direktori Direktori webmel Webmel

Pengenalan

  • Program Pemulihan Khas telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) semenjak tahun 1960an bagi membantu murid-murid di sekolah rendah yang menghadapi masalah khusus dalam pembelajaran iaitu menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira (3M).

 

  • Pada tahun 1983, sistem pendidikan Malaysia telah memperkenalkan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) yang memberi fokus kepada masalah menguasai kemahiran asas. Usaha bagi menangani masalah tersebut dijalankan menerusi Program Pemulihan Khas yang diwujudkan di setiap sekolah rendah.

 

  • Fokus ke arah membasmi masalah 3M ini turut termaktub di dalam Teras Ketiga : Memperkasakan Sekolah Kebangsaan dan Teras Keempat : Merapatkan Jurang Pendidikan; dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 - 2010. Melalui kedua-dua teras ini, beberapa pelan tindakan dirancang untuk memastikan murid-murid menguasai kemahiran asas 3M pada Tahap 1. KPM telah memperkasakan Program Pemulihan Khas dengan menaik taraf kelas Pemulihan Khas dan menyediakan Guru Pemulihan terlatih yang mencukupi termasuk di Sekolah Kurang Murid (SKM).

 

 • Melalui Transformasi Pendidikan, Program Literasi dan Numerasi (LINUS) telah diperkenalkan pada bulan Ogos 2009. Program LINUS adalah sebahagian daripada Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan dalam Program Transformasi Kerajaan merupakan satu kesinambungan daripada program yang sedia ada bagi mengatasi masalah penguasaan kemahiran asas 3M dengan lebih sistematik. Pelaksanaan Program LINUS mensasarkan 100% murid Tahun 3 menguasai kemahiran Literasi dan Numerasi sebelum naik ke tahun 4 melalui Tahun 2013 kecuali Murid Berkeperluan Khas (MBK).

 

Matlamat

 • Memastikan semua murid di Tahap 1 sekolah rendah menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira (3M) kecuali Murid Berkeperluan Khas (MBK)

 

Objektif

Setelah mengikuti program ini murid dapat :

 1. Menguasai kemahiran asas 3M
 2. Meneruskan pembelajaran di kelas biasa
 3. Membina keyakinan diri dan bersikap positif terhadap pembelajaran

 

Carta Alir Proses Pelaksanaan Program Pemulihan

** Klik gambar untuk lihat lebih jelas.

 

Direktori

Bil Tajuk  
1 Direktori Pegawai Pemulihan Khas Muat Turun

 

Muat Turun PPK

Bil Tajuk  
1 Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI)  
2 Surat Siaran  
  Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 24 Tahun 2012 - Garis Panduan Perkhidmatan Guru Pemulihan Di Bawah NKRA Pendidikan - LINUS : 03 Julai 2012  
  Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 6 Tahun 2014 - Garis Panduan Perkhidmatan Guru Pemulihan Khas LINUS : 28 Februari 2014  
  Pelaksanaan Instrumen Penentu Penguasaan Membaca dan Menulis (IPP2M) dan Instrumen Penentu Penguasaan Kemahiran Asas Matematik (IKAM) Edisi 2008 : 17 Oktober 2016 Muat Turun
3 Surat Makluman Tahun Sebelum  
  Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas Tahun 2008 (Edisi Percubaan) : 28 Disember 2007  
  Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas Tahun 2012 : 29 Oktober 2012 Muat Turun
  Takwim Pelaksanaan Program Pemulihan Khas dan Pengurusan Kutipan Data Tahun 2017 : 31 Mei 2017  
  Pelaksanaan Instrumen Penentu Penguasaan Membaca dan Menulis (IPP2M) dan Instrumen Penentu Penguasaan Kemahiran Asas Matematik (IKAM) Edisi 2008 : 13 Mac 2017  
  Pelaksanaan Kem SMART 3M LINUS2.0 Tahun 2017 : 16 Ogos 2017  
4 Surat Makluman Terkini  
  Pelaksanaan Pengurusan Kutipan Data Program Pemulihan Khas Tahun 2018  
 
 • Jadual Pelaksanaan Pengurusan Kutipan Data Program Pemulihan Khas Tahun 2018 : Lampiran A
 
  Takwim Pelaksanaan Program Pemulihan Khas Tahun 2018 – 19 Februari 2018  
 
 • Takwim & Panduan Pelaksanaan Pengurusan Program Pemulihan Khas 2018 : Lampiran A - Sekolah
Muat Turun
 
 • Takwim & Panduan Pelaksanaan Pengurusan Program Pemulihan Khas 2018 : Lampiran B - PPD/JPN
Muat Turun
 
 • Headcount Pencapaian Murid Pemulihan Khas Tahap 1 : Bahasa Melayu Tahun 1 – 6
Muat Turun
 
 • Headcount Pencapaian Murid Pemulihan Khas Tahap 2 : Matematik Tahun 1 – 6
Muat Turun
  Pelantikan Jurulatih Utama Kebangsaan Sesi 2018/2019 Program Pemulihan Khas Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia Tahun 2018  
 
 • Senarai agihan Jurulatih Utama Kebangsaan mengikut kuota daerah setiap JPN
Muat Turun
 
 • Borang Rekod Profil Jurulatih Utama Kebangsaan Program Pemulihan Khas Sesi 2018/2019 – Lampiran B
Muat Turun
  Persediaan Pelaksanaan Program Outreach Linus2.0 Tahun 2018  
 
 • Kertas Cadangan Pelaksanaan Program Outreach LINUS2.0 Tahun 2018
Muat Turun
 
 • Jadual Pelaksanaan Program Outreach LINUS2.0 Tahun 2018
Muat Turun
5 Garis Panduan  
  Garis Panduan Pelaksanaan Program Pemulihan Khas - Tahun 2012 Muat Turun
  Garis Panduan Program Outreach - Edisi 2013  
  Garis Panduan Perkhidmatan Guru Pemulihan Khas LINUS - 28 Februari 2014 : Bil 6 Tahun 2014  
  Buku Pengoperasian LINUS2.0 2015  
  Garis Panduan Pelaksanaan Program Kelas Intensif Tiga Bulan (KIT B) – Tahun 2016  
  Garis Panduan Pelaksanaan Kem SMART 3M – Tahun 2017  
  Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Terbaik & Inovasi Kreatif Pemulihan Khas 2016  
6 Buku Panduan Pengajaran Dan Pembelajaran Serta Lembaran Kerja Program Pemulihan Khas (RPT) Tahun 2013  
  Buku Panduan (RPT) Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas (keluaran BPKhas Tahun 2013) Muat Turun
  Buku Panduan (RPT) Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Program Pemulihan Khas (keluaran BPKhas Tahun 2013) Muat Turun
  Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas – Tahun 2013 Muat Turun
  Lembaran Kerja Matematik Program Pemulihan Khas – Tahun 2013 Muat Turun
7 Format Standard Penulisan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Dan Buku Panduan Pengajaran Dan Pembelajaran Program Pemulihan Khas (Rancangan Pengajaran Tahunan [RPT]) Tahun 2017 - Guru Pemulihan Khas & Guru Pemulihan Khas Linus  
  Buku Panduan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu (RPT Bridging – 32 Kemahiran Pemulihan (KP), 12 Konstruk LINUS & KSSR Tahun 1-3)  
  Format Standard Penulisan RPH Bahasa Melayu – (Contoh Format RPH Kosong dan Panduan Penulisan)  
 
 • Format Asas Bahasa Melayu – Buku Rekod Mengajar (BRM)
 
 
 • Format Asas Bahasa Melayu – E-Persediaan (Fail Rekod Mengajar)
 
 
 • Format Dinamik Bahasa Melayu – Buku Rekod Mengajar (BRM)
 
 
 • Format Dinamik Bahasa Melayu – E-Persediaan (Fail Rekod Mengajar)
 
  Buku Panduan Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik (RPT Bridging –Beserta 9 Topik, 12 Konstruk LINUS & KSSR Tahun 1-3)  
  Format Standard Penulisan RPH Matematik – (Contoh Format RPH Kosong dan Panduan Penulisan)  
 
 • Format Asas Matematik – Buku Rekod Mengajar (BRM)
 
 
 • Format Asas Matematik – E-Persediaan (Fail Rekod Mengajar)
 
 
 • Format Dinamik Matematik – Buku Rekod Mengajar (BRM)
 
 
  • Format Dinamik Matematik – E-Persediaan (Fail Rekod Mengajar)
 
  Power Point Standard Pelaksanaan Format Standard Penulisan RPH Bahasa Melayu dan Matematik Tahun 2018  
  Buku Panduan Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Melayu (RPT Bridging – 32 Kemahiran Pemulihan (KP) Bahasa Melayu, 12 Konstruk Linus & KSSR Tahun 1-3)  
  Buku Panduan Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik (RPT Bridging – 22 Kemahiran Pemulihan (KP) Matematik Disusun Dalam 9 Topik, 12 Konstruk Linus & KSSR Tahun 1-3)  
 
   KP 1 & 2 - Pra Nombor & Konsep Nombor
 
 
   KP 3 - Nombor Bulat
 
 
   KP 4 - Operasi Tambah
 
 
   KP 5 - Operasi Tolak
 
 
   KP 6 - Operasi Darab
 
 
   KP 7 - Operasi Bahagi
 
 
   KP 8 - Wang
 
 
   KP 9 - Masa & Waktu
 
  Format Standard Penulisan RPH Bahasa Melayu (Contoh Format RPH Kosong dan Panduan Penulisan)  
 
 • Format Asas Bahasa Melayu
 
 
  • Buku Rekod Mengajar (BRM)
 
 
    Format Asas BRM Bahasa Melayu Kategori 1 Kumpulan
 
 
    Format Asas BRM Bahasa Melayu Kategori 2 Kumpulan
 
 
    Format Asas BRM Bahasa Melayu Kategori 3 Kumpulan
 
 
  • E-Persediaan (Fail Rekod Mengajar)
 
 
    Format Asas e-Persediaan Bahasa Melayu Kategori 1 Kumpulan
 
 
    Format Asas e-Persediaan Bahasa Melayu Kategori 2 Kumpulan
 
 
    Format Asas e-Persediaan Bahasa Melayu Kategori 3 Kumpulan
 
 
 • Format Dinamik Bahasa Melayu
 
 
  • Buku Rekod Mengajar (BRM) Bahasa Melayu
 
 
    Format Dinamik BRM Bahasa Melayu Kategori 1 Kumpulan
 
 
    Format Dinamik BRM Bahasa Melayu Kategori 2 Kumpulan
 
 
    Format Dinamik BRM Bahasa Melayu Kategori 3 Kumpulan
 
 
  • E-Persediaan (Fail Rekod Mengajar) Bahasa Melayu
 
 
    Format Dinamik e-Persediaan Bahasa Melayu Kategori 1 Kumpulan
 
 
    Format Dinamik e-Persediaan Bahasa Melayu Kategori 2 Kumpulan
 
 
    Format Dinamik e-Persediaan Bahasa Melayu Kategori 3 Kumpulan
 
  Format Standard Penulisan RPH Matematik (Contoh Format RPH Kosong dan Panduan Penulisan)  
 
