Atas
Pekeliling

|| Home » Pekeliling » Pekeliling Ikhtisas
Pekeliling IkhtisasSubjek Bil. Tarikh Jabatan Kategori
Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 1 Tahun 2016 - Pelaksanaan Tahfiz Model Ulul Albab Di Sekoalh Menengah Kementerian Pendidikan Malaysia
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
115/01/2016 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Pentadbiran
Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 12 Tahun 2015 - Penukaran Teks Komponen Sastera (KOMSAS) Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 2 Dan Tingkatan 5 Mulai Tahun 2016
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1231/12/2015 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kurikulum
Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 11 Tahun 2015 - Penukaran Teks Baharu Komponen Sastera (KOMSAS)Dalam Mata Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Tingkatan 2 Dan Tingkatan 5 Mulai 2016
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Maklumat
1130/12/2015 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kurikulum
Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil.2 Tahun 2015 Format Peperiksaan Pusat Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) Tahun 2016
Diterbitkan oleh:Unit Komunikasi Korporat
209/10/2015 Lembaga Peperiksaan Hal Ehwal Pelajar
Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 10 Tahun 2015 - Pelaksanaan Program Vokasional Menengah Atas (PVMA)
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
1006/10/2015 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kurikulum
Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 9 Tahun 2015 - Panduan Berkenaan Rambut dan Pemakaian Steel Bangle (KARA) Oleh Murid-Murid Keturunan Sikh
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
904/06/2015 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Hal Ehwal Pelajar
Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 8 Tahun 2015 - Kemudahan Pinjaman Netbook 1Malaysia Untuk Guru Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
804/06/2015 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Pentadbiran
Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 7 Tahun 2015 Pelaksanaan Sekolah Berprestasi Tinggi
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Maklumat
713/03/2015 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Pentadbiran
Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 3 Tahun 2015 - Penukaran Teks Komponen Sastera (KOMSAS) Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Tingkatan 1 dan 4 Mulai Tahun 2015
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
313/03/2015 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kurikulum
Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 7 Tahun 2015 - Pelaksanaan Sekolah Berprestasi Tinggi
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
705/03/2015 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kurikulum
Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 6 Tahun 2015 - Penukaran Teks Mata Pelajaran Elektif Kesusasteraan Melayu Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 Mulai Tahun 2015
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
605/03/2015 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kurikulum
Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 5 Tahun 2015 - Penukaran Teks Komponen Sastera (KOMSAS)Dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tingkatan 1 dan 4 Mulai Tahun 2015
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
505/03/2015 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kurikulum
Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 4 Tahun 2015 - Penukaran Teks Mata Pelajaran Elektif Kesusasteraan Dalam Bahasa Inggeris Menengah Atas Bagi Tingkatan 4 Mulai Tahun 2015
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
405/03/2015 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kurikulum
Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 2 Tahun 2015 - Pelaksanaan Norma Baharu Guru Pendidikan Islam Di Sekolah Rendah, Kementerian Pendidikan Malaysia
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
205/02/2015 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Pentadbiran
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1 Tahun 2015 - Pelaksanaan Penempatan dan Pertukaran Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Yang Menerima Bayaran Insentif Profisiensi Bahasa Inggeris (IProBI)
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
105/02/2015 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Pentadbiran
Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 3 Tahun 2014 – Pelaksanaan Sekolah Dalam Hospital
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Maklumat
316/01/2015 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Hal Ehwal Pelajar
Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil.2 Tahun 2014: Pelaksanaan Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Sebagai Syarat Wajib Lulus Mulai Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2016
Diterbitkan oleh:Unit Komunikasi Korporat
218/12/2014 Lembaga Peperiksaan Hal Ehwal Pelajar
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4 Tahun 2014 : Perubahan Syarat Kemasukan dan Pengekalan Murid Tingkatan Empat Ke Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) Mulai 2015
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
409/12/2014 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Pentadbiran
Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 2 Tahun 2014: Etika Pakaian Murid Tingkatan Enam
Diterbitkan oleh:Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
209/12/2014 Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Hal Ehwal Pelajar
Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil 1/2014: Penambahbaikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
Diterbitkan oleh:Unit Komunikasi Korporat
131/03/2014 Lembaga Peperiksaan Hal Ehwal Pelajar

Bawah