Atas
Pekeliling

|| Home » Pekeliling » Pekeliling Ikhtisas
Pekeliling IkhtisasSubjek Bil. Tarikh Jabatan Kategori
Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 9 Tahun 2016 - Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Menengah Secara Berperingkat-Peringkat Mulai Tahun 2017
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
917/11/2016 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kurikulum
Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 8 Tahun 2016 - Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah(Semakan 2017)Secara Berperingkat-Peringkat Mulai Tahun 2017
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
817/11/2016 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kurikulum
Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 7 Tahun 2016 - Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaaan(Semakan 2017)
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
717/11/2016 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kurikulum
Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 6 Tahun 2016 - Cuti Pada Hari-Hari Peperiksaan Awam/Pentaksiran Pusat
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
601/09/2016 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Pentadbiran
Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 5 Tahun 2016 - Panduan Keselamatan Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Luar Kawasan Sekolah
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
524/08/2016 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kokurikulum
Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 4 Tahun 2016 - Pelaksanaan Highly Immersive Programme (HIP) Bahasa Inggeris Di Semua Institusi Pendidikan Di Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia Mulai Tahun 2016
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
420/06/2016 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kurikulum
Surat Pekeliling Ikhtisas KPM Bil 3 Tahun 2016: Pelaksanaan Pentaksiran Alternatif Sekolah Rendah (PASR) Murid Berkeperluan Khas Mulai Tahun 2016
Diterbitkan oleh:Lembaga Peperiksaan
324/02/2016 Lembaga Peperiksaan Kurikulum
Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 2 Tahun 2016 - Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK)
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
223/02/2016 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kurikulum
Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 1 Tahun 2016 - Pelaksanaan Tahfiz Model Ulul Albab Di Sekoalh Menengah Kementerian Pendidikan Malaysia
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
115/01/2016 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Pentadbiran
Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 12 Tahun 2015 - Penukaran Teks Komponen Sastera (KOMSAS) Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 2 Dan Tingkatan 5 Mulai Tahun 2016
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1231/12/2015 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kurikulum
Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 11 Tahun 2015 - Penukaran Teks Baharu Komponen Sastera (KOMSAS)Dalam Mata Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Tingkatan 2 Dan Tingkatan 5 Mulai 2016
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Maklumat
1130/12/2015 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kurikulum
Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil.2 Tahun 2015 Format Peperiksaan Pusat Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) Tahun 2016
Diterbitkan oleh:Unit Komunikasi Korporat
209/10/2015 Lembaga Peperiksaan Hal Ehwal Pelajar
Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 10 Tahun 2015 - Pelaksanaan Program Vokasional Menengah Atas (PVMA)
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1006/10/2015 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kurikulum
Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 9 Tahun 2015 - Panduan Berkenaan Rambut dan Pemakaian Steel Bangle (KARA) Oleh Murid-Murid Keturunan Sikh
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
904/06/2015 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Hal Ehwal Pelajar
Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 8 Tahun 2015 - Kemudahan Pinjaman Netbook 1Malaysia Untuk Guru Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
804/06/2015 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Pentadbiran
Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 7 Tahun 2015 Pelaksanaan Sekolah Berprestasi Tinggi
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Maklumat
713/03/2015 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Pentadbiran
Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 3 Tahun 2015 - Penukaran Teks Komponen Sastera (KOMSAS) Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Tingkatan 1 dan 4 Mulai Tahun 2015
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
313/03/2015 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kurikulum
Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 7 Tahun 2015 - Pelaksanaan Sekolah Berprestasi Tinggi
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
705/03/2015 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kurikulum
Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 6 Tahun 2015 - Penukaran Teks Mata Pelajaran Elektif Kesusasteraan Melayu Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 Mulai Tahun 2015
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
605/03/2015 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kurikulum
Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 5 Tahun 2015 - Penukaran Teks Komponen Sastera (KOMSAS)Dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tingkatan 1 dan 4 Mulai Tahun 2015
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
505/03/2015 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kurikulum

Bawah