language Teaching Centre (ELTC)

    http://www.eltc.edu.my

 Bawah