 • Format Dinamik Matematik
 
 
  • Buku Rekod Mengajar (BRM) Matematik
 
 
    Format Dinamik BRM Matematik Kategori 1 Kumpulan
 
 
    Format Dinamik BRM Matematik Kategori 2 Kumpulan
 
 
    Format Dinamik BRM Matematik Kategori 3 Kumpulan
 
 
  • E-Persediaan (Fail Rekod Mengajar) Matematik
 
 
    Format Dinamik e-Persediaan Matematik Kategori 1 Kumpulan
 
 
    Format Dinamik e-Persediaan Matematik Kategori 2 Kumpulan
 
 
    Format Dinamik e-Persediaan Matematik Kategori 3 Kumpulan
 
  Power Point Standard Pelaksanaan Format Standard Penulisan RPH Bahasa Melayu dan Matematik Tahun 2018  
8 Modul/ Buku  
9 Kertas Kerja/Kertas Cadangan  
  Contoh Kertas Kerja/Cadangan Pelaksanaan Kem SMART 3M LINUS2.0  
  Contoh Kertas Kerja/Cadangan Pelaksanaan Program Outreach LINUS2.0  
10 Laporan  
  Laporan Program Outreach LINUS2.0  
  Laporan Kem SMART 3M LINUS2.0  
  Laporan Program Kelas Intensif Tiga Bulan (KIT B)  
11 Pengurusan Dan Penyelarasan Standard Program Pemulihan Khas  
  Takwim Unit  
  Power Point Standard Info Rasmi Program Pemulihan Khas 2018  
  Power Point Standard Penataran IPP2M & IPPKAM Edisi 2018  
  Power Point Standard Penataran RPH & Buku Panduan (RPT) PdP Bahasa Melayu & Matematik 2018  
  Tapak Data Pelaksanaan Program Outreach  
  Tapak Kutipan Data Tahap 1 Muat Turun
  Tapak Kutipan Data Tahap 2 Muat Turun
  Tapak Data Perjawatan dan Pengisian Guru Pemulihan Khas  
  Tapak Data Guru Opsyen dan Guru Bukan Opsyen  
12 Program Pemulihan Khas – Tahap 1 (Tahun 1, 2, & 3)  
  Program Intervensi  
  Program Kelas Intensif Tiga Bulan (KIT B)  
13 Program Pemulihan Khas – Tahap 2 (Tahun 4, 5, & 6)  
  Jadual Pelaksanaan Instrumen Penentu Penguasaan Membaca dan Menulis (IPP2M) dan Instrumen Penentu Penguasaan Kemahiran Asas Matematik (IPPKAM) Edisi 2016 : Lampiran A Muat Turun  
  Bahan-Bahan Muat Turun Instrumen Penentu Penguasaan Membaca Dan Menulis (IPP2M) Dan Instrumen Penentu Penguasaan Kemahiran Asas (IPPKAM) Edisi 2016 : Lampiran B  
 
 • Panduan Pelaksanaan IPP2M & IPPKAM
 
 
 • Instrumen Penentu Penguasaan Membaca Dan Menulis (IPP2M)
 
 
   IPP2M : SK & SJK
 
 
   IPP2M : SK & SJK
 
 
   Borang Skor IPP2M
 
 
   Borang Pelaporan Pelepasan Individu (BPPI) IPP2M
 
 
   Headcount Pencapaian IPP2M
 
 
 • Instrumen Penentu Penguasaan Kemahiran Asas Matematik (IPPKAM)
 
 
   IPPKAM :SK – Bahan Guru
 
 
   IPPKAM :SK – Bahan Murid
 
 
   IPPKAM :SJKC – Bahan Guru
 
 
   IPPKAM :SJKC – Bahan Murid
 
 
   IPPKAM :SJKT – Bahan Guru
 
 
   IPPKAM :SJKT – Bahan Murid
 
 
   Borang Skor IPPKAM
 
 
   Borang Pelaporan Pelepasan Individu (BPPI) IPPKAM
 
 
   Headcount Pencapaian IPPKAM
 
 
 • Power Point Standard Pelaksanaan IPP2M & IPPKAM
 
14 Program Pemulihan Khas – Menengah Rendah  
  Program Kelas Pemulihan Intensif Tiga Bulan (KPI 3B)  
15 Instrumen-Instrumen  
  Instrumen Penentu Penguasaan Membaca Dan Menulis (IPP2M) Edisi 2008  
  Instrumen Kemahiran Asas Matematik (IKAM) Edisi 2008  
  Instrumen Saringan LINUS Pendidikan Khas  
  Instrumen Domain LINUS Pendidikan Khas  
  Ujian Diagnostik  
  Ujian Pengamatan  
16 Senarai Pembentang (2014 – 2017) Serta Bahan Pembentangan Amalan Terbaik Dan Inovasi Program Pemulihan Khas Guru-Guru Pemulihan Khas Peringkat Kebangsaan Serta Antarabangsa  
  2014 – (11 Disember 2014)  
  NAMA : ENCIK SUHAIMEE BIN SULAIMAN
SEKOLAH : SK KAMPUNG KUDONG, BEKOK, SEGAMAT,JOHOR DARUL TAKZIM.
TAJUK : MODEL PAPAN LANTAI CIKGU SUHAIMEE
NO HP : 019 7307727
 
