direktori Direktori webmel Webmel

1. Bagaimanakah Cara Untuk Menyelesaikan Lebih Awal Pinjaman Kenderaan?

 1. Untuk menyelesaikan lebih awal pinjaman kenderaan, peminjam hendaklah mengemukakan permohonan ke Bahagian Kewangan dengan memberi maklumat seperti berikut :-
  1. Nama Penuh Peminjam
  2. Kad Pengenalan Baru
  3. No. Telefon dan No. Faks Pejabat / Sekolah
 2. Peminjam dikehendaki membuat pembayaran baki pinjaman di mana-mana cawangan BSN / BCB setelah mendapat jumlah baki pinjaman di bank-bank berkenaan

2. Bagaimanakah Cara Untuk Mendapatkan Surat Pelepasan Hakmilik Kerajaan Setelah Selesai Pembayaran Pinjaman?

 1. Peminjam dikehendaki mengemukakan surat permohonan dengan melampirkan dokumen-dokumen berikut :-
  1. Satu salinan Surat Pelepasan Ikata Peminjam daripada BSN / BCB.
  2. Satu salinan Kad Pendaftaran Kenderanaan yang diakaui sah.
  3. Alamat JPJ yang mendaftarkan kenderaan berkenaan.
 2. Bahagian Kewangan akan mengeluarkan Surat Pelepasan Hakmilik Dituntut Oleh Kerajaan atas nama Pengarah JPJ yang berkaitan dan disalinkan kepada Ketua Jabatan Peminjam bagi pemberhentian potongan kenderaan.

3. Adakah Seseorang Pegawai Kerajaan Yang Tidak Mempunyai Lesen Memandu Layak Memohon Pinjaman Kenderaan?

Pegawai yang tidak mempunyai lesen memandu tidak layak untuk memohon pinjaman kenderaan.

4. Bilakah Permohonan Pendahuluan Diri Perjalanan Perlu Dikemukakan Ke Bahagian Kewangan?

Permohonan pendahuluan diri perjalanan perlu dikemukakan ke Bahagian Kewangan sekurang-kurangnya tujuh hari sebelum pegawai tersebut bertolak.

5. Sekiranya, seseorang Pegawai Belum Menyelesaikan Pendahuluan Diri Perjalanan, Adakah Layak Untuk Membuat Permohonan Baru?

Pegawai berkaitan perlu menyelesaikan pendahuluan diri perjalanan yang terdahulu sebelum membuat permohonan baru.

6. Berapakah Kadar Pendahuluan Diri Perjalanan Bagi Pegawai Yang Bertugas Dalam Atau Luar Negeri?

Kadar bagi pendahuluan diri perjalanan boleh dipertimbangkan ialah 100% bagi luar negeri dan 90% di dalam negeri.

7. Bolehkah Dibuat Pertukaran Model Komputer Setelah Pinjaman Diluluskan?

Sekiranya ingin dibuat pertukaran model komputer, peminjam hendaklah mengemukakan surat alasan dan sertakan satu sebutharga yang baru melalui Ketua Jabatan ke Bahagian Kewangan.

8. Adakah Pinjaman Komputer Memerlukan Penjamin?

Peminjam yang belum disahkan dalam jawatan memerlukan seorang penjamin di kalangan pegawai yang telah disahkan jawatan.

9. Berapa Lamakah Proses Permohonan Komputer Dapat Diluluskan?

Permohonan dapat diluluskan dalam tempoh 10 bekerja.

10. Bagaimanakah Cara Mendapatkan Bayaran Balik Terlebih Bayar?

Peminjam hendaklah memaklumkan kepada Bahagian Kewangan secara rasmi dengan menyatakan tarikh yang sepatutnya ditamatkan dan sertakan salinan slip gaji yang berkaitan. Bahagian Kewangan akan membuat penyelarasan.

11. Bilakah Permohonan Pakej Perlu Dikemukakan Di Bahagian Kewangan?

Dua minggu sebelum tarikh program tersebut dijalankan.

12. Berapakah Jumlah Peserta Yang Boleh Diadakan Sesuatu Pakej?

Pakej boleh diadakan sekurang-kurangnya mempunyai 15 orang peserta.

13. Bolehkah Pakej Dilaksanakan Di Luar Daripada Zon?

Bahagian Kewangan boleh mempertimbangkan permohonan mengadakan pakej di luar zon sekiranya majority peserta-peserta berada di zon berkenaan atau pengangkutan darat disediakan oleh pihak penganjur.

14. Adakah Jabatan Atau Bahagian Boleh Melantik Menggunakan Khidmat Penceramah Atau Perunding?

Sekiranya Jabatan atau Bahagian ingin mendapatkan penceramah atau perunding hendaklah mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Bahagian Kewangan.

15. Prosedur Yang Perlu Dilakukan Semasa Memohon Pindah Peruntukan?

Jabatan / Bahagian perlu menghantar permohonan bersama-sama dengan borang Kew.105D beserta justifikasi yang lengkap ke Cawangan Bajet, Bahagian Kewangan.

16. Siapakah Yang Meluluskan Pembelian Sesuatu Harta Modal?

Ketua Setiausaha yang meluluskan pembelian sesuatu harta modal.

17. Bolehkan Pindah Peruntukan DSA Diberi Kepada One-Off (LN) Kerana Peruntukan Luar Negara Tidak Mencukupi?

Tidak boleh. Ianya mesti menggunakan duit peruntukan one-off (LN).

18. Bagaimanakah Cara Untuk Memohon Peruntukan Bagi Pegawai Yang Telah Meninggal Dunia?

Waris yang terlibat perlu mengemukakan nama dan butiran yang lengkap kepada Jabatan / Bahagian si mati bekerja dan Jabatan / Bahagian akan dikemukakan permohonan kepada Bahagian Kewangan.

19. Boleh Seseorang Itu Mendapatkan Peruntukan Tambahan Untuk Ke Luar Negara?

Peruntukan tambahan untuk ke luar negara boleh diperolehi berdasarkan kepentingan perjalanan. Permohonan boleh dikemukakan kepada Cawangan Bajet, Bahagian Kewangan bagi mendapatkan kelulusan Ketua Setiausaha.

20. Bagaimanakah Cara Untuk Membuat Agihan Di Antara Sesuatu Kod Objek Sebagai Dengan Kod Objek Sebagai Yang Lain Di Bawah Kod Aktiviti Yang Sama ?

Agihan boleh dilakukan dengan mengisi borang (BK/AS.02) dan kemukakan satu salinan ke Bawangan Bajet, Bahagian Kewangan. Agihan ini terhad bagi sesuatu Objek Sebagai di bawah aktiviti yang sama sahaja. Jabatan / Bahagian akan mengemaskini Buku Vot dengan segera dan pengemaskinian FISU akan dibuat di Cawangan Bajet, Bahagian Kewangan.

21. Bilakah Waran Pertama Diagihkan?

Waran pertama akan diagihkan pada Bulan Januari manakala waran bagi pelepasan baki akan diagihkan berdasarkan prestasi perbelanjaan sesuatu aktiviti.

22. Dokumen Yang Diperlukan Bagi Tuntutan Bayaran Program Tajaan?

Dokumen-dokumen yang diperlukan ialah surat daripada JPN, Invois, DKKP 3a dan DKKP 3b.

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedInRSS


Masa Capaian : 2.0625 s.

Pilihan Warna: yellow green red
Saiz Tulisan:
A- A A+
Jenis Tulisan: