Pekeliling en-us Penambahbaikan Kepada Borang- Borang Pengesahan Kerja - Pekeliling Perolehan Kementerian Pendidikan Malaysia Bil.1/2011 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=9772014-04-04 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=977 Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil 1/2014: Penambahbaikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=9782014-03-31 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=978 URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN(PPP) YANG MEMPUNYAI PENGALAMAN SEBAGAI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD) DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) CALON CICIR YANG BERKELAYAKAN TAHUN 2013 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9632014-03-19 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=963 URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) CALON CICIR YANG BERKELAYAKAN TAHUN 2013 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9612014-03-13 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=961 Garis Panduan Outcome Base Budjet (OBB) http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9592014-03-05 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=959 Panduan Penggunaan Peruntukan Bantuan Geran Per Kapita Bagi Mata Pelajaran Baharu Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tahap 11 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9572014-03-03 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=957 Pakaian Seragam Pemandu dan PAP http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=9582014-02-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=958 Garis Panduan Baucar Buku 1Malaysia Bagi Pekedai Buku Tahun 2014 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9562014-02-27 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=956 SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BIL 5 TAHUN 2014 - LANGKAH PENJAGAAN KESIHATAN MURID SEMASA CUACA PANAS http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9552014-02-26 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=955 SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN (SPP) BILANGAN 1 TAHUN 2014 BERTARIKH 18 FEBRUARI 2014 DAN SURAT EDARAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA : TATACARA SPP BIL. 1/2014 MELALUI SISTEM ePEROLEHAN BERTARIKH 12 MAC 2014 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=9762014-02-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=976 Surat Pekeliling ICT KPM Bilangan 1 Tahun 2014 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=9512014-02-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=951 Surat Pekeliling ICT Bil 2/2014 - Garis Panduan Mengenai Struktur Tadbir Urus Jawatankuasa Laman Web/Portal Kementerian Pendidikan Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=9542014-02-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=954 Pekeliling ICT Bil 1 Tahun 2014 - Tadbir Urus Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) Kementerian Pendidikan Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=9602014-02-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=960 Surat Makluman Berkenaan pelaksanaan Mesyuarat Jawatankuasa Pendidikan Tinggi 2014 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=9742014-01-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=974 ARAHAN PEGAWAI PENGAWAL TAHUN 2014 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9392014-01-29 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=939 ARAHAN PENTADBIRAN KPM BIL. 1/2014 : LANGKAH BERJIMAT CERMAT PENGGUNAAN UTILITI DI SEMUA BANGUNAN PEJABAT / BANGUNAN SEWAAN / PREMIS PENDIDIKAN DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=9382014-01-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=938 Pelaksanaan Baucar Buku 1Malaysia Tahun 2014 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9352014-01-01 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=935 Jadual Perwakilan Kuasa Pegawai Pengawal Kementerian Pendidikan Malaysia Di Bawah Arahan Perbendaharaan 11 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9432014-01-01 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=943 SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 25 TAHUN 2013 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9292013-12-31 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=929 Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan 1 Malaysia 2014 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9272013-12-30 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=927 Surat Siaran Mengenai Pelaksanaan Bantuan Khas Awal Persekolahan 1Malaysia bagi Tahun 2014 -2 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9322013-12-30 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=932 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2 Tahun 2013: Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tahap II Secara Berperingkat-Peringkat Mulai Tahun 2014 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=9222013-12-20 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=922 SURAT SIARAN PENGEMASKINIAN BUKU PERKHIDMATAN KERAJAAN SUSULAN ARAHAN PENEMPATAN SEMULA PEGAWAI-PEGAWAI DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9372013-12-18 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=937 SURAT SIARAN LEMBAGA PEPERIKSAAN BIL.9 TAHUN 2013MAKLUMAN TARIKH PEPERIKSAAN AWAM TAHUN 2014 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9242013-12-17 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=924 SURAT SIARAN LEMBAGA PEPERIKSAAN BIL.8 TAHUN 2013PENTAKSIRAN PUSAT DALAM PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) DI PERINGKAT MENENGAH RENDAH MULAI TAHUN 2014 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9232013-12-16 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=923 SURAT SIARAN URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN BAGI PEGAWAI KUMPULAN PELAKSANA TAHUN 2013 DI kpm MELALUI SISTEM E-PANGKAT http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9212013-11-15 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=921 Surat Makluman Berkenaan Garis Panduan Penawaran Program Jangka Pendek di IPTA http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=9732013-11-11 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=973 SURAT SIARAN PEMAKLUMAN MENGENAI STATUS PELAKSANAAN BAYARAN INSENTIF SUBJEK PENDIDIKAN http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9152013-11-01 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=915 SURAT SIARAN PENGEMASKINIAN MAKLUMAT ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (AKP) DALAM SISTEM KENAIKAN PANGKAT (ePANGKAT) KPM http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9142013-10-28 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=914 SURAT SIARAN BERKENAAN PENGEMASKINIAN BPK BAGI PEGAWAI BERTUKAR http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9132013-10-23 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=913 Surat Makluman Kelayakan Mengenai Kelayakan Sijil dari Institut Kemahiran MARA (IKM) atau Institut Latihan Perindustrian (ILP) bagi Kemasukan ke Program Higher National Diploma (HND), IPTA http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=9722013-09-20 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=972 Garis Panduan Penggunaan Dan Pengurusan E-melKementerian Pendidikan Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=9162013-08-26 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=916 Pindaan Kepada Pekeliling Bahagian Kewangan (PBK) Bilangan 2 Tahun 1999 - Panduan Untuk Menyelesaikan Masalah Lebihan Bayaran Gaji/Elaun Kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Dan Anggota Kakitangan Sokongan KPM. http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=9072013-08-20 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=907 Pindaan Kepada Surat Pekeliling Kewangan (SPK) Bilangan 1 Tahun 2004 - Kadar-kadar Keraian Rasmi Bagi Agensi di Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=9082013-08-20 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=908 SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BIL.17 2013LANGKAH-LANGKAH KPM BAGI MENJAMIN KESIHATAN DAN KESELAMATAN MURID-MURID DI SEKOLAH-SEKOLAH YANG BERADA DALAM KAWASAN BERJEREBU YANG DIANGGAP KRITIKAL http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9052013-08-07 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=905 SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BIL.18 2013KEMPEN KIBAR JALUR GEMILANG SEMPENA SAMBUTAN PERAYAAN HARI KEMERDEKAAN KE-56 TAHUN 2013 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9062013-08-07 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=906 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 14 Tahun 2013Langkah-Langkah Kementerian Pendidikan Malaysia Bagi Menjamin Kesihatan dan Keselamatan Murid-Murid Di Sekolah-Sekolah Yang Berada Dalam Kawasan Berjerebu Yang Dianggap Kritikal http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8992013-06-18 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=899 Garis Panduan Pembentangan Kertas Ilmiah Peringkat Antarabangsa Di Dalam atau Luar Negara http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9002013-06-12 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=900 Surat Makluman Berhubung Penawaran Program Baharu http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=9712013-05-13 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=971 Surat Siaran Bahagian Pengurusan Maklumat Bil. 1 Tahun 2013: Pemantapan Penggunaan Sistem Mel Elektronik Di Agensi-Agensi Di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8962013-05-08 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=896 Surat Pekeliling Mengenai Penerimaan Kelayakan Melalui Pengakreditan Pembelajaran Sepanjang Hayat (Accreditation of prior Experiental learning, APEL) Sebagai Kelayakan Masuk Program bagi IPTA http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=9702013-05-08 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=970 Garis Panduan Pengurusan Bon Pelaksanaan Bagi Kontrak-Kontrak Bekalan Dan Perkhidmatan KPM Bil. 1 Tahun 2013 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=8952013-04-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=895 SURAT SIARAN BIL 5 - PINDAAN TARIKH CUTI BERGANTI SEMPENA PERAYAAN TAHUN BARU CINA TAHUN 2013 (SABTU 9 MAC 2013 KEPADA SABTU 16 MAC 2013) http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8942013-02-19 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=894 Surat Siaran Dan Garis Panduan Bantuan Baucar Buku 1Malaysia Bagi Pelajar Kementerian Pelajaran Malaysia Tahun 2013 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8922013-02-06 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=892 Surat Siaran Urusan Kenaikan Pangkat secara Time-Based Berasaskan Kecemeralangan (TBBK) bagi Pegawai PerkhidmatanPendidikan Siswazah (PPPS) Tahun 2013 di KPM http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8912013-02-05 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=891 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1 Tahun 2013: Pelantikan Pengetua Sekolah Menengah dan Guru Besar Sekolah Rendah Mubaligh http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8932013-01-31 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=893 PELAKSANAAN APLIKASI PANGKALAN DATA MURID (APDM) http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8892013-01-10 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=889 Garis Panduan Penilaian Prestasi Kontraktor Perkhidmatan (Bekalan Makanan Bermasak / Kebersihan Bangunan Dan Kawasan / Kawalan Keselamatan) Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=8872013-01-08 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=887 Pindaan Tarikh Cuti Berganti Sempena Tahun Baru Cina Tahun 2013 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8882013-01-07 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=888 SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN PENDIDIKAN BIL 3 TAHUN 2003- GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BAYARAN INSENTIF SUBJEK PENDIDIKAN (BISP) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=8842013-01-04 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=884 Surat Siaran - Baki Peruntukan Bantuan Geran Per Kapita dan Bantuan Makanan Asrama (BMA) Tahun 2012 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8852013-01-04 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=885 Surat Siaran - Makluman Berhubung Skim Perlindungan Insuran Takaful Murid Kementerian Pelajaran Malaysia Tahun 2013 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8862013-01-02 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=886 Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 8 Tahun 2012 - Garis Panduan Pengurusan Kewangan Peruntukan Bantuan Persekolahan ke Sekolah Berdasarkan Per Kapita Dan Enrolmen Murid http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=8812012-12-20 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=881 Surat Siaran - Garis Panduan Pengurusan Kewangan Peruntukan Bantuan Persekolahan Ke Sekolah Berdasarkan Per Kapita Dan Enrolmen Murid http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8822012-12-20 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=882 SURAT SIARAN DAN GARIS PANDUAN PELAKSANAAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN RM100 BAGI TAHUN 2013 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8792012-12-12 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=879 Surat Makluman Pelaksanaan Moratorium Penawaran Program Sijil Siswazah dan Diploma Siswazah Baharu http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=9692012-12-12 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=969 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 1 Tahun 2012 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8772012-12-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=877 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3 Tahun 2012 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8782012-12-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=878 Surat Siaran KPM Bil 31 Tahun 2012 Garis Panduan Pelaksanaan Program Professional Up-skilling of English Language Teachers (Pro-ELT) http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8802012-11-01 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=880 Surat Siaran - Laporan Kerja-kerja Penyelenggaraan/Pembaikan Kecil Yang Melebihi RM20,000 sehingga RM50,000 Yang Telah Dilaksanakan Oleh Pihak Sekolah Menggunakan Lebihan Baki PCG dan BMA Tahun 2011 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8762012-09-12 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=876 Surat Siaran Kenaikan Had Perbelanjaan Melaksanakan Kerja-Kerja Penyelenggaraan/Pembaikan Kecil Sekolah/Asrama Bagi Satu Kerja Menggunakan Lebihan Baki PCG dan BMA Tahun 2011 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8732012-07-27 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=873 Buku Garis Panduan (Pegawai Pengelas 2012) http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8752012-07-25 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=875 Surat Pekeliling Kewangan Bil. 7 Tahun 2012 - Garis Panduan Pengurusan Peruntukan Bantuan Bayaran Tambahan Persekolahan (BBTP) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=8742012-07-24 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=874 Surat Siaran - Pelaporan Maklum Balas Berkaitan Program Hubungan Antarabangsa Secara Atas Talian http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8712012-07-10 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=871 SURAT MAKLUMAN PELARASAN BANTUAN PERSEKOLAHAN TAHUN 2012 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8702012-06-29 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=870 Surat Pekeliling Kewangan Bil. 6 Tahun 2012 - Pindaan Kepada SPK Bil. 12 Tahun 2010 Prosedur Pembayaran Bil Utiliti Sekolah Bantuan Kerajaan Bagi Negeri-Negeri Di Semenanjung Malaysia Tahun 2011 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=8692012-06-22 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=869 Surat Siaran - Pelaksanaan Kelas Dewasa Ibu Bapa Orang Asli dan Penan (KEDAP) Tahun 2012, Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8652012-05-21 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=865 Panduan Pelaksanaan Menggunakan Tidak Melebihi 10% Peruntukan Khas Sekolah Berprestasi Tinggi (PK-SBT) bagi Pelaksanaan Latihan Untuk Guru dan Anggota Khidmat Sokongan (AKS) di SBT http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8632012-05-09 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=863 Panduan Pelaksanaan Autonomi Pemilihan Murid Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8642012-05-09 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=864 Surat Makluman Penawaran Program Akademik IPTA yang Dilaksanakan di Lokasi Premis Luar Kampus http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=9682012-04-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=968 Surat Edaran Tatacara Pengurusan Kewangan Dan Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8622012-04-11 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=862 Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.10 Tahun 2010 - Garis Panduan Pelaksanaan Integrity Pact Dalam Perolehan Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=8592012-04-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=859 Surat Makluman Berkenaan Dasar Jaminan Kualiti yang diputuskan di dalam Mesyuarat Kajian Semula Dasar Berkaitan Jaminan Kualiti http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=9672012-03-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=967 Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.1 Tahun 2012 - Prosedur Penutupan Akaun Bagi Kontrak Kerja http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=8542012-03-26 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=854 Pekeliling ICT Bil. 1 Tahun 2012 Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (DKICT) KPM Versi 2.0 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=8532012-03-23 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=853 Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.3 Tahun 2012 - Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Anggaran Perbelanjaan Tahun 2013 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=8512012-03-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=851 Surat Siaran- Kebenaran Membelanjakan Lebihan Baki Bantuan Geran Per Kapita(PCG) dan Bantuan Makanan Asrama(BMA) Tahun 2011 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8502012-03-16 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=850 Surat Pekeliling Kewangan Bil.5 Tahun 2012 -Bantuan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=8522012-03-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=852 Surat Pekeliling Kewangan (SPK) Bil 1 Tahun 2012 -Pengurusan Elaun Murid Berkeperluan Khas bagi Murid Dalam Kategori Orang Kurang Upaya (OKU) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=8482012-03-01 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=848 Pindaan Kepada Perenggan 3.1 dan 3.4, Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 2 Tahun 2011 bertarikh http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=8572012-02-16 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=857 Surat Makluman Mesyuarat Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT) 2012- Autonomi IPTA http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=9652012-01-31 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=965 Surat Makluman Mesyuarat Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT) 2012- Non-Autonomi IPTA http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=9662012-01-31 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=966 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2011 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=8472011-12-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=847 Pekeliling Pentadbiran KPT Bil. 2 Tahun 2007 - Garis Panduan Pelaksanaan Biasiswa Bagi Program 'Split' Yang Ditaja Melalui Kementerian Pengajian Tinggi http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=9042011-12-29 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=904 GARIS PANDUAN MENGENAI MANUAL PROSEDUR KERJA DAN FAIL MEJA http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=8442011-12-23 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=844 Pemakluman Mengenai Penangguhan dan Penubuhan Fakulti Pendidikan di IPTA http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=9642011-12-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=964 Surat Pekeliling ICT Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) Bilangan 1 Tahun 2011- Dasar Keselamatan ICT (DKICT) Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=8422011-11-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=842 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 