direktori Direktori webmel Webmel

 

KETUA JABATAN

Nama: Tuan Hj Mat Nazri Bin Harmine  

Pengalaman Perkhidmatan:

1. Dilantik sebagai Akauntan T/Biasa Sementara di Jabatan Akauntan Negara  (31.7.1985 - 30.9.1986)

2. Bertugas di Jabatan Akauntan Negara Cawangan Sarawak sebagai Akauntan T/Biasa Sementara (1.10.1986 -21.6.1987)

3. Dilantik sebagai Akauntan Tetap di Jabatan Akauntan Negara, Cawangan Sarawak (22.6.1987)

4. Jabatan Penuntut Malaysia, Washington, Kementerian Pendidikan Malaysia (16.7.1992 - 31.8.1995)

5. Bahagian Perkhidmatan Operasi Pusat dan Agensi, Jabatan Akauntan Negara Malaysia, Kuala Lumpur (1.9.1995 -14.3.1996)

6. Pejabat Perbendaharaan, Negeri Perlis (15.3.1996 - 31.7.1998)

7. Jabatan Akauntan Negara Negeri Perlis (1.8.1998 - 31.1.2005)

8. Dinaikkan pangkat sebagai Akauntan Gred W48 (1.3.2003)

9. Jabatan Akauntan Negara Cawangan Pulau Pinang1.2.2005 - 31.5.2012 

10. Dinaikkan Pangkat sebagai Akauntan Gred W52 (16.5.2008)

11. Pengarah Negeri Jabatan Akauntan Negara Malaysia Sabah memangku W54 (1.6.2012 - 30.4.2015)

12. Dinaikkan Pangkat sebagai Akauntan W54 (1.6.2012)

13. Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Putrajaya (1.5.2015 - 14.9.2016)

14. Bahagian Pengurusan Operasi Pejabat Perakaunan, Jabatan Akauntan Negara Malaysia (15.9.2016 -21.12.2017)

15. Ketua Akauntan Bahagian Akaun, Kementerian Pendidikan Malaysia (22.12.2017 -  Kini)

Kurniaan :

Ahli Mahkota Perlis (AMP) 2002

Anugerah :

1. 1990 -  Anugerah Perkhidmatan Cemerlang
2. 1999 -  Anugerah Perkhidmatan Cemerlang
3. 2006 -  Anugerah Perkhidmatan Cemerlang

Sumbangan :

2006  -  Ketua Panel Penilai Anugerah Kualiti Pengurusan Kewangan Sempena Anugerah Kualiti Sektor Awam Peringkat Negeri Pulau Pinang.

2007  -  Panel Penilai Anugerah Kualiti Sektor Awam Peringkat Negeri Pulau Pinang bagi Tahun 2007 Sempena Majlis Anugerah Kualiti Perkhidmatan Awam, Negeri Pulau Pinang.

2010  -  Ketua Kumpulan Pertandingan Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK).

2011  -  Ahli Jawatankuasa Kerja Piawaian Perakaunan Sektor Awam (JKPPSA) , Jabatan Akauntan Negara Malaysia.

2014  -  Ketua Pasukan Sukan Zon Sabah, Pesta Sukan JANM kali ke 9

LATAR BELAKANG

Bahagian Akaun diwujudkan dengan rasminya pada 15 Oktober 2007. Bahagian ini mula beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2008. Sebelum tahun 2008, Bahagian ini telah beroperasi sebagai Cawangan Akaun di bawah Bahagian Kewangan.  Bahagian Akaun kini berfungsi sebagai pejabat perakaunan bagi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dengan keanggotaan seramai 250 perjawatan dengan diketuai oleh seorang Ketua Akauntan.

