direktori Direktori webmel Webmel
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Pekeliling Ikhtisas

Pekeliling Ikhtisas

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 10 TAHUN 2018 - PELAKSANAAN PEMAKAIAN KASUT DAN STOKING BERWARNA HITAM OLEH MURID DI SEKOLAH KPM

pada 30/11/2018 | Dimuat turun sebanyak: 0

Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 9 Tahun 2018 Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Harian Bagi Perpaduan Di Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia

pada 14/11/2018 | Dimuat turun sebanyak: 0

SURAT PEKELILING IKHTISAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) BILANGAN 4 TAHUN 2018 GARIS PANDUAN MENGURUS MURID BERISIKO CICIR DI SEKOLAH

pada 01/06/2018 | Dimuat turun sebanyak: 0

Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1 2018 - Garis Panduan Penglibatan Ibu Bapa / Penjaga dan Komuniti Sebagai Sukarelawan Di Dalam Kelas

pada 08/03/2018 | Dimuat turun sebanyak: 0

Surat Pekeliling Ikhtisas KPM Bil. 9 Tahun 2017

pada 12/01/2018

SURAT PEKELILING IKHTISAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) BILANGAN 8 TAHUN 2017 - GARIS PANDUAN PENUBUHAN PENDAFTARAN INSTITUSI PENDIDIKAN SWASTA BAGI PELAKSANAAN PROGRAM VOKASIONAL MENENGAH ATAS

pada 13/11/2017

Surat Pekeliling Ikhtisas KPM Bilangan 2 Tahun 2017 Pelaksanaan Program Diploma International Baccalaureate Di Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia

pada 11/04/2017 | Dimuat turun sebanyak: 0

Surat Pekeliling Ikhtisas KPM Bil. 10 Tahun 2016 - Pengoperasian dan Penjajaran Semula Sekolah Kluster Kecemerlangan (SKK)

pada 30/12/2016 | Dimuat turun sebanyak: 0

Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 8 Tahun 2016 - Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (Semakan 2017) Secara Berperingkat-Peringkat Mulai Tahun 2017

pada 03/11/2016 | Dimuat turun sebanyak: 0

Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 7 Tahun 2016 - Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (Semakan 2017)

pada 02/11/2016 | Dimuat turun sebanyak: 0

[12 3 4 5  >>  


Masa Capaian : 0.2625 s.

Murid/Pelajar/Pelatih
Orang Awam
Warga KPM