direktori Direktori webmel Webmel

Pengenalan

  • Program Pemulihan Khas telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) semenjak tahun 1960an bagi membantu murid-murid di sekolah rendah yang menghadapi masalah khusus dalam pembelajaran iaitu menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira (3M).

  • Pada tahun 1983, sistem pendidikan Malaysia telah memperkenalkan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) yang memberi fokus kepada masalah menguasai kemahiran asas. Usaha bagi menangani masalah tersebut dijalankan menerusi Program Pemulihan Khas yang diwujudkan di setiap sekolah rendah.

  • Fokus ke arah membasmi masalah 3M ini turut termaktub di dalam Teras Ketiga : Memperkasakan Sekolah Kebangsaan dan Teras Keempat : Merapatkan Jurang Pendidikan; dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 - 2010. Melalui kedua-dua teras ini, beberapa pelan tindakan dirancang untuk memastikan murid-murid menguasai kemahiran asas 3M pada Tahap 1. KPM telah memperkasakan Program Pemulihan Khas dengan menaik taraf kelas Pemulihan Khas dan menyediakan Guru Pemulihan terlatih yang mencukupi termasuk di Sekolah Kurang Murid (SKM).

  • Melalui Transformasi Pendidikan, Program Literasi dan Numerasi (LINUS) telah diperkenalkan pada bulan Ogos 2009. Program LINUS adalah sebahagian daripada Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan dalam Program Transformasi Kerajaan merupakan satu kesinambungan daripada program yang sedia ada bagi mengatasi masalah penguasaan kemahiran asas 3M dengan lebih sistematik. Pelaksanaan Program LINUS mensasarkan 100% murid Tahun 3 menguasai kemahiran Literasi dan Numerasi sebelum naik ke tahun 4 melalui Tahun 2013 kecuali Murid Berkeperluan Khas (MBK).

Matlamat

  • Memastikan semua murid di Tahap 1 sekolah rendah menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira (3M) kecuali Murid Berkeperluan Khas (MBK)

Objektif

Setelah mengikuti program ini murid dapat :

  1. Menguasai kemahiran asas 3M
  2. Meneruskan pembelajaran di kelas biasa
  3. Membina keyakinan diri dan bersikap positif terhadap pembelajaran

Carta Alir Proses Pelaksanaan Program Pemulihan

Direktori

Bil Tajuk
1 Direktori Pegawai Pemulihan Khas Muat Turun

Muat Turun PPK

Bil Tajuk
1 Surat Makluman  
  Surat Makluman Pelaksanaan Instrumen Penentu Penguasaan Membaca dan Menulis (IPP2M) dan Instrumen Kemahiran Asas Matematik (IKAM) Edisi 2008 mulai tahun 2016 Muat Turun
2 Garis Panduan  
  Garis Panduan Pelaksanaan Pemulihan Khas
Muat Turun
  Garis Panduan Perkhidmatan Guru Pemulihan Khas LINUS Bil 6 Tahun 2014  
  Garis Panduan Program Outreach 2013  
3 Buku Panduan dan Lembaran Kerja  
  Buku Panduan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Muat Turun
  Lembaran Kerja Bahasa Melayu Program Pemulihan Khas Muat Turun
  Buku Panduan Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Program Pemulihan Khas Muat Turun
  Lembaran Kerja Matematik Program Pemulihan Khas Muat Turun
4 Istrumen Program Outreach  
  Instrumen Pengesanan Murid Bermasalah Dalam Pembelajaran Muat Turun
  Instrumen Senarai Semak Disleksia (ISD) Muat Turun
  Istrumen Program Pemulihan Khas Tahap 1
 
  Ujian Diagnostik  
  Ujian Pengamatan  
  Istrumen Program Pemulihan Khas Tahap 2
  Instrumen Penentu Penguasaan Menulis Dan Membaca (IPP2M) Edisi 2008 Muat Turun
  Instrumen Kemahiran Asas Matematik (IKAM) Edisi 2008 Muat Turun
5 Pengisian Data - Pautan Google Form  
  Tapak Pengisian Data Instrumen Penentu Penguasaan Menulis Dan Membaca (IPP2M) Edisi 2008 Pelaksanaan Mac 2017 Muat Turun
  Tapak Pengisian Data Instrumen Kemahiran Asas Matematik (IKAM) Edisi 2008 Pelaksanaan Mac 2017 Muat Turun
6 Bahan Bacaan Tambahan  
  Buku Bacaan Siri 1  
  Buku Bacaan Siri 2  
7 Pemberitahuan  
  Amalan-amalan Baik Guru-guru Pemulihan Peringkat Kebangsaan  
  2014  
  1. Model Papan Lantai Cikgu Suhaimee/Suhaimee's Smart Floor Model
Cikgu Suhaimee bin Sulaiman
SK Kampung Kudong, Bekok, Segamat, Johor
 
  2. Program Pemint Bahasa Malaysia
Cikgu Mohd Yusof bin Kasmon
SK Bandar Easter, Kota Tinggi, Johor
Muat Turun
  2015  
  1. Inovasi Setuk - Penggunaan Kaedah SETUK dalam Pedagogi Guru Pemulihan
Sebagai Penerapan Didik Hibur Dalam Penguasaan 2M Murid Pemulihan Khas
Muat Turun
  2. Perlis  
  2016  
  1. Perak  
  2. Kedah  
8 Pengisian Data  
  Tahap 1 Tahun 2017  
  1. Tapak Data Bagi Analisis Enrolmen Dan Pencapaian Murid Pemulihan Khas Tahap 1 Bahasa Melayu Dan Matematik Tahun 2017 Muat Turun
  Tahap 2 Tahun 2017  
  1. Analisis Dan Rumusan Data Pencapaian Murid Pemulihan Khas Tahap 2 Tahun 2017 Muat Turun

Muat Turun PPK Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas

Bil Tajuk
1 Surat Makluman  
  Memantapkan Penguasaan Membaca dan Menulis Dalam Kalangan Murid Berkeperluan Khas (MBK) Muat Turun
  Kutipan Data dan Laporan status Pencapaian Penguasaan Membaca dan Menulis Dalam Kalangan Murid Berkeperluan Khas (MBK) Tahun 2017 Muat Turun
  Kutipan Data Saringan LINUS Pendidikan Khas dan Domain Pendidikan Khas di Sekolah Pendidikan Khas Tahun 2017 Muat Turun
2 Borang  
  Borang Maklumat Guru Pemulihan Khas SKPK Muat Turun
  Borang Kutipan Data Penguasaan 2 M Muat Turun
  Borang Status Pencapaian Penguasaan 2 M Muat Turun
  Contoh Pengisian Data Dan Laporan Pencapaian Muat Turun

Muat Turun LINUS Pendidikan Khas MBK Sekolah Rendah

Bil Tajuk
1 Surat Makluman  
  Surat Buku Garis Panduan LINUS 2016 Muat Turun
Pelaksanaan LINUS Pendidikan Khas di Sekolah Pendidikan Khas (SPK) Muat Turun
Pelaksanaan LINUS Pendidikan Khas di Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) Muat Turun
Kutipan Data Saringan LINUS Pendidikan Khas dan Domain Pendidikan Khas di Program Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) Tahun 2017 Muat Turun
Pemilihan Intervensi Domain Pendidikan Khas Terbaik Dalam Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) Tahun 2017 Muat Turun
2 Garis Panduan  
  Garis Panduan Pentadbiran Saringan LINUS Pendidikan Khas Muat Turun
  Pemilihan Intervensi Domain Pendidikan Khas Terbaik Dalam Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) Tahun 2017 Muat Turun
3 Instrumen  
  Instrumen Literasi Membaca (SK) Saringan 2, Tahun 2010 Muat Turun
  Instrumen Literasi Menulis (SK) Saringan 2, Tahun 2010. Muat Turun
  Instrumen Numerasi Lisan (SK) Saringan 2, Tahun 2010. Muat Turun
  Instrumen Numerasi Bertulis (SK) Saringan 2, Tahun 2010. Muat Turun
  Instrumen Saringan Domain LINUS Pendidikan Khas Muat Turun
  Instrumen Pemantauan Pelaksanaan LINUS Pendidikan Khas Muat Turun
4 Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI)  
  Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 12/2000 :Lawatan Pendidikan Murid Di Hari Persekolahan Muat Turun
  Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 5/2002 :Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan Muat Turun
  Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 5/2007 :Garis Panduan Lawatan Murid Muat Turun
  Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 8/2009 : Langkah-langkah Keselamatan Semasa Mengikuti Aktiviti / Program Lawatan di Luar Waktu Persekolahan Muat Turun
5 Tatacara dan Manual  
  Tatacara Pelaksanaan LINUS Pendidikan Khas Muat Turun
  Tatacara Pelaksanaan Intervensi Domain Pendidikan Khas Muat Turun
  Tatacara Pemantauan Pelaksanaan LINUS Pendidikan Khas Muat Turun
  Tatacara Kutipan Data Saringan LINUS dan Domain Pendidikan Khas Tahun 2017 Muat Turun
  Manual Pengurusan Data LINUS Pendidikan Khas Sekolah Rendah 2017 Muat Turun
  Tatacara Pengurusan Pelaksanaan Program Sarana Ibu Bapa LINUS Pendidikan Khas Peringkat Negeri Muat Turun
  Manual Saringan Domain Pendidikan Khas Muat Turun
6 Program Sarana Ibu Bapa LINUS Pendidikan Khas  
  Program Sarana Ibu Bapa LINUS Pendidikan Khas Peringkat Negeri Terengganu Tahun 2015 Muat Turun
  Program Sarana Ibu Bapa LINUS Pendidikan Khas Peringkat Negeri Kedah Tahun 2016 Muat Turun
7 Borang  
  Pemilihan Intervensi Domain Pendidikan Khas Terbaik Dalam Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) Tahun 2017 Muat Turun

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedInRSS


Masa Capaian : 2.0775 s.

Pilihan Warna: yellow green red
Saiz Tulisan:
A- A A+
Jenis Tulisan: