Atas
Pautan Tambahan

|| Home » Pautan Tambahan » Pemberitahuan » Pemberitahuan
Pemberitahuan

 

Makluman Berkenaan Capaian Webmail KPM

24 August 2010

Adalah dimaklumkan bahawa pihak Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM), KPM sedang melaksanakan proses penaiktarafan sistem emel rasmi Kementerian.
Proses migrasi ini dilaksanakan secara berperingkat dan selari penggunaannya dengan sistem emel yang lama. Sehubungan itu bagi capaian Outlook Web Access (OWA) akan memiliki dua (2) URL iaitu :
 
http://webmail.moe.gov.my (Bagi pengguna yang belum migrasi mailboxnya)
 
https://mail.moe.gov.my (Bagi pengguna yang telah migrasi mailboxnya)
 
 
Nota :
 
Ingin dimaklumkan juga user id dan katalaluan pengguna adalah masih sama seperti yang lama. Sekiranya tuan/puan tidak dapat capaian masuk(login) ke OWA lama, sila guna link URL baru bagi capaian emel.
 
Sekian terima kasih

 

Diterbitkan oleh Bahagian Pengurusan Maklumat

Bawah