direktori Direktori webmel Webmel

KERANGKA KONSEPTUAL

KKPT6

 1. Kerangka Konseptual Tingkatan Enam yang merangkumi dua komponen utama iaitu kurikulum dan kokurikulum.
 2. Matlamat pendidikan Tingkatan Enam adalah bagi membentuk kepimpinan menuju ke arah Membina Negara Bangsa meliputi aspek perpaduan, patriotisme, jati diri bagi mendokong aspirasi nasional. Mendidik murid secara menyeluruh berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan berupaya memikul tanggungjawab, prihatin, berinovatif, matang, berjiwa kendiri, berpandangan jauh, keteguhan jati diri dan berbudaya penyayang.
 3. Tiga kemahiran utama yang diterapkan dalam pendidikan Tingkatan Enam ialah kemahiran kognitif, kemahiran manipulatif dan kemahiran insaniah (soft skills).
 4. Tempoh pengajian di Tingkatan Enam adalah selama 1½ tahun yang merangkumi tiga semester. Semester 1 bermula dari bulan Mei hingga November, Semester 2 bermula dari bulan Januari hingga Mei dan Semester 3 bermula dari bulan Mei hingga November.
 5. Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) mendapat pengikhtirafan daripada Kerajaan Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA), dan Cambridge Assessment, England. Sijil STPM turut diterima oleh JPA untuk menjawat perjawatan dalam perkhidmatan kerajaan. Murid yang memperoleh keputusan cemerlang dalam peperiksaan STPM dan kokurikulum layak memohon untuk melanjutkan pelajaran ke Institusi Pengajian Tinggi (IPT) dalam dan luar negara.
 6. Kegiatan kokurikulum Tingkatan Enam mesti dinilai berdasarkan format atau kaedah yang tetap dan diiktiraf agar keesahan dan kebolehpercayaan hasil penilaian itu tidak dipertikaikan, lebih-lebih lagi apabila markah kokurikulum dijadikan sebahagian daripada markah penilaian kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA). Penstrukturan dan penjenamaan semula Tingkatan Enam turut melibatkan perubahan pengoperasian kokurikulum. Oleh itu, pengurusannya boleh diadakan secara berasingan daripada kegiatan kokurikulum arus perdana.

LATAR BELAKANG

Tingkatan Enam telah mula beroperasi di sekolah-sekolah menengah harian bantuan penuh kerajaan lebih daripada 50 tahun dahulu.

Murid-murid yang telah menamatkan pengajian menengah atas dan telah menduduki peperiksaan Siji Pelajaran Malaysia (SPM), layak ditawarkan untuk meneruskan pendidikan pasca menengah iaitu Tingkatan Enam, jika menepati syarat-syarat umum dan khusus bagi jurusan, selama 3 semester. Terdapat dua aliran yang ditawarkan untuk Tingkatan Enam di sekolah menengah harian iaitu aliran Sains Sosial (Kemanusiaan dan Agama) dan aliran Sains.

SYARAT KEMASUKAN

Syarat umum bagi kemasukan ke Tingkatan Enam ialah lulus SPM dengan mendapat kepujian bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia.  Bagi melayakkan murid ke aliran Sains Sosial, jumlah mata unit bagi tiga mata pelajaran yang terbaik mestilah tidak melebihi 12, aliran Sains tidak melebihi 18 mata unit, manakala bagi aliran Agama tidak melebihi 14.

Semua tawaran kemasukan dibuat secara atas talian dan calon-calon yang tidak mendapat tawaran boleh membuat rayuan di Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing.

MATLAMAT

Tingkatan Enam merupakan laluan pendidikan bagi murid lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) untuk mengembangkan bakat dan kreativiti seterusnya menjadi generasi muda berimpak tinggi, glokal dan universal. Mereka ini akhirnya membawa kesejahteraan kepada negara disamping mendapat kelayakan yang memenuhi standard antarabangsa.

OBJEKTIF

 1. meningkatkan taraf pendidikan ke arah yang lebih tinggi;
 2. memberi pendidikan berdasarkan sistem semester dan berdaya saing yang tinggi;
 3. memberi pendidikan yang setara dengan program prauniversiti yang lain;
 4. memastikan murid lulusan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) mempunyai nilai kebolehpasaran yang tinggi; dan
 5. membentuk kepemimpinan menuju ke arah membina Negara Bangsa meliputi aspek perpaduan, patriotisme, dan jati diri bagi mendokong aspirasi nasional.

PENJENAMAAN SEMULA TINGKATAN ENAM

Penjenamaan Semula Tingkatan Enam menjadi salah satu inisiatif Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 - 2025 dengan hasrat untuk:

 1. memperkasa pendidikan Tingkatan Enam melalui peningkatan imej, sistem, dan kualiti pendidikan setaraf dengan pendidikan lepasan menengah yang lain selepas SPM seperti Matrikulasi atau pusat asasi sains, kerana ianya dilihat sebagai salah satu laluan utama murid-murid untuk melanjutkan pelajaran ke universiti;
 2. mengubah persepsi masyarakat terhadap pendidikan Tingkatan Enam ;
 3. membangun dan memupuk nilai kepimpinan yang tinggi dalam kalangan murid Tingkatan Enam .

Lima fokus utama Penjenamaan Semula Tingkatan Enam adalah seperti yang berikut:

 1. Imej dan Anjakan Minda.
 2. Info dan Infrastruktur.
 3. Pengurusan dan Pentadbiran.
 4. Mod Pengajaran dan Pembelajaran (PdP).
 5. Kurikulum.

PUSAT TINGKATAN ENAM TERBAHAGI KEPADA TIGA MOD IAITU:

Kolej Tingkatan Enam (Mod 1) - sekolah yang mempunyai sekurang-kurangnya 12 kelas yang menempatkan hanya murid-murid Tingkatan Enam sahaja dan diajar oleh guru-guru akademik yang telah dilantik sebagai guru Tingkatan Enam.

Mod 2 - sekolah yang mempunyai sekurang-kurangnya 12 kelas, beroperasi di sekolah arus perdana tetapi di blok atau bangunan yang berasingan. Walau bagaimanapun, Pusat Mod 2 ditadbir oleh Pengetua arus perdana dengan kerjasama Penolong Kanan Tingkatan Enam.

Mod 3 - sekolah yang mempunyai kurang daripada 12 kelas atau sekolah yang jauh daripada bandar, tiada kemudahan asrama atau pengangkutan awam, dan beroperasi  di sekolah arus perdana.

KURIKULUM TINGKATAN ENAM

Pelaksanaan sistem pentaksiran baharu STPM telah dimulai pada pengambilan sesi 2012 setelah diluluskan oleh Mesyuarat Jemaah Menteri (MJM) pada 4 Januari 2012.

Sebanyak 22 mata pelajaran ditawarkan dalam sistem pentaksiran baharu STPM. Namun begitu, hanya empat atau lima mata pelajaran sahaja yang perlu dipilih termasuk mata pelajaran Pengajian Am sebagai mata pelajaran wajib. Manakala mata pelajaran MUET wajib diambil oleh semua murid. Mata pelajaran STPM yang ditawarkan adalah seperti yang berikut:

Bil

Kod

Mata Pelajaran

1.

900

Pengajian Am

2.

910

Bahasa Melayu

3.

911

Bahasa Cina

4.

912

Bahasa Tamil

5.

913

Bahasa Arab

6.

920

Literature in English

7.

922

Kesusasteraan Melayu Komunikatif

8.

930

Syariah

9.

931

Usuluddin

10.

940

Sejarah

11.

942

Geografi

12.

944

Ekonomi

13.

946

Pengajian Perniagaan

14.

948

Perakaunan

15.

950

Mathematics (M)

16.

954

Mathematics (T)

17.

958

Information and Communications Technology (ICT)

18.

960

Physics

19.

962

Chemistry

20.

964

Biology

21.

966

Sains Sukan

22.

970

Seni Visual

Tiga kemahiran utama yang diterapkan dalam pendidikan Tingkatan Enam ialah kemahiran kognitif, kemahiran manipulatif, dan kemahiran insaniah (soft skills).

KOKURIKULUM TINGKATAN ENAM

Semua murid Tingkatan Enam wajib terlibat dalam aktiviti kokurikulum dan pemarkahan 10 peratus kokurikulum adalah berdasarkan pengiraan dua markah tertinggi dalam  bidang berikut:

 1. Kelab/ Persatuan;
 2. Sukan/ Permainan; dan
 3. Badan Beruniform

TEMPOH PENGAJIAN

Tempoh pengajian di Tingkatan Enam adalah selama 1 ½ tahun:

 1. Semester 1: Mei hingga November

26 minggu termasuk :

 • Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)
 • Kerja Kursus (mata pelajaran berkenaan sahaja)
 • Peperiksaan Semester 1 (S1)
 1. Semester 2: Januari hingga Mei

20 minggu termasuk :

 • Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)
 • Kerja Kursus (mata pelajaran berkenaan sahaja)
 • Peperiksaan Semester 2 (S2)
 1. Semester 3: Mei hingga November

26 minggu termasuk :

 • Pengajaran dan Pembelajaran (PdP)
 • Kerja Kursus (mata pelajaran berkenaan sahaja)
 • Peperiksaan Semester 3 (S3), peperiksaan Ulang 1 (U1), dan peperiksaan Ulang 2 (U2)

Kandungan kurikulum dibahagikan kepada tiga bahagian berdasarkan kelompok tajuk atau mengikut kesesuaian bidang kajian disiplin berkenaan untuk mengisi tiga semester, iaitu S1, S2, dan S3 dalam tempoh pengajian selama 1½ tahun.

PENTAKSIRAN

Pentaksiran dilaksanakan melalui peperiksaan akhir berpusat (wajaran 60% - 80%) dan kerja kursus (wajaran 20% - 40%). Peratusan wajaran adalah berbeza mengikut mata pelajaran. Murid mesti menduduki peperiksaan akhir berpusat S1, S2, dan S3. Murid juga mesti melaksanakan Kerja Kursus.

Murid akan menerima keputusan peperiksaan setiap semester. Mereka boleh memperbaiki keputusan peperiksaan S1 dan S2 dengan menduduki peperiksaan U1 dan/atau U2. Pentaksiran pencapaian murid dan keputusan peperiksaan adalah berdasarkan ketiga-tiga semester. Keputusan keseluruhan peperiksaan STPM adalah kumulatif keputusan terbaik bagi ketiga-tiga semester seperti yang berikut:

Terbaik [(S1 atau U1) + (S2 atau U2) + S3 +  Kerja Kursus]

YURAN

Yuran peperiksaan bagi empat atau/dan lima mata pelajaran adalah percuma bagi calon Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan, kecuali calon sekolah swasta dan persendirian individu.

JURNAL PENDIDIKAN TINGKATAN ENAM

Muat Turun

Bil

Dokumen

Muat Turun

1.

Jurnal Pendidikan Tingkatan Enam 2017

Muat Turun

2.

Jurnal Pendidikan Tingkatan Enam 2018 Jilid 2

Muat Turun

KONVENSYEN PENDIDIKAN TINGKATAN ENAM

Bil

Dokumen

Muat Turun

1.

Teks Ucapan YB Menteri Pendidikan Sempena Konvensyen Pendidikan Tingkatan Enam

Muat Turun

2.

Slaid Ucapan YB Menteri Pendidikan Sempena Konvensyen Pendidikan Kebangsaan Kali Ke-2 Tahun 2018

Muat Turun

3.

Buku Konvensyen Pendidikan Kebangsaan Kali Ke-2 Tahun 2018

Muat Turun

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedInRSS


Masa Capaian : 1.95 s.

Murid/Pelajar/Pelatih
Orang Awam
Warga KPM