direktori Directory webmel Webmail
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Professional Circulars

Professional Circulars

SURAT PEKELILING IKHTISAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) BILANGAN 4 TAHUN 2018 GARIS PANDUAN MENGURUS MURID BERISIKO CICIR DI SEKOLAH

on 01/06/2018 | Downloaded: 0

Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1 2018 - Garis Panduan Penglibatan Ibu Bapa / Penjaga dan Komuniti Sebagai Sukarelawan Di Dalam Kelas

on 08/03/2018 | Downloaded: 0

Surat Pekeliling Ikhtisas KPM Bil. 9 Tahun 2017

pada 12/01/2018

SURAT PEKELILING IKHTISAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) BILANGAN 8 TAHUN 2017 - GARIS PANDUAN PENUBUHAN PENDAFTARAN INSTITUSI PENDIDIKAN SWASTA BAGI PELAKSANAAN PROGRAM VOKASIONAL MENENGAH ATAS

pada 13/11/2017

Surat Pekeliling Ikhtisas KPM Bilangan 2 Tahun 2017 Pelaksanaan Program Diploma International Baccalaureate Di Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia

on 11/04/2017 | Downloaded: 0

Surat Pekeliling Ikhtisas KPM Bil. 10 Tahun 2016 - Pengoperasian dan Penjajaran Semula Sekolah Kluster Kecemerlangan (SKK)

on 30/12/2016 | Downloaded: 0

Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 8 Tahun 2016 - Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (Semakan 2017) Secara Berperingkat-Peringkat Mulai Tahun 2017

on 03/11/2016 | Downloaded: 0

Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 7 Tahun 2016 - Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (Semakan 2017)

on 02/11/2016 | Downloaded: 0

Surat Pekeliling Iktisas KPM Bil. 2 Tahun 2016 - Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK)

on 23/02/2016 | Downloaded: 0

Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 2 Tahun 2014 :Moratorium Penubuhan Baharu Dan Sokongan Mengambil Pelajar Antarabangsa Ke Atas Pusat Bahasa Dan Pusat Kemahiran

on 14/02/2014 | Downloaded: 0

[12 3 4 5  >>  


Masa Capaian : 0.24 s.

Orang Awam
Warga KPM
Students/Trainers
Public
MOE Staff
Color Theme: yellow green red
Font Size:
A- A A+
Font Type: