direktori Direktori webmel Webmel

KETUA JABATAN

 

Nama: Puan Rusni Binti Ab Jalil, KMW

Pendidikan:
1) Sarjana Sastera (Psikologi Kaunseling) ( Universiti Kebangsaan Malaysia)
2) Diploma Psikologi Kaunseling ( Universiti Kebangsaan Malaysia)
3) Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Universiti Putra Malaysia)
4) Diploma Sains Dengan Pendidikan (Universiti Putra Malaysia)

Pengalaman Perkhidmatan:
1) Pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur – Sekarang
2) Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan – 16 November 2015
3) Pengarah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya – 16 Julai 2014
4) Pegawai Cemerlang , Kementerian Pendidikan Malaysia – 6 Februari 2013
5) Ketua Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur – 16 Jun 2011
6) Ketua Sektor Pendidikan Swasta & Pendidikan Khas, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur – 16 April 2007
7) Pengetua SMK Jalan Cochrane, Kuala Lumpur – 16 Januari 2007
8) Ketua Unit, Unit Hal Ehwal Murid, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur – 1 Jun 2001
9) Guru Penolong Kanan (HEM) SMK Bandar Tasik Selatan – 1 Januari 1999
10) Kaunselor Pelajar SMK Victoria, Kuala Lumpur – 3 June 1985
11) Jawatan Latihan Bahagian Biasiswa, Kementerian Pendidikan Malaysia – 1 September 1983
12) Guru Penolong, SMK Datok Lokman – 18 Jun 1979

Kurniaan:
Kesatria Mahkota Wilayah (KMW) - 2009

Anugerah Khidmat Cemerlang:
1) Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Kementerian Pendidikan Malaysia - 2015
2) Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Kementerian Pendidikan Malaysia - 2006
3) Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Kementerian Pendidikan Malaysia - 2000
4) Anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Kementerian Pendidikan Malaysia - 1994
5) Anugerah Khas, Yayasan Pendidikan Cheras- 2015

 

LATAR BELAKANG

 

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

 

MISI

Melestari Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

 

OBJEKTIF

 • Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu.
 • Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera.
 • Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara.
 • Memberi peluang-peluang kepada semua warga negara Malaysia.
 • Meluaskan dasar pendemokrasiaan pendidikan antara kawasan bandar dan luar bandar.
 • Memastikan pengurusan pendidikan termasuk pendidikan Islam yang lebih bersistematik, efisien dan berkesan.
 • Memberikan kemudahan infrastruktur yang selesa dan berkualiti bagi tempat kerja, kediaman dan sekolah.
 • Meningkatkan tahap profesionalisme tenaga pendidik dan personel bagi meningkatkan kecekapan dalam Pentadbiran, Pengajaran dan Pembelajaran melalui penggunaan Teknologi Pendidikan.
 • Mewujudkan sistem pengurusan organisasi pendidikan yang berteraskan ICT.
 • Meningkatkan pembangunan sahsiah pelajar yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
 • Meningkatkan kecemerlangan akademik dan potensi serta kualiti pelajar secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu.
 • Mempertingkatkan penyertaan pelajar dalam bidang sains dan teknologi untuk mencapai matlamat 60:40
 • Menguruskan pertukaran dan penempatan guru / murid mengikut permohonan dan kekosongan tempat.
 • Menjana perkembangan sahsiah murid-murid pendidikan khas.
 • Memastikan semua murid WPKL menguasai asas 3M.

 

FUNGSI

FUNGSI PENGURUSAN

 • Merancang, menyelia, mengurus, melaksana dan memantau perkhidmatan sokongan dalam hal-hal perkhidmatan personal, perjawatan, latihan, pentadbiran kewangan, maklumat dan kemudahan fizikal secara profesional, cekap dan berkesan.
 • Merancang, menyelia, mengurus dan memastikan pelaksanaan kurikulum, pengurusan pendidikan dan dakwah dilaksanakan dengan sempurna mengikut prinsip dan dasar Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
 • Merancang, menyelia, mengurus dan memastikan pelaksanaan kurikulum, pengurusan akademik dilaksanakan mengikut prinsip dan dasar Kementerian Pelajaran Malaysia.
 • Mengurus dan mengendalikan program pembangunan kemanusiaan dan memastikan pelaksanaan kurikulum dan perkembangan sahsiah pelajar dilaksanakan selaras dengan dasar Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
 • Merancang, menyelia, mengurus dan memastikan pelaksanaan pengurusan sekolah menengah / rendah dan pendidikan swasta dilaksanakan berteraskan perundangan pendidikan.

 

PIAGAM PELANGGAN

  1. Keputusan penempatan murid bagi :
   • Tahun 1 ke sekolah harian dikeluarkan selepas 31 Julai tahun semasa.
   • Kelas Peralihan dan Tingkatan 1 dikeluarkan sebelum cuti sekolah akhir tahun semasa bermula.
   • Sekolah/Kelas Kawalan dan Kelas Rancangan Khas (KRK), Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Kelas Aliran Agama (KAA) dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) bagi Tingkatan 1, dikeluarkan tujuh (7) hari bekerja sebelum sesi persekolahan tahun berikutnya.
   • Tingkatan 4 ke Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan Kelas Aliran Agama (KAA) dimaklumkan selepas empat belas (14) hari bekerja dari tarikh tutup permohonan tahun semasa.
   • Tingkatan 6 bawah yang tiada penempatan dikeluarkan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima.

 

  1. Keputusan kelulusan pertukaran murid bagi :
   • Sekolah rendah bukan kawalan dikeluarkan dalam tempoh 1 hari bekerja dan bagi sekolah rendah kawalan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap.
   • Sekolah Menengah Kawalan, Kelas Kawalan, Kelas Rancangan Khas (KRK), Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA), Kelas Aliran Agama (KAA) dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) dikeluarkan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap.

 

  1. Urusan rayuan bersekolah semula murid diselesaikan dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap.

 

  1. Semua calon peperiksaan awam yang berdaftar layak menduduki peperiksaan.

 

  1. Penempatan guru baharu diuruskan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh senarai guru diterima dari Kementerian Pendidikan Malaysia.

 

  1. Penempatan pertukaran guru diuruskan dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja dari tarikh tutup permohonan.

 

  1. Surat penempatan bukan guru dikeluarkan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas arahan penempatan diterima dari Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

 

  1. Perakuan pendaftaran, permit guru, pengelola dan pekerja institusi pendidikan swasta dikeluarkan dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap serta memenuhi terma dan syarat.

 

  1. Pesara wajib diberi faedah persaraan pada atau selewat-lewatnya tiga puluh (30) hari dari tarikh persaraan.

 

  1. Aduan akan diuruskan dalam tempohh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh aduan diterima oleh Penyelaras Aduan.

 

  1. Bil-bil dan dan baucer bayaran diproses dalam tempoh sembilan (9) hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap, sempurna dan diakui sah.

 

 1. Pelanggan mendapat perkhidmatan psikologi dan kaunseling dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh laporan lengkap atau temu janji diterima

**Piagam Pelanggan yang berkuatkuasa pada 21 Julai 2014 (yang telah dipersetujui dalam Mesyuarat Pengurusan Jabatan Bil.7/2014)

 

STRUKTUR ORGANISASI

** Klik gambar untuk lihat lebih jelas.

 

HUBUNGI

Alamat Laman Web Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)
Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin,
50604 Kuala Lumpur. Malaysia
http://jpwpkl.moe.gov.my 03-6204 6000 03-6204 6801 jpn.wp
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedInRSS


Masa Capaian : 2.1225 s.

Pilihan Warna: yellow green red
Saiz Tulisan:
A- A A+
Jenis Tulisan: