direktori Direktori webmel Webmel

1. Dokumen Sokongan Bagi Bayaran Balik Hasil ?

 1. Tuntutan sewa rumah kerajaan terlebih potong
  • Salinan sijil akaun keluar kuarters
  • Surat penjelasan dan sokongan dari sekolah dan jabatan
  • Penyata perkiraan tuntutan
  • Salinan penyata gaji dan Laporan R2 sepanjang tempoh tuntutan

 2. Tuntutan pemulangan balik gaji terlebih bayar
  • Surat penjelasan terperinci dari sekolah dan surat sokongan dari jabatan
  • Salinan surat kelulusan atau salinan kew. 8
  • Penyata perkiraan tuntutan
  • Salinan penyata gaji dan Laporan R2 sepanjang tempoh tuntutan

2. Dokumen Sokongan Bagi Memohon Kelulusan Di Bawah AP 58(A) ?

 1. Bayaran Emolumen (termasuk elaun-elaun)
  • Borang AP58 (a)
  • Penyata perkiraan gaji
  • Kew. 8 yang berkaitan
  • Pengesahan elaun belum bayar oleh pejabat lama

 2. Bayaran Elaun Lebih Masa (14000)
  • Borang AP58 (a)
  • Penyata perkiraan tuntutan
  • Surat arahan menjalankan kerja lebih masa

 3. Bayaran Balik (Termasuk Bayaran Balik Rawatan ) & Bonus (15000)
  • Borang AP58 (a)
  • Penyata perkiraan bonus
  • Pengesahan bonus belum bayar
  • Dokumen berkaitan
  • Surat kelulusan jabatan berkaitan

 4. Tuntutan Perjalanan / Pindah
  • Borang AP58 (a)
  • Penyata perkiraan bonus
  • Pengesahan bonus belum bayar
  • Dokumen berkaitan
  • Surat kelulusan jabatan berkaitan

 5. Bil-bil syarikat
  • Borang AP58 (a)
  • Bil / Invois
  • Pesanan tempatan

3. Bagaimanakah Menyediakan Penyata Penyesuaian ?

 1. Dapatkan Laporan Flimsi Vot / Hasil / Amanah
 2. Membuat semakan dan perbandingan
 3. Memperturunkan butiran yang tidak dapat disesuaikan

Sekiranya penyesuaian tidak dapat diselesaikan, PTJ boleh hadir sendiri dengan membawa semua dokumen yang berkaitan

4. Kepada Siapakah Permohonan Kelulusan AP58 (A) Perlu Dikemukakan ?

TJ di bawah pejabat pembayar Bahagian Kewangan perlu dikemukakan kepada Bahagian Kewangan (Cawangan Akaun).

Manakala lain-lain PTJ bergantung kepada kedudukan kes :

 1. Jika peruntukan tahun perbelanjaan dibuat masih mencukupi, kemukakan kepada JAN berkaitan
 2. Jika peruntukan tahun perbelanjaan dibuat sudah habis, kemukakan kepada Cawangan Akaun, Bahagian Kewangan
 3. Jika perbelanjaan melebihi 1 tahun, permohonan dikemukakan kepada Cawangan Akaun, Bahagian Kewangan

5. Bagaimanakah Cara Untuk Memohon Surat 'Pembatalan Hak Milik Dituntut Oleh Kerajaan ?

Kemukakan surat permohonan beserta dengan salinan Sijil Pendaftaran Kenderaan ke Bahagian Kewangan

6. Bagaimanakah Cara Untuk Mendapat Balik Lebihan Potongan ?

Lebihan potongan boleh didapati semula dengan cara menghantar surat beserta slip gaji yang menunjukkan lebihan potongan serta slip gaji yang telah diberhentikan potongan sama ada melalui pos atau datang sendiri ke kaunter Cawangan Akaun, Bahagian Kewangan

7. Siapakah Yang Boleh Membatalkan Baucar Bayaran ?

Hanya pegawai perakuan II sahaja yang boleh membatalkan baucar bayaran

8. Apakah Yang Perlu Dilakukan Jika Kad Pintar Telah Di 'Block' ?

Pemegang kad perlu datangsendiri ke unit Naziran untuk 'unblock' kad pintar

9. Di manakah Akaun Tunai Bulanan perlu dihantar ?

Bagi PTJ di bawah KPM, Akaun Tunai Bulanan perlu dikemukakan ke Unit Audit Tunai & Naziran, Bahagian Kewangan. Manakala bagi PTJ di bawah KPT, Akaun Tunai Bulanan perlu dikemukakan ke Jabatan Akauntan Negeri

10. Bilakah Tarikh Akhir Penghantaran Akauan Tunai Bulanan Perlu Dilakukan ?

Tarikh akhir penghantaran adalah pada setiap 10hb setiap bulan dan perlu menunjukkan surat tunjuk sebab jika berlaku kelewatan

11. Apakah yang dimaksudkan dengan Akaun Tunai Bulanan ?

Terdiri daripada :

i)Buku Tunai Cerakinan      Kew 248
ii) Borang Hasil Dikawal      Kew 68
iii) Kira-kira diserah untuk diaudit      Kew 253
iv) Resit      Kew 38
v) Penyata Pemungut

12. Bagaimanakah Cara Untuk Mewujudkan Dan Meminda Kod Aktiviti Dalam Akaun Pukal ?

Pemohon perlu melengkapkan borang Kew 310 sebanyak 3 salinan yang dialamatkan kepada agensi berkenaan melalui Bahagian Kewangan. Borang tersebut hendaklah diserahkan kepada Unit Komputer, Bahagian Kewangan untuk semakan dan tindakan selanjutnya.

Untuk meminda Akaun Pukal, pemohon perlu melengkapkan borang kew 311 sebanyak 3 salinan yang dialamatkan kepada Agensi berkenaan melalui Bahagian Kewangan. Borang tersebut hendaklah diserahkan kepada Unit Komputer, Bahagian Kewangan untuk semakan dan tindakan selanjutnya.

13. Bagaimanakah Cara Mewujud, Meminda Dan Membatal Butir-Butir Pusat Pembayar Di Dalam Sistem Gaji Berkomputer ?

Untuk mewujud, meminda dan membatal butir-butir pusat pembayar di dalam Sistem Gaji Berkomputer, pemohon perlu melengkapkan borang SG10. Borang tersebut hendaklah diserahkan kepada Unit Gaji, Bahagian Kewangan untuk semakan sebelum diserahkan kepada Unit Komputer

14. Bilakah Laporan-Laporan Bulanan (Flimsi) Diedarkan Kepada PTJ ?

Laporan bulanan (flimsi) akan diedarkan kepada PTJ pada 5 hb bulan beerikutnya. PTJ boleh mengambil Laporan Bulanan masing-masing dari Unit Komputer yang diletakkan di 'pigeon hole' di dalam Bilik Flimsi

15. Adakah PTJ Boleh Mengetahui Baki Kemaskini Vot Di Dalam Sistem BAS Pada Sesuatu Masa ?

PTJ boleh mengetahui baki kemaskini Vot di dalam Sistem BAS pada sesuatu masa. PTJ perlu menyatakan kod PTJ, Kod Aktiviti dan Kod Objek Am untuk semakan di dalam Sistem BAS

16. Bagaimanakah Hendak Mendapatkan Status Baucar Bayaran Manual @ Espkb ?

Untuk mendapatkan status baucar, waran atau sebainya setiap pemohon hendaklah mengemukakan nombor baucer @ kelompok diikuti dengan nombor PTJ

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedInRSS


Masa Capaian : 2.2125 s.

Pilihan Warna: yellow green red
Saiz Tulisan:
A- A A+
Jenis Tulisan: