Atas
Maklumat Korporat

|| Home » Maklumat Korporat » Menteri & Timbalan Menteri
Menteri & Timbalan Menteri

Menteri Pendidikan


Y.A.B. Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin Bin Haji Mohd. Yassin

 
Menteri Pendidikan II

 

 YB. Dato' Seri Idris Bin Jusoh

                    Timbalan Menteri Pendidikan

                    

                    Y.B. Datuk Mary Yap Kain Ching

Timbalan Menteri Pendidikan II

Y.B. Tuan P Kamalanathan a/l P. Panchanathan

 


Bawah