direktori Direktori webmel Webmel
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Pekeliling Perolehan

Pekeliling Perolehan

Garis Panduan Pengurusan Mesyuarat Pasukan Pelaksana Sistem ePerolehan (eP) Bagi PTJ-PTJ Bawah KPM

pada 04/01/2019 | Dimuat turun sebanyak: 0

Panduan Penggunaan Borang Baru Pengesahan Pelaksanaan Kerja Bagi Kontrak Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Serta Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Di Institusi - Institusi Pendidikan Sekolah Di Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia

pada 05/06/2015 | Dimuat turun sebanyak: 0

Buku Panduan Pengurusan Kontrak Perkhidmatan Kementerian Pendidikan Malaysia Tahun 2015

pada 25/06/2015 | Dimuat turun sebanyak: 0

Buku Panduan Pengurusan Kontrak Perkhidmatan Kementerian Pendidikan Malaysia Tahun 2015

pada 25/06/2015 | Dimuat turun sebanyak: 0

Akta Kontrak Kerajaan 1949 (Akta 120)

pada 19/10/2015 | Dimuat turun sebanyak: 0

Pekeliling Perolehan Bil 1 Tahun 2010 Pematuhan Penggunaan Sijil Virtual Dalam Urusan Perolehan Kerajaan Bagi Bekalan/Perkhidmatan Di KPM

pada 28/01/2010 | Dimuat turun sebanyak: 0

Pekeliling Perolehan Bil. 1/2009 - Penyeragaman Kod Tender Perolehan Bekalan Perkhidmatan Di Bawah Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset (BPPA) Kementerian Pelajaran Malaysia

pada 28/04/2009 | Dimuat turun sebanyak: 0

Pekeliling Perolehan Dan Pengurusan Aset Bil. 1/2009 Panduan Penggunaan, Penjagaan, Penyimpanan Dan Membawa Keluar Peralatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Bagi Kementerian Pelajaran Malaysia

pada 27/07/2009 | Dimuat turun sebanyak: 0

Pekeliling Perolehan Dan Pengurusan Aset Bil. 2/2009 Panduan Menandatangani Kontrak (Bekalan/Perkhidmatan)

pada 05/08/2009 | Dimuat turun sebanyak: 0

Pekeliling Perolehan dan Pengurusan Aset Bil.3 Tahun 2009 & Panduan Penggunaan, Penjagaan dan Membawa Keluar Peralatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) bagi KPM

pada 16/09/2009 | Dimuat turun sebanyak: 0

[12 3  >>  


Masa Capaian : 0.2475 s.

Murid/Pelajar/Pelatih
Orang Awam
Warga KPM