direktori Directory webmel Webmail
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

On-Going

On-Going

Dual Language Programme (DLP) Kursus Dalam Talian Untuk Guru Bahasa Melayu, Sains dan Matematik

Aplikasi Pengurusan Asrama Harian KPM (e-Asrama Harian)

Sistem Maklumat Penaziran (e-Nazir)

Buku Pelan Pembangunan Profesionalisme Berterusan Guru Dan Pemimpin Sekolah Edisi 2014

Sistem Keputusan Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM)

Sistem Pengurusan Sekolah

Sistem Permohonan Pelepasan Murid & Panduan Cuti Tanpa Rekod Guru Bagi Program Sukan

Sistem Program Transformasi Minda (PTM)

Sistem Profil Kerjaya Murid (SePKM)

Modul Pengurusan Murid (APDM)

Sistem Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (eSPKWS)

Sistem ePangkat

Sistem Maklumat Pendidikan Swasta (SMIPS)

Sistem eLaporan Bil

Program Corporate Social Responsibility Dashboard Kementerian Pelajaran Malaysia

Semakan Kelayakan Pembiayaan/Pinjaman Kenderaan & Komputer

Sistem Lawatan Antarabangsa (e-LA)

Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan (SMPK)

Sistem Semakan Urusan Kenaikan Pangkat Secara Online

Semakan Senarai EFT dan Cek Batal

Modul Pengurusan Sekolah (eMIS)

Sistem Pengurusan Pertukaran Bukan Guru (e-Tukar Bukan Guru)

Sistem Pertukaran Guru (e-GTUKAR)

Dashboard Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS)

Sistem Salah Laku Disiplin Murid (SSDM)

Sistem Pelaporan Isu Displin dan Pendidikan (e-PIDP)

Sistem Peperiksaan Perkhidmatan Awam (SISPPA)

Sistem Pengurusan Latihan (SPL KPM)

Portal Perpustakaan (OPAC) KPM

  • Pusat Dokumentasi merupakan sebuah sektor di bawah Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (BPPDP) yang berfungsi sebagai perpustakaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Ia ditubuhkan secara rasminya pada 6 Januari 1983. Perkembangan Pusat Dokumentasi bermula apabila wujudnya pangkalan data tesis Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 1995. Pusat Dokumentasi mula menggunakan aplikasi Sistem Virtua pada tahun 2000.

    Pusat Dokumentasi yang merupakan pusat sumber pengetahuan pendidikan, menjalankan aktiviti perolehan, pendokumentasian, penerbitan, penataran maklumat dan pembudayaan perkongsian maklumat. Tiga unit di bawah sektor ini, iaitu Unit Pembangunan Koleksi, Unit Perkongsian Maklumat dan Unit Sistem Pusat Dokumentasi menjalankan fungsi-fungsi sektor dengan menawarkan perkhidmatan rujukan, sirkulasi dan khidmat nasihat berkaitan pengurusan perpustakaan kepada para pengguna.

Modul Pengurusan Guru (e-Operasi)

Sistem Rancangan Pendidikan Individu (eRPI)

Portal Pusat Maklumat Setempat Pendidikan Khas (PMSPK) / Portal i-Sayang

Sistem Modul Prestasi Pengurusan Guru (ePrestasi)

Sistem Data Dictionary Sektor Awam

  • Data Dictionary Sektor Awam (DDSA) didefinisikan sebagai keterangan mengenai sesuatu data yang standard merangkumi nama elemen data, alias (nama lain elemen data), keterangan ringkas data, saiz elemen data, jenis medan dan rasional bagi elemen data. Ianya juga menetapkan standard kod data bagi elemen tertentu untuk diguna pakai oleh semua agensi Sektor Awam.


Masa Capaian : 0.255 s.

Color Theme: yellow green red
Font Size:
A- A A+
Font Type: