Atas
Maklumat Bahagian/Agensi

|| Home » Maklumat Bahagian/Agensi » Bahagian Pendidikan Islam
                                      
 
 

 

 

BERITA / MAKLUMAN

PENGHANTARAN LAPORAN TAHUNAN PENGURUSAN ASET ALIH DAN STOR BAGI TAHUN 2015 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) KE BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM (BPI)

2 Disember 2015

Merujuk kepada Para 8 (KP1.1/2013), dan Para 6, (KP6.9/2013) 1 Pekeliling Perbendaharaan (1PP), Pegawai Pengawal dikehendaki mengemukakan Laporan Tahunan Pengurusan Aset Alih dan Stor bagi Tahun 2015 ke Perbendaharaan Malaysia.

Pihak tuan/ puan adalah dimohon untuk mengemukakakn laporan yang lengkap ke Bahagian Pendidikan Islam (BPI) seperti di LAMPIRAN A (iii) bagi tujuan penyelarasan.  Semua laporan berkenaan perlu disediakan dalam bentuk hardcopy dan softcopy (Microsoft Excel) mengikut format softcopy yang dimuatnaik di portal Bahagian Pendidikan Islam (BPI).  Laporan lengkap dalam bentuk softcopy hendaklah dikemukakan melalui emel laporanasetstor.bpi@moe.gov.my.

Pautan bagi Format Laporan Tahunan Pengurusan Aset Alih & Stor Tahun 2015: BPI, KPM

Bagi memastikan penghantaran Laporan Tahunan ke Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset (BPPA), KPM menepati tarikh yang telah ditetapkan, semua laporan dalam bentuk hardcopy hendaklah dikemukakan kepada Unit Pentadbiran, Sektor Khidmat Pengurusan, Bahagian Pendidikan Islam (BPI) sebelum atau pada 8 Januari 2016 (Jumaat) ke alamat seperti berikut:

Sebarang pertanyaan Tuan/ Puan boleh menghubungi Unit Pentadbiran, Sektor Khidmat Pengurusan, BPI di talian atau emel kepada pegawai:

Encik Norrahim bin Hussein
Tel     : 03-83217375
Emel : norrahim.hussein@moe.gov.my

Puan Norariza Binti Basharuddin
Tel     :  03-83217362
Emel :  norariza.basharuddin@moe.gov.my

Encik Mohamad Hafiz bin Jusoh
Tel     :  03-83217363
Emel :  hafiz.jusoh@moe.gov.my


Perhatian dan kerjasama pihak tuan/ puan amat dihargai dalam memastikan laporan tahunan dikemukakan kepada Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset (BPPA), KPM dengan lengkap, teratur, tepat dan menepati tempoh yang ditetapkan.

Sekian, terima kasih.

 

 


 

PAUTAN PANTAS

          

 

 

 

 


Bawah