direktori Direktori webmel Webmel
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Pekeliling ICT

Pekeliling ICT

Surat Pekeliling ICT KPM Bilangan 1 Tahun 2018 - Garis Panduan Tatacara Permohonan Kelulusan Teknikal Inisiatif Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) Kementerian Pendidikan Malaysia

pada 04/12/2018 | Dimuat turun sebanyak: 0

Pekeliling ICT KPM Bilangan 1 Tahun 2018 - Tadbir Urus Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) Kementerian Pendidikan Malaysia

pada 04/12/2018 | Dimuat turun sebanyak: 0

Pelaksanaan Tadbir Urus Kawalan Perubahan Sistem Aplikasi di Kementerian Pendidikan Malaysia

pada 06/06/2017 | Dimuat turun sebanyak: 0

Surat Pekeliling ICT Bil 2/2014 - Garis Panduan Mengenai Struktur Tadbir Urus Jawatankuasa Laman Web/Portal Kementerian Pendidikan Malaysia

pada 20/02/2014 | Dimuat turun sebanyak: 0

Garis Panduan Penggunaan Dan Pengurusan E-melKementerian Pendidikan Malaysia

pada 20/11/2013 | Dimuat turun sebanyak: 0

Pekeliling ICT Bil. 1 Tahun 2012 Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (DKICT) KPM Versi 2.0

pada 23/03/2012 | Dimuat turun sebanyak: 0

Surat Pekeliling ICT Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) Bilangan 1 Tahun 2011- Dasar Keselamatan ICT (DKICT) Kementerian Pelajaran Malaysia

pada 25/11/2011 | Dimuat turun sebanyak: 0

Garis Panduan Norma Agihan Dan Tatacara Penggunaan Bagi Capaian Internet, E-Mel Dan Broadband Tanpa Wayar Bagi Tujuan Pengurusan Dan Pentadbiran KPM

pada 15/09/2009 | Dimuat turun sebanyak: 0

Dasar Keselamatan ICT (DKICT) KPM Bil 1 Tahun 2009

pada 30/06/2009 | Dimuat turun sebanyak: 0

Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik di Agensi-agensi Kerajaan

pada 18/07/2007 | Dimuat turun sebanyak: 0


Masa Capaian : 0.2475 s.

Murid/Pelajar/Pelatih
Orang Awam
Warga KPM