direktori Direktori webmel Webmel
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Surat Siaran

Surat Siaran

GARIS PANDUAN BANTUAN AWAL PERSEKOLAHAN (BAP) KEPADA MURID DI SEKOLAH AGAMA NEGERI (SAN), SEKOLAH AGAMA RAKYAT (SAR) DAN SEKOLAH SWASTA (PERSENDIRIAN)

pada 08/02/2019 | Dimuat turun sebanyak: 0

SURAT SIARAN MENGENAI PELAKSANAAN BAP TAHUN 2019 BAGI SEK AGAMA NEGERI (SAN) DAN SEK AGAMA RAKYAT (SAR)

pada 08/02/2019 | Dimuat turun sebanyak: 0

SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BIL 1 TAHUN 2019 - LANGKAH-LANGKAH KPM BAGI MENJAMIN KESIHATAN DAN KESELAMATAN MURID-MURID DI SEKOLAH-SEKOLAH YANG BERADA DALAM KAWASAN BERJEREBU YANG DIANGGAP KRITIKAL

pada 16/01/2019 | Dimuat turun sebanyak: 0

SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 12 TAHUN 2018 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MATA KREDIT PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (MyPPB) PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP), KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)

pada 03/01/2019 | Dimuat turun sebanyak: 0

SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 13 TAHUN 2018 KESINAMBUNGAN PELAKSANAAN DUAL LANGUAGE PROGRAMME (DLP) DI PERINGKAT MENENGAH ATAS SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT MULAI TAHUN 2019

pada 31/12/2018 | Dimuat turun sebanyak: 0

SURAT SIARAN KPM BIL 16 TAHUN 2018 - PELAKSANAAN BANTUAN AWAL PERSEKOLAHAN (BAP) TAHUN 2019

pada 28/12/2018 | Dimuat turun sebanyak: 0

SURAT SIARAN KPM BIL 14 TAHUN 2018 - PEMANSUHAN AMALAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN DAN AKHIR TAHUN MURID TAHAP 1 (TAHUN 1,TAHUN 2, DAN TAHUN 3) DI SEKOLAH RENDAH KPM MULAI TAHUN 2019

pada 20/12/2018 | Dimuat turun sebanyak: 0

SURAT SIARAN KPM BIL 15 TAHUN 2018 – KOD ETIKA IBU BAPA / PENJAGA KETIKA BERURUSAN DI SEKOLAH KPM

pada 19/12/2018 | Dimuat turun sebanyak: 0

SURAT SIARAN BIL 10 TAHUN 2018 - TAKWIM PENGGAL DAN CUTI PERSEKOLAHAN TAHUN 2019 BAGI SEKOLAH KERAJAAN DAN SEKOLAH BANTUAN KERAJAAN

pada 07/12/2018 | Dimuat turun sebanyak: 0

Tatacara Permohonan Kelulusan Penyewaan Ruang Pejabat Di Premis Bukan Milik Kerajaan Persekutuan

pada 01/03/2018 | Dimuat turun sebanyak: 0

[12 3 4 5  >>  


Masa Capaian : 0.2325 s.

Murid/Pelajar/Pelatih
Orang Awam
Warga KPM