direktori Direktori webmel Webmel
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Pekeliling ICT

Pekeliling ICT

Pelaksanaan Tadbir Urus Kawalan Perubahan Sistem Aplikasi di Kementerian Pendidikan Malaysia

pada 06/06/2017 | Dimuat turun sebanyak: 0

Pekeliling ICT KPM Bilangan 1 Tahun 2016 - Garis Panduan Tatacara Permohonan Kelulusanteknikal Inisiatif Teknologi Maklumat Dan Komunikasikementerian Pendidikan Malaysia

pada 21/06/2016 | Dimuat turun sebanyak: 0

Pekeliling ICT KPM Bilangan 1 Tahun 2016 - Tadbir Urus Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT)Kementerian Pendidikan Malaysia

pada 21/06/2016 | Dimuat turun sebanyak: 0

Pekeliling ICT Bil 1 Tahun 2014 - Tadbir Urus Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) Kementerian Pendidikan Malaysia

pada 12/03/2014 | Dimuat turun sebanyak: 0

Garis Panduan Penggunaan Dan Pengurusan E-melKementerian Pendidikan Malaysia

pada 20/11/2013 | Dimuat turun sebanyak: 0

Pekeliling ICT Bil. 1 Tahun 2012 Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (DKICT) KPM Versi 2.0

pada 23/03/2012 | Dimuat turun sebanyak: 0

Surat Pekeliling ICT Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) Bilangan 1 Tahun 2011- Dasar Keselamatan ICT (DKICT) Kementerian Pelajaran Malaysia

pada 25/11/2011 | Dimuat turun sebanyak: 0

Garis Panduan Norma Agihan Dan Tatacara Penggunaan Bagi Capaian Internet, E-Mel Dan Broadband Tanpa Wayar Bagi Tujuan Pengurusan Dan Pentadbiran KPM

pada 15/09/2009 | Dimuat turun sebanyak: 0

Dasar Keselamatan ICT (DKICT) KPM Bil 1 Tahun 2009

pada 30/06/2009 | Dimuat turun sebanyak: 0

Garis Panduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Teknikal Inisiatif ICT Bahagian Dan Agensi Di Bawah Kementerian Pelajaran Malaysia

pada 15/06/2009 | Dimuat turun sebanyak: 0

[12  >>  


Masa Capaian : 0.2475 s.

Murid/Pelajar/Pelatih
Orang Awam
Warga KPM