a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Items starting with P

Pelan Transformasi ICT Kementerian Pendidikan Malaysia 2019-2023

pada 14/01/2019

PENEMUAN AUDIT DAN RISIKO IMPAK TERHADAP KETIDAKPATUHAN PERATURAN KEWANGAN DI KPM

pada 06/12/2018

Pekeliling ICT KPM Bilangan 1 Tahun 2018 - Tadbir Urus Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) Kementerian Pendidikan Malaysia

pada 04/12/2018 | Dimuat turun sebanyak: 0

Pengemaskinian Maklumat APDM bagi Tujuan Penyediaan Data Permohonan Bantuan KWAPM Secara Atas Talian Tahun 2019

pada 24/08/2018

Panduan Norma Agihan Peralatan ICT Kementerian Pendidikan Malaysia (Kecuali Sekolah)

pada 01/08/2018

Pemakluman Pindaan Kadar Bayaran Guru Ganti, Seksyen Pengurusan Sumber Manusia

pada 05/07/2018

Proses Penukaran Akses VLE Daripada Frog Appliance Kepada Cloud

pada 04/06/2018

Proses kerja penyenggaraan peralatan ICT sekolah KPM

pada 24/05/2018

Panduan NILAM Yang Ditambahbaik

pada 24/05/2018

Pengemaskini Maklumat Bagi Calon Yang Telah Diperaku Lantikan Tetap Oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP)

[12 3 4 5  >>