Atas
Pautan Tambahan

|| Home » Pautan Tambahan » Arkib » Arkib
ARKIB
Pemberitahuan

Tempoh Pengisian Data Daftar Aset Khusus (DAK) Sistem mySPATA

26 April 2012

TEMPOH PENGEMASKINIAN PENDAFTARAN DAFTAR ASET KHUSUS (DAK) DI DALAM SISTEM mySPATA OLEH PENGGUNA SISTEM DI PERINGKAT SEKOLAH ADALAH PADA ATAU SEBELUM 30 JUN 2012 BERDASARKAN KEPADA KEPUTUSAN JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET KERAJAAN (JPAK)

 

Diterbitkan oleh Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset

Bawah