Pekeliling Notice: Undefined variable: mainurl in /home/moeportal/moe2012/rss.php on line 115 en-us SURAT SIASARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BIL. 17 TAHUN 2016 - Kemasukan Murid Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC)dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil(SJKT)ke Sekolah Menengah tanpa melalui kelas peralihan bagi sesi persekolahan tahun 2017. http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=11452016-11-30 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1145 Surat Pekeliling Kewangan Bil.3 Tahun 2016 : Garis Panduan Kemudahan Perjalanan Udara Rasmi - Tuntutan Bayaran Balik Tiket Kapal Terbang Yang Dibeli Sendiri oleh Pegawai http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=11442016-11-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=1144 Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 7 Tahun 2016 - Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaaan(Semakan 2017) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=11402016-11-17 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1140 Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 8 Tahun 2016 - Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah(Semakan 2017)Secara Berperingkat-Peringkat Mulai Tahun 2017 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=11412016-11-17 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1141 Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 9 Tahun 2016 - Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Menengah Secara Berperingkat-Peringkat Mulai Tahun 2017 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=11432016-11-17 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1143 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 15 Tahun 2016 - Kemasukan Murid Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina){SJK( C )} Ke Sekolah Menengah Kebangsaan Tanpa Melalui Kelas Peralihan Bagi Sesi Persekolahan Tahun 2017 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=11352016-10-20 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1135 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 16 Tahun 2016 - Pelantikan Guru Tingkatan Enam Berdasarkan Kesesuian Opsyen http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=11362016-10-20 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1136 Surat Pekeliling Kewangan Bil.2 Tahun 2016 Rancangan Makanan Tambahan di Sekolah Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=11342016-10-14 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=1134 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 11 Tahun 2016 - Garis Panduan Pengurusan Tingkatan Enam http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=11332016-10-13 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1133 SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 14 TAHUN 2016 - LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN AWAL BAGI MENJAMIN KESIHATAN DAN KESELAMATAN MURID DARIPADA JANGKITAN ZIKA DI SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=11322016-09-30 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1132 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 12 Tahun 2016 - Pelantikan Guru Tingkatan Enam Berdasarkan Kesesuaian Opsyen http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=11292016-09-28 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1129 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 13 Tahun 2016 - Garis Panduan Pengurusan Majlis/Acara dan Pengurangan Amalan Protokol dan Sambutan Di Bahagian/Jabatan/Institusi Pendidikan Di Bawah Kemanterian Pendidikan Malaysia (KPM) http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=11302016-09-28 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1130 Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 6 Tahun 2016 - Cuti Pada Hari-Hari Peperiksaan Awam/Pentaksiran Pusat http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=11252016-09-01 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1125 Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 5 Tahun 2016 - Panduan Keselamatan Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Luar Kawasan Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=11232016-08-24 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1123 PEKELILING PERKHIDMATAN KPM BILANGAN 1 TAHUN 2016, PERWAKILAN KUASA KEPADA PENGARAH JABATAN PENDIDIKAN NEGERI BAGI MEMPERTIMBANG DAN MELULUSKAN ELAUN KHAS MENGIKUT LOKASI DAN TAHAP KESUSAHAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN DAN ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA YANG BERKHIDMAT DI SEKOLAH PEDALAMAN http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=11242016-08-24 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=1124 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 10 Tahun 2016 - Langkah-Langkah Pencegahan Awal Bagi Mengelak Kejadian Keracunan Makanan Di Asrama-Asrama Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=11222016-08-24 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1122 PEKELILING PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 4 TAHUN 2016: DASAR LATIHAN SUMBER MANUSIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=11212016-08-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=1121 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 9 Tahun 2016 - Penggunaan Templat Pelaporan Pentaksiran Sekolah Tahun 6 Untuk Pentaksiran Sekolah Di Bawah Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Mulai Tahun 2016 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=11202016-08-15 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1120 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 8 Tahun 2016 - Garis Panduan Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran Akibat Bencana. http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=11192016-07-25 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1119 Surat Siaran LP Bil.10 Tahun 2016: Penggunaan Dwibahasa Dalam Kertas Peperiksaan Sains dan Matematik UPSR 2016 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=11182016-07-19 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1118 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 7 Tahun 2016 - Makluman Penggunaan Video 'Info 2 Minit' Menggantikan Slaid 'Info 5 Minit' Dalam Penataran Maklumat Gelombang 2 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)2013-2025 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=11172016-06-29 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1117 Pekeliling ICT KPM Bilangan 1 Tahun 2016 - GARIS PANDUAN TATACARA PERMOHONAN KELULUSANTEKNIKAL INISIATIF TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASIKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=11152016-06-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=1115 Pekeliling ICT KPM Bilangan 1 Tahun 2016 - TADBIR URUS JAWATANKUASA PEMANDU ICT (JPICT)KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=11162016-06-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=1116 Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 4 Tahun 2016 - Pelaksanaan Highly Immersive Programme (HIP) Bahasa Inggeris Di Semua Institusi Pendidikan Di Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia Mulai Tahun 2016 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=11142016-06-20 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1114 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 6 Tahun 2016 - Penukaran Nama Pusat Tingkatan Enam Mod 1 Kepada Kolej Tingkatan Enam http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=11122016-05-26 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1112 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 5 Tahun 2016 - Persediaan Sekolah Berhubung Penjagaan Kebajikan, Kesihatan dan Keselamatan Murid Semasa Menghadapi Cuaca Panas dan Kering Yang Berpanjangan http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=11102016-04-28 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1110 Arahan Pentadbiran Pegawai Pengawal: Langkah-langkah Mengoptimumkan Perbelanjaan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) Tahun 2016 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=11112016-04-01 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=1111 Jadual Perwakilan Kuasa Dan Arahan Kerja Pegawai Pengawal Kementerian Pendidikan Malaysia Bagi Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Berkuatkuasa Mulai 1 April 2016 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=11132016-04-01 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=1113 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 3 Tahun 2016 - Kemasukan Murid Ke Tingkatan Enam Tahun 2016 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=11062016-04-01 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1106 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 4 Tahun 2016 - Perubahan Pelaksanaan Saringan LINUS 2.0 Mulai Tahun 2016 Bagi Rendah Kementerian Pendidikan Malaysia http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=11072016-04-01 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1107 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN URUSAN PENEMPATAN SEMULA PPP YANG TAMAT CUTI BELAJAR PERINGKAT KEDOKTORAN DAN SARJANA SEPENUH MASA http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=11042016-03-11 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=1104 Surat Pekeliling Kewangan Bil 1 Tahun 2016 : Pelaksanaan Penggunaan Kemudahan Di Institut Latihan Awam di Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (ILA KPM) Selaras dengan Dasar Mengoptimumkan Perbelanjaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=11022016-03-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=1102 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 2 Tahun 2016 - Peringatan Pelaksanaan Bekerja Lima Hari Seminggu http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=11012016-03-08 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1101 Surat Pekeliling Ikhtisas KPM Bil 3 Tahun 2016: Pelaksanaan Pentaksiran Alternatif Sekolah Rendah (PASR) Murid Berkeperluan Khas Mulai Tahun 2016 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=10992016-02-24 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1099 Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 2 Tahun 2016 - Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=10982016-02-23 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1098 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 1 Tahun 2016 - Syarat-Syarat Belajar Semula (Mengulang) Di Tingkatan Lima (5) Bagi Sesi Persekolahan Tahun 2016 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10972016-02-22 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1097 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN URUSAN PERTUKARAN PPP YANG MENGISI JAWATAN KADER DI ORGANISASI LUAR DARIPADA KPM http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=11032016-02-05 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=1103 SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BIL. 3 TAHUN 2016GERAKAN PEMANTAPAN KEUTUHAN SISTEM PENGURUSAN PENTADBIRAN KERAJAAN MALAYSIA: PENUBUHAN JAWATANKUASA INTEGRITI DAN TADBIR URUS (JITU) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=10952016-01-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=1095 Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 1 Tahun 2016 - Pelaksanaan Tahfiz Model Ulul Albab Di Sekoalh Menengah Kementerian Pendidikan Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=10942016-01-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1094 Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 12 Tahun 2015 - Penukaran Teks Komponen Sastera (KOMSAS) Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 2 Dan Tingkatan 5 Mulai Tahun 2016 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=10932015-12-31 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1093 Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 11 Tahun 2015 - Penukaran Teks Baharu Komponen Sastera (KOMSAS)Dalam Mata Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Tingkatan 2 Dan Tingkatan 5 Mulai 2016 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=10912015-12-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1091 Surat Pekeliling Kewangan Bil 2 Tahun 2015 : Bantuan Jaket Keselamatan Murid (JKM) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=10922015-12-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=1092 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 19 Tahun 2015 - Takwim Penggal dan Cuti Persekolahan Tahun 2016 Bagi Sekolah kerajaan dan Bantuan Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10892015-12-17 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1089 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 17 Tahun 2015 - Larangan Penggunaan Rokok Elektronik atau Vape Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10882015-12-11 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1088 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 18 Tahun 2015 - Pelaksanaan Rintis Program Dwibahasa Atau Dual Language Programme (DLP) Di Sekolah Pada Tahun 2016. http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10872015-12-07 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1087 Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil.4 Tahun 2015:Penawaran Mata Pelajaran Kurikulum Bersepadu Dini dan Kurikulum Bersepadu Tahfiz di Peringkat Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10902015-12-04 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1090 PEKELILING PENTADBIRAN KONTRAK PEMBANGUNAN KPM BIL. 1/2015,PERATURAN MENGENAI ARAHAN PERUBAHAN KERJA DAN PELARASAN HARGA KONTRAK,PENAMBAHBAIKAN PERATURAN YANG DILULUSKAN OLEH JK CCP BIL 1/2015. http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-jabatan-view?id=10962015-11-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-jabatan-view?id=1096 PEKELILING PENTADBIRAN KONTRAK PEMBANGUNAN KPM BIL. 1/2015,PERATURAN MENGENAI ARAHAN PERUBAHAN KERJA DAN PELARASAN HARGA KONTRAK,PENAMBAHBAIKAN PERATURAN YANG DILULUSKAN OLEH JK CCP BIL 1/2015. http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pembangunan-infrastruktur-view?id=11002015-11-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pembangunan-infrastruktur-view?id=1100 Kaedah Penerimaan Sijil Sakit Swasta Untuk Tujuan Kemudahan Cuti Sakit Di Bawah Peruntukan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2006 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10862015-11-16 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1086 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 16 Tahun 2015 - Pelaksanaan Latihan Bagi Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) Yang Berkhidmat Di Bawah Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Terutamanya Di Daerah dan Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10852015-10-20 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1085 Surat Pekeliling Kewangan Bil 1 2015 Pengurusan Bantuan Elaun PRA U di Sekolah Sukan Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=10792015-10-13 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=1079 Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil.2 Tahun 2015Format Peperiksaan Pusat Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) Tahun 2016 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=10812015-10-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1081 Garis Panduan Kemudahan Bayaran Balik Tempat Letak Kenderaan Berbayar KPM http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=10802015-10-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=1080 Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil. 2 Tahun 2015Format Peperiksaan Pusat Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) Tahun 2015 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10822015-10-09 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1082 Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2015Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Amali (PEKA) Sains Dan Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah (PLBS) Bagi Murid Sekolah Rendah http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10832015-10-09 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1083 JADUAL PERWAKILAN KUASA DAN ARAHAN KERJA PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAGI PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN DI BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=10762015-10-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=1076 JADUAL PERWAKILAN KUASA DAN ARAHAN KERJA PEGAWAI PENGAWAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BAGI PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERAKAUNAN DI LEMBAGA PEPERIKSAAN http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=10772015-10-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=1077 Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 10 Tahun 2015 - Pelaksanaan Program Vokasional Menengah Atas (PVMA) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=10742015-10-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1074 Garis Panduan Bayaran Balik Tempat Letak Kenderaan Berbayar KPM http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=10782015-10-05 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=1078 Pembatalan Para 4.6 Arahan Pentadbiran Pegawai Pengawal : Langkah-Langkah Tambahan Penjimatan Belanja Mengurus Tahun 2015 Kementerian Pendidikan Malaysia ( KPM ) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=10732015-10-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=1073 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bil. 15 Tahun 2015-Pelaksanaan Single Sign On (SSO) untuk log masuk Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10752015-10-01 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1075 Arahan Pentadbiran Pegawai Pengawal : Langkah-langkah Tambahan Penjimatan Belanja Mengurus Tahun 2015 Kementerian Pendidikan Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=10722015-09-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=1072 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 14 Tahun 2015 - Status Penangguhan Tarikh Mula Sesi Persekolahan Tahun 2015 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10712015-09-15 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1071 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 12 Tahun 2015 - Pelaksanaan Majlis Ibadah Korban Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10672015-09-11 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1067 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 13 Tahun 2015 - Kemasukan Murid Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina){SJK(C)} dan Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil){SJK(T)} Ke Sekolah Menengah Kebangsaan Tanpa Melalui Kelas Peralihan Bagi Sesi Persekolahan Tahun 2016 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10682015-09-11 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1068 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 9 Tahun 2015 - Pengisian Data Menerusi Instrumen Standard Kualiti Prasekolah Kebangsaan (SKPK) Tahun 2015 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10642015-07-02 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1064 BUKU PANDUAN PENGURUSAN KONTRAK PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2015 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=10622015-06-24 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=1062 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 7 Tahun 2015 - Waktu Persekolahan Dalam Bulan Ramadan http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10612015-06-19 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1061 Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/moeportal/moe2012/rss.php on line 123 URUSAN PEMANGKUAN DAN PENEMPATAN SETARA PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) UNTUK MENGISI JAWATAN PENGETUA DAN GURU BESAR (PGB) BAGI JANUARI http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10602015-06-12 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1060 Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 8 Tahun 2015 - Kemudahan Pinjaman Netbook 1Malaysia Untuk Guru Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=10572015-06-04 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1057 Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 9 Tahun 2015 - Panduan Berkenaan Rambut dan Pemakaian Steel Bangle (KARA) Oleh Murid-Murid Keturunan Sikh http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=10592015-06-04 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1059 Pindaan Bil 1/2015 Jadual Perwakilan Kuasa dan Arahan Kerja Pegawai Pengawal Kementerian Pendidikan Malaysia Di Sektor Pelajaran http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=10562015-06-01 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=1056 PANDUAN PENGGUNAAN BORANG BARU PENGESAHAN PELAKSANAAN KERJA BAGI KONTRAK PERKHIDMATAN KEBERSIHAN BANGUNAN DAN KAWASAN SERTA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI INSTITUSI - INSTITUSI PENDIDIKAN SEKOLAH DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=10582015-06-01 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=1058 Jadual Perwakilan Kuasa dan Arahan Kerja Pegawai Pengawal Kementerian Pendidikan Malaysia Di Sektor Pelajaran Berkuatkuasa mulai 1 Mei 2015 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=10552015-05-01 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=1055 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 5 Tahun 2015 - Kod Amalan Pendidikan Murid Berkeperluan Khas http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10532015-04-29 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1053 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 6 Tahun 2015 - Buku Panduan Pengoperasian Program Pendidikan Khas Integrasi http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10542015-04-29 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1054 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 4 Tahun 2015 - Syarat-syarat Belajar Semula (Mengulang) di Tingkatan Lima (5) Bagi Sesi Persekolahan Tahun 2015 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10512015-03-30 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1051 SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN KPM BILANGAN 1 TAHUN 2015 BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEMBERIAN CUTI REHAT KHAS BERDASARKAN PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 3 TAHUN 2005 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=10502015-03-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=1050 URUSAN PEMANGKUAN PEMBANTU OPERASI GRED N11 KE GRED N14 BAGI TAHUN 2015 DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10472015-03-23 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1047 URUSAN PEMANGKUAN PEMANDU KENDERAAN GRED H11 KE GRED H14 BAGI TAHUN 2015 DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10482015-03-23 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1048 Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 1 Tahun 2015Penangguhan Peperiksaan Pusat Amali Sains Mata Pelajaran Physics (KOD 4531), Chemistry (KOD 4541), Biology (KOD 4551) dan Additional Science (KOD 4561) bagi Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia Tahun 2015 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10492015-03-20 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1049 Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 3 Tahun 2015 - Penukaran Teks Komponen Sastera (KOMSAS) Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Tingkatan 1 dan 4 Mulai Tahun 2015 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=10402015-03-13 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1040 Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 7 Tahun 2015 Pelaksanaan Sekolah Berprestasi Tinggi http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=10452015-03-13 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1045 Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 4 Tahun 2015 - Penukaran Teks Mata Pelajaran Elektif Kesusasteraan Dalam Bahasa Inggeris Menengah Atas Bagi Tingkatan 4 Mulai Tahun 2015 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=10412015-03-05 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1041 Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 5 Tahun 2015 - Penukaran Teks Komponen Sastera (KOMSAS)Dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tingkatan 1 dan 4 Mulai Tahun 2015 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=10422015-03-05 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1042 Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 6 Tahun 2015 - Penukaran Teks Mata Pelajaran Elektif Kesusasteraan Melayu Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 Mulai Tahun 2015 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=10432015-03-05 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1043 Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 7 Tahun 2015 - Pelaksanaan Sekolah Berprestasi Tinggi http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=10442015-03-05 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1044 URUSAN PEMANGKUAN PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N17 KE GRED N22 BAGI TAHUN 2015 DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10382015-02-23 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1038 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1 Tahun 2015 - Pelaksanaan Penempatan dan Pertukaran Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Yang Menerima Bayaran Insentif Profisiensi Bahasa Inggeris (IProBI) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=10362015-02-05 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1036 Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 2 Tahun 2015 - Pelaksanaan Norma Baharu Guru Pendidikan Islam Di Sekolah Rendah, Kementerian Pendidikan Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=10372015-02-05 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1037 URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIMED-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) YANG MEMPUNYAI PENGALAMAN SEBAGAI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLD) DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) CALON YANG BERKELAYAKAN TAHUN 2015. http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10352015-01-26 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1035 Surat Arahan Pegawai Pengawal Tahun 2015 Kementerian Pendidikan Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=10302015-01-20 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=1030 Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/moeportal/moe2012/rss.php on line 123 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 3 Tahun 2014 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=10262015-01-16 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1026 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 1 Tahun 2015Pelaksanaan Penggunaan Pelantar Persekitaran Pembelajaran Maya 1BestariNet Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10242015-01-09 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1024 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 2 Tahun 2015Kriteria Kemasukan Murid Tingkatan 4 Aliran Sains Mulai Tahun 2015 Berdasarkan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Peringkat Menengah Rendah http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10252015-01-09 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1025 Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 4 Tahun 2014 Bantuan Pakaian Seragam (BPS) Pasukan Badan Beruniform (PBB) Kepada Murid di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=10232014-12-31 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=1023 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 22 Tahun 2014Kriteria Kemasukan Murid Tingkatan 4 Aliran Sains Mulai Tahun 2015 Berdasarkan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Peringkat Menengah Rendah http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10222014-12-30 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1022 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 24 Tahun 2014 : Penangguhan Tarikh Mula Sesi Penggal Persekolahan Tahun 2015 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10202014-12-29 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1020 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 23 Tahun 2014 - Takwim Penggal dan Cuti Persekolahan Tahun 2015 Bagi Sekolah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10292014-12-29 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1029 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 16 Tahun 2014: Penganjuran Program/Aktiviti Sukan Tahunan/Kejohanan Olahraga Di Sekolah-Sekolah di Bawah Dasar Satu Murid Satu Sukan (1M1S) http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10142014-12-23 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1014 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 17 Tahun 2014: Garis Panduan Pelaksanaan Autonomi Pemilihan Murid Sekolah Kluster Kecemerlangan (SKK) Berasaskan Kebitaraan http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10152014-12-23 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1015 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 18 Tahun 2014: Kemasukan Murid Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) [SJK(C)] dan Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) [SJK(T)] Ke Sekolah Menengah Kebangsaan Tanpa Melalui Kelas Peralihan Bagi Sesi Persekolahan Tahun 2015 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10162014-12-23 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1016 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 19 Tahun 2014: Ulasan Kemasukan Ke Tingkatan Empat (4) Bagi Murid Sekolah Menengah Kerajaan / Sekolah Menengah Bantuan Kerajaan, Sekolah Agama Negeri dan Sekolah Menengah Swasta Sesi Persekolahan Tahun 2015 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10172014-12-23 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1017 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 20 Tahun 2014: Syarat-Syarat Belajar Semula, Menyambung Atau Mengulang Tingkatan Lima (5) Bagi Sesi Persekolahan Tahun 2015 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10182014-12-23 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1018 Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bilangan 2 Tahun 2014: Makluman Tarikh Peperiksaan Awam Tahun 2015 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10342014-12-22 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1034 Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil.2 Tahun 2014: Pelaksanaan Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Sebagai Syarat Wajib Lulus Mulai Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2016 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=10212014-12-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1021 Garis Panduan BPPA Bil 01 Tahun 2014 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=10102014-12-17 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=1010 Pekeliling BPPA SPT Bil 01 Tahun 2014 (DIBATALKAN) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=10112014-12-17 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=1011 Pekeliling BPPA SPT Bil 02 Tahun 2014 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=10122014-12-17 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=1012 Surat Edaran Tatacara Pindahan Aset http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=10132014-12-17 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=1013 PEKELILING PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 5 TAHUN 2014: ELAUN KHAS MENGIKUT LOKASI DAN TAHAP KESUSAHAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN DAN ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAYANG BERKHIDMAT DI SEKOLAH PEDALAMAN http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=10312014-12-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=1031 SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 2 TAHUN 2014: SENARAI SEKOLAH YANG DILULUSKAN MENERIMA ELAUN KHAS MENGIKUT LOKASI DAN TAHAP KESUSAHAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN DAN ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA YANG BERKHIDMAT DI SEKOLAH PEDALAMAN http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=10322014-12-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=1032 SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 6 TAHUN 2014: PINDAAN PEMBERIAN ELAUN BALIK KAMPUNG BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN DAN ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA YANG BERKHIDMAT DI SEKOLAH PEDALAMAN http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=10332014-12-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=1033 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 2 Tahun 2014: Etika Pakaian Murid Tingkatan Enam http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=10072014-12-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1007 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4 Tahun 2014 : Perubahan Syarat Kemasukan dan Pengekalan Murid Tingkatan Empat Ke Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) Mulai 2015 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=10082014-12-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1008 Surat Siaran Kementerian Pendidikan MalaysiaBil. 14 Tahun 2014 - Panduan Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10042014-12-03 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1004 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 15 Tahun 2014 - Program Kembara Sejarah Bagi Pemantapan Mata Pelajaran Sejarah Di Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) Mulai Tahun 2015 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10052014-12-03 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1005 Surat Pekeliling Kewangan Bil 3/2014Pelaksanaan Bantuan Perjalanan dan Pengangkutan Murid Yang Tinggal Di Asrama http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=10062014-11-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=1006 PEKELILING PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 4 TAHUN 2014 : PENGGUNAAN SISTEM PENGURUSAN LATIHAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=10012014-11-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=1001 Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 2 Tahun 2014 Peraturan Mengenai Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih Di Sektor Pelajaran, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=9992014-10-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=999 Garis Panduan Perbelanjaan Secara Berhemat Bagi Mengawal Perbelanjaan Awam - 11 Langkah Penjimatan PB 3.2/2013 Perbendaharaan Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=9982014-09-04 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=998 PELAKSANAAN KUMPULAN WANG AMANAH PEMBANGUNAN PROJEK ICTSEKTOR AWAM (KWAICT) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-am-view?id=10092014-09-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-am-view?id=1009 PEKELILING PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 3 TAHUN 2014 : BAYARAN INSENTIF PROFISIENSI BAHASA INGGERIS (IProBI) KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN PPP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) YANG MENGAJAR BAHASA INGGERIS DI SEKOLAH-SEKOLAH http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=10022014-08-05 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=1002 PELAKSANAAN PERISYTIHARAAN HARTA MELALUI SISTEM HRMIS http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9962014-07-25 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=996 Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 1 Tahun 2014 : Tatacara Penyediaan Kemudahan Pakej Majlis/Acara Rasmi Kerajaan dan Latihan Serta Aktiviti Murid/Pelajar Di Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=9972014-06-26 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=997 Pengemaskinian Jadual Perwakilan Kuasa sedia ada selaras dengan arahan dan peraturan kewangan semasa. Arahan -arahan Kerja tersenarai berkuatkuasa mulai 17 Mac 2014 dan dibaca besekali dengan Jadual Kuasa dan Tugas Perwakilan Kuasa Pegawai Pengawal. Rujukan KP.1067/1/A/1-1/JLD.11(31) bertarikh 9 April 2014. http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9872014-06-13 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=987 Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 1 Tahun 2014Pelaksanaan Peperiksaan Pusat Amali Sains Mata Pelajaran Physics (Kod 4531), Chemistry (Kod 4541), Biology (Kos 4551) dan Additional Science (Kod 4561) bagi Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Mulai Tahun 2015 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9892014-06-10 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=989 RALAT PENGESAHAN KERJA :- PEKELILING PEROLEHAN KPM BILANGAN 1 TAHUN 2011 (PINDAAN) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=9832014-05-26 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=983 PEKELILING PERKHIDMATAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 2 TAHUN 2014: BAYARAN INSENTIF TAWARAN BAHARU DI BAWAH BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA (NKRA) PENDIDIKAN DI SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=9842014-05-26 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=984 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bil. 10 Tahun 2014 - Garis Panduan Program Pendidikan Inklusif Murid Berkeperluan Khas http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9902014-05-16 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=990 PENGESAHAN KERJA :- PEKELILING PEROLEHAN KPM BILANGAN 1 TAHUN 2011 (PINDAAN) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=9822014-05-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=982 SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIABILANGAN 9 TAHUN 2014: PROSEDUR DAN TATACARA PENGURUSAN BAGI PENYEDIAAN MAKANAN MURID PRASEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9812014-05-15 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=981 SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIABILANGAN 8 TAHUN 2014:GARIS PANDUAN PENGOPERASIAN KELAS PRASEKOLAH DUA SESI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9802014-04-29 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=980 Pindaan Kepada Perenggan 5.5 Surat Pekeliling Kewangan (SPK) Bil.2 Tahun 2009 - Garis Panduan Perbelanjaan Peruntukan Khas Sekolah Kluster Kecemerlangan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=9792014-04-23 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=979 PELAKSANAAN PEROLEHAN HIJAU KERAJAAN http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=11312014-04-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=1131 Penambahbaikan Kepada Borang- Borang Pengesahan Kerja - Pekeliling Perolehan Kementerian Pendidikan Malaysia Bil.1/2011 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=9772014-04-04 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=977 Surat Pekeliling Lembaga Peperiksaan Bil 1/2014: Penambahbaikan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=9782014-03-31 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=978 URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP) DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) CALON CICIR YANG BERKELAYAKAN TAHUN 2013 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9612014-03-13 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=961 Garis Panduan Outcome Base Budjet (OBB) http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9592014-03-05 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=959 Panduan Penggunaan Peruntukan Bantuan Geran Per Kapita Bagi Mata Pelajaran Baharu Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tahap 11 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9572014-03-03 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=957 Pakaian Seragam Pemandu dan PAP http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=9582014-02-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=958 Garis Panduan Baucar Buku 1Malaysia Bagi Pekedai Buku Tahun 2014 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9562014-02-27 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=956 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 5 Tahun 2014Langkah Penjagaan Kesihatan Murid Semasa Cuaca Panas http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10392014-02-26 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1039 Surat Siaran KPM Bil 5 Tahun 2014: Langkah Penjagaan Kesihatan Murid Semasa Cuaca Panas http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10702014-02-26 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1070 SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN (SPP) BILANGAN 1 TAHUN 2014 BERTARIKH 18 FEBRUARI 2014 DAN SURAT EDARAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA : TATACARA SPP BIL. 1/2014 MELALUI SISTEM ePEROLEHAN BERTARIKH 12 MAC 2014 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=9762014-02-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=976 Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/moeportal/moe2012/rss.php on line 123 Surat Pekeliling ICT KPM Bilangan 1 Tahun 2014 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=9512014-02-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=951 Surat Pekeliling ICT Bil 2/2014 - Garis Panduan Mengenai Struktur Tadbir Urus Jawatankuasa Laman Web/Portal Kementerian Pendidikan Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=9542014-02-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=954 Pekeliling ICT Bil 1 Tahun 2014 - Tadbir Urus Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) Kementerian Pendidikan Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=9602014-02-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=960 Surat Makluman Berkenaan pelaksanaan Mesyuarat Jawatankuasa Pendidikan Tinggi 2014 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=9742014-01-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=974 ARAHAN PEGAWAI PENGAWAL TAHUN 2014 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9392014-01-29 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=939 ARAHAN PENTADBIRAN KPM BIL. 1/2014 : LANGKAH BERJIMAT CERMAT PENGGUNAAN UTILITI DI SEMUA BANGUNAN PEJABAT / BANGUNAN SEWAAN / PREMIS PENDIDIKAN DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=9382014-01-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=938 AKTA KONTRAK KERAJAAN 1949 (AKTA 120) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=10842014-01-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=1084 Pelaksanaan Baucar Buku 1Malaysia Tahun 2014 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9352014-01-01 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=935 Jadual Perwakilan Kuasa Pegawai Pengawal Kementerian Pendidikan Malaysia Di Bawah Arahan Perbendaharaan 11 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9432014-01-01 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=943 Panduan Bantuan Khas Awal Persekolahan 1 Malaysia 2014 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9272013-12-30 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=927 Surat Siaran Mengenai Pelaksanaan Bantuan Khas Awal Persekolahan 1Malaysia bagi Tahun 2014 -2 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9322013-12-30 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=932 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2 Tahun 2013: Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tahap II Secara Berperingkat-Peringkat Mulai Tahun 2014 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=9222013-12-20 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=922 SURAT SIARAN PENGEMASKINIAN BUKU PERKHIDMATAN KERAJAAN SUSULAN ARAHAN PENEMPATAN SEMULA PEGAWAI-PEGAWAI DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9372013-12-18 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=937 SURAT SIARAN LEMBAGA PEPERIKSAAN BIL.9 TAHUN 2013MAKLUMAN TARIKH PEPERIKSAAN AWAM TAHUN 2014 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9242013-12-17 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=924 SURAT SIARAN LEMBAGA PEPERIKSAAN BIL.8 TAHUN 2013PENTAKSIRAN PUSAT DALAM PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) DI PERINGKAT MENENGAH RENDAH MULAI TAHUN 2014 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9232013-12-16 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=923 SURAT SIARAN URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN BAGI PEGAWAI KUMPULAN PELAKSANA TAHUN 2013 DI kpm MELALUI SISTEM E-PANGKAT http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9212013-11-15 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=921 Surat Makluman Berkenaan Garis Panduan Penawaran Program Jangka Pendek di IPTA http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=9732013-11-11 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=973 SURAT SIARAN PEMAKLUMAN MENGENAI STATUS PELAKSANAAN BAYARAN INSENTIF SUBJEK PENDIDIKAN http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9152013-11-01 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=915 SURAT SIARAN PENGEMASKINIAN MAKLUMAT ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (AKP) DALAM SISTEM KENAIKAN PANGKAT (ePANGKAT) KPM http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9142013-10-28 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=914 SURAT SIARAN BERKENAAN PENGEMASKINIAN BPK BAGI PEGAWAI BERTUKAR http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9132013-10-23 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=913 Surat Makluman Kelayakan Mengenai Kelayakan Sijil dari Institut Kemahiran MARA (IKM) atau Institut Latihan Perindustrian (ILP) bagi Kemasukan ke Program Higher National Diploma (HND), IPTA http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=9722013-09-20 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=972 Garis Panduan Penggunaan Dan Pengurusan E-melKementerian Pendidikan Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=9162013-08-26 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=916 Pindaan Kepada Pekeliling Bahagian Kewangan (PBK) Bilangan 2 Tahun 1999 - Panduan Untuk Menyelesaikan Masalah Lebihan Bayaran Gaji/Elaun Kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Dan Anggota Kakitangan Sokongan KPM. http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=9072013-08-20 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=907 Pindaan Kepada LAMPIRAN A Surat Pekeliling Kewangan (SPK) Bilangan 1 Tahun 2004 - Kadar-kadar Keraian Rasmi Bagi Agensi di Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=9082013-08-20 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=908 SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BIL.17 2013LANGKAH-LANGKAH KPM BAGI MENJAMIN KESIHATAN DAN KESELAMATAN MURID-MURID DI SEKOLAH-SEKOLAH YANG BERADA DALAM KAWASAN BERJEREBU YANG DIANGGAP KRITIKAL http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9052013-08-07 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=905 SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BIL.18 2013KEMPEN KIBAR JALUR GEMILANG SEMPENA SAMBUTAN PERAYAAN HARI KEMERDEKAAN KE-56 TAHUN 2013 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9062013-08-07 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=906 Surat Siaran KPM Bil 17 Tahun 2013: Langkah-langkah Kementerian Pendidikan bagi Menjamin Kesihatan Dan Keselamatan Murid-murid Di Sekolah-sekolah Yang Berada Dalam Kawasan berjerebu Yang Dianggap Kritikal http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=10692013-08-07 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=1069 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 14 Tahun 2013Langkah-Langkah Kementerian Pendidikan Malaysia Bagi Menjamin Kesihatan dan Keselamatan Murid-Murid Di Sekolah-Sekolah Yang Berada Dalam Kawasan Berjerebu Yang Dianggap Kritikal http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8992013-06-18 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=899 Garis Panduan Pembentangan Kertas Ilmiah Peringkat Antarabangsa Di Dalam atau Luar Negara http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=9002013-06-12 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=900 Surat Makluman Berhubung Penawaran Program Baharu http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=9712013-05-13 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=971 Surat Siaran Bahagian Pengurusan Maklumat Bil. 1 Tahun 2013: Pemantapan Penggunaan Sistem Mel Elektronik Di Agensi-Agensi Di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8962013-05-08 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=896 Surat Pekeliling Mengenai Penerimaan Kelayakan Melalui Pengakreditan Pembelajaran Sepanjang Hayat (Accreditation of prior Experiental learning, APEL) Sebagai Kelayakan Masuk Program bagi IPTA http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=9702013-05-08 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=970 Garis Panduan Pengurusan Bon Pelaksanaan Bagi Kontrak-Kontrak Bekalan Dan Perkhidmatan KPM Bil. 1 Tahun 2013 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=8952013-04-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=895 SURAT SIARAN BIL 5 - PINDAAN TARIKH CUTI BERGANTI SEMPENA PERAYAAN TAHUN BARU CINA TAHUN 2013 (SABTU 9 MAC 2013 KEPADA SABTU 16 MAC 2013) http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8942013-02-19 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=894 Surat Siaran Dan Garis Panduan Bantuan Baucar Buku 1Malaysia Bagi Pelajar Kementerian Pelajaran Malaysia Tahun 2013 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8922013-02-06 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=892 Surat Siaran Urusan Kenaikan Pangkat secara Time-Based Berasaskan Kecemeralangan (TBBK) bagi Pegawai PerkhidmatanPendidikan Siswazah (PPPS) Tahun 2013 di KPM http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8912013-02-05 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=891 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1 Tahun 2013: Pelantikan Pengetua Sekolah Menengah dan Guru Besar Sekolah Rendah Mubaligh http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8932013-01-31 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=893 PELAKSANAAN APLIKASI PANGKALAN DATA MURID (APDM) http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8892013-01-10 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=889 Garis Panduan Penilaian Prestasi Kontraktor Perkhidmatan (Bekalan Makanan Bermasak / Kebersihan Bangunan Dan Kawasan / Kawalan Keselamatan) Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=8872013-01-08 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=887 Pindaan Tarikh Cuti Berganti Sempena Tahun Baru Cina Tahun 2013 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8882013-01-07 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=888 SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN PENDIDIKAN BIL 3 TAHUN 2003- GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BAYARAN INSENTIF SUBJEK PENDIDIKAN (BISP) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=8842013-01-04 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=884 Surat Siaran - Baki Peruntukan Bantuan Geran Per Kapita dan Bantuan Makanan Asrama (BMA) Tahun 2012 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8852013-01-04 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=885 Surat Siaran - Makluman Berhubung Skim Perlindungan Insuran Takaful Murid Kementerian Pelajaran Malaysia Tahun 2013 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8862013-01-02 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=886 Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 8 Tahun 2012 - Garis Panduan Pengurusan Kewangan Peruntukan Bantuan Persekolahan ke Sekolah Berdasarkan Per Kapita Dan Enrolmen Murid http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=8812012-12-20 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=881 Surat Siaran - Garis Panduan Pengurusan Kewangan Peruntukan Bantuan Persekolahan Ke Sekolah Berdasarkan Per Kapita Dan Enrolmen Murid http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8822012-12-20 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=882 SURAT SIARAN DAN GARIS PANDUAN PELAKSANAAN BANTUAN KHAS AWAL PERSEKOLAHAN RM100 BAGI TAHUN 2013 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8792012-12-12 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=879 Surat Makluman Pelaksanaan Moratorium Penawaran Program Sijil Siswazah dan Diploma Siswazah Baharu http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=9692012-12-12 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=969 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 1 Tahun 2012 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8772012-12-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=877 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3 Tahun 2012 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8782012-12-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=878 Surat Siaran KPM Bil 31 Tahun 2012 Garis Panduan Pelaksanaan Program Professional Up-skilling of English Language Teachers (Pro-ELT) http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8802012-11-01 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=880 Surat Siaran - Laporan Kerja-kerja Penyelenggaraan/Pembaikan Kecil Yang Melebihi RM20,000 sehingga RM50,000 Yang Telah Dilaksanakan Oleh Pihak Sekolah Menggunakan Lebihan Baki PCG dan BMA Tahun 2011 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8762012-09-12 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=876 Surat Siaran Kenaikan Had Perbelanjaan Melaksanakan Kerja-Kerja Penyelenggaraan/Pembaikan Kecil Sekolah/Asrama Bagi Satu Kerja Menggunakan Lebihan Baki PCG dan BMA Tahun 2011 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8732012-07-27 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=873 Buku Garis Panduan (Pegawai Pengelas 2012) http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8752012-07-25 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=875 Surat Pekeliling Kewangan Bil. 7 Tahun 2012 - Garis Panduan Pengurusan Peruntukan Bantuan Bayaran Tambahan Persekolahan (BBTP) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=8742012-07-24 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=874 Surat Siaran - Pelaporan Maklum Balas Berkaitan Program Hubungan Antarabangsa Secara Atas Talian http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8712012-07-10 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=871 SURAT MAKLUMAN PELARASAN BANTUAN PERSEKOLAHAN TAHUN 2012 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8702012-06-29 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=870 Surat Pekeliling Kewangan Bil. 6 Tahun 2012 - Pindaan Kepada Perenggan 3.2 SPK Bil. 12 Tahun 2010 Prosedur Pembayaran Bil Utiliti Sekolah Bantuan Kerajaan Bagi Negeri-Negeri Di Semenanjung Malaysia Tahun 2011 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=8692012-06-22 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=869 Surat Siaran - Pelaksanaan Kelas Dewasa Ibu Bapa Orang Asli dan Penan (KEDAP) Tahun 2012, Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8652012-05-21 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=865 Panduan Pelaksanaan Menggunakan Tidak Melebihi 10% Peruntukan Khas Sekolah Berprestasi Tinggi (PK-SBT) bagi Pelaksanaan Latihan Untuk Guru dan Anggota Khidmat Sokongan (AKS) di SBT http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8632012-05-09 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=863 Panduan Pelaksanaan Autonomi Pemilihan Murid Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8642012-05-09 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=864 Surat Makluman Penawaran Program Akademik IPTA yang Dilaksanakan di Lokasi Premis Luar Kampus http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=9682012-04-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=968 Surat Edaran Tatacara Pengurusan Kewangan Dan Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8622012-04-11 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=862 Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.10 Tahun 2010 - Garis Panduan Pelaksanaan Integrity Pact Dalam Perolehan Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=8592012-04-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=859 Surat Makluman Berkenaan Dasar Jaminan Kualiti yang diputuskan di dalam Mesyuarat Kajian Semula Dasar Berkaitan Jaminan Kualiti http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=9672012-03-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=967 Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.1 Tahun 2012 - Prosedur Penutupan Akaun Bagi Kontrak Kerja http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=8542012-03-26 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=854 Pekeliling ICT Bil. 1 Tahun 2012 Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (DKICT) KPM Versi 2.0 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=8532012-03-23 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=853 Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.3 Tahun 2012 - Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Anggaran Perbelanjaan Tahun 2013 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=8512012-03-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=851 Surat Siaran- Kebenaran Membelanjakan Lebihan Baki Bantuan Geran Per Kapita(PCG) dan Bantuan Makanan Asrama(BMA) Tahun 2011 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=8502012-03-16 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?id=850 Surat Pekeliling Kewangan Bil.5 Tahun 2012 -Bantuan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=8522012-03-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=852 Surat Pekeliling Kewangan (SPK) Bil 1 Tahun 2012 -Pengurusan Elaun Murid Berkeperluan Khas bagi Murid Dalam Kategori Orang Kurang Upaya (OKU) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=8482012-03-01 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=848 SPK Bilangan 2 Tahun 2011 Bertarikh 13 Julai 2011 : Kadar Kelayakan Makan dan Penginapan Murid /Atlet/ Pelajar di Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Aktiviti Kurikulum, Kokurikulum dan Sukan Dalam atau Luar Negara http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=8572012-02-16 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=857 Surat Makluman Mesyuarat Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT) 2012- Autonomi IPTA http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=9652012-01-31 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=965 Surat Makluman Mesyuarat Jawatankuasa Pendidikan Tinggi (JKPT) 2012- Non-Autonomi IPTA http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=9662012-01-31 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=966 Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2011 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=8472011-12-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=847 Pekeliling Pentadbiran KPT Bil. 2 Tahun 2007 - Garis Panduan Pelaksanaan Biasiswa Bagi Program 'Split' Yang Ditaja Melalui Kementerian Pengajian Tinggi http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=9042011-12-29 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=904 GARIS PANDUAN MENGENAI MANUAL PROSEDUR KERJA DAN FAIL MEJA http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=8442011-12-23 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=844 Pemakluman Mengenai Penangguhan dan Penubuhan Fakulti Pendidikan di IPTA http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=9642011-12-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=964 Surat Pekeliling ICT Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) Bilangan 1 Tahun 2011- Dasar Keselamatan ICT (DKICT) Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=8422011-11-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=842 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 13 Tahun 2011 Pertukaran Teks Komponen Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris (KOMSAS) Di Sekolah Menengah Tingkatan 3 Bermula Tahun 2012 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8432011-11-11 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=843 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 12 Tahun 2011 Pelaksanaan Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8352011-11-04 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=835 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 11 Tahun 2011 Pemansuhan Bayaran Tambahan Persekolahan Di Sekolah Kerajaan Dan Sekolah Bantuan Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8342011-11-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=834 Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil 3 Tahun 2011 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=8332011-10-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=833 Garis Panduan Penajaan Program PhD SPLIT University of Melbourne (UMEL) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=9012011-09-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=901 Pekeliling Pentadbiran KPT Bil. 2 Tahun 2008 - Dasar Pembiayaan Untuk Pembentangan Kertas Kerja Bagi Pemegang Biasiswa KPT di Dalam dan Luar Negara http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=9022011-09-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=902 Pekeliling Pentadbiran KPT Bil. 1 Tahun 2011 - Pengurusan Pelajar Yang Ditaja Melalui Skim Latihan Akademik Bumiputera (SLAB) dan Skim Latihan Akademik IPTA (SLAI) KPT http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=9032011-09-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-pengajian-tinggi-view?id=903 Surat Pekeliling Kewangan Bil. 4 Tahun 2011 - Garis Panduan Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Peruntukan Khas Sekolah Berprestasi Tinggi KPM http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=8562011-08-23 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=856 Surat Pekeliling Kewangan Bil. 3 Tahun 2011 - Pelaksanaan Sistem Bayaran Secara Pukal Untuk Sekolah Kerajaan Atau Institusi Pendidikan Kerajaan Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=8322011-08-08 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=832 SPK Bilangan 2 Tahun 2011 Bertarikh 13 Julai 2011 : Kadar Kelayakan Makan Dan Penginapan Murid / Atlet/ Pelajar di Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Aktiviti Kurikulum, Kokurikulum dan Sukan Dalam Atau Luar Negara http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=8552011-07-13 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=855 Surat Pekeliling Iktisas Bilangan 10 Tahun 2011 Garis Panduan Penglibatan Pihak Sekolah Dalam Program Atau Aktiviti Anjuran Pihak Luar Selain Daripada Agensi Di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8262011-06-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=826 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 9 Tahun 2011 Mewujudkan Galeri/Sudut Sejarah Di Sekolah-Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8272011-06-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=827 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 8 Tahun 2011 Pengurusan Keselamatan Murid Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8282011-06-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=828 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 7 Tahun 2011 Pelaksanaan Standart Operating Procedure (SOP) 1:3:7 Pelaporan Dan Menangani Isu Disiplin Murid http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8292011-06-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=829 Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil 1 Tahun 2011 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=6872011-05-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=687 Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil 2 Tahun 2011 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=6882011-05-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=688 Surat Pekeliling Kewangan Bil.1 Tahun 2011 - Garis Panduan Pengurusan Kewangan dan Perakaunan Peruntukan Khas Sekolah Berprestasi Tinggi Kementerian Pelajaran Malaysia (Dibatalkan oleh SPK Bil 4 Tahun 2011) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=8302011-05-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=830 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 6 Tahun 2011 Pelaksanaan Mata Pelajaran Bahasa Arab Bagi Murid Tingkatan Empat Mulai Tahun 2011 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7262011-05-05 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=726 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 3 Tahun 2011 Peraturan Berkenaan Rambut Dan Pemakaian Steel Bangle (KARA) Oleh Murid-Murid Keturunan Sikh http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7232011-04-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=723 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4 Tahun 2011 Pelaksanaan Pengajaran Bible Knowledge Kepada Murid-murid Beragama Kristian Di Sekolah-Sekolah Kerajaan dan Sekolah-Sekolah Bantuan Kerajaan Selepas Waktu Persekolahan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7242011-04-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=724 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 2 Tahun 2011 Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah Kerajaan Dan Sekolah Bantuan Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7222011-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=722 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1 Tahun 2011 Pemberitahuan Kuota 10 Peratus Untuk Pemilihan Dan Penempatan Murid Ke sekolah Mubaligh Kepada Lembaga Pengelola Sekolah-Sekolah Mubaligh. http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7422011-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=742 Pekeliling Perolehan Bil 1 Tahun 2011 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=6822011-03-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=682 Surat Pekeliling Kewangan Bil. 12 Tahun 2010 -Prosedur Pembayaran Bil Utiliti Sekolah Bantuan Kerajaan Di Semenanjung Tahun 2011 (Perenggan 3.2 SPK ini dipinda dengan perenggan 3.1 SPK Bil 6 Tahun 2012 ) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=6772011-01-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=677 PERATURAN MENGENAI PERBELANJAAN UNTUK MERAIKAN PESARA http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=6682011-01-04 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=668 PERATURAN MENGENAI PERBELANJAAN SAMBUTAN HARI INOVASI http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=6692011-01-04 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=669 SPP BIL 2 TAHUN 2010-GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEKELILING PERKHIDMATAN BIL 9 TAHUN 2010 : PERMOHONAN MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM AKTIVITI POLITIK PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) GRED DG41 HINGGA DG48 YANG BERTUGAS DI INSTITUSI PENDIDIKAN, KEM http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=6662010-12-29 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=666 Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 11 Tahun 2010 - Pemberian Bantuan Pakaian Seragam Pasukan Badan Beruniform di Sekolah (Dibatalkan oleh SPK Bil 4 Tahun 2014) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=6712010-12-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=671 Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 10 Tahun 2010 - Pengurusan Biasiswa Sukan di Sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=6702010-12-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=670 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 2010-Permohonan mengambil bahagian dalam aktiviti politik Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah(PPPS) Gred DG41 hingga DG48 yang bertugas di Institusi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=6622010-12-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=662 Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 9 Tahun 2010 - Pengurusan Biasiswa Kecil Persekutuan dan Biasiswa Kelas Persediaan Universiti Di Sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=6722010-12-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=672 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.17/2010 Pengajaran Mata Pelajaran Bahasa Malaysia di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6602010-12-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=660 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.14/2010 Pindahan Kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bayaran-bayaran Tambahan Persekolahan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6562010-10-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=656 Surat Pekeliling Iktisas Bil.15/2010 Pengisian/Penempatan/Pertukaran Pegawai Perkhidmatan Siswazah (PPPS) Gred DG44 Bagi Jawatan Penolong Kanan Pendidikan Khas di Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) Menengah Dilaksanakan Oleh Jabatan Pelajaran Negeri http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6572010-10-26 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=657 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/2010 Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Tahap Satu Mulai 2011 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6532010-10-14 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=653 Surat Pekeliling Ikhtisasa Bil.12/2010 Pertukaran Teks Komponen Sastera Dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris (KOMSAS) di Sekolah Menengah (Tingkatan 2 dan Tingkatan 5) Bermula Tahun 2011 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6542010-10-14 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=654 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.13/2010 Pelaksanaan Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6552010-10-14 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=655 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2010 Pemansuhan Sewaan Kedai/Premis Koperasi Sekolah Malaysia Mulai tahun 2011 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6512010-08-24 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=651 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2010 Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6502010-08-04 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=650 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/2010 Garis Panduan Mencegah dan Menangani Perbuatan Buli Dalam Kalangan Murid di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6492010-07-29 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=649 Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 2 Tahun 2010 - Pengurusan Kenderaan Konsesi Kerajaan di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=6742010-07-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=674 Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 6 Tahun 2010 - Bantuan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin(KWAPM)(Dibatalkan oleh SPK Bil 5 Tahun 2012) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=6522010-07-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=652 Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Bilangan 2 Tahun 2010: Tatacara Pengesahan Dalam Perkhidmatan Berdasarkan peraturan 27(3) Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat Dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=6482010-07-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=648 Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 5 Tahun 2010 - Pelaksanaan Perolehan Kerajaan Melalui Sistem ePerolehan Di Bahagian/ Jabatan/ Institusi Pendidikan Di Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=6652010-06-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=665 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2010 Bidang Kuasa Pengurusan Penempatan dan Pertukaran Guru di Bawah Sektor Operasi Pendidikan (SOP) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6462010-06-04 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=646 Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/moeportal/moe2012/rss.php on line 123 Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 4 Tahun 2010 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=6672010-05-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=667 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2010 Bidang Kuasa Pengurusan Penempatan dan Pertukaran Guru di Bawah Sektor Operasi Pendidikan (SOP) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6962010-04-26 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=696 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/2010 Pelaksanaan Program Pelalian Human Papilloma Virus (HPV) Kebangsaan Untuk Murid Perempuan Tingkatan 1 di Sekolah Kerajaan, Sekolah Swasta dan Sekolah Antarabangsa Seluruh Negara http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6472010-04-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=647 Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 3 Tahun 2010 Pindaan Kepada Surat Pekeliling Bilangan 4 Tahun 2009 Mengenai Peraturan Perjalanan Tugas Rasmi Ke Luar Negara Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=6452010-04-14 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=645 Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 1 Tahun 2010 Pelaksanaan Sistem Bayaran Secara Pukal Untuk Sekolah Kerajaan Atau Institusi Pendidikan Kerajaan KPM http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=6352010-04-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=635 SURAT PEKELILING BAH AKAUN BIL 1 THN 2010 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=6342010-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=634 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/2010 Pelaksanaan Sistem Pilihanraya Ketua Murid di Sekolah-sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6332010-02-12 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=633 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2010 Pelaksanaan Ujian Urin Murid Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6322010-02-08 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=632 Pekeliling Perolehan Bil 1 Tahun 2010 Pematuhan Penggunaan Sijil Virtual Dalam Urusan Perolehan Kerajaan Bagi Bekalan/Perkhidmatan Di KPM http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=6282010-01-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=628 Surat Pekeling Ikhtisas Bil.2/2010: Pelaksanaan Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8312010-01-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=831 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2010 Pelaksanaan Dasar Pengambilan dan Pertukaran Murid Sekolah Menengah Agama (SMKA) dan Kelas Aliran Agama (KAA) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6312010-01-20 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=631 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/2010 Pelaksanaan Dasar Menghadkan Jumlah Maksimum Sepuluh (10) Mata Pelajaran dan Penambahan Dua (2) mata Pelajaran Tambahan Dalam Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6292010-01-13 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=629 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/2009 Pindaan Yuran Makan Asrama (YMA) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6202009-12-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=620 PERSEDIAAN MENGHADAPI BANJIR YANG MENGANCAM PERJALANAN PEPERIKSAAN (OPERASI PAYUNG BIL. 6/2008) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-jabatan-view?id=5202009-11-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-jabatan-view?id=520 PERSEDIAAN MENGHADAPI WABAK PENYAKIT YANG MENGANCAM PERJALANAN PEPERIKSAAN (OPERASI WABAK BIL.1/2009) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-jabatan-view?id=5212009-11-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-jabatan-view?id=521 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/2009 Langkah-langkah Keselamatan Semasa Mengikuti Aktivit/Program Lawatan di Luar Waktu Persekolahan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6132009-11-17 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=613 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2009 Penubuhan Jawatankuasa Bencana di Peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6142009-11-17 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=614 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2009 Pelaksanaan Program Pendidikan Keselamatan Jalan Raya (PKJR) dalam Bahasa Malaysia di Sekolah Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6152009-11-17 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=615 Surat Pekeliling Kewangan Bil 6 Tahun 2009 Garis Panduan Pelaksanaan Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun -JPKA di Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=5172009-11-17 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=517 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/2009 Bayaran-bayaran Tambahan Persekolahan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5182009-10-26 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=518 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/2009 Langkah-langkah Meningkatkan Keberkesanan Sistem Penyampaian Menerusi Pemantapan Pengurusan dan Pengendalian Khidmat Pelanggan di Sekolah-sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5272009-10-26 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=527 Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia Bilangan 5 Tahun 2009 - Pelaksanaan Submodul Cuti Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS) Di Semua Bahagian dan Agensi Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=6222009-10-16 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=622 Sukatan Pelajaran Bahasa Inggeris Baru (Selepas 1970) bagi Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (Cina dan Tamil) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4832009-10-12 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=483 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1974 Kegunaan Unit Sistem Metrik di Sekolah-sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4882009-10-12 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=488 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1990 Kelas Ganti Pada Hari Sabtu http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3312009-10-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=331 Spesifikasi Bagi Pengswastaan Asrama Desa http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3342009-10-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=334 Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa Untuk Mata-Mata Pelajaran Program Kukurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Sekolah Menengah Atas Mulai Tahun 1992 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3402009-10-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=340 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1994 Perlaksanaan Kokurikulum Tahun 5 dan Tahun 6 KBSR http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3292009-10-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=329 Pekeliling Perolehan Dan Pengurusan Aset Bil. 4/2009 Kelulusan Pindaan Skop Kerja Di Bawah Objek Sebagai (OS) 28000 & Objek Sebagai (OS) 32000 Oleh Ketua-ketua Jabatan Di Bawah KPM http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=2752009-10-05 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=275 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2009 Perubahan Sistem Penggredan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Mulai tahun 2009 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5262009-10-01 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=526 Pekeliling Perolehan dan Pengurusan Aset Bil.3 Tahun 2009 & Panduan Penggunaan, Penjagaan dan Membawa Keluar Peralatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) bagi KPM http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=2732009-09-16 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=273 Garis Panduan Norma Agihan Dan Tatacara Penggunaan Bagi Capaian Internet, E-Mel Dan Broadband Tanpa Wayar Bagi Tujuan Pengurusan Dan Pentadbiran KPM http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=2722009-09-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=272 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2009 Pelaksanaan Mengehadkan Jumlah Maksimum Sepuluh (10) Mata Pelajaran Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5252009-08-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=525 Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia Bilangan 2 Tahun 2009 - Urusan Pertukaran dan Pengurusan Pegawai Perkhidmatan dan Anggota Kumpulan Sokongan Pendidikan Dalam Jawatan Kumpulan Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=6252009-08-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=625 Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia Bilangan 4 Tahun 2009 - Garis Panduan Pelaksanaan Pemberian Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kejuruteraan dan Ketukangan di Kementerian Pelajaran Malay http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=6242009-08-24 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=624 Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia Bilangan 3 Tahun 2009 - Bayaran Insentif Pembantu Pengurusan Murid Yang Terlibat Dalam Program Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-jabatan-view?id=2712009-08-20 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-jabatan-view?id=271 Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia Bilangan 3 Tahun 2009 - Bayaran Insentif Pembantu Pengurusan Murid Yang Terlibat Dalam Program Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=6212009-08-13 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=621 Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2009 Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=2682009-08-05 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=268 Pekeliling Perolehan Dan Pengurusan Aset Bil. 2/2009 Panduan Menandatangani Kontrak (Bekalan/Perkhidmatan) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=2662009-08-05 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=266 Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5 Tahun 2009 - Peraturan Mengenai Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih/Telefon Bimbit di KPM (Dibatalkan oleh SPK Bil. 2 tahun 2014) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=2632009-07-29 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=263 Pekeliling Perolehan Dan Pengurusan Aset Bil. 1/2009 Panduan Penggunaan, Penjagaan, Penyimpanan Dan Membawa Keluar Peralatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Bagi Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=2622009-07-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=262 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/2007 Garis Panduan Bidang Tugas dan Tanggungjawab Guru Resos Program Pendidikan Khas Integrasi Bermasalah Penglihatan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5352009-07-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=535 Dasar Keselamatan ICT (DKICT) KPM Bil 1 Tahun 2009 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=2612009-06-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=261 Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset Pekeliling Perolehan Bil.2 Tahun 2009 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=2602009-06-17 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=260 Garis Panduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Teknikal Inisiatif ICT Bahagian Dan Agensi Di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=2592009-06-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=259 Pekeliling Perolehan Bil. 1/2009 - Penyeragaman Kod Tender Perolehan Bekalan Perkhidmatan Di Bawah Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset (BPPA) Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=2582009-04-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=258 Surat Pekeliling Kewangan Bil 4 Tahun 2009 - Peraturan Perjalanan Tugas Rasmi ke Luar Negara Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=6192009-04-22 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=619 Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 1 Tahun 2009 Garis Panduan Pengurusan Kehilangan Dan Hapus Kira Wang Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=2552009-04-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=255 Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 2 Tahun 2009 Garis Panduan Perbelanjaan Peruntukan Khas Sekolah Kluster Kementerian Pelajaran Malaysia. (Dibaca bersekali dengan pindaan Perenggan 5.5 SPK oleh Surat Bahagian Kewangan KP(Bkew)(PK)1587/6/A3(24) bertarikh 9 April 2014 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=2562009-04-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=256 Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 3 Tahun 2009 Elaun Murid Berkeperluan Khas (Kategori Orang Kurang Upaya) - Dibaca bersama Tatacara Pembayaran Elaun Murid Bekeperluan Khas (Kategori Orang Kurang Upaya) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=2572009-04-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=257 Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 12 Tahun 2008 Pelaksanaan Kadar Bayaran Jurulatih Kebitaraan (Niche Area) Bagi Sekolah Kluster, Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=2542009-04-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=254 Tadbir Urus Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=2532009-03-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=253 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/2009 Penguatkuasaan Larangan Membawa dan Mengguna Telefon Bimbit oleh Murid di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2822009-03-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=282 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/2009 Kemasukan Kanak-kanak Warganegara Malaysia Tanpa Dokumen ke Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2802009-03-11 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=280 Surat Pekeliling Perkhidmatan Kementerian Pelajaran Malaysia Bilangan 1 Tahun 2009 - Penurunan Kuasa Urusan Pengendalian dan Pengemaskinian Buku Rekod Perkhidmatan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=6232009-02-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=623 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2007 Garis Panduan Pelaksanaan Sistem Bimbingan Taulan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5322009-01-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=532 Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 19 Tahun 2008 - Tawaran Opsyen Semula Kepada Anggota Yang Telah Memilih Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-jabatan-view?id=2522009-01-16 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-jabatan-view?id=252 Persediaan Menghadapi Sesi Penggal Persekolahan baru http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2512008-12-24 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=251 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.7/2008 PERSEDIAAN MENGHADAPI SESI PENGGAL PERSEKOLAHAN BARU http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6972008-12-17 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=697 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/2008 Panduan Pengurusan dan Pelaksanaan Program Bumi Hijau Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5292008-11-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=529 Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 11 Tahun 2008Permohonan Penyediaan Kemudahan Pakej Penginapan dan Makan Bagi Tugas Rasmi dan Kursus di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia(Dibatalkan oleh SPK Bil. 2 tahun 2014) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=2502008-11-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=250 Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 9 Tahun 2008Pindaan Pertama Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil.8 Tahun 2008 Mengenai Arahan Perbelanjaan Berhemat KPM http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=2492008-11-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=249 Surat Pekeliling Kewangan Bil. 10 Tahun 2008 : Garis Panduan Pelaksanaan Sistem ePerolehan Di Jabatan/Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=2482008-10-29 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=248 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/2008 Sijil London Chambers of Commerce (LCCI) bagi Calon Prinsip Perakaunan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5282008-09-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=528 Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah Sempena Sambutan Perayaan Bulan Kemerdekaan Ke- 51, Tahun 2008 (Tambahan Kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.14/2000) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2472008-09-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=247 Surat Pekeliling Kewangan Bil 8 Tahun 2008 Arahan Perbelanjaan Berhemat Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=2462008-07-29 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=246 Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2452008-07-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=245 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.4/2008 STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN UNTUK MURID SEKOLAH MALAYSIA (SEGAK) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6952008-07-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=695 Panduan Pengurusan Jaket Keselamatan Murid http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=9952008-06-01 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=995 Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2382008-05-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=238 Disiplin di Sekolah Peraturan-peraturan Sekolah untuk Murid-murid http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2392008-05-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=239 Peraturan-Peraturan (Tatatertib Sekolah) Pelajaran, 1959 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2432008-05-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=243 Surat Pekeliling Kewangan Bil 6 Tahun 2008 - Garis Panduan Perbelanjaan Peruntukan Khas Kepada Sekolah Kluster (Dibatalkan oleh SPK Bil 2 Tahun 2009) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=2362008-05-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=236 Surat Pekeliling Kewangan Bil 7 Tahun 2008Panduan Skim Insentif Pelaksanaan Kelas Dewasa Ibu Bapa Orang Asli Dan Penan, Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=2372008-05-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=237 Kertas Soalan Peperiksaan Dwibahasa Bagi Mata Pelajaran Sains dan Matematik http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2342008-05-14 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=234 Mengundang Orang-Orang Kenamaan ke Upacara Sekolah dan Penggunaan Premis Sekolah Oleh Pihak Luar http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2352008-05-14 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=235 Surat Pekeliling Am Bil.3 Tahun 2008 - Penggunaan Sistem Penerbangan Bagi Perjalanan Rasmi Ke Luar Negara Anggota Perkhidmatan Awam http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=2332008-04-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=233 Penceramah Jemputan Untuk Majlis dan Aktiviti Agama Islam di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1962008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=196 Tatakelakuan Pelajar Ketika di Masjid http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1972008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=197 Mengundang Orang-Orang Kenamaan ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1982008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=198 Pelaporan Kejadian Tidak Diingini di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1992008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=199 Pelaksanaan Kemahiran Hidup Sekolah Menengah Atas (Tingkatan IV dan V) Tahun 1991 - 1992 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2002008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=200 Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa Untuk Mata-Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Sekolah Menengah Rendah dan Sekolah Menengah Atas http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2012008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=201 Penggunaan Kemudahan Sekolah oleh Pertubuhan dan Persatuan Belia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2022008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=202 Perjumpaan Pengarah Pendidikan Negeri dengan Kesatuan-Kesatuan Guru http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2032008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=203 Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2042008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=204 Penggunaan Buku Kerja di Sekolah Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2052008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=205 Pelaksanaan Mata Pelajaran Elektif Kesusasteraan dalam Bahasa Inggeris Sekolah Menengah Atas(Tingkatan IV 1992 dan 1993, dan Tingkatan V 1993 dan 1994) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2062008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=206 Buku Teks Mata Pelajaran Elektif Kesusasteraan Melayu Tingkatan IV dan V KBSM 1992 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2072008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=207 Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa Untuk Mata-Mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Sekolah Menengah Atas Mulai Tahun 1992 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2082008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=208 Pelaksanaan Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan Oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (PEJYD) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2092008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=209 Pelaksanaan Mata Pelajaran Literasi Komputer Bagi Tingkatan I dan Tingkatan II Fasa I Projek KDP di 60 Buah Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2102008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=210 Pemakaian Tudung/Mini Telekung Bagi Pelajar-Pelajar Perempuan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2112008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=211 Panduan Penubuhan dan Pengurusan Persatuan Silat Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2122008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=212 Pelaksanaan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Mulai Tahun 1993 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2132008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=213 Penerimaan Hadiah Dan Sumbangan daripada Pertubuhan, Institusi, Syarikatdan Kerajaan Negara Luar http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2142008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=214 Pengharaman Pensil Berbentuk Alat Suntikan (Syringe) di Sekolah-Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2152008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=215 Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/moeportal/moe2012/rss.php on line 123 Penggunaan Istilah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2162008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=216 Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2182008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=218 Peruntukan Masa KBSR bagi Seminggu DanJadual Pelaksanaan Mata-Mata Pelajaran KBSR http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2192008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=219 Penerimaan Sains Tambahan Sebagai Memenuhi Syarat Mengikuti Kursus Saisn Di Institusi Pengajian Tinggi http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2202008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=220 Penggunaan Bahan Tambahan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Mata Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 4dan Sains Tahun 4 di Sekolah Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2212008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=221 Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan SertaKegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di Luar Kawasan Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2222008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=222 Persediaan Bagi Pilihanraya Umum http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2232008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=223 Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2242008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=224 Pelaksanaan Kadet Remaja sekolah (KRS) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2252008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=225 Keracunan Makanan di Sekolah-Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2262008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=226 Menangani Masalah Ponteng di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2272008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=227 Tatacara Mengenakan Tindakan dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2282008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=228 Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan atau Badan Induk Sukan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2292008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=229 Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2302008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=230 Pelaksanaan Jadual Waktu Anjal Bagi Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2312008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=231 Amalan Kebersihan di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=2322008-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=232 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.3/2008 MENGUNDANG ORANG-ORANG KENAMAAN KE UPACARA SEKOLAH DAN PENGGUNAAN PREMIS SEKOLAH OLEH PIHAK LUAR http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6942008-03-31 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=694 Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1862008-03-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=186 Penganjuran Program Motivasi di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1872008-03-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=187 Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Kementerian Pendidikan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1882008-03-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=188 Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/moeportal/moe2012/rss.php on line 123 Pengharaman Novel http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1892008-03-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=189 Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah di Sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1902008-03-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=190 Keselamatan Diri Murid dalam Perjalanan Pergi dan Balik Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1912008-03-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=191 Pengurusan Buku Rekod Perkhidmatan Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1922008-03-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=192 Senarai Istilah Sains Sekolah Rendah dalam Bahasa Cina dan Bahasa Tamil http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1932008-03-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=193 Pengedaran Surat Siaran dan Pekeliling Kementerian Pendidikan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1942008-03-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=194 Penggunaan Buku Teks dan Buku Latihan dan Aktiviti Yang Diperakukan Oleh Kementerian Pendidikan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1952008-03-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=195 Peringatan Mengenai Pengaruh Negatif Cybercafe dan Pusat Permainan Video Terhadap Murid-Murid Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1062008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=106 Garis Panduan Pakaian Guru Ketika Bertugas Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1072008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=107 Pemantapan Pengurusan Disiplin Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1082008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=108 Penglibatan Pelajar Dengan Kegiatan Negatif http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1092008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=109 Semua Guru Adalah Guru Disiplin http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1102008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=110 Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Kementerian Pendidikan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1112008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=111 Gerakan Membaca DI Sekolah-sekolah Melalui Persatuan Perpustakaan Sekolah Peringkat Negeri http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1122008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=112 Pelaksanaan Mata Pelajaran Sains Sukan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1132008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=113 Pelaksanaan Sukatan Pelajaran Yang Disemak Semula Bagi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) danKurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1142008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=114 Pelaksanaan Kalkulaltor Saintifik di Sekolah Menengah Bagi Pengajaran dan Pembelajaran Mata-mata PelajaranMatematik dan Matematik Tambahan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1152008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=115 Pelaksanaan Program Sekolah Selamat http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1162008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=116 Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1172008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=117 Penggunaan Kalkulator Saintifik Di Sekolah Menengah Untuk Pengajaran dan Pembelajaran Serta Peperiksaan Kebangsaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1182008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=118 Pelaksanaan Mata Pelajaran English For Science and Technology (EST) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1192008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=119 Penawaran Mata Pelajaran Bahasa Tambahan di Sekolah Kebangsaan (SK) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1202008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=120 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Inggeris Mulai Tahun 1 di Sekolah Jenis Kebangsaan (C) dan (T) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1222008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=122 Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Kebangsaan (SK), Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT), Sekolah Menengah (SM) dan Tingkatan Enam Mulai Tahun 2003 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1232008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=123 Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) Mulai Tahun 2003 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1242008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=124 Larangan Penggabungan Lembaga Pengelola Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1252008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=125 Pelaksanaan Pendidikan Wajib di Peringkat Rendah 2003 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1262008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=126 Pelaksanaan Kurikulum Pra Sekolah Kebangsaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1272008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=127 Tatacara Pelaksanaan Tempoh Belajar Bagi Persekolahan Murid Berkeperluan Khas di Sekolah Pendidikan Khas dan di Program Integrasi Pendidikan Khas Seluruh Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1282008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=128 Pelaksanaan Penilaian Perkara Asas Fardhu Ain (PAFA) di Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1292008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=129 Status Pelaksanaan Mata Pelajaran Sains Tambahan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1302008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=130 Ke Arah Membudayakan Nilai Berterima Kasih http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1312008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=131 Penggunaan Buku Panduan Penilaian Pencapaian Al-Quran KBSR http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1322008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=132 Pelaksanaan Kurikulum Semakan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1332008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=133 Dasar Penggunaan Media dan Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1342008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=134 Kuasa Guru Merotan Murid http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1352008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=135 Penggunaan Buku Log bagi Tujuan Memantau Laku Musnah(Vandalism) di Kalangan Murid-Murid Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1362008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=136 Pelaksanaan Sistem Laporan Adab Belajar (LAB) Murid-Murid di Sekolah Rendah dan Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1372008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=137 Tarikh Penyempurnaan Pelaksanaan Bahasa Melayu Sebutan Baku http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1392008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=139 Taklimat Oleh Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah/Bahagian dan SekolahKepada Agensi-Agensi Kerajaan atau Swasta http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1412008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=141 Penggunaan Simbol RM (Ringgit Malaysia) Dalam Peperiksaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1422008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=142 Pakaian Seragam Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1432008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=143 Pengumuman Penyeragaman Bentuk Huruf Bahasa Tamil Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa TamilMulai Tahun Akademik 1993/1994 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1442008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=144 Kerja Kursus Untuk Penilaian Menengah Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1452008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=145 Penggunaan Buku Kerja di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1462008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=146 Pembelian Enjin Terpakai dan Penyediaan Bilik Pameran Hasil Pembelajaran Kemahiran Hidup http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1472008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=147 Pelaksanaan Bahasa Malaysia di SRJK (C) dan SRJK (T) dan Bahasa Inggeris di SK/SRK serta Kokurikulum di Sekolah Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1482008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=148 Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/moeportal/moe2012/rss.php on line 123 Penilaian Perkara Asas Fardu http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1492008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=149 Sikap Mengutamakan Keceriaan dan Kebersihan di Kalangan Pelajar http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1502008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=150 Penampilan Diri Pelajar, Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1512008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=151 Perlantikan Guru Kaunseling Sepenuh Masa di Sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1522008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=152 Pelaksanaan Kuasa Disiplin dan Hukuman di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1532008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=153 Dasar dan Peraturan Mengenai Nama Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1542008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=154 Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Persatuan Pakaian Seragam Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1552008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=155 Program dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1562008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=156 Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1572008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=157 Sekolah Sebagai Kawasan Larangan Merokok http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1582008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=158 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Cina/Bahasa Tamildi Sekolah Kebangsaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1592008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=159 Alternatif Meringankan Beban Tugas Guru Kemahiran Hidup Sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1602008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=160 Mempergiat dan Memperluas Program dan Aktiviti Pertanian di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1612008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=161 Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit di Sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1622008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=162 Penyeragaman Kutipan Yuran Sekolah Pendidikan Khas http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1632008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=163 Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan-Peraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1642008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=164 Menjaga Kesihatan Pelajar Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1652008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=165 Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Kementerian Pendidikan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1662008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=166 Garis Panduan dan Syarat-Syarat Penggambaran Di Kawasan Sekolah, Maktab Perguruan dan Politeknik Oleh Pihak Luar http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1672008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=167 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab Di Sekolah Kebangsaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1682008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=168 Panduan Tentang Umur Masuk Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Serta Menduduki Peperiksaan Bagi Sekolah Kerajaan, Sekolah Bantuan Kerajaan dan Sekolah Swasta http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1692008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=169 Pelaksanaan Penggunaan Peralatan Antara Muka Berkomputer Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1702008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=170 Garis Panduan dan Syarat-Syarat Penggambaran di Sekitar Kawasan Jabatan dan Bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia oleh Pihak Luar http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1712008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=171 Program Membina Tabiat Membaca http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1722008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=172 Garis Panduan Pembinaan Surau Sekolah Rendah & Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1732008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=173 Bidang Kuasa Penempatan & Pertukaran Guru Pendidikan Islam http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1742008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=174 Menangani Kegiatan Gengster di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1752008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=175 Memasukkan Elemen Mencegah Rasuah Dalam Kurikulum Sekolah dan Institusi Pengajian Tinggi http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1762008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=176 Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1772008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=177 Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1782008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=178 Tindakan Segera Terhadap Aduan Awam http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1792008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=179 Persediaan Menghadapi Bencana Alam http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1802008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=180 Penempatan dan Pertukaran Guru Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains Mengikut Keperluan Perkhidmatan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1812008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=181 Kebenaran Bagi Murid-Murid Menduduki Peperiksaan Awam http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1822008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=182 Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi KerajaanDan Pertubuhan Bukan Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1832008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=183 Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1842008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=184 Garis Panduan Kurikulum Prasekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1852008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=185 Garis Panduan Mengenai Struktur Tadbir Urus Jawatankuasa Laman Web/Portal Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=1382008-03-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=138 Penggunaan Buku Keria Di Sekolah Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=822008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=82 Peruntukan Waktu Untuk Mata Pelajaran Sains Dalam Kumpulan Teras Peringkat Menengah Atas http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=832008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=83 Pelaksanaan Sebutan Baku Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Bahasa Melayu Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=842008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=84 Pelaksanaan Komponen Kesusasteraan Bahasa Inggeris Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggeris di Sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=852008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=85 Pelaksanaan Komponen Kesusasteraan Melayu Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=862008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=86 Mencegah Kebakaran di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=872008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=87 Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer/Teknologi Maklumat Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=882008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=88 Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di Dalam dan di Luar Kawasan Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=892008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=89 Tahun Pusat Sumber Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=902008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=90 Membanteras Jenayah di Kalangan Murid Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=912008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=91 Lawatan Pendidikan Murid di Hari Persekolahan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=922008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=92 Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri di Sekolah-Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=932008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=93 Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=942008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=94 Peraturan Secara Pentadbiran Supaya lbu/Bapa/Penjaga Dibenar Menandatangani Borang Rasmi http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=952008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=95 Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/UjianDi Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=962008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=96 Penubuhan Kelab Rukun Negara di Sekolah-Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=972008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=97 Penggalakan Aktiviti Fotografi di Kalangan Murid Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=982008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=98 Panduan Menggalakkan Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat dan Komunikasi di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=992008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=99 Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1002008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=100 Batasan Kuasa Persatuan Ibu Bapa Dan Guru (PIBG) Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=1052008-03-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=105 Pertukaran Status Mata Pelajaran English for Science and Technology (EST) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=812008-02-13 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=81 Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=752008-01-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=75 Pekeliling Perbendaharaan - Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=742008-01-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=74 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.1/2008 KERTAS SOALAN PEPERIKSAAN DWIBAHASA BAGI MATA PELAJARAN SAINS DAN MATEMATIK http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6922008-01-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=692 SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.2/2008 PERTUKARAN STATUS MATA PELAJARAN ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY (EST) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6932008-01-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=693 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 14/2007 PERLANTIKAN GURU DATA DI SEKOLAH MENENGAH DAN RENDAH http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6992007-12-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=699 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.13/2007 Pemansuhan Yuran Khas dan Garis Panduan Sistem Pakej Bayaran Tambahan kepada Perkhidmatan dan Kemudan di Sekolah-sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5412007-10-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=541 Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Di Bawah Skim Pinjaman Buku Teks Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=722007-10-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=72 Pekeliling Biasiswa Bil. 2 Tahun 2007 - Prosedur Pembayaran Gaji dan Elaun Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Yang Diluluskan Cuti Belajar Separuh Gaji/Cuti Belajar Tanpa Gaji http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-biasiswa-view?id=712007-10-08 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-biasiswa-view?id=71 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2007 Garis Panduan Pelaksanaan Skim Bantuan Tuisyen (SBT) 2008 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5392007-10-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=539 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.12/2007 Penekanan dan Penegasan Terhadap Pelaksanaan Pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5402007-10-01 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=540 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2007 Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks di bawah Skim Pinjaman Buku Teks Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5382007-09-26 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=538 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/2007 PINDAAN SYARAT KELAYAKAN MEMINJAM BUKU TEKS DI BAWAH SKIM PINJAMAN BUKU TEKS KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6982007-09-26 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=698 Penjelasan Mengenai Bantuan Sara Hidup Pekeliling Perkhidmatan Bil. 28 Tahun 2005 dan Bil. 6 Tahun 2007 Kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Yang Diluluskan Cuti Belajar Bergaji Penuh dan Cuti Belajar Separuh Gaji http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-biasiswa-view?id=702007-09-08 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-biasiswa-view?id=70 Kontrak Bagi Membekal, Menghantar, Memasang dan Menguji Peralatan ICT Ke Bahagian/ Jabatan/ Institusi Pendidikan Guru dan Sekolah-Sekolah Fasa II di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia Bagi Negeri Perlis & Pulau Pinang http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=522007-09-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=52 Kontrak Bagi Membekal, Menghantar, Memasang dan Menguji Peralatan ICT Ke Bahagian/ Jabatan/ Institusi Pendidikan Guru dan Sekolah-Sekolah Fasa II di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia Bagi Kedah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=532007-09-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=53 Kontrak Bagi Membekal, Menghantar, Memasang dan Menguji Peralatan ICT Ke Bahagian/ Jabatan/ Institusi Pendidikan Guru dan Sekolah-Sekolah Fasa II di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia Bagi Perak http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=542007-09-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=54 Kontrak Bagi Membekal, Menghantar, Memasang dan Menguji Peralatan ICT Ke Bahagian/ Jabatan/ Institusi Pendidikan Guru dan Sekolah-Sekolah Fasa II di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia Bagi Selangor http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=552007-09-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=55 Kontrak Bagi Membekal, Menghantar, Memasang dan Menguji Peralatan ICT Ke Bahagian/ Jabatan/ Institusi Pendidikan Guru dan Sekolah-Sekolah Fasa II di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia Bagi Kuala Lumpur http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=562007-09-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=56 Kontrak Bagi Membekal, Menghantar, Memasang dan Menguji Peralatan ICT Ke Bahagian/ Jabatan/ Institusi Pendidikan Guru dan Sekolah-Sekolah Fasa II di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia Bagi Putrajaya http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=572007-09-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=57 Kontrak Bagi Membekal, Menghantar, Memasang dan Menguji Peralatan ICT Ke Bahagian/ Jabatan/ Institusi Pendidikan Guru dan Sekolah-Sekolah Fasa II di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia Bagi Melaka & Negeri Sembilan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=582007-09-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=58 Kontrak Bagi Membekal, Menghantar, Memasang dan Menguji Peralatan ICT Ke Bahagian/ Jabatan/ Institusi Pendidikan Guru dan Sekolah-Sekolah Fasa II di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia Bagi Johor http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=592007-09-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=59 Kontrak Bagi Membekal, Menghantar, Memasang dan Menguji Peralatan ICT Ke Bahagian/ Jabatan/ Institusi Pendidikan Guru dan Sekolah-Sekolah Fasa II di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia Bagi Pahang http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=602007-09-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=60 Kontrak Bagi Membekal, Menghantar, Memasang dan Menguji Peralatan ICT Ke Bahagian/ Jabatan/ Institusi Pendidikan Guru dan Sekolah-Sekolah Fasa II di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia Bagi Terengganu http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=612007-09-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=61 Kontrak Bagi Membekal, Menghantar, Memasang dan Menguji Peralatan ICT Ke Bahagian/ Jabatan/ Institusi Pendidikan Guru dan Sekolah-Sekolah Fasa II di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia Bagi Kelantan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=622007-09-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=62 Kontrak Bagi Membekal, Menghantar, Memasang dan Menguji Peralatan ICT Ke Bahagian/ Jabatan/ Institusi Pendidikan Guru dan Sekolah-Sekolah Fasa II di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia Bagi Sabah & W.P Labuan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=632007-09-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=63 Kontrak Bagi Membekal, Menghantar, Memasang dan Menguji Peralatan ICT Ke Bahagian/ Jabatan/ Institusi Pendidikan Guru dan Sekolah-Sekolah Fasa II di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia Bagi Sarawak http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=642007-09-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=64 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2006 Panduan Perbelanjaan Peruntukan Kokurikulum Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5442007-08-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=544 Garis Panduan Permohonan Perekrutan Pelajar Antarabangsa Untuk IPS http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=502007-08-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=50 Garis Panduan Jawapan/Maklum Balas Audit Kepada Teguran/Pemerhatian KAN & BAD, KPM http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-jabatan-view?id=492007-08-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-jabatan-view?id=49 Peraturan Pakaian Guru dan Pensyarah di Maktab serta lain-lain Pegawai JPN, PPD http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=282007-08-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=28 Penyeliaan Pengajaran & Pembelajaran Di Dalam Kelas Oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=292007-08-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=29 Larangan Terhadap Penglibatan Pegawai Pendidikan & Murid Dalam Kegiatan Politik Anti Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=302007-08-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=30 Menangani Masalah Keselamatan, Dadah dan Gengster http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=312007-08-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=31 Panitia Mata Pelajaran http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=382007-08-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=38 Penyediaan Rekod Pengajaran & Pembelajaran http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=402007-08-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=40 Pelaksanaan Pengajaran Sains & Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Kebangsaan (SK), Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT), Sekolah Menengah (SM) dan Tingkatan 6 Mulai Tahun 2003 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=422007-08-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=42 Pelaksanaan Pengajaran Sains & Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) Mulai Tahun 2003 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=432007-08-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=43 Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=192007-08-08 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=19 Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2003 : Pindaan Pelaksanaan Borang Penentuan Kelayakan Skim Pinjaman Buku Teks SPBT1 Kementerian Pendidikan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=202007-08-08 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=20 Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Kementerian Pendidikan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=212007-08-08 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=21 Pelaksanaan Dasar Kemasukan 40% Murid Warganegara Malaysia Ke Sekolah-Sekolah Antarabangsa http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=142007-07-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=14 Dasar Pengambilan / Penempatan Pakar / Pegawai / Guru-Guru Bukan Warganegara Di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta / Institusi Pendidikan Swasta http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=162007-07-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=16 Peraturan-Peraturan dan Syarat-Syarat Skim Pinjaman Kereta Kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia Yang Dibiayai Oleh Institusi Kewangan Tempatan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=182007-07-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=18 Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik di Agensi-agensi Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=32007-07-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=3 Skop Kerja,Dokumen Pembayaran Serta Carta Aliran Proses Penyelenggaraan ICT Cawangan Bahagian/JPN/PPD/PPG & Institusi Pendidikan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=122007-07-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ict-view?id=12 Pekeliling Kontrak Bermasa Bagi Membekal, Menghantar, Memasang Dan Menguji (Di Mana Berkenaan) Peralatan Sains KBSR/KBSM Ke Institusi-Institusi Di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=42007-07-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=4 Pekeliling Kontrak Bermasa Bagi Membekal, Menghantar, Memasang Dan Menguji (Di Mana Berkenaan) Peralatan Kemahiran Hidup Bersepadu Ke Institusi-Institusi Di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=52007-07-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=5 Pekeliling Mengenai Kontrak Penyelenggaraan Peralatan ICT Di Cawangan Bahagian/Jabatan, Jabatan Pelajaran Negeri, Maktab Perguruan, Kolej Matrikulasi, Pejabat Pelajaran Daerah/Gabungan, Pusat Kegiatan Guru Dan Sekolah-Sekolah Di Bawah Kementerian http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=102007-07-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=10 Senarai Maklumat Syarikat (Talian Helpdesk) Untuk Kontrak Penyelenggaraan Peralatan ICT (rujukan Pekeliling BPP: Bil 03/2006) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=132007-07-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perolehan-view?id=13 Pemberian Bantuan Murid/Pelajar di bawah Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-biasiswa-view?id=12007-07-13 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-biasiswa-view?id=1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2007 Pelaksanaan Program Information dan Communication Technology Literacy (ICTL) for Secondary Schools http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5362007-07-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=536 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/2007 Garis Panduan Pemakaian Pakaian Kokurikulum di Hari Persekolahan dan Perhimpunan Bulanan Kokurikulum http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5372007-07-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=537 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/2007 Garis Panduan Lawatan Murid http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5342007-06-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=534 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2007 Garis Panduan Pelaksanaan Skim Tuisyen Felda (STF) Untuk Murid-murid Tahun 5 dan Tahun 6 di Sekolah Rendah dan Tingkatan 3 dan Tingkatan 5 di Sekolah Menengah dalam Tanah Rancangan Felda 2007 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5332007-04-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=533 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/2007 Peruntukan Waktu Bagi Kegiatan Kokurikulum di Sekolah-sekolah Rendah dan Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5312007-01-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=531 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/2007: Garis Panduan Dasar Pemansuhan Yuran Peperiksaan Awam http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5302007-01-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=530 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/2006 Pelaksanaan Waktu Pengajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) Tahap 2 (Tahun 4, 5 & 6) di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) mulai 2006 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5492006-11-22 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=549 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2006 Pelaksanaan Mata Pelajaran Bahasa Cina dan Bahasa Tamil sebagai Mata Pelajaran Tambahan di Sekolah Kebangsaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5422006-10-17 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=542 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/2006 Garis Panduan Pelaksanaan Borang Maklumat Murid bagi Tujuan Agihan Bantuan Kepada Murid Warganegara Malaysia di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5432006-08-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=543 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/2006 Pemantapan Pelaksanaan Skim Takaful Pelajar Sekolah Malaysia (TPSM) Bagi Semua Murid Pra Sekolah, Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah di Sekolah-sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5452006-05-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=545 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/2006 Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah di Semua Sekolah Rendah dan Menengah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5462006-05-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=546 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2006 Pertukaran Nama Maktab Perguruan kepada Institut Perguruan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5472006-04-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=547 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2006 Pelaksanaan Skim Biasiswa Sukan (SBS) Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5482006-02-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=548 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/2006 Pembatalan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 11/2005 - Garis Panduan Penggunaan Telefon Bimbit oleh Murid Sekolah Bertarikh 23 Disember 2005 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5502006-01-20 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=550 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2005 Rancangan Integrasi Murid-murid untuk Perpaduan (RIMUP) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6092005-12-23 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=609 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/2005 Garis Panduan Penggunaan Telefon Bimbit oleh Murid Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6102005-12-23 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=610 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.12/2005 Program Derma/Wakaf Buku kepada Sekolah oleh Alumni, Orang Perseorangan dan Badan Korporat Sebagai Mengenang Budi http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6112005-12-23 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=611 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2005 Pelaksanaan Mata Pelajaran Information and Communication Technology (ICT) di Sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6082005-12-13 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=608 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2005 PINDAAN SYARAT KELAYAKAN MEMINJAM BUKU TEKS SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7002005-11-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=700 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2005 Tanggungjawab Pengarah atau Wakil Jabatan Pelajaran Negeri Untuk Menghadiri Mesyuara/Program/Majlis Anjuran Kerajaan Negeri atau Pejabat Daerah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5552005-07-20 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=555 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2005 Penyelarasan Waktu Mengajar Bagi Guru Penyelaras Bestari Serta Guru Perpustakaan dan Media Sekolah (Guru Penyelaras Pusat Sumber Sekolah) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5542005-07-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=554 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/2005 Garis Panduan Memproses Permohonan Pengecualian Daripada Mengikuti Pendidikan Wajib di Peringkat Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5532005-05-31 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=553 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/2005 Memantapkan Budaya Membaca di Kalangan Murid Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5522005-05-12 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=552 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2004 Pelaksanaan Program ICT Literacy (ICTL) di Sekolah Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6042004-12-31 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=604 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/2004 Pelaksanaan Pembelajaran Luar Bilik Darjah (PLBD) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6052004-12-31 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=605 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/2004 Garis Panduan Umum Pemberian Kerja Rumah kepada Murid Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6062004-12-31 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=606 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.13/2004 Pelaksanaan Program j-Qaf di Sekolah Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6072004-12-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=607 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/2004 Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan di Sekolah Rendah dan Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5672004-09-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=567 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2004 Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5682004-09-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=568 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/2004 Pemantapan Pelaksanaan Skim Baucar Tuisyen (Skim Baucar Tuisyen) dan Skim Tuisyen Felda (STF) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5692004-09-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=569 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2004 Panduan Penglibatan Murid-murid Sekolah Dalam Program atau Aktiviti Anjuran Agensi-agensi Selain daripada Agensi di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6032004-09-16 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=603 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/2004 Pelaksanaan Skim Tuisyen FELDA (STF) Bagi Pelajar Tingkatan Tiga dan Lima di Sekolah Menengah di Tanah Rancangan FELDA 2004 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5662004-08-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=566 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2004 Perlembagaan Persatuan Ibu Bapa - Guru (PIBG) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5652004-06-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=565 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2004 Memperkasakan Pendidikan Pencegahan Dadah di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5632004-03-11 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=563 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/2004 Pelaksaaan Skim Baucar Tuisyen (SBT) Bagi Murid Tahun Empat, Lima dan Enam Sekolah Rendah Kerajaan dan Sekolah Rendah Bantuan Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5612004-02-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=561 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/2004 Pelaksanaan Program Abakus dan Aritmetik Mental Tahap 1 Sekolah Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5622004-02-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=562 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2003 KUASA GURU MEROTAN MURID http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7072003-10-29 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=707 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/2003 PENGGUAAN BUKU LOG BAGI TUJUAN MEMANTAU LAKU MUSNAH (VANDALISM) DI KALANGAN MURID-MURID SEKOLAH http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7082003-10-29 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=708 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/2003 STATUS PELAKSANAAN MATA PELAJARAN SAINS TAMBAHAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH (KBSM) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7012003-07-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=701 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2003 PINDAAN PELAKSANAAN BORANG PENENTUAN KELAYAKAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS SPBT 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7022003-07-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=702 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/2003 PENGGUNAAN BUKU PANDUAN PENILAIAN PENCAPAIAN AL-QURAN KBSR http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7042003-07-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=704 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/2003 PELAKSANAAN KURIKULUM SEMAKAN PENDIDIKAN ISLAM DAN BAHASA ARAB http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7052003-07-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=705 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/2003 DASAR PENGGUNAAN MEDIA DAN TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7062003-07-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=706 Surat Edaran Berhubung pelaksanaan Bayaran Insentif Subjek Pendidikan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=8832003-07-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-perkhidmatan-view?id=883 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2003 KE ARAH MEMBUDAYAKAN NILAI BERTERIMA KASIH http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7032003-03-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=703 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 15/2002 PELAKSANAAN KURIKULUM PRASEKOLAH KEBANGSAAN http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7302002-12-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=730 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 16/2002 TATACARA PELAKSANAAN TEMPOH BELAJAR BAGI PERSEKOLAHAN MURID BERKEPERLUAN KHAS PENDIDIKAN KHAS DAN PROGRAM INTEGRASI PENDIDIKAN KHAS SELURUH MALAYSIA http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7312002-12-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=731 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 17/2002 PELAKSANAAN PENILAIAN PERKARA ASAS FARDHU AIN (PAFA) DI SEKOLAH KEBANGSAAN DAN SEKOLAH MENENGAH http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7322002-12-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=732 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/2002 Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Kebangsaan (SK), Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT), Sekolah Menengah (SM) dan Tingkatan Enam Mulai Tahun 2003 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7202002-11-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=720 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/2002 Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) Mulai Tahun 2003 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7272002-11-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=727 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 14/2002 PELAKSANAAN PENDIDIKAN WAJIB DI PERINGKAT RENDAH 2003 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7292002-11-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=729 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 13/2002 LARANGAN PENGGABUNGAN LEMBAGA PENGELOLA SEKOLAH http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7282002-11-26 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=728 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2002 PELAKSANAAN MATA PELAJARAN ENGLISH FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY (EST) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7162002-10-01 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=716 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/2002 PENAWARAN MATA PELAJARAN BAHASA TAMBAHAN DI SEKOLAH KEBANGSAAN (SK) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7172002-10-01 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=717 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/2002 PELAKSANAAN MATA PELAJARAN SAINS TAHAP SATU SEKOLAH RENDAH http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7182002-10-01 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=718 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/2002 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA INGGERIS MULAI TAHUN 1 DI SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (C) DAN (T) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7192002-10-01 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=719 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/2002 Penggunaan Kalkulator Saintifik Di Sekolah Menengah Untuk Pengajaran dan Pembelajaran Serta Peperiksaan Kebangsaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7152002-09-16 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=715 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/2002 Pelaksanaan Program Sekolah Selamat http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7132002-06-14 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=713 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/2002 Pelaksanaan Kalkulator Saintifik Di Sekolah Menengah Bagi Pengajaran Dan Pembelajaran Mata-mata Pelajaran Matematik dan Matematik Tambahan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7122002-01-24 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=712 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/2002 Pelaksanaan Sukatan pelajaran Yang Disemak Semula Bagi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7112002-01-14 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=711 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/2002 Pelaksanaan Mata Pelajaran Sains Sukan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7102002-01-04 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=710 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/2001 Gerakan Membaca Di Sekolah-Sekolah Melalui Persatuan Perpustakaan Sekolah Peringkat Negeri http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7412001-11-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=741 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/2001 Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT Kementerian Pendidikan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7402001-09-26 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=740 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/2001 Semua Guru Adalah Guru Disiplin http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7392001-09-24 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=739 Skim Ex-Gratia Bencana Kerja Bagi PegawaiPerkhidmatan Awam Persekutuan (WP6.3) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=11262001-07-31 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=1126 WP6.3 Skim Ex-Gratia Bencana Kerja Bagi PegawaiPerkhidmatan Awam Persekutuan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=11272001-07-31 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-kewangan-view?id=1127 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/2001 Penglibatan Pelajar Dengan Kegiatan Negatif http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7382001-07-23 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=738 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/2001 Pemantapan Pengurusan Disiplin Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7372001-07-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=737 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/2001 Garis Panduan Pakaian Guru Ketika Bertugas Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7362001-06-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=736 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/2001 Peringatan Mengenai Pengaruh Negarif Cybercafe dan Pusat Permainan Video Terhadap Murid-Murid Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7352001-06-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=735 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/2001 Batasan Kuasa Persatuan Ibu Bapa Dan Guru (PIBG) Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7342001-06-05 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=734 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2001 Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku TEks (SPBT) Kementerian Pendidikan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6182001-05-24 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=618 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2001 Pindaan Bagi Para 2 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/1998 Panduan Tentang Umur Masuk Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Serta Umur Menduduki Peperiksaan Bagi Sek. Kerajaan,Sekolah Bantuan Kerajaan dan Sekolah Swasta http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6172001-03-22 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=617 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.20/2000 Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3202000-12-16 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=320 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.19/2000 Panduan Menggalakkan Kerjasama dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat dan Komunikasi Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3192000-12-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=319 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.18/2000 Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3182000-12-04 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=318 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.17/2000 Penubuhan Kelab Rukun Negara Di Sekolah-sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3172000-11-16 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=317 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.16/2000 Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3162000-11-13 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=316 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.15/2000 Peraturan Secara Pentadbiran Supaya lbu/Bapa/Penjaga Dibenar Menandatangani Borang Rasmi http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3152000-09-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=315 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.14/2000 Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3132000-08-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=313 Surat Siaran Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah Sempena Sambutan Perayaan Bulan Kemerdekaan Ke- 51, Tahun 2008 Tambahan Kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil .14/2000 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3142000-08-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=314 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.13/2000 Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3122000-08-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=312 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.12/2000 Lawatan Pendidikan Murid Di Hari Persekolahan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3112000-07-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=311 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/2000 Membanteras Jenayah Di Kalangan Murid Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3102000-07-05 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=310 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2000 Tahun Pusat Sumber Sekolah (PSS) 2000 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3092000-04-20 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=309 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/2000 Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3082000-03-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=308 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/2000 Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer/Teknologi Maklumat Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3072000-03-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=307 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/2000 Menangani Masalah Keselamatan, Dadah Dan Gengster http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3052000-03-14 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=305 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/2000 Mencegah Kebakaran Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3062000-03-14 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=306 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/2000 Pelaksanaan Komponen Kesusasteraan Melayu Dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah (Tingkatan I hingga Tingkatan 5) Bermula Tahun 2000 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3042000-02-23 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=304 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/2000 Pelaksanaan Komponen Kesusasteraan Bahasa Inggeris Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggeris di Sekolah Menengah (Tingkatan I hingga Tingkatan 5) Bermula Tahun 2000 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3032000-02-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=303 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/2000 Pelaksanaan Sebutan Baku Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Bahasa Melayu Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3022000-02-16 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=302 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/2000 Peruntukan Waktu Untuk Mata Pelajaran Sains Dalam Kumpulan Teras Peringkat Menengah Atas http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3012000-02-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=301 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/2000 Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3002000-02-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=300 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/1999 Penggunaan Buku Teks dan Buku Latihan dan Aktiviti Yang Diperakukan Oleh Kementerian Pendidikan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7541999-12-23 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=754 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/1999 Pengedaran Surat Siaran Dan Pekeliling Kementerian Pendidikan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7531999-07-23 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=753 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/1999 Senarai Istilah Sains Sekolah Rendah dalam Bahasa Cina dan Bahasa Tamil http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7521999-07-22 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=752 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1999 Pengurusan Buku Rekod Perkhidmatan Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7511999-06-20 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=751 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1999 Penubuhan Kelab Jenayah Sekolah di Sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7491999-06-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=749 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1999 Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7501999-06-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=750 Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/moeportal/moe2012/rss.php on line 123 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1999 Pengharaman Novel http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7481999-06-01 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=748 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1999 Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7441999-03-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=744 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999 Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7451999-03-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=745 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1999 Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Kementerian Pendidikan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7461999-03-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=746 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1999 Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7431999-01-04 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=743 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 26/1998 Garis Panduan Kurikulum Prasekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7801998-11-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=780 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 25/1998 Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7791998-11-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=779 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 24/1998 Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7781998-10-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=778 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 23/1998 Kebenaran Bagi Murid-Murid Menduduki Peperiksaan Awam http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7771998-09-24 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=777 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 21/1998 Persediaan Menghadapi Bencana Alam http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7751998-09-11 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=775 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 22/1998 Penempatan dan Pertukaran Guru Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains Mengikut Keperluan Perkhidmatan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7761998-09-11 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=776 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 20/1998 Tindakan Segera Terhadap Aduan Awam http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7741998-09-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=774 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 19/1998 Perlantikan Guru Besar dan Pengetua Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Mubaligh http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7731998-09-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=773 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 18/1998 Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7721998-09-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=772 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 17/1998 Memasukkan Elemen Mencegah Rasuah Dalam Kurikulum Sekolah dan Institusi Pengajian Tinggi http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7711998-08-14 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=771 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 16/1998 Menangani Kegiatan Gengster Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7701998-08-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=770 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 15/1998 Bidang Kuasa Penempatan & Pertukaran Guru Pendidikan Islam http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7691998-07-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=769 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 14/1998 Garis Panduan Pembinaan Surau Sekolah Rendah & Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7681998-06-22 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=768 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 13/1998 Program Membina Tabiat Membaca http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7671998-05-22 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=767 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/1998 Garis Panduan Dan Syarat-Syarat Penggambaran Di Sekitar Kawasan jabatan Dan bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia Oleh Pihak Luar http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7661998-05-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=766 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/1998 Pelaksanaan Penggunaan Peralatan Antara Muka Berkomputer Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains Sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7651998-05-14 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=765 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/1998 Panduan Tentang Umur Masuk Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Serta Menduduki Peperiksaan Bagi Sekolah Kerajaan, Sekolah Bantuan Kerajaan dan Sekolah Swasta http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7641998-05-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=764 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1998 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab Di Sekolah Kebangsaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7631998-05-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=763 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1998 Alternatif Meringankan Beban Tugas Guru Kemahiran Hidup Sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7621998-04-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=762 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1998 Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Kementerian Pendidikan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7611998-04-01 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=761 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1998 Menjaga Kesihatan Pelajar Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7601998-03-31 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=760 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/1998 Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan-Peraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7591998-03-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=759 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1998 Penyeragaman Kutipan Yuran Sekolah Pendidikan Khas http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7581998-03-16 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=758 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1998 Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7561998-03-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=756 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1998 Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7571998-03-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=757 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1998 Alternatif Meringankan Beban Tugas Guru Kemahiran Hidup Sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7551998-02-12 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=755 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1997 Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Cina/Bahasa Tamil Di Sekolah Kebangsaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7871997-11-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=787 Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/moeportal/moe2012/rss.php on line 123 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1997 Amalan Kebersihan Di Sekolah 1998 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7861997-07-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=786 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1997 Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7841997-05-22 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=784 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/1997 Sekolah Sebagai Kawasan Larangan Merokok http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7851997-05-22 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=785 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1997 Program dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7831997-05-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=783 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1997 Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Persatuan Pakaian Seragam Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7821997-04-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=782 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1997 Dasar Dan Peraturan Mengenai Nama Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7811997-01-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=781 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1996 Pelaksanaan Kuasa Disiplin dan Hukuman Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7911996-09-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=791 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1996 PANDUAN TAMBAHAN : PERLANTIKAN GURU KAUNSELING SEPENUH MASA DI SEKOLAH MENENGAH http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7901996-07-11 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=790 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1996 Penampilan Diri Pelajar, Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7891996-06-24 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=789 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1996 Sikap Mengutamakan Keceriaan Dan Kebersihan Di Kalangan Pelajar http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7881996-02-13 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=788 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/1995 Pelaksanaan Jadual Waktu Anjal Bagi Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8011995-10-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=801 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1995 Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8001995-10-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=800 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1995 Tatacara Mengenakan Tindakan dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7981995-10-11 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=798 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1995 MENANGANI MASALAH PONTENG DI SEKOLAH http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7971995-09-05 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=797 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/1995 KERACUNAN MAKANAN DI SEKOLAH-SEKOLAH http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7961995-08-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=796 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1995 Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7941995-07-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=794 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1995 PELAKSANAAN KADET REMAJA SEKOLAH (KRS) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7951995-07-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=795 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1995 Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7921995-04-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=792 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1995 Persediaan Bagi Pilihanraya Umum http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=7931995-04-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=793 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/1994 Penggunaan Bahan Tambahan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 4 Dan Sains Tahun 4 Di Sekolah Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8091994-12-20 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=809 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1994 Penerimaan Sains Tambahan Sebagai Memenuhi Syarat Mengikuti Kursus Sains Di Institusi Pengajian Tinggi http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8081994-12-14 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=808 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1994 Peruntukan Masa KBSR Bagi Seminggu Dan Jadual Pelaksanaan Mata-Mata Pelajaran KBSR http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8071994-10-22 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=807 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1994 Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8061994-09-12 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=806 Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/moeportal/moe2012/rss.php on line 123 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1994 Penilaian Perkara Asas Fardu http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8051994-03-12 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=805 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1994 Pelaksanaan Bahasa Malaysia di SRJK (C) dan SRJK (T) dan Bahasa Inggeris di SK/SRK serta Kokurikulum di Sekolah Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8031994-02-22 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=803 Notice: iconv(): Detected an illegal character in input string in /home/moeportal/moe2012/rss.php on line 123 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1994 Penggunaan Istilah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8041994-02-22 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=804 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1994 Pembelian Enjin Terpakai dan Penyediaan Bilik Pameran Hasil Pembelajaran Kemahiran Hidup http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8021994-02-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=802 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/1993 Penggunaan Buku Kerja Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8161993-12-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=816 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1993 Kerja Kursus Untuk Penilaian Menengah Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8151993-12-26 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=815 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1993 Tarikh Penyempurnaan Pelaksanaan Bahasa Melayu Sebutan Baku http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8101993-09-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=810 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/1993 Penggunaan Simbol RM (Ringgit Malaysia) Dalam Peperiksaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8121993-06-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=812 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1993 Pakaian Seragam Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8131993-06-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=813 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1993 Pengumuman Penyeragaman Bentuk Huruf Bahasa Tamil Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Mulai Tahun Akademik 1993/1994 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8141993-06-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=814 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1993 Taklimat Oleh Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah/Bahagian Dan Sekolah Kepada Agensi-Agensi Kerajaan Atau Swasta http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8111993-02-19 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=811 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1993 Lapor Kepada Polis Salahlaku Yang Berbentuk Jenayah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6021993-02-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=602 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1992 Pengharaman Pensil Berbentuk Alat Suntikan (Syringe) Di Sekolah-Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8231992-07-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=823 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1992 Penerimaan Hadiah Dan Sumbangan Daripada Pertubuhan, Institusi, Syarikat dan Kerajaan Negara Luar http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8221992-04-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=822 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/1992 Pelaksanaan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Mulai Tahun 1993 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8211992-04-24 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=821 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1992 Pemakaian Tudung/Mini Telekung Bagi Pelajar-Pelajar Perempuan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8191992-03-14 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=819 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1992 Pelaksanaan Mata Pelajaran Literasi Komputer Bagi Tingkatan I dan Tingkatan II Fasa I Projek KPD di 60 Buah Sekola http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8181992-02-17 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=818 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1992 Panduan Penubuhan dan Pengurusan Persatuan Silat Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8201992-02-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=820 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1992 Pelaksanaan Pedoman Ejaan Jawi Yang Disempurnakan Oleh Dewan Bahasa Dan Pustaka (PEJYD) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=8171992-01-22 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=817 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1990 Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa untuk Mata-mata Pelajaran Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Sekolah Menengah Atas Mulai Tahun 1992 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6431990-12-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=643 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1990 Pengecualian Mengikuti Kelas Peralihan Bagi Murid Di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (SRJK) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3371990-11-13 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=337 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1990 Kelemahan Calon-calon Dalam Urusan Temuduga Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Untuk Tujuan Lantikan ke Jawatan Tetap Perkhidmatan Pendidikan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3361990-10-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=336 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1990 Kelemahan Calon-calon Dalam Urusan Temuduga Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Untuk Tujuan Lantikan ke Jawatan Tetap Perkhidmatan Pendidikan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6421990-10-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=642 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1990 Cuti Pada Hari-hari Peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran (SRP) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3351990-08-23 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=335 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1990 Spesifikasi Bagi Pengswastaan Asrama Desa http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6411990-08-22 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=641 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1990 Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggeris dan Guru Mata Pelajaran Matematik http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3331990-07-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=333 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1990: Peranan Baru Kakitangan Sumber (KS) dan Prosedur Pembayaran http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3321990-03-22 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=332 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.14/1989 Kebersihan Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3531989-12-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=353 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.15/1989 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Tahun 1-KBSR http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3541989-12-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=354 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.13/1989 Pengurusan Hari Pertama Persekolahan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3521989-12-13 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=352 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.12/1989 Garis Panduan Dari Segi Pencegahan Kebakaran Bagi Bangunan Domitori Asrama http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3511989-12-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=351 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/1989 Aturcara Majlis Rasmi Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3491989-10-05 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=349 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/1989 Kutipan 'Yuran Persatuan Ibubapa Guru' http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3501989-10-05 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=350 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/1989 Perlaksanaan Bahasa Malaysia Baku http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3481989-08-29 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=348 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1989 Pertukaran Aliran Bahasa Penghantar Murid-Murid Sekolah Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3471989-06-01 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=347 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1989 Penggunaan Buku Teks dan Buku Rekod Amali Dalam Pengajaran-pembelajaran Sains KBSM http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3461989-05-31 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=346 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1989 Guru-guru Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3451989-04-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=345 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1989 Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Bahasa Inggeris dan Kesusasteraan Inggeris dan Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Kelas-Kelas Tingkatan 1 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3441989-02-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=344 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1989 Peruntukan Masa Untuk Mata Pelajaran Bahasa Inggeris dan Kesusasteraan Inggeris dan Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Kelas-Kelas Tingkatan 1 dan 2 Mulai Tahun 1989 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3431989-01-20 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=343 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1989 Rancangan Kesihatan Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3421989-01-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=342 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1989 Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3411989-01-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=341 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.17/1988 Sukatan Pelajaran dan Peruntukan Masa Untuk Mata-mata Pelajaran Program Kurikulum Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Kelas Peralihan, Tingkatan I dan Tingkatan II Mulai Tahun 1989 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6441988-11-24 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=644 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.16/1988 Pelaksanaan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Tingkatan 1, 1988 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4641988-11-04 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=464 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.15/1988 Penyenggaraan dan Keceriaan Maktab Perguruan/Politeknik/Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4621988-08-16 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=462 Surat Pekeliling Ihtisas Bil.14/1988 Keberangkatan DYMM Sultan/Raja Atau TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri Majlis-Majlis Rasmi Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4601988-07-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=460 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 12/1988 Larangan Menjalankan Jualan Terus Di Sekolah-Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4361988-06-29 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=436 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/1988 Permohonan Kursus Melalui Kedutaan-Kedutaan Asing http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4291988-06-17 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=429 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1988 Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuaan Atau Badan Induk Sukan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4251988-03-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=425 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/1988 Senaman Beramai-rama http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4311988-03-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=431 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1988 Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4271988-03-01 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=427 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1988 Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4721988-02-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=472 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1988 Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6011988-01-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=601 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1987 Sukatan Pelajaran Untuk Mata-Mata Peljaran Program Bahasa Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) Bagi Kelas Peralihan dan tingkatan 1,1998 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4691987-12-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=469 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1987 Kesulitan Mendapatkan Buku-buku Teks http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4681987-03-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=468 Surat Pekeliling Iktisas Bil.1/1987 Pengurusan dan Kawalan Asrama Sekolah Harian http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4671987-03-01 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=467 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1986 Urusan Temuduga Guru-guru Ke Jawatan Tetap Perkhidmatan Pelajaran http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4731986-07-29 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=473 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1986 Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6001986-03-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=600 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1986 Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Ko-kurikulum Pelajar http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5991986-01-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=599 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1986 Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Ko-Kurikulum Pelajar http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=6391986-01-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=639 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1986 Larangan Ke Atas Pemberian Cenderamata http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4701986-01-13 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=470 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1985 Pakaian Seragam Murid-murid Sekolah (Pindaan) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5981985-11-22 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=598 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1985 Latihan Mengajar Bagi Guru-guru Pelatih Maktab Perguruan, Pusat/Fakulti Pendidikan Universiti http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5971985-06-17 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=597 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1985 Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3681985-04-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=368 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1985 Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5961985-02-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=596 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1985 Lencana/Logo dan Lagu Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3581985-01-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=358 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1985 Siaran Maklumat Untuk Media Massa http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3631985-01-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=363 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1984 Pendidikan Sivik Di Sekolah-sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3771984-09-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=377 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1984 Perhimpunan Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5951984-06-14 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=595 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1984 Pengurusan Kelas Pelajaran Lanjutan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5931984-06-11 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=593 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1984 Garis Panduan Mengenai Aktiviti-aktiviti Kebudayaaan di Sekolah-sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5941984-06-01 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=594 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1984 Peraturan Mengenai Masuk Ke Kawasan Sekolah Untuk Membuat Tinjauan/Pemerhatian/Siasatan/Temuduga Dengan Guru-Guru Dan Murid-Murid Di Sekolah Serta Mendapat Maklumat-Maklumat Sekolah Oleh Organisasi/Individu Luar http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3721984-04-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=372 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/1983 Perpustakaan Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3861983-12-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=386 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1983 Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-murid Yang Melakukan Salah Laku Yang Tidak Dinyatakan Dalam Peraturan-peraturan Pelajaran http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3851983-11-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=385 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1983 Panduan Pengurusan Kelas-kelas Tingkatan Enam http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3821983-04-23 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=382 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1983 Larangan Bermain Bahan-bahan Letupan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5921983-04-23 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=592 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1983 Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-murid Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3841983-04-11 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=384 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1983 Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5911983-03-17 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=591 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1983 Garis Panduan Kempen Anti Merokok Di Sekolah-Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3781983-02-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=378 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1983 Kantin Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3791983-02-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=379 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1982 Permainan 'Pin-Table, Video Game, Game Watch' http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3901982-10-01 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=390 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1982 Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE ( Sarawak ) bagi Murid-murid Tingkatan 3 - Garis Panduan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5901982-09-18 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=590 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1982 Kempen Anti Denggi Di Sekolah-sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3881982-08-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=388 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1982 Waktu Sekolah Dalam Bulan Puasa http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3871982-07-15 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=387 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1981 Kebersihan Di Sekolah-sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3961981-09-16 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=396 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1981 Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru-guru http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3931981-09-14 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=393 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1981 Ketetapan Masa di Sekolah-sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3921981-09-12 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=392 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1981 Jualan Makanan dan Minuman Di Kantin-kantin Sekolah Untuk Murid-murid Berbilang Agama http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3911981-02-05 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=391 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1980 Penukaran Unit-unit Timbang Dan Sukat Imperial Kepada Unit-Unit Timbang Dan Sukat Metrik Dalam Sukatan Pelajaran Hisap Rendah 1965 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3951980-07-17 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=395 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1980 Penggunaan Benda-benda Dalam Kelas-kelas Amali dan Makmal Sains Di Sekolah Rendah dan Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3941980-05-26 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=394 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1979 Perkhidmatan Kebajikan Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5891979-08-01 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=589 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1979 Laporan Murid-murid Dalam Keadaan Risiko Penyalahgunaan Dadah Yang Memerlukan Pertolongan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4031979-03-26 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=403 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1979 Pendidikan Jasmani http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4041979-03-26 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=404 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.12/1978 Pakaian Seragam Sekolah-Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4231978-12-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=423 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/1978 Hari Kelepasan Peristiwa P.U. 326/62 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4211978-10-23 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=421 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1978 Projek Papan Kenyataan Persatuan Pelajaran Malaysia http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4181978-06-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=418 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1978 Penambahan Syarat-syarat Perlaksanaan Kepada Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1976 Mengenai Jualan Makanan Dan Minuman Di Kantin-Kantin Sekolah Untuk Murid-Murid Berbilang Agama http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4171978-06-16 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=417 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1978 Acara Suaikenal Di Sekolah-sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4111978-05-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=411 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1978 Pengajaran Di Kelas-kelas Peperiksaan Di Sekolah Menengah Dan Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4081978-04-05 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=408 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1978 Garis Panduan Untuk Persediaan-persediaan Di Sekolah Rendah Sebelum Permulaan Sekolah Pada Awal tahun Persekolahan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4071978-03-31 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=407 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1978 Tarikh Bagi Pertukaran Guru-guru http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4061978-03-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=406 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/1977 Sukatan Pelajaran Sivik (Baru) Untuk Tingkatan IV dan V http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4411977-10-29 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=441 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/1977 Sukatan Pelajaran Sejarah (Baru) Untuk Darjah 4-6 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4421977-10-29 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=442 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.12/1977 Sukatan Pelajaran Sejarah (Baru) Untuk Tingkatan I-III http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4431977-10-29 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=443 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/1977 Menganjur Dan Menjual Loteri Di Sekolah-Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4401977-10-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=440 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1977 Bacaan Doa Mengikut Agama Kristian Di Sekolah-Sekolah Misyen http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4381977-09-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=438 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1977 Pengelolaan Walkaton Di Sekolah-Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4371977-09-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=437 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1977 Pelaksanaan Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Menengah Atas http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4341977-07-12 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=434 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1977 Tugas-tugas Guru Dalam Cuti Penggal Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4301977-07-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=430 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1977 Hari Kelepasan Peristiwa P.U 326/62 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5841977-06-29 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=584 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1977 Perlantikan Guru Besar Sekolah-Sekolah Menengah/Rendah Mubaligh http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4281977-02-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=428 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1977 Kemudahan Untuk Murid-murid Islam Sekolah Menengah Menunaikan Sembahyang Jumaat http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4241977-01-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=424 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1977 Pakaian Murid-Murid Perempuan Di Sekolah-sekolah Menengah Bantuan Penuh/Kerajaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4261977-01-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=426 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/1976 Mengharamkan Semua Jenis Permainan Judi Di Sekolah-Sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4541976-10-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=454 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/1976 Pelaksanaan Bimbingan Agama Bagi Murid-Murid Beragama Islam http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4521976-09-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=452 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1976 Waktu Sekolah Dalam Bulan Puasa http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4511976-08-20 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=451 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1976 Jualan Makanan dan Minuman Di Kantin-kantin Sekolah Untuk Murid-murid Berbilang Agama http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4501976-07-26 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=450 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1976 Kemudahan Bilik Untuk Perkhidmatan Panduan Pelajaran Dan Kerjaya http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4481976-05-05 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=448 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1976 Pakaian Seragam Sekolah untuk Murid-murid Sekolah Menengah - Pindaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5801976-03-10 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=580 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1976 Pakaian Seragam Sekolah Untuk Murid-Murid Sekolah Rendah - Pindaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4461976-02-11 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=446 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1976 Potongan Rambut Murid-murid http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4451976-01-07 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=445 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1975 Kemasukan Murid-murid Warganegara ke Sekolah-sekolah Suwa Yang Dikhaskan Untuk Murid-murid Dagang (Expatriate) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4931975-09-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=493 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1975 Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-sekolah/Maktab-maktab Perguruan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4961975-09-08 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=496 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1975 Disiplin - Murid-murid Menghisap Rokok http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4941975-09-05 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=494 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6A/1975 Salahguna Dadah - Garis Panduan Untuk Guru Panduan dan Guru Besar http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4951975-09-05 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=495 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1975 Nyanyian Lagu Kebangsaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4901975-05-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=490 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1975 Panduan Bagi Pertukaran Guru-guru http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4921975-05-09 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=492 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1975 Peruntukan Masa (Percubaan) bagi Kelas Peralihan Aliran Bahasa Malaysia Mulai Tahun 1975 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=3971975-01-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=397 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1974 Keselamatan Dalam Makmal http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4871974-07-08 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=487 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1972 Sukatan Pelajaran Sains Tingkatan Peralihan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4861972-09-29 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=486 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1972 Pelaksanaan Sukatan Pelajaran Baru Bahasa Inggeris (1972) Bagi Sekolah-sekolah Menengah Kebangsaan dan Jenis Kebangsaan - Tingkatan Satu hingga Tiga http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4841972-09-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=484 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1972 Pelaksanaan Sukatan Pelajaran Baru Bahasa Malaysia (1972) di Sekolah-sekolah Menengah Kebangsaan dan Jenis Kebangsaan - Tingkatan Satu hingga Tiga http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4851972-09-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=485 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1972 Sukatan Pelajaran Tatarakyat (Siviks) Yang Baru Untuk Sekolah-sekolah Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4801972-04-21 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=480 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1972 Mengatasi Masalah Keciciran http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4821972-03-17 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=482 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1972 Tugas-tugas Penyelia Sains Negeri http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4811972-01-29 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=481 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.9/1971 Sukatan Pelajaran Bahasa Baharu bagi Sekolah-sekolah Rendah Kebangsaan dan Sekolah-sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (Inggeris) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5041971-10-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=504 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/1971 Sukatan Pelajaran Bahasa Inggeris Baharu bagi Sekolah-sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (Inggeris) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5051971-10-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=505 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1971 Rukunegara http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4981971-10-12 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=498 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1971 Pakaian Seragam Sekolah-sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4991971-10-12 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=499 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1971 Panduan Dasar Pelajaran http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5001971-10-12 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=500 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.12/1971 Sukatan Pelajaran Bahasa Inggeris Baharu bagi Sekolah-sekolah Rendah Kebangsaan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5071971-10-06 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=507 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1971 Permainan Catur di Sekolah-sekolah Menengah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5031971-10-04 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=503 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.11/1971 Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Baharu bagi Sekolah-sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (Cina) dan (Tamil) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5061971-08-28 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=506 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1971 Kursus-kursus dan Jangka Masa Pengajaran Kelas-kelas Pelajaran Lanjutan http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5021971-05-27 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=502 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1971 Pengajaran Sains di Sekolah-sekolah Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5011971-01-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=501 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/1971 Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-sekolah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=4971971-01-02 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=497 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7/1970 Pelajaran Aneka Jurusan di Sekolah Menengah Rendah http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5101970-10-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=510 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1970 Pelajaran Aneka Jurusan di Sekolah Menengah Atas (Tingkatan IV - V) http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5111970-10-30 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=511 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1970 Pekerjaan Luar Sebagai Pensyarah atau Tutor Sambilan di Universiti atau Pusat Pelajaran Tinggi http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5091970-09-11 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=509 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.3/1970 Sains Rumahtangga http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5081970-08-03 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=508 Surat Pekeliling Ikhtisas No.5/1969 Kemasukan Kanak-kanak dari Singapura/Seberang Laut ke Sekolah Bantuan Penuh Kita http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5741969-11-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=574 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1969 Kemasukan Kanak-kanak dari Singapura ke Sekolah-sekolah Bantuan Penuh Kita http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5701969-03-25 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=570 Surat Pekeliling (Professional) Kementerian Pelajaran Bil.1/1969 Kelas-kelas Menengah Pelajaran Khas http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=5731969-01-13 http://www.moe.gov.my/v/pekeliling-ikhtisas-view?id=573