a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Items starting with S

SURAT SIARAN MENGENAI PELAKSANAAN BAP TAHUN 2019 BAGI SEK AGAMA NEGERI (SAN) DAN SEK AGAMA RAKYAT (SAR)

pada 08/02/2019 | Dimuat turun sebanyak: 0

SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BIL 1 TAHUN 2019 - LANGKAH-LANGKAH KPM BAGI MENJAMIN KESIHATAN DAN KESELAMATAN MURID-MURID DI SEKOLAH-SEKOLAH YANG BERADA DALAM KAWASAN BERJEREBU YANG DIANGGAP KRITIKAL

pada 16/01/2019 | Dimuat turun sebanyak: 0

SURAT PEKELILING IKHTISAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 2 TAHUN 2019 PELAKSANAAN KURIKULUM STANDARD KELAS PERALIHAN DI SEKOLAH MENENGAH MULAI TAHUN 2019

pada 15/01/2019 | Dimuat turun sebanyak: 0

SURAT PEKELILING IKHTISAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 1 TAHUN 2019 PANDUAN PENGURUSAN REKOD SISTEM KEHADIRAN MURID DI SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

pada 15/01/2019 | Dimuat turun sebanyak: 0

Surat Siaran: Garis Panduan Pengurusan Mesyuarat Pasukan Pelaksana Sistem ePerolehan (eP) Bagi PTJ-PTJ Bawah KPM

pada 04/01/2019 | Dimuat turun sebanyak: 0

SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 12 TAHUN 2018 GARIS PANDUAN PELAKSANAAN MATA KREDIT PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (MyPPB) PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PPP), KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM)

pada 03/01/2019 | Dimuat turun sebanyak: 0

SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 13 TAHUN 2018 KESINAMBUNGAN PELAKSANAAN DUAL LANGUAGE PROGRAMME (DLP) DI PERINGKAT MENENGAH ATAS SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT MULAI TAHUN 2019

pada 31/12/2018 | Dimuat turun sebanyak: 0

SURAT SIARAN KPM BIL 16 TAHUN 2018 - PELAKSANAAN BANTUAN AWAL PERSEKOLAHAN (BAP) TAHUN 2019

pada 28/12/2018 | Dimuat turun sebanyak: 0

Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 3 Tahun 2013: Garis Panduan Mengenai Pengurusan Perolehan Information Telecomunication Technology (ICT) Kerajaan

pada 20/12/2018 | Dimuat turun sebanyak: 0

Surat Pekeliling Am (SPA) Bil. 3 Tahun 2015: Garis Panduan Permohonan Kelulusan Teknikal dan Pemantauan Projek ICT Agensi Sektor Awam

pada 20/12/2018 | Dimuat turun sebanyak: 0

[12 3 4 5  >>