Atas
Hubungi Kami

|| Home » Hubungi Kami » Jabatan dan Bahagian » Profil Jabatan
Bahagian Audit Sekolah

Profil Jabatan
JabatanBahagian Audit Sekolah
Ketua JabatanSetiausaha Bahagian
Encik Azmi Bin Mohammad
AlamatAras 2, Blok E9,
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 PUTRAJAYA
Nombor Telefon03-88721721
Nombor Faks03-88721736
Laman Web--
Alamat E-melbas@moe.gov.my

Latar belakang

Peraturan-Peraturan Pendidikan (Akaun dan Audit) 2002 yang dibuat di bawah seksyen 130 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550), antara lain, menghendaki sesuatu Institusi Pendidikan Islam atau Institusi Pendidikan Kerajaan atau Bantuan Kerajaan yang menerima bantuan kewangan, menyediakan dan mengemukakan penyata kewangan tahunan bagi tahun berakhir 31 Disember setiap tahun mengikut prinsip perakaunan yang diterima umum kepada Ketua Pusat Tanggungjawab. Penyata ini yang kemudiannya hendaklah dikemukakan kepada Bahagian Audit Sekolah untuk tujuan pengauditan tidak lewat dari 31 Mac tahun berikutnya. Bagi memenuhi peruntukan peraturan ini, Bahagian Audit Sekolah telah menjalankan tiga (3) jenis kaedah pengauditan seperti berikut: -

  • Pengauditan Terhadap Penyata Kewangan
  • Pengauditan Pematuhan
  • Pengauditan Terhadap Program Bantuan

Bahagian ini diketuai oleh Setiausaha Bahagian dan mempunyai 466 pegawai-pegawai yang ditempatkan di Ibu Pejabat Putrajaya dan 21 Bahagian Audit Sekolah cawangan negeri di seluruh Malaysia.

 Visi & Misi

Visi

Cemerlang dalam khidmat pengauditan.

Misi

Menyumbang kepada prestasi cemerlang pengurusan kewangan dan akauntabiliti sekolah.Objektif

Menjalankan pengauditan terhadap akaun sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan bagi memastikan wujud akauntabiliti dalam pengurusan kewangan serta melaporkan kepada pihak pengurusan.Fungsi
  • Memeriksa dan mengesahkan penyata kewangan semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan
  • Menentukan pengurusan dan kawalan kewangan di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan dijalankan dengan baik, teratur dan kemaskini serta mematuhi peraturan dan prosedur kewangan yang ditetapkan
  • Memberi pendapat sama ada penyata kewangan yang disediakan menggambarkan kedudukan kewangan  sekolah yang benar dan saksama
  • Menentukan sama ada program bantuan kerajaan telah digunakan dengan cekap, berhemat dan dibelanjakan bagi maksud yang diberi


Pendekatan Bahagian Audit Sekolah
  • Mengeluarkan Pemerhatian Audit Ringkas semasa sesi exit conference untuk menjelaskan penemuan audit, kesimpulan dan syor bagi membolehkan sekolah-sekolah untuk mengambil langkah-langkah pembetulan dan tindakan yang berkesan untuk menangani isu yang dibangkitkan
  • Melaksanakan program sekolah angkat untuk mengenal pasti sekolah-sekolah yang memerlukan petunjuk untuk mengatasi kelemahan dalam pengurusan kewangan mereka
  • Bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri / Institut Aminuddin Baki untuk memberi ceramah / kursus / latihan / bengkel dalam bidang perakaunan dan pengurusan kewangan


Bahagian Audit Sekolah Negeri/Cawangan

Bahagian Audit Sekolah Negeri Perlis
Kementerian Pendidikan Malaysia
Tingkat 4, Bangunan Persekutuan
Persiaran Jubli Emas
01000 Kangar
PERLIS INDERA KAYANGAN
No.Tel: 04-9763567 No. Faks: 04-9764341

Bahagian Audit Sekolah Negeri Kedah
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 1, Zon (A) Wisma Persekutuan
Anak Bukit, Bangunan Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
06220, KEDAH DARUL AMAN
No.Tel: 04-7001438 No. Faks: 04-7344329

Bahagian Audit Sekolah Negeri Pulau Pinang
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 5, Bangunan Gunasama Persekutuan
Jalan Anson
10400 PULAU PINANG
No.Tel: 04-2287037 No. Faks: 04-2287011

Bahagian Audit Sekolah Negeri Perak Cawangan Ipoh
Kementerian Pendidikan Malaysia
Tingkat 4, Blok C
Bangunan Persekutuan Ipoh
Jalan Dato Seri Ahmad Said
30450 Ipoh
PERAK DARUL RIDZUAN
No.Tel: 05-2491966 No. Faks: 05-2491960

Bahagian Audit Sekolah Negeri Perak Cawangan Taiping
Kementerian Pendidikan Malaysia
Tingkat 5, Wisma Persekutuan
Jalan Istana Larut
34000 Taiping
PERAK DARUL RIDZUAN
No.Tel: 05-8074548 No. Faks: 05-8069931

Bahagian Audit Sekolah Negeri Selangor
Kementerian Pendidikan Malaysia
Tingkat 16, Wisma KWSG
Jalan Kg. Attap
50604 KUALA LUMPUR
No.Tel: 03-22745048 No. Faks: 03-22739311

Bahagian Audit Sekolah Wilayah Persekutuan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Tingkat 16, Wisma KWSG
Jalan Kg. Attap
50604 KUALA LUMPUR
No.Tel: 03- 22743275 No.Faks: 03-22733757

Bahagian Audit Sekolah Negeri Sembilan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Tingkat 3, Bangunan Tabung Haji
Kompleks Terminal 1
Jalan Lintang, 70000 Seremban
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
No.Tel: 06-7630232 No. Faks: 06-7630803

Bahagian Audit Sekolah Negeri Melaka
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 9, Menara Persekutuan, Hang Tuah Jaya
75450 Ayer Keroh
MELAKA
No.Tel: 06-2345431 No.Faks: 06-2345435

Bahagian Audit Sekolah Negeri Johor Cawangan Johor Bahru
Kementerian Pendidikan Malaysia
Tingkat 10, Menara Tabung Haji
Jalan Ayer Molek
80720 Johor Bahru
JOHOR DARUL TAKZIM
No.Tel: 07-2264811 No. Faks: 07-2223870

Bahagian Audit Sekolah Negeri Johor Cawangan Muar
Kementerian Pendidikan Malaysia
No. 11, Aras Bawah & Satu
Jalan Perdagangan
Off Bulatan Jalan Bakri
84000 Muar
JOHOR DARUL TAKZIM
No.Tel: 06-9522585 No. Faks: 06-9536832

Bahagian Audit Sekolah Negeri Pahang Cawangan Kuantan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Tingkat 2 & 3, Wisma Delima
Jalan Haji Abdul Aziz
25000 Kuantan
PAHANG DARUL MAKMUR
No.Tel: 09-5138097 No. Faks: 09-5133362

Bahagian Audit Sekolah Negeri Pahang Cawangan Temerloh
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 1, Kompleks Plaza Temerloh
Jalan Ahmad Shah
28000 Temerloh
PAHANG DARUL MAKMUR
No.Tel: 09-2961505 No. Faks: 09-2960587

Bahagian Audit Sekolah Negeri Kelantan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Tingkat 3, Wisma Ilmu
Jalan Doktor
15000 Kota Bharu
KELANTAN DARUL NAIM
No.Tel: 09-7413522 No. Faks: 09-7479320

Bahagian Audit Sekolah Negeri Terengganu
Kementerian Pendidikan Malaysia
Tingkat 2, Wisma Seri Amar
20200 Kuala Terengganu
TERENGGANU DARUL IMAN
No.Tel: 09-6203097 No.Faks: 09-6203098

Bahagian Audit Sekolah Negeri Sabah Cawangan Kota Kinabalu
Kementerian Pendidikan Malaysia
Tingkat 3, Blok C
Bangunan KWSP
Peti Surat No. 143
88000 KOTA KINABALU, SABAH
No.Tel: 088-234241 No. Faks: 088-267502

Bahagian Audit Sekolah Negeri Sabah Cawangan Sandakan
Kementerian Pendidikan Malaysia
Tingkat 3, Bangunan Urusetia
W.D.T No. 130
Pejabat Pos Wisma Persekutuan
90400 SANDAKAN , SABAH
No.Tel: 089-666115 No. Faks: 089-666116

Bahagian Audit Sekolah Negeri Sabah Cawangan Tawau
Kementerian Pendidikan Malaysia
Tingkat 5, Wisma Persekutuan
Peti Surat no. 499
91007 TAWAU, SABAH
No.Tel: 089-754337 No. Faks: 089-754336

Bahagian Audit Sekolah Negeri Sabah Cawangan Beaufort
Kementerian Pendidikan Malaysia
Tingkat 2, Wisma Persekutuan
Beg Berkunci No. 15
89808 BEAUFORT, SABAH
No.Tel: 087-225226  No.Faks: 087-226964 

Bahagian Audit Sekolah Negeri Sarawak Cawangan Kuching
Kementerian Pendidikan Malaysia
Lot. No. 303, Tingkat 3
The Spring Shopping Mall
Jalan Simpang 3
93300 KUCHING, SARAWAK
No. Tel: 082-237433 No. Faks: 082-237411

Bahagian Audit Sekolah Negeri Sarawak Cawangan Sibu

Kementerian Pendidikan Malaysia
Tingkat 10, Seksyen B, Wisma Vasty
96000 SIBU, SARAWAK
No. Tel: 084-321295 / 084-321248

 Bawah