Atas
Hubungi Kami

|| Home » Hubungi Kami » Kakitangan KPM
Direktori Kakitangan KPM


Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
Aras 3 & 4, Blok E2, Kompleks E,
Pusat Pentadbiran Kerajaaan Persekutuan,
62604 Putrajaya
Telefon: 603 8884 9370
Faks: 603 8888 6671
E-mel:

No.NamaJawatanSambungan
UNIT PENGURUSAN SEKOLAH MENENGAH
1. Haris bin Yahaya, Encik
harrisya
Ketua Unit 88849349
2. Badrul Hisham bin Abdul Karim, Haji
badrul.hisham
Penolong Pengarah 88849545
3. Kosong
--
Penolong Pengarah 88849348
4. Rezuan bin Ahmad, Encik
rezuan.ahmad
Penolong Pengarah 88849467
5. Syerwiah binti Abu Hassan, Puan
syerwiah.abuhassan
Penolong Pengarah 88849346
6. Farhana binti Abu Said, Cik
farhana.abusaid
Penolong Pengarah 88849380
7. Kosong
--
Penolong Pengarah 88849347
8. Sahariah binti Shamsuddin, Puan
sahariah
Pengelola Kanan 88849382
9. Kosong
--
Pengelola Kanan 88849347
10. Fathiah binti Ahmad, Puan
fathiah.ahmad
Pembantu Tadbir 88849498
11. Kartini binti Bandi, Puan
kartini
Pembantu Tadbir 88849500
12. Norhaslini binti Mat Esa, Puan
norhaslini.matesa
Pembantu Tadbir 88849350
13. Noraini binti Ariffin, Cik
noraini.ariffin
Pembantu Tadbir 88846829
14. Faridah binti Hashim, Puan
faridah.hashim
Pembantu Am Pejabat 88849500

Bawah