13 Tahun 2011 Pertukaran Teks Komponen Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris (KOMSAS) Di Sekolah Menengah Tingkatan 3 Bermula Tahun 2012 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8432011-11-11 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=843 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 12 Tahun 2011 Pelaksanaan Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8352011-11-04 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=835 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 11 Tahun 2011 Pemansuhan Bayaran Tambahan Persekolahan Di Sekolah Kerajaan Dan Sekolah Bantuan Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8342011-11-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=834 Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil 3 Tahun 2011 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=8332011-10-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=833 Garis Panduan Penajaan Program PhD SPLIT University of Melbourne (UMEL) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=9012011-09-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=901 Pekeliling Pentadbiran KPT Bil. 2 Tahun 2008 - Dasar Pembiayaan Untuk Pembentangan Kertas Kerja Bagi Pemegang Biasiswa KPT di Dalam dan Luar Negara http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=9022011-09-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=902 Pekeliling Pentadbiran KPT Bil. 1 Tahun 2011 - Pengurusan Pelajar Yang Ditaja Melalui Skim Latihan Akademik Bumiputera (SLAB) dan Skim Latihan Akademik IPTA (SLAI) KPT http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=9032011-09-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=903 Surat Pekeliling Kewangan Bil. 4 Tahun 2011 - Garis Panduan Pengurusan Kewangan dan Perakaunan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=8562011-08-23 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=856 Surat Pekeliling Kewangan Bil. 3 Tahun 2011 - Pelaksanaan Sistem Bayaran Secara Pukal Untuk Sekolah Kerajaan Atau Institusi Pendidikan Kerajaan Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=8322011-08-08 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=832 Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 2 Tahun 2011: Kadar Kelayakan Makan dan Penginapan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=8552011-07-13 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=855 Akta Kontrak 1949 iaitu Had Nilai Pemberian Kuasa Menandatangani Kontrak di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) yang Baharu http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=8242011-06-29 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=824 Surat Pekeliling Iktisas Bilangan 10 Tahun 2011 Garis Panduan Penglibatan Pihak Sekolah Dalam Program Atau Aktiviti Anjuran Pihak Luar Selain Daripada Agensi Di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8262011-06-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=826 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 9 Tahun 2011 Mewujudkan Galeri/Sudut Sejarah Di Sekolah-Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8272011-06-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=827 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 8 Tahun 2011 Pengurusan Keselamatan Murid Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8282011-06-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=828 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 7 Tahun 2011 Pelaksanaan Standart Operating Procedure (SOP) 1:3:7 Pelaporan Dan Menangani Isu Disiplin Murid http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8292011-06-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=829 Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil 1 Tahun 2011 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=6872011-05-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=687 Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil 2 Tahun 2011 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=6882011-05-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=688 Surat Pekeliling Kewangan Bil.1 Tahun 2011 - Garis Panduan Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Peruntukan Khas Sekolah Berprestasi Tinggi Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=8302011-05-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=830 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 6 Tahun 2011 Pelaksanaan Mata Pelajaran Bahasa Arab Bagi Murid Tingkatan Empat Mulai Tahun 2011 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7262011-05-05 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=726 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 3 Tahun 2011 Peraturan Berkenaan Rambut Dan Pemakaian Steel Bangle (KARA) Oleh Murid-Murid Keturunan Sikh http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7232011-04-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=723 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4 Tahun 2011 Pelaksanaan Pengajaran Bible Knowledge Kepada Murid-murid Beragama Kristian Di Sekolah-Sekolah Kerajaan dan Sekolah-Sekolah Bantuan Kerajaan Selepas Waktu Persekolahan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7242011-04-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=724 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 2 Tahun 2011 Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah Kerajaan Dan Sekolah Bantuan Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7222011-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=722 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1 Tahun 2011 Pemberitahuan Kuota 10 Peratus Untuk Pemilihan Dan Penempatan Murid Ke sekolah Mubaligh Kepada Lembaga Pengelola Sekolah-Sekolah Mubaligh. http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7422011-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=742 Pekeliling Perolehan Bil 1 Tahun 2011 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=6822011-03-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=682 Surat Pekeliling Kewangan Bil. 12 Tahun 2010 -Prosedur Pembayaran Bil Utiliti Sekolah Bantuan Kerajaan Di Semenanjung Tahun 2011 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=6772011-01-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=677 PERATURAN MENGENAI PERBELANJAAN UNTUK MERAIKAN PESARA http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=6682011-01-04 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=668 PERATURAN MENGENAI PERBELANJAAN SAMBUTAN HARI INOVASI http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=6692011-01-04 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=669 SPP BIL 2 TAHUN 2010-GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEKELILING PERKHIDMATAN BIL 9 TAHUN 2010 : PERMOHONAN MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM AKTIVITI POLITIK PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) GRED DG41 HINGGA DG48 YANG BERTUGAS DI INSTITUSI PENDIDIKAN, KEM http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=6662010-12-29 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=666 Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 11 Tahun 2010 - Pemberian Bantuan Pakaian Seragam Pasukan Badan Beruniform di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=6712010-12-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=671 Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 10 Tahun 2010 - Pengurusan Biasiswa Sukan di Sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=6702010-12-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=670 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 2010-Permohonan mengambil bahagian dalam aktiviti politik Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah(PPPS) Gred DG41 hingga DG48 yang bertugas di Institusi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=6622010-12-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=662 Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 9 Tahun 2010 - Pengurusan Biasiswa Kecil Persekutuan dan Biasiswa Kelas Persediaan Universiti Di Sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=6722010-12-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=672 Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 8 Tahun 2010 - Garis Panduan Pengurusan Kewangan Peruntukan Bantuan Persekolahan Kepada Sekolah Berdasarkan Per Kapita Murid http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=6752010-12-24 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=675 Surat Pemberitahuan Ralat SPK Bilangan 8 Tahun 2010 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=6762010-12-24 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=676 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.17/2010 Pengajaran Mata Pelajaran Bahasa Malaysia di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6602010-12-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=660 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.14/2010 Pindahan Kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bayaran-bayaran Tambahan Persekolahan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6562010-10-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=656 Surat Pekeliling Iktisas Bil.15/2010 Pengisian/Penempatan/Pertukaran Pegawai Perkhidmatan Siswazah (PPPS) Gred DG44 Bagi Jawatan Penolong Kanan Pendidikan Khas di Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) Menengah Dilaksanakan Oleh Jabatan Pelajaran Negeri http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6572010-10-26 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=657 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/2010 Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tahap Satu Mulai 2011 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6532010-10-14 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=653 Surat Pekeliling Ikhtisasa Bil.12/2010 Pertukaran Teks Komponen Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris (KOMSAS) di Sekolah Menengah (Tingkatan 2 dan Tingkatan 5) Bermula Tahun 2011 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6542010-10-14 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=654 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.13/2010 Pelaksanaan Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6552010-10-14 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=655 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2010 Pemansuhan Sewaan Kedai/Premis Koperasi Sekolah Malaysia Mulai tahun 2011 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6512010-08-24 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=651 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2010 Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6502010-08-04 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=650 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/2010 Garis Panduan Mencegah dan Menangani Perbuatan Buli Dalam Kalangan Murid di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6492010-07-29 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=649 Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 2 Tahun 2010 - Pengurusan Kenderaan Konsesi Kerajaan di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=6742010-07-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=674 Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 7 Tahun 2010 - Rancangan Makanan Tambahan Di Sekolah Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=6732010-07-16 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=673 Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 6 Tahun 2010 - Bantuan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin(KWAPM) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=6522010-07-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=652 Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Bilangan 2 Tahun 2010: Tatacara Pengesahan Dalam Perkhidmatan Berdasarkan peraturan 27(3) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=6482010-07-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=648 Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 5 Tahun 2010 - Pelaksanaan Perolehan Kerajaan Melalui Sistem ePerolehan Di Bahagian/ Jabatan/ Institusi Pendidikan Di Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=6652010-06-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=665 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2010 Bidang Kuasa Pengurusan Penempatan dan Pertukaran Guru di Bawah Sektor Operasi Pendidikan (SOP) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6462010-06-04 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=646 Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 4 Tahun 2010 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=6672010-05-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=667 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2010 Bidang Kuasa Pengurusan Penempatan dan Pertukaran Guru di Bawah Sektor Operasi Pendidikan (SOP) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6962010-04-26 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=696 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/2010 Pelaksanaan Program Pelalian Human Papilloma Virus (HPV) Kebangsaan Untuk Murid Perempuan Tingkatan 1 di Sekolah Kerajaan, Sekolah Swasta dan Sekolah Antarabangsa Seluruh Negara http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6472010-04-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=647 Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 3 Tahun 2010 Pindaan Kepada Surat Pekeliling Bilangan 4 Tahun 2009 Mengenai Peraturan Perjalanan Tugas Rasmi Ke Luar Negara Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=6452010-04-14 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=645 Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 1 Tahun 2010 Pelaksanaan Sistem Bayaran Secara Pukal Untuk Sekolah Kerajaan Atau Institusi Pendidikan Kerajaan KPM http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=6352010-04-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=635 SURAT PEKELILING BAH AKAUN BIL 1 THN 2010 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=6342010-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=634 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/2010 Pelaksanaan Sistem Pilihanraya Ketua Murid di Sekolah-sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6332010-02-12 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=633 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2010 Pelaksanaan Ujian Urin Murid Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6322010-02-08 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=632 Pekeliling Perolehan Bil 1 Tahun 2010 Pematuhan Penggunaan Sijil Virtual Dalam Urusan Perolehan Kerajaan Bagi Bekalan/Perkhidmatan Di KPM http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=6282010-01-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=628 Surat Pekeling Ikhtisas Bil.2/2010: Pelaksanaan Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8312010-01-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=831 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2010 Pelaksanaan Dasar Pengambilan dan Pertukaran Murid Sekolah Menengah Agama (SMKA) dan Kelas Aliran Agama (KAA) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6312010-01-20 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=631 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/2010 Pelaksanaan Dasar Menghadkan Jumlah Maksimum Sepuluh (10) Mata Pelajaran dan Penambahan Dua (2) mata Pelajaran Tambahan Dalam Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6292010-01-13 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=629 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/2009 Pindaan Yuran Makan Asrama (YMA) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6202009-12-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=620 PERSEDIAAN MENGHADAPI BANJIR YANG MENGANCAM PERJALANAN PEPERIKSAAN (OPERASI PAYUNG BIL. 6/2008) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-jabatan-view?id=5202009-11-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-jabatan-view?id=520 PERSEDIAAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT YANG MENGANCAM PERJALANAN PEPERIKSAAN (OPERASI WABAK BIL.1/2009) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-jabatan-view?id=5212009-11-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-jabatan-view?id=521 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/2009 Langkah-langkah Keselamatan Semasa Mengikuti Aktivit/Program Lawatan di Luar Waktu Persekolahan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6132009-11-17 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=613 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2009 Penubuhan Jawatankuasa Bencana di Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6142009-11-17 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=614 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2009 Pelaksanaan Program Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR) dalam Bahasa Malaysia di Sekolah Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6152009-11-17 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=615 Surat Pekeliling Kewangan Bil 6 Tahun 2009 Garis Panduan Pelaksanaan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun -JPKA di Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=5172009-11-17 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=517 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/2009 Bayaran-bayaran Tambahan Persekolahan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5182009-10-26 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=518 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/2009 Langkah-langkah Meningkatkan Keberkesanan Sistem Penyampaian Menerusi Pemantapan Pengurusan dan Pengendalian Khidmat Pelanggan di Sekolah-sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5272009-10-26 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=527 Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia Bilangan 5 Tahun 2009 - Pelaksanaan Submodul Cuti Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS) Di Semua Bahagian dan Agensi Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=6222009-10-16 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=622 Sukatan Pelajaran Bahasa Inggeris Baru (Selepas 1970) bagi Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (Cina dan Tamil) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4832009-10-12 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=483 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1974 Kegunaan Unit Sistem Metrik di Sekolah-sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4882009-10-12 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=488 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1990 Kelas Ganti Pada Hari Sabtu http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3312009-10-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=331 Spesifikasi Bagi Pengswastaan Asrama Desa http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3342009-10-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=334 Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa Untuk Mata-Mata Pelajaran Program Kukurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Sekolah Menengah Atas Mulai Tahun 1992 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3402009-10-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=340 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1994 Perlaksanaan Kokurikulum Tahun 5 dan Tahun 6 KBSR http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3292009-10-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=329 Pekeliling Perolehan Dan Pengurusan Aset Bil. 4/2009 Kelulusan Pindaan Skop Kerja Di Bawah Objek Sebagai (OS) 28000 & Objek Sebagai (OS) 32000 Oleh Ketua-ketua Jabatan Di Bawah KPM http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=2752009-10-05 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=275 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2009 Perubahan Sistem Penggredan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Mulai tahun 2009 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5262009-10-01 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=526 Pekeliling Perolehan dan Pengurusan Aset Bil.3 Tahun 2009 & Panduan Penggunaan, Penjagaan dan Membawa Keluar Peralatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) bagi KPM http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=2732009-09-16 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=273 Garis Panduan Norma Agihan Dan Tatacara Penggunaan Bagi Capaian Internet, E-Mel Dan Broadband Tanpa Wayar Bagi Tujuan Pengurusan Dan Pentadbiran KPM http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=2722009-09-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=272 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2009 Pelaksanaan Mengehadkan Jumlah Maksimum Sepuluh (10) Mata Pelajaran Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5252009-08-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=525 Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia Bilangan 2 Tahun 2009 - Urusan Pertukaran dan Pengurusan Pegawai Perkhidmatan dan Anggota Kumpulan Sokongan Pendidikan Dalam Jawatan Kumpulan Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=6252009-08-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=625 Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia Bilangan 4 Tahun 2009 - Garis Panduan Pelaksanaan Pemberian Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kejuruteraan dan Ketukangan di Kementerian Pelajaran Malay http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=6242009-08-24 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=624 Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia Bilangan 3 Tahun 2009 - Bayaran Insentif Pembantu Pengurusan Murid Yang Terlibat Dalam Program Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-jabatan-view?id=2712009-08-20 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-jabatan-view?id=271 Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia Bilangan 3 Tahun 2009 - Bayaran Insentif Pembantu Pengurusan Murid Yang Terlibat Dalam Program Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=6212009-08-13 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=621 Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2009 Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=2682009-08-05 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=268 Pekeliling Perolehan Dan Pengurusan Aset Bil. 2/2009 Panduan Menandatangani Kontrak (Bekalan/Perkhidmatan) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=2662009-08-05 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=266 Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5 Tahun 2009 - Peraturan Mengenai Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih/Telefon Bimbit di KPM http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=2632009-07-29 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=263 Pekeliling Perolehan Dan Pengurusan Aset Bil. 1/2009 Panduan Penggunaan, Penjagaan, Penyimpanan Dan Membawa Keluar Peralatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Bagi Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=2622009-07-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=262 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/2007 Garis Panduan Bidang Tugas dan Tanggungjawab Guru Resos Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Penglihatan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5352009-07-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=535 Dasar Keselamatan ICT (DKICT) KPM Bil 1 Tahun 2009 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=2612009-06-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=261 Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset Pekeliling Perolehan Bil.2 Tahun 2009 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=2602009-06-17 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=260 Garis Panduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Teknikal Inisiatif ICT Bahagian Dan Agensi Di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=2592009-06-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=259 Pekeliling Perolehan Bil. 1/2009 - Penyeragaman Kod Tender Perolehan Bekalan Perkhidmatan Di Bawah Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset (BPPA) Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=2582009-04-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=258 Surat Pekeliling Kewangan Bil 4 Tahun 2009 - Peraturan Perjalanan Tugas Rasmi ke Luar Negara Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=6192009-04-22 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=619 Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 1 Tahun 2009 Garis Panduan Pengurusan Kehilangan Dan Hapus Kira Wang Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=2552009-04-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=255 Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 2 Tahun 2009 Garis Panduan Perbelanjaan Peruntukan Khas Sekolah Kluster Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=2562009-04-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=256 Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 3 Tahun 2009 Elaun Murid Berkeperluan Khas (Kategori Orang Kurang Upaya) - Dibaca bersama Tatacara Pembayaran Elaun Murid Bekeperluan Khas (Kategori Orang Kurang Upaya) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=2572009-04-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=257 Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 12 Tahun 2008 Pelaksanaan Kadar Bayaran Jurulatih Kebitaraan (Niche Area) Bagi Sekolah Kluster, Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=2542009-04-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=254 Tadbir Urus Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=2532009-03-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=253 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/2009 Penguatkuasaan Larangan Membawa dan Mengguna Telefon Bimbit oleh Murid di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2822009-03-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=282 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/2009 Kemasukan Kanak-kanak Warganegara Malaysia Tanpa Dokumen ke Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2802009-03-11 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=280 Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia Bilangan 1 Tahun 2009 - Penurunan Kuasa Urusan Pengendalian dan Pengemaskinian Buku Rekod Perkhidmatan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=6232009-02-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=623 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2007 Garis Panduan Pelaksanaan Sistem Bimbingan Taulan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5322009-01-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=532 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 19 Tahun 2008 - Tawaran Opsyen Semula Kepada Anggota Yang Telah Memilih Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-jabatan-view?id=2522009-01-16 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-jabatan-view?id=252 Persediaan Menghadapi Sesi Penggal Persekolahan baru http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2512008-12-24 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=251 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.7/2008 PERSEDIAAN MENGHADAPI SESI PENGGAL PERSEKOLAHAN BARU http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6972008-12-17 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=697 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/2008 Panduan Pengurusan dan Pelaksanaan Program Bumi Hijau Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5292008-11-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=529 Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 11 Tahun 2008Permohonan Penyediaan Kemudahan Pakej Penginapan dan Makan Bagi Tugas Rasmi dan Kursus di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=2502008-11-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=250 Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 9 Tahun 2008Pindaan Pertama Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil.8 Tahun 2008 Mengenai Arahan Perbelanjaan Berhemat KPM http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=2492008-11-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=249 Surat Pekeliling Kewangan Bil. 10 Tahun 2008 : Garis Panduan Pelaksanaan Sistem ePerolehan Di Jabatan/Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=2482008-10-29 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=248 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/2008 Sijil London Chambers of Commerce (LCCI) bagi Calon Prinsip Perakaunan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5282008-09-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=528 Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah Sempena Sambutan Perayaan Bulan Kemerdekaan Ke- 51, Tahun 2008 (Tambahan Kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.14/2000) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2472008-09-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=247 Surat Pekeliling Kewangan Bil 8 Tahun 2008 Arahan Perbelanjaan Berhemat Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=2462008-07-29 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=246 Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2452008-07-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=245 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.4/2008 STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN UNTUK MURID SEKOLAH MALAYSIA (SEGAK) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6952008-07-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=695 Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2382008-05-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=238 Disiplin di Sekolah Peraturan-peraturan Sekolah untuk Murid-murid http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2392008-05-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=239 Peraturan-Peraturan (Tatatertib Sekolah) Pelajaran, 1959 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2432008-05-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=243 Surat Pekeliling Kewangan Bil 6 Tahun 2008 - Garis Panduan Perbelanjaan Peruntukan Khas Kepada Sekolah Kluster http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=2362008-05-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=236 Surat Pekeliling Kewangan Bil 7 Tahun 2008Panduan Skim Insentif Pelaksanaan Kelas Dewasa Ibu Bapa Orang Asli Dan Penan, Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=2372008-05-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=237 Kertas Soalan Peperiksaan Dwibahasa Bagi Mata Pelajaran Sains dan Matematik http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2342008-05-14 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=234 Mengundang Orang-Orang Kenamaan ke Upacara Sekolah dan Penggunaan Premis Sekolah Oleh Pihak Luar http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2352008-05-14 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=235 Surat Pekeliling Am Bil.3 Tahun 2008 - Penggunaan Sistem Penerbangan Bagi Perjalanan Rasmi Ke Luar Negara Anggota Perkhidmatan Awam http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=2332008-04-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=233 Penceramah Jemputan Untuk Majlis dan Aktiviti Agama Islam di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1962008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=196 Tatakelakuan Pelajar Ketika di Masjid http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1972008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=197 Mengundang Orang-Orang Kenamaan ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1982008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=198 Pelaporan Kejadian Tidak Diingini di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1992008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=199 Pelaksanaan Kemahiran Hidup Sekolah Menengah Atas (Tingkatan IV dan V) Tahun 1991 - 1992 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2002008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=200 Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa Untuk Mata-Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Sekolah Menengah Rendah dan Sekolah Menengah Atas http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2012008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=201 Penggunaan Kemudahan Sekolah oleh Pertubuhan dan Persatuan Belia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2022008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=202 Perjumpaan Pengarah Pendidikan Negeri dengan Kesatuan-Kesatuan Guru http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2032008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=203 Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2042008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=204 Penggunaan Buku Kerja di Sekolah Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2052008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=205 Pelaksanaan Mata Pelajaran Elektif Kesusasteraan dalam Bahasa Inggeris Sekolah Menengah Atas(Tingkatan IV 1992 dan 1993, dan Tingkatan V 1993 dan 1994) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2062008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=206 Buku Teks Mata Pelajaran Elektif Kesusasteraan Melayu Tingkatan IV dan V KBSM 1992 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2072008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=207 Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa Untuk Mata-Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Sekolah Menengah Atas Mulai Tahun 1992 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2082008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=208 Pelaksanaan Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan Oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (PEJYD) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2092008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=209 Pelaksanaan Mata Pelajaran Literasi Komputer Bagi Tingkatan I dan Tingkatan II Fasa I Projek KDP di 60 Buah Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2102008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=210 Pemakaian Tudung/Mini Telekung Bagi Pelajar-Pelajar Perempuan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2112008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=211 Panduan Penubuhan dan Pengurusan Persatuan Silat Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2122008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=212 Pelaksanaan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Mulai Tahun 1993 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2132008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=213 Penerimaan Hadiah Dan Sumbangan daripada Pertubuhan, Institusi, Syarikatdan Kerajaan Negara Luar http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2142008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=214 Pengharaman Pensil Berbentuk Alat Suntikan (Syringe) di Sekolah-Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2152008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=215 Penggunaan Istilah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2162008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=216 Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2182008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=218 Peruntukan Masa KBSR bagi Seminggu DanJadual Pelaksanaan Mata-Mata Pelajaran KBSR http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2192008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=219 Penerimaan Sains Tambahan Sebagai Memenuhi Syarat Mengikuti Kursus Saisn Di Institusi Pengajian Tinggi http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2202008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=220 Penggunaan Bahan Tambahan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 4dan Sains Tahun 4 di Sekolah Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2212008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=221 Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan SertaKegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di Luar Kawasan Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2222008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=222 Persediaan Bagi Pilihanraya Umum http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2232008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=223 Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2242008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=224 Pelaksanaan Kadet Remaja sekolah (KRS) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2252008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=225 Keracunan Makanan di Sekolah-Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2262008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=226 Menangani Masalah Ponteng di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2272008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=227 Tatacara Mengenakan Tindakan dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2282008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=228 Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan atau Badan Induk Sukan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2292008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=229 Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2302008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=230 Pelaksanaan Jadual Waktu Anjal Bagi Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2312008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=231 Amalan Kebersihan di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2322008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=232 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.3/2008 MENGUNDANG ORANG-ORANG KENAMAAN KE UPACARA SEKOLAH DAN PENGGUNAAN PREMIS SEKOLAH OLEH PIHAK LUAR http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6942008-03-31 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=694 Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1862008-03-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=186 Penganjuran Program Motivasi di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1872008-03-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=187 Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Kementerian Pendidikan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1882008-03-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=188 Pengharaman Novel http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1892008-03-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=189 Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah di Sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1902008-03-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=190 Keselamatan Diri Murid dalam Perjalanan Pergi dan Balik Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1912008-03-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=191 Pengurusan Buku Rekod Perkhidmatan Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1922008-03-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=192 Senarai Istilah Sains Sekolah Rendah dalam Bahasa Cina dan Bahasa Tamil http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1932008-03-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=193 Pengedaran Surat Siaran dan Pekeliling Kementerian Pendidikan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1942008-03-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=194 Penggunaan Buku Teks dan Buku Latihan dan Aktiviti Yang Diperakukan Oleh Kementerian Pendidikan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1952008-03-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=195 Peringatan Mengenai Pengaruh Negatif Cybercafe dan Pusat Permainan Video Terhadap Murid-Murid Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1062008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=106 Garis Panduan Pakaian Guru Ketika Bertugas Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1072008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=107 Pemantapan Pengurusan Disiplin Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1082008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=108 Penglibatan Pelajar Dengan Kegiatan Negatif http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1092008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=109 Semua Guru Adalah Guru Disiplin http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1102008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=110 Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Kementerian Pendidikan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1112008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=111 Gerakan Membaca DI Sekolah-sekolah Melalui Persatuan Perpustakaan Sekolah Peringkat Negeri http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1122008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=112 Pelaksanaan Mata Pelajaran Sains Sukan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1132008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=113 Pelaksanaan Sukatan Pelajaran Yang Disemak Semula Bagi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) danKurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1142008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=114 Pelaksanaan Kalkulaltor Saintifik di Sekolah Menengah Bagi Pengajaran dan Pembelajaran Mata-mata PelajaranMatematik dan Matematik Tambahan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1152008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=115 Pelaksanaan Program Sekolah Selamat http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1162008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=116 Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1172008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=117 Penggunaan Kalkulator Saintifik Di Sekolah Menengah Untuk Pengajaran dan Pembelajaran Serta Peperiksaan Kebangsaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1182008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=118 Pelaksanaan Mata Pelajaran English For Science and Technology (EST) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1192008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=119 Penawaran Mata Pelajaran Bahasa Tambahan di Sekolah Kebangsaan (SK) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1202008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=120 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Inggeris Mulai Tahun 1 di Sekolah Jenis Kebangsaan (C) dan (T) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1222008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=122 Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Kebangsaan (SK), Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT), Sekolah Menengah (SM) dan Tingkatan Enam Mulai Tahun 2003 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1232008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=123 Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) Mulai Tahun 2003 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1242008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=124 Larangan Penggabungan Lembaga Pengelola Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1252008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=125 Pelaksanaan Pendidikan Wajib di Peringkat Rendah 2003 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1262008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=126 Pelaksanaan Kurikulum Pra Sekolah Kebangsaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1272008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=127 Tatacara Pelaksanaan Tempoh Belajar Bagi Persekolahan Murid Berkeperluan Khas di Sekolah Pendidikan Khas dan di Program Integrasi Pendidikan Khas Seluruh Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1282008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=128 Pelaksanaan Penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) di Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1292008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=129 Status Pelaksanaan Mata Pelajaran Sains Tambahan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1302008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=130 Ke Arah Membudayakan Nilai Berterima Kasih http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1312008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=131 Penggunaan Buku Panduan Penilaian Pencapaian Al-Quran KBSR http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1322008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=132 Pelaksanaan Kurikulum Semakan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1332008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=133 Dasar Penggunaan Media dan Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1342008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=134 Kuasa Guru Merotan Murid http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1352008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=135 Penggunaan Buku Log bagi Tujuan Memantau Laku Musnah(Vandalism) di Kalangan Murid-Murid Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1362008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=136 Pelaksanaan Sistem Laporan Adab Belajar (LAB) Murid-Murid di Sekolah Rendah dan Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1372008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=137 Tarikh Penyempurnaan Pelaksanaan Bahasa Melayu Sebutan Baku http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1392008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=139 Taklimat Oleh Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah/Bahagian dan SekolahKepada Agensi-Agensi Kerajaan atau Swasta http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1412008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=141 Penggunaan Simbol RM (Ringgit Malaysia) Dalam Peperiksaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1422008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=142 Pakaian Seragam Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1432008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=143 Pengumuman Penyeragaman Bentuk Huruf Bahasa Tamil Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa TamilMulai Tahun Akademik 1993/1994 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1442008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=144 Kerja Kursus Untuk Penilaian Menengah Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1452008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=145 Penggunaan Buku Kerja di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1462008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=146 Pembelian Enjin Terpakai dan Penyediaan Bilik Pameran Hasil Pembelajaran Kemahiran Hidup http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1472008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=147 Pelaksanaan Bahasa Malaysia di SRJK (C) dan SRJK (T) dan Bahasa Inggeris di SK/SRK serta Kokurikulum di Sekolah Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1482008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=148 Penilaian Perkara Asas Fardu http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1492008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=149 Sikap Mengutamakan Keceriaan dan Kebersihan di Kalangan Pelajar http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1502008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=150 Penampilan Diri Pelajar, Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1512008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=151 Perlantikan Guru Kaunseling Sepenuh Masa di Sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1522008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=152 Pelaksanaan Kuasa Disiplin dan Hukuman di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1532008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=153 Dasar dan Peraturan Mengenai Nama Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1542008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=154 Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Persatuan Pakaian Seragam Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1552008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=155 Program dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1562008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=156 Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1572008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=157 Sekolah Sebagai Kawasan Larangan Merokok http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1582008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=158 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Cina/Bahasa Tamildi Sekolah Kebangsaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1592008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=159 Alternatif Meringankan Beban Tugas Guru Kemahiran Hidup Sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1602008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=160 Mempergiat dan Memperluas Program dan Aktiviti Pertanian di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1612008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=161 Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit di Sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1622008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=162 Penyeragaman Kutipan Yuran Sekolah Pendidikan Khas http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1632008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=163 Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan-Peraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1642008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=164 Menjaga Kesihatan Pelajar Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1652008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=165 Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Kementerian Pendidikan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1662008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=166 Garis Panduan dan Syarat-Syarat Penggambaran Di Kawasan Sekolah, Maktab Perguruan dan Politeknik Oleh Pihak Luar http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1672008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=167 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab Di Sekolah Kebangsaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1682008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=168 Panduan Tentang Umur Masuk Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Serta Menduduki Peperiksaan Bagi Sekolah Kerajaan, Sekolah Bantuan Kerajaan dan Sekolah Swasta http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1692008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=169 Pelaksanaan Penggunaan Peralatan Antara Muka Berkomputer Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1702008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=170 Garis Panduan dan Syarat-Syarat Penggambaran di Sekitar Kawasan Jabatan dan Bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia oleh Pihak Luar http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1712008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=171 Program Membina Tabiat Membaca http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1722008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=172 Garis Panduan Pembinaan Surau Sekolah Rendah & Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1732008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=173 Bidang Kuasa Penempatan & Pertukaran Guru Pendidikan Islam http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1742008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=174 Menangani Kegiatan Gengster di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1752008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=175 Memasukkan Elemen Mencegah Rasuah Dalam Kurikulum Sekolah dan Institusi Pengajian Tinggi http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1762008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=176 Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1772008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=177 Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1782008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=178 Tindakan Segera Terhadap Aduan Awam http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1792008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=179 Persediaan Menghadapi Bencana Alam http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1802008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=180 Penempatan dan Pertukaran Guru Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains Mengikut Keperluan Perkhidmatan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1812008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=181 Kebenaran Bagi Murid-Murid Menduduki Peperiksaan Awam http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1822008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=182 Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi KerajaanDan Pertubuhan Bukan Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1832008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=183 Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1842008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=184 Garis Panduan Kurikulum Prasekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1852008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=185 Garis Panduan Mengenai Struktur Tadbir Urus Jawatankuasa Laman Web/Portal Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=1382008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=138 Penggunaan Buku Keria Di Sekolah Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=822008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=82 Peruntukan Waktu Untuk Mata Pelajaran Sains Dalam Kumpulan Teras Peringkat Menengah Atas http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=832008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=83 Pelaksanaan Sebutan Baku Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Bahasa Melayu Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=842008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=84 Pelaksanaan Komponen Kesusasteraan Bahasa Inggeris Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggeris di Sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=852008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=85 Pelaksanaan Komponen Kesusasteraan Melayu Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=862008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=86 Mencegah Kebakaran di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=872008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=87 Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer/Teknologi Maklumat Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=882008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=88 Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di Dalam dan di Luar Kawasan Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=892008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=89 Tahun Pusat Sumber Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=902008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=90 Membanteras Jenayah di Kalangan Murid Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=912008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=91 Lawatan Pendidikan Murid di Hari Persekolahan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=922008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=92 Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri di Sekolah-Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=932008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=93 Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=942008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=94 Peraturan Secara Pentadbiran Supaya lbu/Bapa/Penjaga Dibenar Menandatangani Borang Rasmi http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=952008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=95 Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/UjianDi Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=962008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=96 Penubuhan Kelab Rukun Negara di Sekolah-Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=972008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=97 Penggalakan Aktiviti Fotografi di Kalangan Murid Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=982008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=98 Panduan Menggalakkan Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat dan Komunikasi di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=992008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=99 Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1002008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=100 Batasan Kuasa Persatuan Ibu Bapa Dan Guru (PIBG) Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1052008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=105 Pertukaran Status Mata Pelajaran English for Science and Technology (EST) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=812008-02-13 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=81 Skim Bantuan Tuisyen di Sekolah Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=772008-02-13 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=77 Rancangan Makanan Tambahan di Sekolah Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=782008-02-13 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=78 Peruntukan Yuran Khas Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=792008-02-13 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=79 Bantuan Pakaian Seragam Pasukan Badan Beruniform di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=802008-02-13 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=80 Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=752008-01-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=75 Pekeliling Perbendaharaan - Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=742008-01-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=74 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.1/2008 KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN DWIBAHASA BAGI MATA PELAJARAN SAINS DAN MATEMATIK http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6922008-01-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=692 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.2/2008 PERTUKARAN STATUS MATA PELAJARAN ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY (EST) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6932008-01-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=693 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 14/2007 PERLANTIKAN GURU DATA DI SEKOLAH MENENGAH DAN RENDAH http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6992007-12-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=699 Peraturan Perakaunan Semasa Penutupan Akaun Tahun 2007 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=732007-12-13 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=73 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.13/2007 Pemansuhan Yuran Khas dan Garis Panduan Sistem Pakej Bayaran Tambahan kepada Perkhidmatan dan Kemudan di Sekolah-sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5412007-10-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=541 Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Di Bawah Skim Pinjaman Buku Teks Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=722007-10-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=72 Pekeliling Biasiswa Bil. 2 Tahun 2007 - Prosedur Pembayaran Gaji dan Elaun Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Yang Diluluskan Cuti Belajar Separuh Gaji/Cuti Belajar Tanpa Gaji http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-biasiswa-view?id=712007-10-08 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-biasiswa-view?id=71 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2007 Garis Panduan Pelaksanaan Skim Bantuan Tuisyen (SBT) 2008 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5392007-10-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=539 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.12/2007 Penekanan dan Penegasan Terhadap Pelaksanaan Pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5402007-10-01 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=540 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2007 Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks di bawah Skim Pinjaman Buku Teks Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5382007-09-26 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=538 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/2007 PINDAAN SYARAT KELAYAKAN MEMINJAM BUKU TEKS DI BAWAH SKIM PINJAMAN BUKU TEKS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6982007-09-26 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=698 Penjelasan Mengenai Bantuan Sara Hidup Pekeliling Perkhidmatan Bil. 28 Tahun 2005 dan Bil. 6 Tahun 2007 Kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Yang Diluluskan Cuti Belajar Bergaji Penuh dan Cuti Belajar Separuh Gaji http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-biasiswa-view?id=702007-09-08 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-biasiswa-view?id=70 Borang Kebenaran Potongan Gaji - KWAPM http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=652007-09-04 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=65 Kontrak Bagi Membekal, Menghantar, Memasang dan Menguji Peralatan ICT Ke Bahagian/ Jabatan/ Institusi Pendidikan Guru dan Sekolah-Sekolah Fasa II di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia Bagi Negeri Perlis & Pulau Pinang http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=522007-09-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=52 Kontrak Bagi Membekal, Menghantar, Memasang dan Menguji Peralatan ICT Ke Bahagian/ Jabatan/ Institusi Pendidikan Guru dan Sekolah-Sekolah Fasa II di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia Bagi Kedah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=532007-09-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=53 Kontrak Bagi Membekal, Menghantar, Memasang dan Menguji Peralatan ICT Ke Bahagian/ Jabatan/ Institusi Pendidikan Guru dan Sekolah-Sekolah Fasa II di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia Bagi Perak http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=542007-09-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=54 Kontrak Bagi Membekal, Menghantar, Memasang dan Menguji Peralatan ICT Ke Bahagian/ Jabatan/ Institusi Pendidikan Guru dan Sekolah-Sekolah Fasa II di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia Bagi Selangor http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=552007-09-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=55 Kontrak Bagi Membekal, Menghantar, Memasang dan Menguji Peralatan ICT Ke Bahagian/ Jabatan/ Institusi Pendidikan Guru dan Sekolah-Sekolah Fasa II di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia Bagi Kuala Lumpur http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=562007-09-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=56 Kontrak Bagi Membekal, Menghantar, Memasang dan Menguji Peralatan ICT Ke Bahagian/ Jabatan/ Institusi Pendidikan Guru dan Sekolah-Sekolah Fasa II di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia Bagi Putrajaya http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=572007-09-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=57 Kontrak Bagi Membekal, Menghantar, Memasang dan Menguji Peralatan ICT Ke Bahagian/ Jabatan/ Institusi Pendidikan Guru dan Sekolah-Sekolah Fasa II di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia Bagi Melaka & Negeri Sembilan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=582007-09-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=58 Kontrak Bagi Membekal, Menghantar, Memasang dan Menguji Peralatan ICT Ke Bahagian/ Jabatan/ Institusi Pendidikan Guru dan Sekolah-Sekolah Fasa II di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia Bagi Johor http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=592007-09-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=59 Kontrak Bagi Membekal, Menghantar, Memasang dan Menguji Peralatan ICT Ke Bahagian/ Jabatan/ Institusi Pendidikan Guru dan Sekolah-Sekolah Fasa II di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia Bagi Pahang http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=602007-09-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=60 Kontrak Bagi Membekal, Menghantar, Memasang dan Menguji Peralatan ICT Ke Bahagian/ Jabatan/ Institusi Pendidikan Guru dan Sekolah-Sekolah Fasa II di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia Bagi Terengganu http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=612007-09-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=61 Kontrak Bagi Membekal, Menghantar, Memasang dan Menguji Peralatan ICT Ke Bahagian/ Jabatan/ Institusi Pendidikan Guru dan Sekolah-Sekolah Fasa II di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia Bagi Kelantan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=622007-09-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=62 Kontrak Bagi Membekal, Menghantar, Memasang dan Menguji Peralatan ICT Ke Bahagian/ Jabatan/ Institusi Pendidikan Guru dan Sekolah-Sekolah Fasa II di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia Bagi Sabah & W.P Labuan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=632007-09-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=63 Kontrak Bagi Membekal, Menghantar, Memasang dan Menguji Peralatan ICT Ke Bahagian/ Jabatan/ Institusi Pendidikan Guru dan Sekolah-Sekolah Fasa II di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia Bagi Sarawak http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=642007-09-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=64 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2006 Panduan Perbelanjaan Peruntukan Kokurikulum Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5442007-08-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=544 Garis Panduan Permohonan Perekrutan Pelajar Antarabangsa Untuk IPS http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=502007-08-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=50 Garis Panduan Jawapan/Maklum Balas Audit Kepada Teguran/Pemerhatian KAN & BAD, KPM http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-jabatan-view?id=492007-08-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-jabatan-view?id=49 Peraturan Pakaian Guru dan Pensyarah di Maktab serta lain-lain Pegawai JPN, PPD http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=282007-08-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=28 Penyeliaan Pengajaran & Pembelajaran Di Dalam Kelas Oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=292007-08-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=29 Larangan Terhadap Penglibatan Pegawai Pendidikan & Murid Dalam Kegiatan Politik Anti Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=302007-08-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=30 Menangani Masalah Keselamatan, Dadah dan Gengster http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=312007-08-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=31 Panitia Mata Pelajaran http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=382007-08-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=38 Penyediaan Rekod Pengajaran & Pembelajaran http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=402007-08-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=40 Pelaksanaan Pengajaran Sains & Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Kebangsaan (SK), Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT), Sekolah Menengah (SM) dan Tingkatan 6 Mulai Tahun 2003 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=422007-08-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=42 Pelaksanaan Pengajaran Sains & Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) Mulai Tahun 2003 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=432007-08-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=43 Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=192007-08-08 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=19 Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2003 : Pindaan Pelaksanaan Borang Penentuan Kelayakan Skim Pinjaman Buku Teks SPBT1 Kementerian Pendidikan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=202007-08-08 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=20 Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Kementerian Pendidikan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=212007-08-08 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=21 Pelaksanaan Dasar Kemasukan 40% Murid Warganegara Malaysia Ke Sekolah-Sekolah Antarabangsa http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=142007-07-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=14 Dasar Pengambilan / Penempatan Pakar / Pegawai / Guru-Guru Bukan Warganegara Di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta / Institusi Pendidikan Swasta http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=162007-07-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=16 Peraturan-Peraturan dan Syarat-Syarat Skim Pinjaman Kereta Kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia Yang Dibiayai Oleh Institusi Kewangan Tempatan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=182007-07-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=18 Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik di Agensi-agensi Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=32007-07-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=3 Skop Kerja,Dokumen Pembayaran Serta Carta Aliran Proses Penyelenggaraan ICT Cawangan Bahagian/JPN/PPD/PPG & Institusi Pendidikan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=122007-07-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=12 Pekeliling Kontrak Bermasa Bagi Membekal, Menghantar, Memasang Dan Menguji (Di Mana Berkenaan) Peralatan Sains KBSR/KBSM Ke Institusi-Institusi Di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=42007-07-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=4 Pekeliling Kontrak Bermasa Bagi Membekal, Menghantar, Memasang Dan Menguji (Di Mana Berkenaan) Peralatan Kemahiran Hidup Bersepadu Ke Institusi-Institusi Di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=52007-07-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=5 Pekeliling Mengenai Kontrak Penyelenggaraan Peralatan ICT Di Cawangan Bahagian/Jabatan, Jabatan Pelajaran Negeri, Maktab Perguruan, Kolej Matrikulasi, Pejabat Pelajaran Daerah/Gabungan, Pusat Kegiatan Guru Dan Sekolah-Sekolah Di Bawah Kementerian http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=102007-07-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=10 Senarai Maklumat Syarikat (Talian Helpdesk) Untuk Kontrak Penyelenggaraan Peralatan ICT (rujukan Pekeliling BPP: Bil 03/2006) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=132007-07-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=13 Pemberian Bantuan Murid/Pelajar di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-biasiswa-view?id=12007-07-13 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-biasiswa-view?id=1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2007 Pelaksanaan Program Information dan Communication Technology Literacy (ICTL) for Secondary Schools http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5362007-07-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=536 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/2007 Garis Panduan Pemakaian Pakaian Kokurikulum di Hari Persekolahan dan Perhimpunan Bulanan Kokurikulum http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5372007-07-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=537 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/2007 Garis Panduan Lawatan Murid http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5342007-06-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=534 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2007 Garis Panduan Pelaksanaan Skim Tuisyen Felda (STF) Untuk Murid-murid Tahun 5 dan Tahun 6 di Sekolah Rendah dan Tingkatan 3 dan Tingkatan 5 di Sekolah Menengah dalam Tanah Rancangan Felda 2007 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5332007-04-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=533 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/2007 Peruntukan Waktu Bagi Kegiatan Kokurikulum di Sekolah-sekolah Rendah dan Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5312007-01-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=531 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/2007: Garis Panduan Dasar Pemansuhan Yuran Peperiksaan Awam http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5302007-01-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=530 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/2006 Pelaksanaan Waktu Pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) Tahap 2 (Tahun 4, 5 & 6) di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) mulai 2006 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5492006-11-22 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=549 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2006 Pelaksanaan Mata Pelajaran Bahasa Cina dan Bahasa Tamil sebagai Mata Pelajaran Tambahan di Sekolah Kebangsaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5422006-10-17 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=542 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/2006 Garis Panduan Pelaksanaan Borang Maklumat Murid bagi Tujuan Agihan Bantuan Kepada Murid Warganegara Malaysia di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5432006-08-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=543 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/2006 Pemantapan Pelaksanaan Skim Takaful Pelajar Sekolah Malaysia (TPSM) Bagi Semua Murid Pra Sekolah, Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah di Sekolah-sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5452006-05-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=545 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/2006 Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah di Semua Sekolah Rendah dan Menengah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5462006-05-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=546 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2006 Pertukaran Nama Maktab Perguruan kepada Institut Perguruan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5472006-04-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=547 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2006 Pelaksanaan Skim Biasiswa Sukan (SBS) Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5482006-02-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=548 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/2006 Pembatalan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 11/2005 - Garis Panduan Penggunaan Telefon Bimbit oleh Murid Sekolah Bertarikh 23 Disember 2005 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5502006-01-20 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=550 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2005 Rancangan Integrasi Murid-murid untuk Perpaduan (RIMUP) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6092005-12-23 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=609 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/2005 Garis Panduan Penggunaan Telefon Bimbit oleh Murid Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6102005-12-23 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=610 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.12/2005 Program Derma/Wakaf Buku kepada Sekolah oleh Alumni, Orang Perseorangan dan Badan Korporat Sebagai Mengenang Budi http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6112005-12-23 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=611 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2005 Pelaksanaan Mata Pelajaran Information and Communication Technology (ICT) di Sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6082005-12-13 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=608 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2005 PINDAAN SYARAT KELAYAKAN MEMINJAM BUKU TEKS SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7002005-11-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=700 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2005 Tanggungjawab Pengarah atau Wakil Jabatan Pelajaran Negeri Untuk Menghadiri Mesyuara/Program/Majlis Anjuran Kerajaan Negeri atau Pejabat Daerah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5552005-07-20 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=555 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2005 Penyelarasan Waktu Mengajar Bagi Guru Penyelaras Bestari Serta Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (Guru Penyelaras Pusat Sumber Sekolah) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5542005-07-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=554 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/2005 Garis Panduan Memproses Permohonan Pengecualian Daripada Mengikuti Pendidikan Wajib di Peringkat Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5532005-05-31 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=553 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/2005 Memantapkan Budaya Membaca di Kalangan Murid Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5522005-05-12 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=552 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2004 Pelaksanaan Program ICT Literacy (ICTL) di Sekolah Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6042004-12-31 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=604 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/2004 Pelaksanaan Pembelajaran Luar Bilik Darjah (PLBD) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6052004-12-31 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=605 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/2004 Garis Panduan Umum Pemberian Kerja Rumah kepada Murid Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6062004-12-31 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=606 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.13/2004 Pelaksanaan Program j-Qaf di Sekolah Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6072004-12-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=607 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/2004 Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan di Sekolah Rendah dan Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5672004-09-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=567 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2004 Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5682004-09-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=568 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/2004 Pemantapan Pelaksanaan Skim Baucar Tuisyen (Skim Baucar Tuisyen) dan Skim Tuisyen Felda (STF) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5692004-09-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=569 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2004 Panduan Penglibatan Murid-murid Sekolah Dalam Program atau Aktiviti Anjuran Agensi-agensi Selain daripada Agensi di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6032004-09-16 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=603 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/2004 Pelaksanaan Skim Tuisyen FELDA (STF) Bagi Pelajar Tingkatan Tiga dan Lima di Sekolah Menengah di Tanah Rancangan FELDA 2004 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5662004-08-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=566 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2004 Perlembagaan Persatuan Ibu Bapa - Guru (PIBG) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5652004-06-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=565 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2004 Memperkasakan Pendidikan Pencegahan Dadah di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5632004-03-11 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=563 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/2004 Pelaksaaan Skim Baucar Tuisyen (SBT) Bagi Murid Tahun Empat, Lima dan Enam Sekolah Rendah Kerajaan dan Sekolah Rendah Bantuan Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5612004-02-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=561 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/2004 Pelaksanaan Program Abakus dan Aritmetik Mental Tahap 1 Sekolah Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5622004-02-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=562 Pindaan Pertama Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil 5 Tahun 2002 - Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=6792004-02-11 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=679 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2003 KUASA GURU MEROTAN MURID http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7072003-10-29 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=707 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/2003 PENGGUAAN BUKU LOG BAGI TUJUAN MEMANTAU LAKU MUSNAH (VANDALISM) DI KALANGAN MURID-MURID SEKOLAH http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7082003-10-29 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=708 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/2003 STATUS PELAKSANAAN MATA PELAJARAN SAINS TAMBAHAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH (KBSM) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7012003-07-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=701 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2003 PINDAAN PELAKSANAAN BORANG PENENTUAN KELAYAKAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS SPBT 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7022003-07-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=702 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/2003 PENGGUNAAN BUKU PANDUAN PENILAIAN PENCAPAIAN AL-QURAN KBSR http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7042003-07-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=704 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/2003 PELAKSANAAN KURIKULUM SEMAKAN PENDIDIKAN ISLAM DAN BAHASA ARAB http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7052003-07-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=705 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/2003 DASAR PENGGUNAAN MEDIA DAN TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7062003-07-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=706 Surat Edaran Berhubung pelaksanaan Bayaran Insentif Subjek Pendidikan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=8832003-07-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=883 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2003 KE ARAH MEMBUDAYAKAN NILAI BERTERIMA KASIH http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7032003-03-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=703 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 15/2002 PELAKSANAAN KURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7302002-12-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=730 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 16/2002 TATACARA PELAKSANAAN TEMPOH BELAJAR BAGI PERSEKOLAHAN MURID BERKEPERLUAN KHAS PENDIDIKAN KHAS DAN PROGRAM INTEGRASI PENDIDIKAN KHAS SELURUH MALAYSIA http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7312002-12-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=731 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 17/2002 PELAKSANAAN PENILAIAN PERKARA ASAS FARDHU AIN (PAFA) DI SEKOLAH KEBANGSAAN DAN SEKOLAH MENENGAH http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7322002-12-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=732 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/2002 Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Kebangsaan (SK), Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT), Sekolah Menengah (SM) dan Tingkatan Enam Mulai Tahun 2003 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7202002-11-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=720 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/2002 Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) Mulai Tahun 2003 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7272002-11-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=727 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 14/2002 PELAKSANAAN PENDIDIKAN WAJIB DI PERINGKAT RENDAH 2003 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7292002-11-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=729 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 13/2002 LARANGAN PENGGABUNGAN LEMBAGA PENGELOLA SEKOLAH http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7282002-11-26 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=728 Surat Pekeliling Kewangan Bil 5 Tahun 2002 - Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=6782002-10-16 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=678 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2002 PELAKSANAAN MATA PELAJARAN ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY (EST) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7162002-10-01 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=716 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/2002 PENAWARAN MATA PELAJARAN BAHASA TAMBAHAN DI SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7172002-10-01 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=717 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/2002 PELAKSANAAN MATA PELAJARAN SAINS TAHAP SATU SEKOLAH RENDAH http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7182002-10-01 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=718 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/2002 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA INGGERIS MULAI TAHUN 1 DI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (C) DAN (T) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7192002-10-01 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=719 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/2002 Penggunaan Kalkulator Saintifik Di Sekolah Menengah Untuk Pengajaran dan Pembelajaran Serta Peperiksaan Kebangsaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7152002-09-16 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=715 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/2002 Pelaksanaan Program Sekolah Selamat http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7132002-06-14 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=713 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2002 Pelaksanaan Kalkulator Saintifik Di Sekolah Menengah Bagi Pengajaran Dan Pembelajaran Mata-mata Pelajaran Matematik dan Matematik Tambahan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7122002-01-24 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=712 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2002 Pelaksanaan Sukatan pelajaran Yang Disemak Semula Bagi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7112002-01-14 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=711 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/2002 Pelaksanaan Mata Pelajaran Sains Sukan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7102002-01-04 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=710 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/2001 Gerakan Membaca Di Sekolah-Sekolah Melalui Persatuan Perpustakaan Sekolah Peringkat Negeri http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7412001-11-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=741 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/2001 Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT Kementerian Pendidikan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7402001-09-26 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=740 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/2001 Semua Guru Adalah Guru Disiplin http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7392001-09-24 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=739 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/2001 Penglibatan Pelajar Dengan Kegiatan Negatif http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7382001-07-23 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=738 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/2001 Pemantapan Pengurusan Disiplin Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7372001-07-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=737 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2001 Garis Panduan Pakaian Guru Ketika Bertugas Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7362001-06-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=736 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/2001 Peringatan Mengenai Pengaruh Negarif Cybercafe dan Pusat Permainan Video Terhadap Murid-Murid Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7352001-06-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=735 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/2001 Batasan Kuasa Persatuan Ibu Bapa Dan Guru (PIBG) Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7342001-06-05 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=734 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2001 Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku TEks (SPBT) Kementerian Pendidikan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6182001-05-24 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=618 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2001 Pindaan Bagi Para 2 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/1998 Panduan Tentang Umur Masuk Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Serta Umur Menduduki Peperiksaan Bagi Sek. Kerajaan,Sekolah Bantuan Kerajaan dan Sekolah Swasta http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6172001-03-22 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=617 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.20/2000 Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3202000-12-16 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=320 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.19/2000 Panduan Menggalakkan Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat dan Komunikasi Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3192000-12-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=319 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.18/2000 Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3182000-12-04 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=318 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.17/2000 Penubuhan Kelab Rukun Negara Di Sekolah-sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3172000-11-16 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=317 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.16/2000 Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3162000-11-13 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=316 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.15/2000 Peraturan Secara Pentadbiran Supaya lbu/Bapa/Penjaga Dibenar Menandatangani Borang Rasmi http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3152000-09-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=315 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.14/2000 Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3132000-08-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=313 Surat Siaran Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah Sempena Sambutan Perayaan Bulan Kemerdekaan Ke- 51, Tahun 2008 Tambahan Kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil .14/2000 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3142000-08-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=314 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.13/2000 Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3122000-08-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=312 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.12/2000 Lawatan Pendidikan Murid Di Hari Persekolahan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3112000-07-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=311 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/2000 Membanteras Jenayah Di Kalangan Murid Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3102000-07-05 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=310 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2000 Tahun Pusat Sumber Sekolah (PSS) 2000 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3092000-04-20 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=309 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2000 Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3082000-03-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=308 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/2000 Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer/Teknologi Maklumat Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3072000-03-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=307 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/2000 Menangani Masalah Keselamatan, Dadah Dan Gengster http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3052000-03-14 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=305 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2000 Mencegah Kebakaran Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3062000-03-14 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=306 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/2000 Pelaksanaan Komponen Kesusasteraan Melayu Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah (Tingkatan I hingga Tingkatan 5) Bermula Tahun 2000 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3042000-02-23 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=304 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2000 Pelaksanaan Komponen Kesusasteraan Bahasa Inggeris Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggeris di Sekolah Menengah (Tingkatan I hingga Tingkatan 5) Bermula Tahun 2000 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3032000-02-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=303 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2000 Pelaksanaan Sebutan Baku Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Bahasa Melayu Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3022000-02-16 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=302 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/2000 Peruntukan Waktu Untuk Mata Pelajaran Sains Dalam Kumpulan Teras Peringkat Menengah Atas http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3012000-02-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=301 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/2000 Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3002000-02-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=300 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/1999 Penggunaan Buku Teks dan Buku Latihan dan Aktiviti Yang Diperakukan Oleh Kementerian Pendidikan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7541999-12-23 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=754 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/1999 Pengedaran Surat Siaran Dan Pekeliling Kementerian Pendidikan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7531999-07-23 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=753 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/1999 Senarai Istilah Sains Sekolah Rendah dalam Bahasa Cina dan Bahasa Tamil http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7521999-07-22 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=752 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1999 Pengurusan Buku Rekod Perkhidmatan Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7511999-06-20 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=751 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1999 Penubuhan Kelab Jenayah Sekolah di Sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7491999-06-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=749 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1999 Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7501999-06-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=750 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1999 Pengharaman Novel http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7481999-06-01 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=748 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1999 Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7441999-03-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=744 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999 Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7451999-03-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=745 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1999 Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Kementerian Pendidikan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7461999-03-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=746 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1999 Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7431999-01-04 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=743 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 26/1998 Garis Panduan Kurikulum Prasekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7801998-11-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=780 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 25/1998 Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7791998-11-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=779 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 24/1998 Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7781998-10-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=778 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 23/1998 Kebenaran Bagi Murid-Murid Menduduki Peperiksaan Awam http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7771998-09-24 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=777 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 21/1998 Persediaan Menghadapi Bencana Alam http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7751998-09-11 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=775 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 22/1998 Penempatan dan Pertukaran Guru Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains Mengikut Keperluan Perkhidmatan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7761998-09-11 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=776 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 20/1998 Tindakan Segera Terhadap Aduan Awam http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7741998-09-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=774 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 19/1998 Perlantikan Guru Besar dan Pengetua Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Mubaligh http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7731998-09-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=773 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 18/1998 Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7721998-09-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=772 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 17/1998 Memasukkan Elemen Mencegah Rasuah Dalam Kurikulum Sekolah dan Institusi Pengajian Tinggi http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7711998-08-14 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=771 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 16/1998 Menangani Kegiatan Gengster Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7701998-08-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=770 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 15/1998 Bidang Kuasa Penempatan & Pertukaran Guru Pendidikan Islam http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7691998-07-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=769 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 14/1998 Garis Panduan Pembinaan Surau Sekolah Rendah & Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7681998-06-22 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=768 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 13/1998 Program Membina Tabiat Membaca http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7671998-05-22 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=767 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/1998 Garis Panduan Dan Syarat-Syarat Penggambaran Di Sekitar Kawasan jabatan Dan bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia Oleh Pihak Luar http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7661998-05-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=766 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/1998 Pelaksanaan Penggunaan Peralatan Antara Muka Berkomputer Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7651998-05-14 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=765 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/1998 Panduan Tentang Umur Masuk Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Serta Menduduki Peperiksaan Bagi Sekolah Kerajaan, Sekolah Bantuan Kerajaan dan Sekolah Swasta http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7641998-05-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=764 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1998 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab Di Sekolah Kebangsaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7631998-05-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=763 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1998 Alternatif Meringankan Beban Tugas Guru Kemahiran Hidup Sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7621998-04-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=762 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1998 Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Kementerian Pendidikan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7611998-04-01 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=761 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1998 Menjaga Kesihatan Pelajar Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7601998-03-31 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=760 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/1998 Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan-Peraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7591998-03-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=759 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1998 Penyeragaman Kutipan Yuran Sekolah Pendidikan Khas http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7581998-03-16 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=758 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1998 Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7561998-03-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=756 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1998 Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7571998-03-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=757 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1998 Alternatif Meringankan Beban Tugas Guru Kemahiran Hidup Sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7551998-02-12 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=755 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1997 Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Cina/Bahasa Tamil Di Sekolah Kebangsaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7871997-11-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=787 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1997 Amalan Kebersihan Di Sekolah 1998 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7861997-07-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=786 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1997 Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7841997-05-22 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=784 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/1997 Sekolah Sebagai Kawasan Larangan Merokok http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7851997-05-22 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=785 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1997 Program dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7831997-05-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=783 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1997 Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Persatuan Pakaian Seragam Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7821997-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=782 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1997 Dasar Dan Peraturan Mengenai Nama Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7811997-01-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=781 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1996 Pelaksanaan Kuasa Disiplin dan Hukuman Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7911996-09-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=791 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1996 PANDUAN TAMBAHAN : PERLANTIKAN GURU KAUNSELING SEPENUH MASA DI SEKOLAH MENENGAH http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7901996-07-11 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=790 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1996 Penampilan Diri Pelajar, Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7891996-06-24 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=789 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1996 Sikap Mengutamakan Keceriaan Dan Kebersihan Di Kalangan Pelajar http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7881996-02-13 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=788 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/1995 Pelaksanaan Jadual Waktu Anjal Bagi Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8011995-10-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=801 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1995 Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8001995-10-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=800 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1995 Tatacara Mengenakan Tindakan dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7981995-10-11 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=798 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1995 MENANGANI MASALAH PONTENG DI SEKOLAH http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7971995-09-05 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=797 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/1995 KERACUNAN MAKANAN DI SEKOLAH-SEKOLAH http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7961995-08-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=796 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1995 Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7941995-07-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=794 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1995 PELAKSANAAN KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7951995-07-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=795 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1995 Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7921995-04-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=792 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1995 Persediaan Bagi Pilihanraya Umum http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7931995-04-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=793 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/1994 Penggunaan Bahan Tambahan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 4 Dan Sains Tahun 4 Di Sekolah Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8091994-12-20 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=809 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1994 Penerimaan Sains Tambahan Sebagai Memenuhi Syarat Mengikuti Kursus Sains Di Institusi Pengajian Tinggi http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8081994-12-14 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=808 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1994 Peruntukan Masa KBSR Bagi Seminggu Dan Jadual Pelaksanaan Mata-Mata Pelajaran KBSR http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8071994-10-22 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=807 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1994 Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8061994-09-12 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=806 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1994 Penilaian Perkara Asas Fardu http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8051994-03-12 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=805 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1994 Pelaksanaan Bahasa Malaysia di SRJK (C) dan SRJK (T) dan Bahasa Inggeris di SK/SRK serta Kokurikulum di Sekolah Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8031994-02-22 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=803 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1994 Penggunaan Istilah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8041994-02-22 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=804 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1994 Pembelian Enjin Terpakai dan Penyediaan Bilik Pameran Hasil Pembelajaran Kemahiran Hidup http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8021994-02-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=802 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/1993 Penggunaan Buku Kerja Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8161993-12-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=816 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1993 Kerja Kursus Untuk Penilaian Menengah Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8151993-12-26 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=815 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1993 Tarikh Penyempurnaan Pelaksanaan Bahasa Melayu Sebutan Baku http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8101993-09-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=810 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/1993 Penggunaan Simbol RM (Ringgit Malaysia) Dalam Peperiksaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8121993-06-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=812 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1993 Pakaian Seragam Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8131993-06-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=813 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1993 Pengumuman Penyeragaman Bentuk Huruf Bahasa Tamil Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Mulai Tahun Akademik 1993/1994 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8141993-06-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=814 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1993 Taklimat Oleh Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah/Bahagian Dan Sekolah Kepada Agensi-Agensi Kerajaan Atau Swasta http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8111993-02-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=811 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1993 Lapor Kepada Polis Salahlaku Yang Berbentuk Jenayah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6021993-02-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=602 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1992 Pengharaman Pensil Berbentuk Alat Suntikan (Syringe) Di Sekolah-Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8231992-07-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=823 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1992 Penerimaan Hadiah Dan Sumbangan Daripada Pertubuhan, Institusi, Syarikat dan Kerajaan Negara Luar http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8221992-04-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=822 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/1992 Pelaksanaan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Mulai Tahun 1993 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8211992-04-24 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=821 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1992 Pemakaian Tudung/Mini Telekung Bagi Pelajar-Pelajar Perempuan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8191992-03-14 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=819 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1992 Pelaksanaan Mata Pelajaran Literasi Komputer Bagi Tingkatan I dan Tingkatan II Fasa I Projek KPD di 60 Buah Sekola http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8181992-02-17 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=818 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1992 Panduan Penubuhan dan Pengurusan Persatuan Silat Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8201992-02-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=820 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1992 Pelaksanaan Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan Oleh Dewan Bahasa Dan Pustaka (PEJYD) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8171992-01-22 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=817 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1990 Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa untuk Mata-mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Sekolah Menengah Atas Mulai Tahun 1992 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6431990-12-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=643 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1990 Pengecualian Mengikuti Kelas Peralihan Bagi Murid Di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (SRJK) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3371990-11-13 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=337 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1990 Kelemahan Calon-calon Dalam Urusan Temuduga Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Untuk Tujuan Lantikan ke Jawatan Tetap Perkhidmatan Pendidikan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3361990-10-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=336 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1990 Kelemahan Calon-calon Dalam Urusan Temuduga Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Untuk Tujuan Lantikan ke Jawatan Tetap Perkhidmatan Pendidikan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6421990-10-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=642 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1990 Cuti Pada Hari-hari Peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran (SRP) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3351990-08-23 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=335 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1990 Spesifikasi Bagi Pengswastaan Asrama Desa http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6411990-08-22 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=641 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1990 Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggeris dan Guru Mata Pelajaran Matematik http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3331990-07-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=333 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1990: Peranan Baru Kakitangan Sumber (KS) dan Prosedur Pembayaran http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3321990-03-22 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=332 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.14/1989 Kebersihan Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3531989-12-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=353 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.15/1989 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Tahun 1-KBSR http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3541989-12-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=354 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.13/1989 Pengurusan Hari Pertama Persekolahan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3521989-12-13 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=352 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.12/1989 Garis Panduan Dari Segi Pencegahan Kebakaran Bagi Bangunan Domitori Asrama http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3511989-12-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=351 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/1989 Aturcara Majlis Rasmi Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3491989-10-05 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=349 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/1989 Kutipan 'Yuran Persatuan Ibubapa Guru' http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3501989-10-05 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=350 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/1989 Perlaksanaan Bahasa Malaysia Baku http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3481989-08-29 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=348 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1989 Pertukaran Aliran Bahasa Penghantar Murid-Murid Sekolah Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3471989-06-01 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=347 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1989 Penggunaan Buku Teks dan Buku Rekod Amali Dalam Pengajaran-pembelajaran Sains KBSM http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3461989-05-31 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=346 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1989 Guru-guru Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3451989-04-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=345 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1989 Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Bahasa Inggeris dan Kesusasteraan Inggeris dan Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Kelas-Kelas Tingkatan 1 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3441989-02-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=344 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1989 Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Bahasa Inggeris dan Kesusasteraan Inggeris dan Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Kelas-Kelas Tingkatan 1 dan 2 Mulai Tahun 1989 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3431989-01-20 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=343 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1989 Rancangan Kesihatan Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3421989-01-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=342 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1989 Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3411989-01-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=341 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.17/1988 Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa Untuk Mata-mata Pelajaran Program Kurikulum Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Kelas Peralihan, Tingkatan I dan Tingkatan II Mulai Tahun 1989 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6441988-11-24 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=644 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.16/1988 Pelaksanaan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan 1, 1988 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4641988-11-04 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=464 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.15/1988 Penyenggaraan dan Keceriaan Maktab Perguruan/Politeknik/Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4621988-08-16 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=462 Surat Pekeliling Ihtisas Bil.14/1988 Keberangkatan DYMM Sultan/Raja Atau TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri Majlis-Majlis Rasmi Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4601988-07-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=460 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/1988 Larangan Menjalankan Jualan Terus Di Sekolah-Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4361988-06-29 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=436 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/1988 Permohonan Kursus Melalui Kedutaan-Kedutaan Asing http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4291988-06-17 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=429 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1988 Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuaan Atau Badan Induk Sukan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4251988-03-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=425 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/1988 Senaman Beramai-rama http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4311988-03-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=431 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1988 Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4271988-03-01 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=427 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1988 Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4721988-02-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=472 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1988 Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6011988-01-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=601 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1987 Sukatan Pelajaran Untuk Mata-Mata Peljaran Program Bahasa Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Kelas Peralihan dan tingkatan 1,1998 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4691987-12-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=469 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1987 Kesulitan Mendapatkan Buku-buku Teks http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4681987-03-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=468 Surat Pekeliling Iktisas Bil.1/1987 Pengurusan dan Kawalan Asrama Sekolah Harian http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4671987-03-01 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=467 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1986 Urusan Temuduga Guru-guru Ke Jawatan Tetap Perkhidmatan Pelajaran http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4731986-07-29 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=473 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1986 Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6001986-03-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=600 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1986 Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Ko-kurikulum Pelajar http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5991986-01-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=599 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1986 Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Ko-Kurikulum Pelajar http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6391986-01-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=639 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1986 Larangan Ke Atas Pemberian Cenderamata http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4701986-01-13 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=470 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1985 Pakaian Seragam Murid-murid Sekolah (Pindaan) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5981985-11-22 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=598 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1985 Latihan Mengajar Bagi Guru-guru Pelatih Maktab Perguruan, Pusat/Fakulti Pendidikan Universiti http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5971985-06-17 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=597 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1985 Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3681985-04-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=368 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1985 Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5961985-02-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=596 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1985 Lencana/Logo dan Lagu Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3581985-01-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=358 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1985 Siaran Maklumat Untuk Media Massa http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3631985-01-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=363 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1984 Pendidikan Sivik Di Sekolah-sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3771984-09-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=377 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1984 Perhimpunan Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5951984-06-14 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=595 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1984 Pengurusan Kelas Pelajaran Lanjutan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5931984-06-11 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=593 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1984 Garis Panduan Mengenai Aktiviti-aktiviti Kebudayaaan di Sekolah-sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5941984-06-01 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=594 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1984 Peraturan Mengenai Masuk Ke Kawasan Sekolah Untuk Membuat Tinjauan/Pemerhatian/Siasatan/Temuduga Dengan Guru-Guru Dan Murid-Murid Di Sekolah Serta Mendapat Maklumat-Maklumat Sekolah Oleh Organisasi/Individu Luar http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3721984-04-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=372 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/1983 Perpustakaan Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3861983-12-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=386 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1983 Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-murid Yang Melakukan Salah Laku Yang Tidak Dinyatakan Dalam Peraturan-peraturan Pelajaran http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3851983-11-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=385 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1983 Panduan Pengurusan Kelas-kelas Tingkatan Enam http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3821983-04-23 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=382 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1983 Larangan Bermain Bahan-bahan Letupan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5921983-04-23 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=592 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1983 Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-murid Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3841983-04-11 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=384 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1983 Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5911983-03-17 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=591 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1983 Garis Panduan Kempen Anti Merokok Di Sekolah-Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3781983-02-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=378 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1983 Kantin Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3791983-02-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=379 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1982 Permainan 'Pin-Table, Video Game, Game Watch' http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3901982-10-01 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=390 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1982 Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE ( Sarawak ) bagi Murid-murid Tingkatan 3 - Garis Panduan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5901982-09-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=590 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1982 Kempen Anti Denggi Di Sekolah-sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3881982-08-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=388 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1982 Waktu Sekolah Dalam Bulan Puasa http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3871982-07-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=387 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1981 Kebersihan Di Sekolah-sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3961981-09-16 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=396 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1981 Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru-guru http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3931981-09-14 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=393 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1981 Ketetapan Masa di Sekolah-sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3921981-09-12 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=392 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1981 Jualan Makanan dan Minuman Di Kantin-kantin Sekolah Untuk Murid-murid Berbilang Agama http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3911981-02-05 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=391 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1980 Penukaran Unit-unit Timbang Dan Sukat Imperial Kepada Unit-Unit Timbang Dan Sukat Metrik Dalam Sukatan Pelajaran Hisap Rendah 1965 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3951980-07-17 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=395 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1980 Penggunaan Benda-benda Dalam Kelas-kelas Amali dan Makmal Sains Di Sekolah Rendah dan Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3941980-05-26 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=394 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1979 Perkhidmatan Kebajikan Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5891979-08-01 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=589 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1979 Laporan Murid-murid Dalam Keadaan Risiko Penyalahgunaan Dadah Yang Memerlukan Pertolongan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4031979-03-26 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=403 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1979 Pendidikan Jasmani http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4041979-03-26 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=404 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.12/1978 Pakaian Seragam Sekolah-Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4231978-12-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=423 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/1978 Hari Kelepasan Peristiwa P.U. 326/62 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4211978-10-23 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=421 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1978 Projek Papan Kenyataan Persatuan Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4181978-06-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=418 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1978 Penambahan Syarat-syarat Perlaksanaan Kepada Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1976 Mengenai Jualan Makanan Dan Minuman Di Kantin-Kantin Sekolah Untuk Murid-Murid Berbilang Agama http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4171978-06-16 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=417 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1978 Acara Suaikenal Di Sekolah-sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4111978-05-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=411 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1978 Pengajaran Di Kelas-kelas Peperiksaan Di Sekolah Menengah Dan Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4081978-04-05 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=408 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1978 Garis Panduan Untuk Persediaan-persediaan Di Sekolah Rendah Sebelum Permulaan Sekolah Pada Awal tahun Persekolahan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4071978-03-31 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=407 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1978 Tarikh Bagi Pertukaran Guru-guru http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4061978-03-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=406 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/1977 Sukatan Pelajaran Sivik (Baru) Untuk Tingkatan IV dan V http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4411977-10-29 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=441 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/1977 Sukatan Pelajaran Sejarah (Baru) Untuk Darjah 4-6 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4421977-10-29 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=442 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.12/1977 Sukatan Pelajaran Sejarah (Baru) Untuk Tingkatan I-III http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4431977-10-29 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=443 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/1977 Menganjur Dan Menjual Loteri Di Sekolah-Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4401977-10-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=440 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1977 Bacaan Doa Mengikut Agama Kristian Di Sekolah-Sekolah Misyen http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4381977-09-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=438 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1977 Pengelolaan Walkaton Di Sekolah-Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4371977-09-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=437 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1977 Pelaksanaan Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Menengah Atas http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4341977-07-12 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=434 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1977 Tugas-tugas Guru Dalam Cuti Penggal Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4301977-07-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=430 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1977 Hari Kelepasan Peristiwa P.U 326/62 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5841977-06-29 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=584 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1977 Perlantikan Guru Besar Sekolah-Sekolah Menengah/Rendah Mubaligh http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4281977-02-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=428 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1977 Kemudahan Untuk Murid-murid Islam Sekolah Menengah Menunaikan Sembahyang Jumaat http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4241977-01-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=424 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1977 Pakaian Murid-Murid Perempuan Di Sekolah-sekolah Menengah Bantuan Penuh/Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4261977-01-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=426 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/1976 Mengharamkan Semua Jenis Permainan Judi Di Sekolah-Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4541976-10-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=454 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/1976 Pelaksanaan Bimbingan Agama Bagi Murid-Murid Beragama Islam http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4521976-09-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=452 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1976 Waktu Sekolah Dalam Bulan Puasa http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4511976-08-20 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=451 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1976 Jualan Makanan dan Minuman Di Kantin-kantin Sekolah Untuk Murid-murid Berbilang Agama http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4501976-07-26 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=450 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1976 Kemudahan Bilik Untuk Perkhidmatan Panduan Pelajaran Dan Kerjaya http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4481976-05-05 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=448 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1976 Pakaian Seragam Sekolah untuk Murid-murid Sekolah Menengah - Pindaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5801976-03-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=580 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1976 Pakaian Seragam Sekolah Untuk Murid-Murid Sekolah Rendah - Pindaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4461976-02-11 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=446 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1976 Potongan Rambut Murid-murid http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4451976-01-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=445 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1975 Kemasukan Murid-murid Warganegara ke Sekolah-sekolah Suwa Yang Dikhaskan Untuk Murid-murid Dagang (Expatriate) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4931975-09-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=493 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1975 Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-sekolah/Maktab-maktab Perguruan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4961975-09-08 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=496 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1975 Disiplin - Murid-murid Menghisap Rokok http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4941975-09-05 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=494 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6A/1975 Salahguna Dadah - Garis Panduan Untuk Guru Panduan dan Guru Besar http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4951975-09-05 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=495 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1975 Nyanyian Lagu Kebangsaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4901975-05-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=490 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1975 Panduan Bagi Pertukaran Guru-guru http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4921975-05-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=492 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1975 Peruntukan Masa (Percubaan) bagi Kelas Peralihan Aliran Bahasa Malaysia Mulai Tahun 1975 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3971975-01-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=397 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1974 Keselamatan Dalam Makmal http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4871974-07-08 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=487 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1972 Sukatan Pelajaran Sains Tingkatan Peralihan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4861972-09-29 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=486 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1972 Pelaksanaan Sukatan Pelajaran Baru Bahasa Inggeris (1972) Bagi Sekolah-sekolah Menengah Kebangsaan dan Jenis Kebangsaan - Tingkatan Satu hingga Tiga http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4841972-09-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=484 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1972 Pelaksanaan Sukatan Pelajaran Baru Bahasa Malaysia (1972) di Sekolah-sekolah Menengah Kebangsaan dan Jenis Kebangsaan - Tingkatan Satu hingga Tiga http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4851972-09-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=485 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1972 Sukatan Pelajaran Tatarakyat (Siviks) Yang Baru Untuk Sekolah-sekolah Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4801972-04-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=480 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1972 Mengatasi Masalah Keciciran http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4821972-03-17 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=482 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1972 Tugas-tugas Penyelia Sains Negeri http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4811972-01-29 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=481 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/1971 Sukatan Pelajaran Bahasa Baharu bagi Sekolah-sekolah Rendah Kebangsaan dan Sekolah-sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (Inggeris) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5041971-10-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=504 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/1971 Sukatan Pelajaran Bahasa Inggeris Baharu bagi Sekolah-sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (Inggeris) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5051971-10-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=505 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1971 Rukunegara http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4981971-10-12 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=498 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1971 Pakaian Seragam Sekolah-sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4991971-10-12 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=499 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1971 Panduan Dasar Pelajaran http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5001971-10-12 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=500 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.12/1971 Sukatan Pelajaran Bahasa Inggeris Baharu bagi Sekolah-sekolah Rendah Kebangsaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5071971-10-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=507 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1971 Permainan Catur di Sekolah-sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5031971-10-04 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=503 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/1971 Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Baharu bagi Sekolah-sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (Cina) dan (Tamil) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5061971-08-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=506 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1971 Kursus-kursus dan Jangka Masa Pengajaran Kelas-kelas Pelajaran Lanjutan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5021971-05-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=502 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1971 Pengajaran Sains di Sekolah-sekolah Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5011971-01-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=501 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1971 Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4971971-01-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=497 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1970 Pelajaran Aneka Jurusan di Sekolah Menengah Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5101970-10-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=510 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1970 Pelajaran Aneka Jurusan di Sekolah Menengah Atas (Tingkatan IV - V) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5111970-10-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=511 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1970 Pekerjaan Luar Sebagai Pensyarah atau Tutor Sambilan di Universiti atau Pusat Pelajaran Tinggi http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5091970-09-11 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=509 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1970 Sains Rumahtangga http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5081970-08-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=508 Surat Pekeliling Ikhtisas No.5/1969 Kemasukan Kanak-kanak dari Singapura/Seberang Laut ke Sekolah Bantuan Penuh Kita http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5741969-11-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=574 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1969 Kemasukan Kanak-kanak dari Singapura ke Sekolah-sekolah Bantuan Penuh Kita http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5701969-03-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=570 Surat Pekeliling (Professional) Kementerian Pelajaran Bil.1/1969 Kelas-kelas Menengah Pelajaran Khas http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5731969-01-13 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=573