Atas
Pautan Tambahan

|| Home » Pautan Tambahan » Pemberitahuan » Pemberitahuan
Pemberitahuan

 

Taklimat Mengenai Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 tahun 2008 : Tawaran Opsyen Pelanjutan Umur Persaraan Wajib Kepada 58 Tahun

11 June 2008
PINDAAN UNDANG-UNDANG PENCEN DILULUSKAN OLEH DEWAN RAKYAT PADA 29.5.2008

BERKUATKUASA 1 JULAI 2008

Umur Persaraan Wajib dipinda untuk anggota sektor awam daripada 55 tahun / 56 tahun kepada 58 tahun  

Undang-Undang Pencen Yang Berkaitan

1. Akta Pencen 1980 (Akta 227)
2. Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan 1980 (Akta 239)

Tertakluk  Kepada
Undang-Undang Pencen
Perintah Am
Peraturan Perkhidmatan
Skim Perkhidmatan
Pekeliling Perkhidmatan
Surat Pekeliling Perkhidmatan
Arahan-arahan lain


PERSARAAN AWAL
1.Anggota boleh dikehendaki bersara awal atas kehendak Kerajaan
2.Anggota boleh memohon Untuk bersara pilihan 


TARIKH BAYARAN GANJARAN DAN GANTIAN CUTI REHAT(GCR) BAGI  PERSARAAN PILIHAN 
- Di Bayar Pada Tarikh Kuatkuasa Persaraan Pilihan


TARIKH BAYARAN PENCEN BULANAN BAGI PERSARAAN PILIHAN 
Dilantik sebelum 12.4.1991
45 Tahun(Perempuan)
50 Tahun (Lelaki)

 


Bawah