direktori Direktori webmel Webmel
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Pekeliling Perkhidmatan

Pekeliling Perkhidmatan

Surat Pekeliling Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Bilangan 1 Tahun 2018 Mengenai Garis Panduan Permohonan Pengisian Kekosongan Jawatan di Kementerian/ Jabatan/ Pentadbiran Kerajaan Negeri

pada 12/01/2018 | Dimuat turun sebanyak: 0

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2017 Cuti Rehat Khas Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

pada 09/01/2018 | Dimuat turun sebanyak: 0

Surat Edaran Penubuhan Lembaga Perubatan Di Bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun

pada 02/06/2017 | Dimuat turun sebanyak: 0

Surat Edaran Berhubung Dasar Baharu Cuti Tanpa Gaji Bagi Pegawai Yang Mengikuti Pasangan Bertugas Atau Berkursus Di Dalam Atau Di Luar Negara Di Bawah Peruntukan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2016

pada 02/06/2017 | Dimuat turun sebanyak: 0

Garis Panduan Pencalonan Pegawai Pengurusan Dan Profesional Perkhidmatan Bukan Guru Bagi Kemudahan Penajaan Pengajian Ijazah Lanjutan Secara Sepenuh Masa

pada 16/03/2017 | Dimuat turun sebanyak: 0

Garis Panduan Bagi Mengambil Tindakan Tatatertib Terhadap Pegawai Awam Yang Sedang Dibicarakan Atas Pertuduhan Jenayah Di Mahkamah Tanpa Menunggu Prosiding Jenayah Ke Atasnya Selesai

pada 24/02/2017 | Dimuat turun sebanyak: 0

Garis Panduan Pengurusan Sumber Manusia KPM Prosedur Operasi Standard (SOP) Pelaksanaan Dasar Pemisah (Exit Policy) Bagi Pegawai Yang Berprestasi Rendah Dalam Perkhidmatan Awam Berdasarkan Kepada Pekeliling Perkhidmatan Bil 7/2015

pada 14/02/2017 | Dimuat turun sebanyak: 0

Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil 3 Tahun 2011

pada 07/10/2011 | Dimuat turun sebanyak: 0

Garis Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja

pada 23/12/2011 | Dimuat turun sebanyak: 0

Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2011

pada 03/01/2012 | Dimuat turun sebanyak: 0

[12 3 4 5  >>  


Masa Capaian : 0.39 s.

Murid/Pelajar/Pelatih
Orang Awam
Warga KPM