Atas
Hubungi Kami

|| Home » Hubungi Kami » Sektor Pelajaran » Profil Jabatan
Bahagian Pengurusan Sekolah Harian

Profil Jabatan
JabatanBahagian Pengurusan Sekolah Harian
Ketua JabatanPengarah
Abdullah bin Mad Yunus
AlamatAras 3 & 4, Blok E2, Kompleks E,
Pusat Pentadbiran Kerajaaan Persekutuan,
62604 Putrajaya
Nombor Telefon603 8884 9370
Nombor Faks603 8888 6671
Laman Webhttp://www.moe.gov.my/v/bpsh
Alamat E-mel

Matlamat


Piagam Pelanggan

Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pelajaran Malaysia berikrar dan berjanji menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami bagi mewujudkan pendidikan yang berkesan dengan :

1.Pengurusan Penempatan Guru

 • Memastikan proses penempatan guru diuruskan dalam tempoh 21 hari bekerja selepas bekalan guru diterima daripada BPSH

2.Pengurusan Pertukaran Guru

 • Memastikan proses pertukaran guru diurus 2 kali setahun bagi pertukaran Januari dan Jun dalam tempoh seperti berikut:

  • 45 hari bekerja daripada tarikh tutup permohonan sehingga tarikh permohonan diluluskan bagi pertukaran Januari
  • 30 hari bekerja daripada tarikh tutup permohonan sehingga tarikh permohonan diluluskan bagi pertukaran Jun

3.Pengurusan Murid

 • Memastikan 100% murid warganegara mendapat tempat belajar setiap sesi persekolahan bermula

 • Memaklumkan keputusan permohonan belajar semula murid warganegara di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan dalamtempoh 14 hari bekerja setelah permohonan lengkap diterima

4.Pengurusan Permohonan Agensi Luar

 • Mengemukakan status kelulusan dalam tempoh 14 hari bekerja

5.Pengurusan Semakan Kertas Makluman / Cadangan

 • Mengemukakan Kertas Makluman / Cadangan kepada urus setia dalam tempoh 7 hari bekerja

6.Ulasan Memorandum / Kertas Cadangan

 • Mengemukakan ulasan Memorandum/Kertas Cadangan kepada pemohon dalam tempoh 7 hari bekerja

7.Pengurusan Aduan Pelanggan

 • Memastikan maklum balas kepada pertanyaan dan aduan pelanggan disediakan dalam tempoh-tempoh berikut:

  • Menyelesaikan aduan dalam tempoh 14 hari bekerja
  • Menjawab sebarang pertanyaan dalam tempoh 3 hari bekerja

8.Pengurusan Keurusetiaan

 • Mengemukakan draf minit mesyuarat dalam tempoh 3 hari bekerja selepas mesyuarat

 • Mengedarkan minit mesyuarat dalam tempoh 7 hari bekerja selepas mesyuarat

9.Pengurusan Pembayaran kepada Pembekal

 • Memastikan urusan pembayaran bil dan invois dibuat tidak melebihi 14 hari dari tarikh penerimaan (bagi dokumen yang lengkap)Visi

Bahagian Pengurusan Sekolah Harian peneraju pengurusan pendidikan berkualiti menjelang 2015Misi

Merancang, menyelaras, memudahcara, menyelia dan menilai pengoperasian dasar-dasar pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia bagi membolehkan Jabatan Pelajaran Negeri melaksanakan dasar-dasar pendidikan dengan cekap dan berkesan untuk mencapai pengurusan pendidikan berkualitiObjektif Kualiti
  • Memastikan proses penempatan guru dapat diuruskan dalam tempoh 21 hari bekerja selepas senarai bekalan guru diterima
 • Memastikan proses pertukaran guru diuruskan dua kali setahun bagi pertukaran Januari dan Jun dalam tempoh 30 hari bekerja daripada tarikh tutup permohonan sehingga arahan pertukaran dikeluarkan
 • Memastikan proses pemantauan dilaksanakan secara terancang dan berkesan bagi mengukur pencapaian objektif program dan aktiviti seperti berikut:
  • Melaksanakan pemantauan sekurang-kurangnya 1 kali setahun bagi lokasi yang telah ditetapkan
  • Menerima maklum balas pemantauan dari lokasi dalam tempoh 14 hari bekerja


Fungsi

Fungsi Bahagian Pengurusan Sekolah Harian ialah :

 1. Memastikan program dan aktiviti  dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia (2006-2010) yang berkaitan dengan Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah-sekolah harian mencapai objektif yang disasarkan.
 2. Meningkatkan kualiti pendidikan melalui pelaksanaan dasar-dasar operasi pendidikan dan presekolahan di sekolah-sekolah harian, sejajar dengan hasrat Wawasan Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
 3. Memastikan pengurusan hal ehwal guru di sekolah harian diuruskan dengan efisyen selaras dengan keperluan perkhidmatan profesionalisme keguruan.
 4. Memastikan pengurusan hal ehwal persekolahan murid di sekolah harian diuruskan dengan efisyen selaras dengan keperluan dan kebajikan murid.
 5. Memastikan pelaksanaan operasi dan program hal ehwal murid di sekolah-sekolah harian mencapai matlamat dan objektif Dasar Pendidikan Kebangsaan
 6. Memastikan pelaksanaan operasi dan program akademik di sekolah-sekolah harian mencapai matlamat dan objektf Dasar Pendidikan Kebangsaan.


Bawah