VISI

Peneraju Kecemerlangan Dalam Pengurusan Perakaunan Dan Kewangan Sektor Awam Yang Mematuhi Piawaian Perakaunan Antarabangsa

MISI

Menyediakan Perkhidmatan Pengurusan Perakaunan dan Kewangan Yang Terbaik Serta Memenuhi Keperluan Stakeholder Dan Kehendak Pelanggan

OBJEKTIF

 1. Melaksanakan sistem pengurusan perakaunan dan kewangan dengan cekap dan berkesan
 2. Menyediakan Penyata Kewangan Kementerian yang tepat dan mengikut jadual
 3. Memastikan bayaran dan hasil diperakaunkan dengan tepat dan mematuhi peraturan kewangan yang berkuatkuasa
 4. Memberi khidmat nasihat yang berkualiti dan berkesan dalam perkhidmatan perakaunan dan kewangan selaras dengan amalan terbaik

FUNGSI

FUNGSI PENGURUSAN Cawangan ini bertanggungjawab di dalam memberi perkhidmatan sokongan pengurusan kewangan kepada aktiviti di bawah Bahagian Akaun dengan melaksanakan tugas pentadbiran, perkhidmatan dan kewangan. Cawangan ini juga bertanggungjawab ke atas perlaksanaan sistem perakaunan di Jabatan/Bahagian, PTJ dan sekolah di bawah KPM. Fungsi utama yang di jalankan meliputi Pengurusan Pentadbiran dan Kewangan, Perkhidmatan Perundingan dan Pengurusan Akaun Sekolah FUNGSI OPERASI Secara umumnya, Bahagian Akaun memberi perkhidmatan perakaunan untuk memastikan semua urusniaga bagi Kementerian Pelajaran Malaysia diperakaunkan dengan tepat dan sempurna mengikut tempoh yang ditetapkan. Tugas utama dalam melaksanakan fungsi ini termasuk Pengurusan Gaji dan Bayaran, Pengurusan Amanah Pengurusan Akaun dan Pengurusan Teknologi Maklumat.

PIAGAM PELANGGAN

Berikut ialah Piagam Pelanggan Bahagian Akaun. Kami berjanji akan;
 

 1. Menyempurnakan bayaran dalam tempoh (5) hari dari tarikh terima dokumen lengkap;
 2. Pembayaran gaji bulanan anggota kerajaan persekutuan mengikut jadual yang ditetapkan dan tidak lewat daripada (25) haribulan;
 3. Memproses pinjaman kenderaan, pinjaman komputer, pendahuluan diri dan pendahuluan pelbagai yang telah dilulus serta membuat bayaran dalam tempoh (14) hari bekerja dari tarikh terimaan dokumen yang lengkap;
 4. Mengakaun terimaan dan mengeluarkan resit perbendahraan dalam tempoh (5) hari bekerja daripada tarikh pemungut diterima;
 5. Mengurus penggantian cek/EFT batal dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima permohonan;
 6. Menyediakan Laporan Prestasi Bil dan menghantar kepada Pejabat Ketua Setiausaha Negara (KSN) pada 17 haribulan dan 2 haribulan setiap bulan;
 7. Memberi khidmat nasihat pelaksanaan perakaunan kepada jabatan/sekolah dalam tempoh (5) hari bekerja daripada tarikh terima permohonan.

STRUKTUR ORGANISASI

Cawangan Pengurusan

 • Seksyen Pentadbiran Dan Kewangan
 • Seksyen Akaun Sekolah
 • Seksyen Teknologi Maklumat

Cawangan Operasi

 • Seksyen Bayaran Dan Gaji
 • Seksyen Akaun
 • Seksyen Amanah & Deposit

Cawangan Rundingan

 • Seksyen Pengurusan Maklumat & Perlaksanaan
 • Seksyen Naziran Bayaran / Naziran Terimaan / KKWT
 • Seksyen Latihan & Khidmat Nasihat

HUBUNGI

Alamat Telefon Faks Emel (@moe.gov.my)
Bahagian Akaun
Aras 8, 10 & 11, Blok E12, Kompleks E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62604 Putrajaya.
03-88847445 03-88896240 [emel]
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedInRSS


Masa Capaian : 2.4825 s.

Pilihan Warna: yellow green red
Saiz Tulisan:
A- A A+
Jenis Tulisan: