direktori Direktori webmel Webmel

KETUA JABATAN

Nama : Fazli bin Said
 

 

 

 

Pengalaman Perkhidmatan :

(2002 – 2007) – Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

(2007 – 2008) – Pengarah, Jabatan Pembangunan Wanita Wilayah Persekutuan, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

(2009 – 2012) – Unit Penyelarasan Keurusetiaan Dan Kualiti, Bahagian Khidmat Pengurusan, Pejabat Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi), Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

(2012 – 2013) – Seksyen Ekonomi, Bahagian Pembangunan Pengurusan, Unit Permodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)

(2013 – 2014) – Seksyen Keurusetiaan, Keutuhan Dan Khidmat Sokongan, Pejabat Timbalan Ketua Pengarah, Unit Permodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)

(2014) - Bahagian Advisori TPP, Pejabat Timbalan Ketua Pengarah, Unit Permodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)

(2014 – 2015) – Seksyen Kewangan, Bahagian Khidmat Pengurusan, Pejabat Ketua Pengarah, Unit Permodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)

(2015 – 2016) – Seksyen Inovasi Dan Pengiktirafan (IP), Bahagian Perundingan Pengurusan 2, Pejabat Timbalan Ketua Pengarah, Unit Permodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)

(2016 – 2017) – Hadiah Latihan Persekutuan (HLP)

(2017) – Bahagian Dasar Dan Hubungan Antarabangsa, Pejabat Ketua Setiausaha, Kementerian Kesihatan Malaysia

(2018) – Ketua Unit, Unit Integriti, Kementerian Pendidikan Malaysia

LATAR BELAKANG

Unit Integriti, Kementerian Pendidikan Malaysia telah diwujudkan selaras dengan keputusan Kerajaan untuk menubuhkan Unit Integriti sebagai focal point kepada pengurusan isu-isu berkaitan integriti di semua agensi awam seperti yang dinyatakan di dalam Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2013 (PP6/2013) ‘Penubuhan Unit Integriti di Semua Agensi Awam’ yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 2013

Enam (6) fungsi teras :

 1. Tadbir Urus;
 2. Pengukuhan Integriti;
 3. Pengesanan & Pengesahan;
 4. Pengurusan Aduan;
 5. Pematuhan; dan
 6. Tatatertib

VISI

Menginstitusikan Integriti di Kementerian Pendidikan Malaysia khususnya dan Perkhidmatan Awam amnya.

MISI

Membudayakan Integriti di kalangan Pegawai dan Kakitangan Kementerian Pendidikan Malaysia.

OBJEKTIF

Untuk menyepadukan semua pengurusan yang berkaitan dengan integriti di bawah sebuah unit yang khusus supaya inisiatif-inisiatif penginstitusian integriti, pencegahan, pematuhan, pengesanan salah laku dan tindakan punitif dapat dilaksanakan secara lebih fokus, terancang, efisen dan mencapai keberhasilan yang optimum.

FUNGSI

Enam (6) fungsi utama Unit Integriti, Kementerian Pendidikan Malaysia adalah seperti berikut

  1. Tatatertib
   • Menjadi urus setia dan melaksanakan prosedur tatatertib dan surcaj untuk pertimbangan Lembaga Tatatertib sehingga kes selesai;
   • Membuat tapisan tatatertib keutuhan ke atas urusan perkhidmatan , kenaikan pangkat dan darjah kebesaran;
   • Memproses kelulusan penglibatan dalam politik;
   • Memproses kebenaran permohonan Tanah kerajaan; dan
   • Mengumpul data-data kes tatatertib di peringkat Bahagian dan negeri.
 • Pengukuhan Integriti
 • Memastikan pelaksanaan dan penginstitusian nilai-nilai integriti dalam organisasi;
 • Memantapkan amalan nilai-nilai murni melalui tindakan pencegahan dan pendidikan; dan
 • Memastikan kod etika jabatan dipatuhi;
 • Pengurusan Aduan
 • Menerima dan memastikan tindakan diambil terhadap semua maklumat atau aduan salah laku tatatertib dan salah laku jenayah (disalurkan ke agensi penguatkuasa) oleh kakitangan Kementerian Pendidikan Malaysia di semua peringkat.
 • Pematuhan
 • Memastikan pematuhan ke atas peraturan pentadbiran, kewangan dan undang-undang yang berkuatkuasa; dan
 • Mengenal pasti penambahbaikan dasar dan peraturan yang sedang berkuatkuasa di Kementerian Pendidikan Malaysia.
 • Pengesanan dan Pengesahan
 • Mengesan dan mengesahkan aduan salah laku atau pelanggaran integriti; Menyelaras pelaksanaan penyiasatan aduan atau kes salah laku tatatertib;
 • Melaporkan kes bersifat jenayah kepada agensi penguatkuasa yang bertanggungjawab; dan
 • Mengemukakan hasil siasatan kepada pihak urus setia tatatertib. - *sekiranya berkaitan
 • Tadbir Urus
 • Memastikan tadbir urus terbaik dilaksanakan di Kementerian Pendidikan Malaysia;
 • Mengurusetiakan mesyuarat Jawatankuasa Integriti dan Tadbir Urus (JITU), Kementerian Pendidikan Malaysia.

PIAGAM PELANGGAN

STRUKTUR ORGANISASI

** Klik gambar untuk lihat lebih jelas.

HUBUNGI

Alamat Telefon Faks Emel (@1govuc.gov.my)
Aras 4, Blok E12, Kompleks E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya
03-8884 6000 03-8884 7922 aduan.integriti
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedInRSS


Masa Capaian : 1.8525 s.

Pilihan Warna: yellow green red
Saiz Tulisan:
A- A A+
Jenis Tulisan: