Atas
Hubungi Kami

|| Home » Hubungi Kami » Sektor Pelajaran
Jabatan dan Bahagian

Jabatan
JPKK Jabatan Pendidikan Kolej Komuniti
JPP Jabatan Pendidikan Politeknik
JPT Jabatan Pendidikan Tinggi


Bahagian
BA Bahagian Akaun
BAD Bahagian Audit Dalam
BAS Bahagian Audit Sekolah
BBT Bahagian Buku Teks
BDHA Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa
BKEW Bahagian Kewangan
BKK Bahagian Kokurikulum & Kesenian
BKP Bahagian Khidmat Pengurusan
BM Bahagian Matrikulasi
BPG Bahagian Pendidikan Guru
BPI Bahagian Pendidikan Islam
BPK Bahagian Pembangunan Kurikulum
BPKhas Bahagian Pendidikan Khas
BPM Bahagian Pengurusan Maklumat
BPP Bahagian Pembangunan Pelajaran
BPPA Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset
BPPDP Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan
BPPK Bahagian Pembangunan dan Penilaian Kompetensi
BPSBPSK Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan
BPSH Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
BPsK Bahagian Psikologi dan Kaunseling
BPSM Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
BPSwasta Bahagian Pendidikan Swasta
BPTV Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional
BS Bahagian Sukan
BT Bahagian Tajaan Pendidikan
BTP Bahagian Teknologi Pendidikan
IAB Institut Aminuddin Baki
Integriti UNIT INTEGRITI
IPGM Institut Pendidikan Guru Malaysia
JNJK Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti
KSU Pejabat Ketua Setiausaha
KSUII Pejabat Ketua Setiausaha II
LP Lembaga Peperiksaan
MBKM Majlis Buku Kebangsaan Malaysia
MPII Pejabat Menteri Pendidikan II
PKPPM Pejabat Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
PTMP2 Pejabat Timbalan Menteri Pendidikan II
UKK Unit Komunikasi Korporat
Unit KPI Unit Pengurusan KPI


Badan Berkanun
DBP Dewan Bahasa dan Pustaka
MPM Majlis Peperiksaan Malaysia
PADU Unit Pelaksanaan & Prestasi Pendidikan (PADU)


Jabatan Pendidikan Negeri
JPNJOH Jabatan Pendidikan Negeri Johor
JPNKED Jabatan Pendidikan Negeri Kedah
JPNKEL Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan
JPNKL Jabatan Pendidikan WP Kuala Lumpur
JPNLAB Jabatan Pendidikan WP Labuan
JPNMEL Jabatan Pendidikan Melaka
JPNPAH Jabatan Pendidikan Pahang
JPNPel Jabatan Pendidikan Negeri Perlis
JPNPER Jabatan Pendidikan Negeri Perak
JPNPP Jabatan Pendidikan Pulau Pinang
JPNPUT Jabatan Pendidikan WP Putrajaya
JPNS Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan
JPNSABAH Jabatan Pendidikan Sabah
JPNSAR Jabatan Pendidikan Sarawak
JPNSEL Jabatan Pendidikan Selangor
JPNTER Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu


Bawah