  NAMA : ENCIK MOHD YUSOF BIN KASMON
SEKOLAH : SK BANDAR EASTER, KOTA TINGGI,JOHOR DARUL TAKZIM
TAJUK : PEMINT
NO HP : 019 7160087
Muat Turun
  2015 – (7 Julai 2015)  
  NAMA : PUAN NORHAMIDAH BINTI IBRAHIM
SEKOLAH : SK TANGGA BATU, SUNGAI UDANG, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH WARISAN DUNIA
TAJUK : SETUK/DYSREM
NO HP : 019 7160087
Muat Turun
  NAMA : ENCIK MOHAMAD RIDZWAN BIN OMAR
SEKOLAH : SK TANGGA BATU, SUNGAI UDANG, MELAKA BANDARAYA BERSEJARAH WARISAN DUNIA
TAJUK : DysReM
NO HP : 017 3692405
 
  2015 – (15 – 16 Jun 2015)  
  Digital Education Show Asia (DESA) 2015 Peringkat Antarabangsa  
  NAMA : ENCIK SUHAIMEE BIN SULAIMAN
SEKOLAH : UNIT PROGRAM PEMULIHAN KHAS, BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS, KPM, PUTRAJAYA.
TAJUK : MODEL PAPAN LANTAI CIKGU SUHAIMEE
NO HP : 019 7307727
 
  2016 – (10 Mei 2016)  
  NAMA : ENCIK ROSLEE BIN ABDUL @ MOHD
SEKOLAH : SK NITAR 1, JALAN KENARI, FELDA NITAR 1, MERSING, JOHOR DARUL TAKZIM.
TAJUK : REMEDIAL CENTRE FOR SPECIALONE (RCS1) PUSAT KECEMERLANGAN PEMULIHAN KHAS (MEMULIHKAN MASALAH PEMBELAJARAN) UNTUK INSAN TERPILIH
NO HP : 019 7649701
 
  NAMA : PUAN FADZILAH BINTI HASHIM
SEKOLAH : SK SUNGAI SELUANG, LUNAS, KEDAH
TAJUK : KAEDAH P&P 2P2L2N
NO HP : 017 5003842
 
  NAMA : PUAN NOORAINI BINTI AHMAD HADZRI
SEKOLAH : SK SERI SETIAWAN, MANJUNG RAYA,SERI MANJUNG
TAJUK : MBIB (MEMBACA BERSAMA IBU BAPA)
NO HP : 017 4617212
 
  2017 – (21 Februari 2017)  
  NAMA : PUAN MAZIDA BINTI TAN AHMAD
SEKOLAH : SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABDULLAH
TAJUK : KIT TELEFONIK
NO HP : 016 9369832
 
  NAMA : PUAN WAHIDA BINTI HJ. WARIS
SEKOLAH : SK SERI PENANTI, KUBANG SEMANG, BUKIT MERTAJAM, PULAU PINANG
TAJUK : MENINGKATKAN KEMAHIRAN 2M MELALUI KAEDAH PERMAINAN PETAK BIJAK BACA (PETAK 2B)
NO HP : 016 4725718
 
  2017 – (18 September 2017)  
  NAMA : ZAHARI BIN MOHAMAD
SEKOLAH : SK PARAPAT DARAT, KUDAT, SABAH
TAJUK : TEKNIK KaJuRa
NO HP : 019 4024746
 
  NAMA : NURAIN NAQUIAH BINTI RUSLAN
SEKOLAH : SK ST. JAMES, KUDAT, SABAH
TAJUK : AMALAN PENGAJARAN SI-ADIK MENERUSI KAEDAH BERBENGKEL
NO HP : 013 6298721
 

 

Muat Turun PPK Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas

Bil Tajuk  
1 Surat Makluman  
  Memantapkan Penguasaan Membaca dan Menulis Dalam Kalangan Murid Berkeperluan Khas (MBK) Muat Turun
  Surat Makluman Pelaksaan Instrumen Penentu Penguasaan Membaca dan Menulis (IPP2M) dan Instrumen Kemahiran Asas Matematik (IKAM) Edisi 2008 mulai tahun 2016 Muat Turun
  Kutipan Data MBK Pemulihan dan Guru Pemulihan SPK Berakhir 31 Januari 2018 Muat Turun
2 Borang  
  Borang Maklumat Guru Pemulihan Khas SKPK Muat Turun
  Borang Kutipan Data Penguasaan 2 M Muat Turun
  Borang Status Pencapaian Penguasaan 2 M Muat Turun
  Contoh Pengisian Data Dan Laporan Pencapaian Muat Turun

 

Muat Turun LINUS Pendidikan Khas MBK Sekolah Rendah

Tatacara dan Manual 

Bil Tajuk  
1 Surat Makluman  
  Surat Buku Garis Panduan LINUS 2016 Muat Turun
  Pelaksanaan LINUS Pendidikan Khas di SPK Tahun 2018 Muat Turun
  Pelaksanaan LINUS Pendidikan Khas di PPKI Tahun 2018 Muat Turun
  Kutipan Data Saringan LINUS Pendidikan Khas Dan Domain Pendidikan Khas Di Sekolah Program Pendidikan Khas (SKPK) Dan Program Pendiidkan Khas Integrasi (PPKI Tahun 2018) Muat Turun
2 Garis Panduan  
  Garis Panduan Pentadbiran Saringan LINUS Pendidikan Khas Muat Turun
  Pemilihan Intervensi Domain Pendidikan Khas Terbaik Dalam Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) Tahun 2017 Muat Turun
  Pemilihan Intervensi Domain Pendidikan Khas Terbaik Dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Tahun 2018 Muat Turun
  Panduan pelantikan juk LINUS kebangsaan Muat Turun
3 Instrumen  
  Instrumen Literasi Membaca (SK) Saringan 2, Tahun 2010 Muat Turun
  Instrumen Literasi Menulis (SK) Saringan 2, Tahun 2010. Muat Turun
  Instrumen Saringan Domain Pendidikan Khas Muat Turun
  Instrumen Pemantauan Pelaksanaan LINUS Pendidikan Khas Muat Turun
4 Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI)  
  Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 12/2000 :Lawatan Pendidikan Murid Di Hari Persekolahan Muat Turun
  Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 5/2002 :Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan Muat Turun
  Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 5/2007 :Garis Panduan Lawatan Murid Muat Turun
  Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 8/2009 : Langkah-langkah Keselamatan Semasa Mengikuti Aktiviti / Program Lawatan di Luar Waktu Persekolahan Muat Turun
5 Tatacara Pelaksanaan LINUS Pendidikan Khas  
  Tatacara Pelaksanaan Intervensi Domain Pendidikan Khas Muat Turun
  Tatacara Pemantauan Pelaksanaan LINUS Pendidikan Khas Muat Turun
  Tatacara Kutipan Data Saringan LINUS dan Domain Pendidikan Khas Tahun 2017 Muat Turun
  Manual Pengurusan Data LINUS Pendidikan Khas Sekolah Rendah 2017 Muat Turun
  Tatacara Pengurusan Pelaksanaan Program Sarana Ibu Bapa LINUS Pendidikan Khas Peringkat Negeri Muat Turun
  Manual Saringan Domain Pendidikan Khas Muat Turun
  Tatacara Kutipan Data Saringan LINUS Dan Domain Pendidikan Khas Tahun 2018 Muat Turun
  Manual Pengurusan Data LINUS Pendidikan Khas Sekolah Rendah 2018 Muat Turun
7 Program Sarana Ibu Bapa LINUS Pendidikan Khas  
  Program Sarana Ibu Bapa LINUS Pendidikan Khas Peringkat Negeri Terengganu Tahun 2015 Muat Turun
  Program Sarana Ibu Bapa LINUS Pendidikan Khas Peringkat Negeri Kedah Tahun 2016 Muat Turun
  Program Sarana Ibu Bapa LINUS Pendidikan Khas Peringkat Negeri Johor Tahun 2017 Muat Turun
8 Borang  
  Pemilihan Intervensi Domain Pendidikan Khas Terbaik Dalam Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) Tahun 2017 Muat Turun
  Jurulatih Utama LINUS Kebangsaan Pendidikan Khas Muat Turun
9 Intervensi Domain Pendidikan Khas Terbaik Dalam Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) Tahun 2017  
  Intervensi Domain Kognitif Muat Turun
  Intervensi Domain Bahasa dan Komunikasi Muat Turun
  Intervensi Domain Tingkah Laku Muat Turun
  Intervensi Domain Motor Kasar Muat Turun
  Intervensi Domain Motor Halus Muat Turun
  Pemilihan Intervensi Domain Pendidikan Khas Terbaik Dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Tahun 2017 Muat Turun

 

 

 

 

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedInRSS


Masa Capaian : 1.9575 s.

Murid/Pelajar/Pelatih
Orang Awam
Warga KPM