Atas
Pautan Tambahan

|| Home » Pautan Tambahan » Pemberitahuan » Pemberitahuan
Pemberitahuan

 

PENGEMASKINIAN MAKLUMAT PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN YANG TELAH MENERIMA PINJAMAN PELAJARAN KEMENTERIAN MALAYSIA

21 June 2013
Semua peminjam Pinjaman Pelajaran KPM yang sedang berkhidmat di Bahagian, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah, Kolej Matrikulasi, 
Institut Pendidikan Guru Malaysia, dan Institut Aminuddin Baki adalah dipohon untuk mengemukakan maklumbalas pengemaskinian maklumat. Maklumbalas tersebut seperti 
di Lampiran perlu difaks semula ke Cawangan Penguakuasaan Perjanjian Pinjaman, Bahagian Tajaan Pendidikan 
menerusi talian 03-83217102, selewat-lewatnya pada 30 Julai 2013.

Muat Turun
PENGEMASKINIAN MAKLUMAT PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN YANG TELAH MENERIMA PINJAMAN PELAJARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

 

Diterbitkan oleh Bahagian Tajaan Pendidikan

Bawah